Sunteți pe pagina 1din 41

E X E M P L A R G R AT U I T

SRZ SUDREZIDENTIAL.RO 2019


20 11

SUDREZIDENTIAL.RO
promotor imobiliar

NOU
RATE LA
DEZVOLTATOR
MII DE LOCUINȚE NOI, ACUM ÎN RATE

E timpul să ai casa ta!


CELE MAI ACCESIBILE LOCUINŢE NOI
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ PROMOTOR IMOBILIAR E X E M P L A R G R AT U I T
METALURGIEI PARK SRZ TOAMNĂ / IARNĂ 2018 - 19

RESIDENCE
20 11 20 11

Primul parc rezidențial din România

CELE MAI ACCESIBILE


LOCUINŢE NOI
CEL MAI
KREISSTADT
AMBIȚIOS
PROIECT
IMOBILIAR
distincție
acordată de

Clubul
Profesioniștilor
în Imobiliare

proiect susținut și promovat de

SudRezidential.ro
în parteneriat cu:

Credit24h.ro
Credite şi investiţii imobiliare

ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR
IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

Direct
Dezvoltator.ro

THE
GRAND KRISTAL
RESIDENCE CITY

RESIDENCE

A t h os ARCADIA VENUS PRIMERA


residence RE SI D E NCE RE S I D E NCE R E S I D E N C E
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

METALURGIEI PARK
RESIDENCE
Primul parc rezidențial din România

Cea mai mare investiție imobiliară Parcul Rezidențial, grădinițe, SPA la


de acest fel realizată în ultima perioadă, standarde moderne, magazine și
în România supermarket precum și un complex
educațional.
Metalurgiei Park Residence este, foarte
probabil, cel mai îndrăzneț proiect imobiliar Un concept uimitor prinde viață
din România, datorită dimensiunilor sale
impresionante și a numeroaselor ansambluri Un aspect semnificativ este faptul că această
rezidențiale care îl compun. Întreaga parte a orașului a trecut printr-o adevărată
investiție aparține unor dezvoltatori transformare în ultimii ani. Credem noi că
imobiliari autohtoni, cât și unor societăți și această parte a Bucureștiului este una dintre
fonduri de investiții din România. cele mai curate și bine organizate din
Capitală, iar locuitorii vor avea la dispoziție
Primul Parc Rezidențial de la parcuri și locuri de joacă pentru copii,
din România până la centre comerciale, clinici medicale
Stelian Grigore
și, în general, tot ce au nevoie pentru o viață
Manager SudRezidential.ro Mega proiectul imobiliar se va desfășura pe confortabilă.
Tel: 0724.205.825 o suprafață de teren de aproximativ 50 ha și
stelian@sudrezidential.ro este amplasat în zona Berceni, la intersecția Localizarea proiectului este, de asemenea,
străzilor Metalurgiei cu Drumul Binelui, o excelentă din punctul de vedere al
zonă foarte cunoscută în Sectorul 4 al circulației și al fluxului auto. De mare
CEL MAI Capitalei. importanță este faptul că pasajul subteran
AMBIȚIOS Mii de locuințe noi la prețuri accesibile, cea auto de la Piața Sudului a fost finalizat.
PROIECT mai mare varietate locativă oferită vreodată, Acesta va face legătura directă între
IMOBILIAR zeci de brand-uri de renume reunite pentru Bulevardul Metalurgiei, prin Bulevardul
distincție
acordată de
conceperea acestui proiect, mii de metri Alexandru Obregia și de aici către Șoseaua
pătrați de spații verzi, parcuri și locuri de Mihai Bravu, prin noul Pod de pe Calea
Clubul
Profesioniștilor
joacă, infrastructură completă, mijloace de Văcărești, finalizat în anul 2014, ceea ce va
în Imobiliare transport în comun chiar la intrarea în asigura accesul rapid către centrul Capitalei.

Îți permiți să locuiești aici!

04 05
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

06 07
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

CREDIT24H.RO
Divizia financiară a SudRezidential.ro

Credit24h.ro este Divizia Financiară a veniturile dumneavoastră, pe care Adriana Labeș Alexandra Băicoianu Alina Dincă
companiei SudRezidential.ro, mai exact Credit24h.ro o va face în cel mai scurt timp Expert soluții bancare - 0731.111.613 Expert soluții bancare - 0731.111.607 Expert soluții bancare - 0731.111.611
departamentul care se ocupă cu partea cea posibil. Pregătirea dosarului cu toate
mai delicată a unei tranzacţii imobiliare, documentele necesare va fi realizată exclusiv
respectiv asigurarea finanţării tranzacţiilor de către experţii noștri.
imobiliare din cadrul SudRezidential.ro,
dar şi de derularea şi medierea relaţiei cu Odată ce toţi aceşti paşi au fost parcurşi,
băncile care acordă credite pentru locuinţe şi urmează etapa favorită a tuturor clienţilor
nu numai. noştri, respectiv selectarea locuinţei şi
semnarea actelor privind achiziţia viitorului
Merită îndeosebi menţionat faptul că această cămin.
divizie este formată dintr-o echipă de
specialişti financiari cu o vastă experienţă în Soluțiile imobiliare oferite de Credit24h.ro
domeniul bancar, ce vă stau la dispoziţie au în obiectiv să aducă împreună
Roxana Dumitrescu pentru a vă consilia spre cea mai potrivită departamentul de vânzări, dezvoltatori, Alina Herciog Alina Vasilarie Silvia Tudor
ofertă de creditare de pe piaţă, ofertă ce se finanţatori, arhitecţi, constructori, avocaţi, Expert soluții bancare - 0731.111.604 Expert soluții bancare - 0731.111.612 Expert soluții bancare - 0731.111.601
Manager Divizie Financiară va plia perfect nevoilor dumneavoastră. notari, în vederea formării comunităţii
Primul pas pentru achiziţionarea unei profesioniştilor din domeniul imobiliar.
Credit24h.ro
locuinţe este scoringul bancar şi testul de
Tel: 0731.111.609 eligibilitate care priveşte bonitatea Comunicarea eficientă şi colaborarea
dumneavoastră, pe care Credit24h.ro le reprezintă soluţiile pe care le propunem. De
roxana@sudbroker.ro
oferă gratuit tuturor clienţilor aceea, dorim să ne cunoaştem unii pe alţii, în
SudRezidential.ro, pentru a afla suma vederea unei mai bune colaborări în afaceri.
maximă care poate fi împrumutată de la
bancă. Dorim, de asemenea, să stabilim un cod de
Următoarea etapă este alegerea celei mai bune practici în domeniul imobiliar, să
potrivite oferte conform necesităţilor, urmată identificăm împreună standardele la care să
de pre-aprobarea financiară, privind ne raportăm.
Ramona Crețu Mirela Colțan Georgiana Tudor
Expert soluții bancare - 0731.111.606 Expert soluții bancare - 0731.111.610 Expert soluții bancare - 0731.111.605

08 09
Claudia Jercan Andreea Nicolae Irina Savu
Expert soluții bancare - 0731.111.614 Expert soluții bancare - 0731.111.608 Expert soluții bancare - 0731.111.602
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

THE SOCIAL HUB


Primul hub imobiliar din București

SudRezidential.ro a deschis anul trecut imobiliare, un birou de arhitectură, un


The Social Hub, primul hub social din lounge social foarte amplu, o cafenea
București dedicat domeniului imobiliar modernă precum și zone de relaxare și
și activităților de promovare și vânzare a socializare destinate consilierilor
celor peste 100 de proiecte rezidențiale imobiliari, clienților și dezvoltatorilor
aflate în portofoliul companiei. imobiliari parteneri SudRezidential.ro.

În noua locație se regăsesc: un De ce hub social imobiliar?


departament specializat de vânzări
imobiliare, divizia financiară Credit24h.ro Deoarece spațiul se adresează, în special,
precum și reprezentanți ai Asociației prezentărilor de produse imobiliare și
Dezvoltatorilor Imobiliari din România financiare, întâlnirilor și discuțiilor cu
Urbanis – ADIRU, care stau la dispoziția dezvoltatorii de proiecte rezidențiale,
Elena Popa tuturor celor interesați cu o gamă foarte precum și evenimentelor cu temă
Centru Imobiliar variată de servicii din domeniul imobiliar imobiliară.
SudRezidential.ro și cu cea mai generoasă ofertă de locuințe
noi din zona de sud a Capitalei. Evoluția pieței imobiliare, digitalizarea și
vânzarea online a produselor imobiliare au
CEA MAI Noul și ultramodernul hub se află pe condus, în ultimii ani, la un ritm alert de
MARE Șoseaua Olteniței, la granița dintre dezvoltare imobiliară, însă nevoia de
AGENȚIE Sectorul 4 și Popești Leordeni, având în socializare și de interacțiune personală a
IMOBILIARĂ componență atât spațiul de lucru dedicat cumpărătorilor cu vânzătorii de produse
distincție
acordată de
consilierilor de vânzări și de acordare imobiliare, rămâne în continuare un factor
credite, cât și zone de primire clienți, săli foarte important în luarea unei decizii de
Clubul
Profesioniștilor de ședințe și de prezentări ale proiectelor achiziție a unei locuințe noi.
în Imobiliare

CEL MAI
PUTERNIC
BRAND
IMOBILIAR
distincție
acordată de

CEL MAI
ATRĂGĂTOR
BIROU DE AGENȚIE
IMOBILIARĂ

distincție
acordată de

10 11
Clubul
Profesioniștilor
în Imobiliare
M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

NOUL
TOP HOUSE RESIDENCE Ansamblul are

METALURGIEI PARK
un regim de înălţime
Parter + 8 etaje și
Parter + 7 etaje

Proiectul se desfășoară pe o suprafață de teren 1. Poziția noului proiect este una excelentă,
de 18.500 mp, cu deschidere la drumuri de acesta fiind amplasat stradal pe Bulevardul Dispune în total
acces pe toate cele 4 laturi ale sale, fiind Metalurgiei vizavi de Lidl, între proiectele
mărginit de 3 drumuri interne de acces cu 8 Brown Residence și Kristal Residence, cu de 500 unităţi
metri lățime, în cadrul Metalurgiei Park deschidere amplă în bulevard și la numai 2 locative diverse
Residence și de Bulevardul Metalurgiei pe o minute de mers până la stația Ratb.
latură, ceea ce face ca accesul de la și către 2. Arhitectura modernă de care dispun
acest mega proiect să se facă în cele mai noile imobile, forma lor și amplasarea
civilizate condiții, indiferent de anotimp. acestora în teren într-o manieră foarte
Noul proiect este compus dintr-un număr de 3 aerisită, precum și multiplele căi de acces
imobile de locuințe mixte al căror regim de rezultate.
înălțime variază de la parter + 7 etaje până la 3. Existența în cadrul proiectului a peste
Suprafeţele imobilelor
parter + 8 etaje, acestea fiind însoțite pe lângă 4.000 mp de spațiu verde destinat sunt cuprinse între
parcările supraterane și de o parcare rezidenților ansamblului. 55 mp și 110 mp
supraetajată de mari dimensiuni, care 4. Construcția unei parcări supraetajate de Roxana Ratcu
urmează să se edifice în cadrul ansamblului mari dimensiuni care va prelua o mare
Manager proiect
imobiliar, parcarea fiind una ultra modernă, parte din parcările destinate rezidenților, avans minim 5%
deservită de multiple căi de acces și de lifturi făcând astfel posibilă păstrarea cât mai Tel: 0730.245.876
rapide. multor spații verzi.
5. Amplasarea, la parterul blocurilor care
roxana@sudrezidential.ro

Desfășurat pe
2.195 €
Motivele care ne fac să spunem că cea de a au deschidere în Bulevardul Metalurgiei, a prin programul
doua fază a proiectului imobiliar Top House numeroase spații comerciale, unde își vor o suprafață de PRIMA CASĂ
se anunță una cu adevărat deosebită sunt desfășura activitatea o serie de magazine, teren de 18.500 mp *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 43.900 €
multiple și putem enumera aici câteva dintre unități bancare, farmacii, cafenele și unități
propunere de amenajare
cele mai importante: de învățământ.

GARSONIERĂ
MIJLOACE DE TRANSPORT
43.900 €
metrou
APĂRĂTORII
2 CAMERE
PATRIEI
55.900 €
troleibuz
73, 74
3 CAMERE
autobuz 82.900 €
125, 141, 102, 220,

12 13
232, 312, 313 Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
B E R C E N I - B U L E VA R D U L M E T A L U R G I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 B E R C E N I - B U L E VA R D U L M E T A L U R G I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

THE GRAND KRISTAL


RESIDENCE CITY
Metalurgiei - Sector 4
Conceptul urbanistic îndrăzneţ, deopotrivă, atât pe cei care se află în căutarea
funcţionalitatea excelentă a noului proiect unei locuinţe noi accesibile în zona
rezidenţial, precum şi design-ul modern al Sectorului 4, cât şi pe cei care doresc să
imobilelor care compun ansamblul The investească în acest domeniu, în vederea
Grand Kristal Residence City, propus exploatării ulterioare a locuinţelor prin
dumneavoastră astăzi de către dezvoltatorii închirierea acestora pe piaţa liberă, ce se află
brand-ului Kristal Residence, provin din în continuă creştere.
dorinţa acestora de a oferi viitorilor rezidenţi Pentru dezvoltarea unui asemenea proiect
posibilitatea de a locui într-o comunitate rezidenţial de mari dimensiuni, a fost nevoie
integrată, în cadrul căreia să poată beneficia de un teren cu suprafaţă foarte mare (10 ha
de un nivel de trai liniştit şi confortabil, de teren), poziţionat într-o locaţie bună,
într-o atmosferă de calitate, protejată de precum şi de o planificare minuţioasă care a
factori externi, însoţită de un aer modern, în durat aproape un an de zile şi a necesitat o
Ansamblul are
Cristi Farcaș care totul a fost planificat cu mare atenţie, fie întreagă echipă de specialişti, arhitecţi de un regim de înălţime
Manager proiect că vorbim de circulaţia auto, nivelul de top, structurişti, echipe de ingineri şi arhitecţi Parter + 8 etaje și
Tel: 0721.827.390 securitate intern sau spaţiile verzi şi cele de peisagişti. Parter + 10 etaje
cristi.farcas@sudrezidential.ro recreere. Accesul în ansamblul imobiliar este posibil
Unităţile locative diverse rezultate în urma atât din strada Dumitru Brumărescu, unde se
acestei mari investiţii imobiliare, precum şi află şi staţia RATB cu acelaşi nume a
avans minim 5% spaţiile comerciale de care dispune proiectul autobuzelor 141, 125 şi 220, dar şi din
vor fi oferite spre vânzare, începând cu Bulevardul Metalurgiei, unde se află mari Dispune în total
2.300 € prin programul
ianuarie 2019, la preţuri cu adevărat
promoţionale, care vor uimi şi încânta
centre comerciale (Metro, Auchan, Piaţa de
Gros Bucureşti etc.)
de 2.220 apartamente
noi accesibile
PRIMA CASĂ Call Center
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 46.000 € SudRezidential.ro
2 CAMERE 0729.572.570
46.000 € Suprafeţele imobilelor
sunt cuprinse între
60 mp și 108 mp
3 CAMERE MIJLOACE DE TRANSPORT
71.000 € metrou
DIMITRIE
4 CAMERE Desfășurat pe
LEONIDA

79.000 € o suprafață de
teren de 10 ha
autobuz

14 15
125, 141, 220,
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
232, 312, 418
B E R C E N I - B U L E VA R D U L M E T A L U R G I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 B E R C E N I - B U L E VA R D U L M E T A L U R G I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

MIJLOACE DE TRANSPORT
avans minim 5%
KREISSTADT
RESIDENCE METALURGIEI
metrou
DIMITRIE
LEONIDA 2.363 €
autobuz
prin programul
PRIMA CASĂ Sector 4
125, 141, 220, *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 47.250 €
232, 312
compartimentare inteligentă, finisaje
premium și vin însoțite de balcoane mari.

Proiectul se desfășoară pe o suprafață


totală de 5.000 metri pătrați de teren
poziționat stradal pe șoseaua Metalurgiei,
în imediata apropiere a mijloacelor de
transport în comun.
Înconjurat de unități de învățământ, unități
spitalicești, grădiniță, centru de sănătate și
numeroase centre comerciale, noul proiect
dispune de infrastructură completă și căi de
Lucian Pârvuleţ
acces ample.
Ansamblul are Manager proiect
Unitățile locative puse în vânzare în cadrul
un regim de înălţime Tel: 0727.175.861
noului proiect vin însoțite și de locuri de
Parter + 8 etaje lucian@sudrezidential.ro
parcare destinate rezidenților, oferite spre
vânzare contra cost.
Amplasat la intersecția a două mari artere
importante, cum sunt șoseaua Berceni și Dispune de un regim de înălțime parter + 8
șoseaua Metalurgiei, la doar câteva sute de etaje, iar accesul se poate face pe oricare
metri de stația de metrou Dimitrie Leonida, dintre cele trei intrări ample în ansamblu.
Dispune în total
noul proiect Kreisstadt Residence va Funcționalitatea excelentă, calitatea înaltă
de 184 apartamente
genera aproximativ 184 apartamente noi, a finisajelor, buna funcționalitate precum și
noi accesibile
accesibile, cu suprafețe utile ce variază de amplasamentul ideal oferă noului proiect
la 46 la 98 metri pătrați. Kreisstadt un loc fruntaș în topul
Apartamentele dispun de o proiectelor imobiliare din zona de sud.

GARSONIERĂ DUBLĂ
47.250 € Suprafeţele imobilelor
sunt cuprinse între
46 mp și 98 mp
2 CAMERE
59.500 €
3 CAMERE Desfășurat pe
83.500 € o suprafață de
teren de 5000 mp

16 17
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare propunere de amenajare
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

VIVA RESIDENCE VENUS RESIDENCE


METALURGIEI PARK METALURGIEI PARK
Faza a II-a Faza a II-a
Proiectul se desfășoară pe o suprafață de 40.000 impresionant de clienți, care au achiziționat o Venus Residence Metalurgiei Park
mp de teren și este compus dintr-un număr de locuință în aceste ansambluri imobiliare. continuă lucrările de construcție și
14 blocuri de locuințe colective mixte, spații de intră în cea de-a doua fază la 15 iulie
birouri și un număr mare de spații comerciale La finalul proiectului, Viva Residence 2018, dată la care demarează
aflate la parterul blocurilor care dispun de Metalurgiei va avea în componență un număr construcția celor două imobile de
deschidere stradală. de 1200 unități locative diverse, de la locuințe colective care se alătură
garsoniere simple și garsoniere duble, celor 5 imobile construite și
Noul proiect Viva Residence este cel mai mare apartamente cu două și trei camere, spații finalizate din faza întâi a acestui
de până acum din toate celelalte proiecte Viva, comerciale și spații de birouri, toate fiind proiect rezidențial.
care au fost dezvoltate cu precădere în Zona De oferite spre vânzare la prețuri excelente în
Regimul de înălțime al noilor
Sud a Capitalei între anii 2012 – 2018 și care au cadrul primului parc rezidențial din România -
imobile este: subsol, dedicat în
reușit să mulțumească pe deplin un număr Metalurgiei Park Residence.
întregime parcărilor subterane;
Stelian Grigore Cristi Ioniţă demisol, în care se regăsesc atât
propunere de amenajare
Manager proiect Manager proiect parcări auto, cât și boxe pentru
Tel: 0724.205.825 Tel: 0722.66.44.30 depozitare; parter + 7 etaje destinate
stelian@sudrezidential.ro cristian@sudrezidential.ro locuințelor în număr total de 288
unități locative mixte oferite spre
vânzare la prețuri imbatabile.
avans minim 5% avans minim 5%

1.795 €
prin programul
2.425 €prin programul
PRIMA CASĂ PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 35.900 € pentru garsoniera de 48.500 €

GARSONIERĂ
35.900 €
MIJLOACE DE TRANSPORT MIJLOACE DE TRANSPORT GARSONIERĂ DUBLĂ

metrou
GARSONIERĂ DUBLĂ
43.500 € metrou 48.500 €
APĂRĂTORII APĂRĂTORII
PATRIEI PATRIEI 2 camere

54.900 €
2 CAMERE
53.900 €
troleibuz troleibuz
73, 74 73, 74 3 CAMERE
3 CAMERE
67.000 €
autobuz 71.500 € autobuz

18 19
125, 141, 102, 220, 125, 141, 102, 220,
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
232, 312, 313 232, 312, 313 Oferte valabile în limita stocului disponibil.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

ARCADIA RESIDENCE ATHOS RESIDENCE


METALURGIEI PARK METALURGIEI PARK
Call Center
Unul dintre cele mai căutate Manager proiect SudRezidential.ro
branduri imobiliare, care a decis să Georgeta Bobe 0729.572.570
se alăture mega proiectului imobiliar
Metalurgiei Park Residence, este 0733.374.103
Arcadia Residence.
avans minim 5%
Dezvoltatorii acestui concept propun
aceleași locuințe spațioase, finisate
cu răbdare, echipate excelent,
3.100 €prin programul
însoțite de balcoane mari și PRIMA CASĂ
numeroase spații de depozitare, la *în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 62.000 €
prețuri accesibile tuturor celor care
doresc o locuință în sectorul 4 al
Capitalei. 2 CAMERE

Un proiect echilibrat care avans minim 5% 62.000 €


1.995 €
beneficiază de o foarte bună
funcționalitate interioară, noul 3 CAMERE
Arcadia Residence va surprinde în
mod plăcut, atât prin calitatea foarte
prin programul 80.500 €
PRIMA CASĂ
bună a lucrărilor, cât și prin *în condiţii standard de eligibilitate
poziționarea excelentă față de pentru garsoniera de 39.900 € Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
mijloacele de transport în comun.
Dezvoltatorii conceptului Athos Residence brand. de excepție.
Manager proiect
Dan Bărbulescu s-au alăturat proiectului Metalurgiei Park Intim, cochet și foarte confortabil, proiectul Prețurile practicate în cadrul proiectului
Residence și au decis demararea rezidențial oferă spații locative mixte, sunt mai mult decât accesibile și oferă
0734.950.229 construcției propriului ansamblu rezidențial, inundate de lumină naturală, decomandate, oricui posibilitatea de a-și achiziționa o
Call Center considerat unul dintre cele mai frumoase excelent finisate, însoțite de balcoane mari, locuință nouă la prețuri promoționale
SudRezidential.ro GARSONIERĂ proiecte rezidențiale dezvoltate sub acest locuri de parcare și o amenajare peisagistică indiferent de modalitatea de plată a acesteia.
0729.572.570 39.900 €
MIJLOACE DE TRANSPORT MIJLOACE DE TRANSPORT
GARSONIERĂ DUBLĂ
metrou 46.900 € metrou
APĂRĂTORII APĂRĂTORII
PATRIEI 2 CAMERE PATRIEI
57.900 €
troleibuz troleibuz
73, 74 3 CAMERE 73, 74

69.900 €
autobuz autobuz

20 21
125, 141, 102, 220, 125, 141, 102, 220,
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare
232, 312, 313 Oferte valabile în limita stocului disponibil. 232, 312, 313
M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

GALAXY
Manager proiect

KRISTAL
Mihnea Dumistrăcel
avans minim 5%
0721.947.202
1.850 €prin programul
RESIDENCE PLUS
RESIDENCE
PRIMA CASĂ

METALURGIEI
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 37.000 €

Manager proiect
Cristi Farcaș METALURGIEI
0721.827.390
Call Center
SudRezidential.ro
PARK Arhitectura modernă și atractivă,
culorile calde în nuanțe de maro,
regimul mic de înălțime (parter
Acestor argumente de ordin
estetic li se adaugă și cele care
țin de amplasarea proiectului,
0729.572.570 + 4 etaje), compartimentările dar și de calitatea construcției și
avans minim 5%
excelente și prețurile accesibile, a finisajelor, toate acestea

2.195 € sunt argumentele care


transformă ansamblul Galaxy
venind la un preț cu adevărat
prietenos.
prin programul Residence Plus într-unul Amplasat în apropierea stației de
PRIMA CASĂ atractiv, în care cu siguranță veți metrou Apărătorii Patriei,
*în condiţii standard de eligibilitate găsi apartamentul pe care îl proiectul oferă 100 de unități
pentru garsoniera de 43.900 € propunere de amenajare
căutați. locative diverse.

MIJLOACE DE TRANSPORT GARSONIERĂ Call Center


SudRezidential.ro
metrou 37.000 € 0729.572.570
APĂRĂTORII
PATRIEI 2 camere
GARSONIERĂ
56.000 €
troleibuz
73, 74
43.900 €
3 CAMERE 2 CAMERE
autobuz
79.000 € 57.900 €
125, 141, 102, 220, 3 CAMERE
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
232, 312, 313
propunere de amenajare Oferte valabile în limita stocului disponibil. 79.900 €
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Faza a doua a proiectului Kristal Residence debutează în Oferte valabile în limita stocului disponibil.
cadrul Metalurgiei Park Residence cu alte două noi
imobile de locuințe amplasate la numai câțiva metri de MIJLOACE DE TRANSPORT
Bulevardul Metalurgiei, cu acces rapid și din strada
Drumul Jilavei. metrou
APĂRĂTORII
Regimul de înălțime al celor două blocuri este de parter + PATRIEI
8 etaje, iar numărul de unități locative generate de acestea
este de 206, plus spații comerciale la parterul blocului. troleibuz
73, 74
Noile imobile vin însoțite de numeroase spații comerciale
la parter, spații verzi, locuri de parcare dedicate
rezidenților, spațiilor comerciale și vizitatorilor autobuz

22 23
ansamblului, precum și o excelentă curte interioară 125, 141, 102, 220,
propunere de amenajare propunere de amenajare
amplasată între cele două imobile. 232, 312, 313
CREDIT24H.RO
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E TA L U R G I E I PA R K R E S I D E N C E
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

SOLUȚII DE FINANȚARE ATHOS RESIDENCE


Creditul Prima Casă AUREL PERȘU
Caracteristicile creditului „Prima Casă”: • Comision de gestiune: 0,45% pe an, pentru
Fondul Național de Garantare a Creditelor
• Avans de minimum 5% din valoarea pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii,
achiziției; perceput la jumătate din soldul creditului;
• Posibilitatea rezervării sumei de bani • Taxă înscriere arhivă electronică a
aferente creditului Prima Casă la contractelor (variază în funcție de bancă);
FNGCIMM, pe o perioadă de maximum 18 • Poliță asigurare PAD 20 euro (curs BNR
luni; din ziua plății);
• Comision unic de analiză pentru obținerea • Asigurare obligatorie imobil (variază în
promisiunii de garantare din partea funcție de bancă);
MIJLOACE DE TRANSPORT
FNGCIMM pentru Prima Casă este 0,15%, • Asigurare de viață și somaj – opțională;
la valoarea promisiunii unilaterale de • Taxă evaluare imobil (variază în funcție de
Adrian Pandelescu creditare; troleibuz
bancă);
Director Divizie Financiară • Dacă locuința este nouă sau se află în • Taxele notariale. 73, 74
Credit24h.ro
diferite faze de construcție, valoarea maximă
a creditului pe care îl poți obține este de autobuz
66.500 euro echivalent în lei, iar avansul Poți beneficia de creditul Prima Casă 125, 141, 102, 220,
minim pe care trebuie să îl depui este de 5% dacă: 232, 312, 313

Programul “Prima Casă” din prețul de achiziție al locuinței;


• Perioada maximă de creditare 30 ani (360 • Nu deții în proprietate exclusivă sau Dezvoltatorii conceptului Athos Residence Manager proiect
rămâne considerat cel mai
luni); împreună cu soțul ori soția nicio locuință; au demarat construcția unui nou proiect Gina Frunză
atractiv program de • Comision de rambursare anticipată: 0 lei; • Deții în proprietate exclusivă sau împreună imobiliar în zona de sud a Capitalei, mai
finanţare pentru achiziţia 0726.171.129
de locuinţe, dar și a băncii). avantajele
• Dobânda este variabilă (IRCC + marja fixă cu soțul ori soția cel mult o locuință,
dobândită prin orice alt mod decât
exact în Sectorul 4, București, zona
Brâncoveanu, proiect ce cuprinde un număr
Call Center
programul guvernamental prin programul Prima Casă, în suprafață de aproximativ 160 locuințe mixte însoțite de
SudRezidential.ro
cel mai de succes de până
acum.
CREDITULUI
Costurile Creditului Prima Casa:
utilă mai mică de 50 mp;
• Avansul acoperă diferența dintre prețul de
spații comerciale.
Noul proiect rezidențial este amplasat în zona
Drumul Binelui - Aurel Perșu, mai exact în
0729.572.570

PRIMA CASĂ
achiziție rezultat din antecontractul de
• Depozit colateral pentru garantarea celor 3 spatele Mall-ului Grand Arena, într-o zonă
vânzare-cumpărare și finanțarea garantată
Avansul de minimum 5% a foarte bine cotată din Sectorul 4, unde se
rate de dobândă ale creditului; (stabilită în urma evaluării). GARSONIERĂ
dezvoltă în ultima vreme și alte proiecte
permis majorităţii tinerilor,
cu vârste cuprinse între 25
rezidențiale de renume.
Proiectul dispune de infrastructură completă
39.900 €
și 35 de ani, achiziţia unei cu drumuri și căi de acces ample iluminate
2 CAMERE
nocturn și cu trotuare generoase, cu multiple
locuinţe noi accesibile.
zone verzi, străzi asfaltate. avans minim 5% 52.500 €
1.995 €
Cel mai puternic atuu al zonei este accesul
De la lansarea programului rapid către mijloacele de transport în comun 3 CAMERE
în anul 2009 și până în sau către punctele de interes, iar la o mică
prin programul 65.000 €
prezent au fost acordate distanță sunt amplasate mari centre PRIMA CASĂ

24 25
peste 260.000 de garanţii. comerciale precum Grand Arena Mall, *în condiţii standard de eligibilitate
propunere de amenajare pentru garsoniera de 39.900 € propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Hornbach, Selgros, Auchan, Metro, Lidl. Oferte valabile în limita stocului disponibil.
BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

HAPPY HOME BERCENI SUN PARK


RESIDENCE METALURGIEI RESIDENCE METALURGIEI
Noul proiect Happy Home Residence
punctează puternic la multe capitole
importante cum ar fi: funcționalitate avans minim 5%
excelentă și arhitectură elegantă,
spații locative mari, inundate de
lumină grație ferestrelor ample, 1.700 €prin programul
eleganță și bună funcționalitate a
PRIMA CASĂ
spațiilor compartimentate excelent.
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsonierade 34.000 €
Amplasamentul ideal față de punctele
de interes major și a mijloacelor de
transport în comun care se află la o MIJLOACE DE TRANSPORT
distanță mică față de imobil, accesul
rapid către centrul Capitalei și nu în troleibuz
cele din urmă atenția oferită în GARSONIERĂ 73, 74
amenajarea și finisarea interioară a
apartamentelor rezultate, dar și a 34.000 € autobuz
întregului proiect care va dispune de 125, 141, 102, 220,
GARSONIERĂ DUBLĂ
cele mai bune echipamente și finisaje
de la firme renumite din piața de 45.500 € 232, 312, 313

profil, fac din Happy Home 2 CAMERE


Residence una dintre cele mai bune
variante privind achizitia unei
54.500 € Manager proiect
Dorin Baldovin
Dezvoltatorul conceptului Sun Park
Residence are o lungă istorie imobiliară și o
shopping mall-ului „Grand Arena Mall”,
fiind, de asemenea, în vecinătatea
3 CAMERE experiență vastă, în ceea ce privește numeroaselor hipermarket-uri aflate în acest
locuinte noi. 0729.923.486
76.000 € Manager vânzări
construcția de proiecte și de ansambluri
imobiliare, cu precădere în sectorul 3 al
areal, de exemplu: Carrefour Berceni,
Selgros, Hornbach Berceni, Lidl etc.
Manager proiect
Claudia Candoi Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. SudRezidential.ro Capitalei, unde echipa condusă de acesta a
Oferte valabile în limita stocului disponibil. proiectat, construit și vândut, încă din anul Noul proiect rezidențial dispune de o
0722.338.342
propunere de amenajare
0725.225.117
2013, un număr de 4 proiecte imobiliare suprafață totală de 13.000 mp de teren, pe
Call Center mari, ce au însumat câteva sute de unități care se construiesc deja cele 8 blocuri de
SudRezidential.ro locative. locuințe colective, ce compun proiectul,
0729.572.570 alături de noile parcări ale rezidenților și
GARSONIERĂ DUBLĂ Zona în care este amplasat noul cartier vizitatorilor acestora, de locurile de joacă,

34.000 € rezidențial, Sun Park Berceni –


Brâncoveanu, se află chiar în spatele
de spațiile verzi și de cele pentru relaxare
din complexul rezidențial.
MIJLOACE DE TRANSPORT
2 CAMERE
troleibuz 42.300 € avans minim 5%
73, 74
3 CAMERE 1.700 €
autobuz 55.650 € prin programul
PRIMA CASĂ

26 27
125, 141, 102, 220,
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. *în condiţii standard de eligibilitate propunere de amenajare
232, 312, 313 Oferte valabile în limita stocului disponibil. pentru garsoniera de 34.000 €
B U L E VA R D U L M E T A L U R G I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E T R O U A P Ă R Ă T O R I I P AT R I E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

STUDIO PLUS IDEAL APOLLO RESIDENCE


RESIDENCE METALURGIEI APĂRĂTORII PATRIEI
Manager proiect
Oana Crăciun Noul proiect Apollo Residence
Apărătorii Patriei, amplasat în
0733.373.483 Berceni, sector 4, în imediata
Call Center apropiere a stației de metrou cu
SudRezidential.ro același nume, este compus dintr-un
0729.572.570 număr de 6 blocuri, al căror regim
de înălțime redus (D+P+4E), oferă
GARSONIERĂ un sentiment unic de intimitate și
35.500 € confort întregului proiect imobiliar.
2 CAMERE În cadrul acestuia sunt oferite spre
53.000 € MIJLOACE DE TRANSPORT vânzare apartamente excelent
compartimentate, modern echipate,
3 CAMERE
metrou atent finisate, însoțite de balcoane
66.000 € APĂRĂTORII mari. Spațiile generoase ale
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
PATRIEI apartamentelor sunt inundate
abundent de lumina caldă a soarelui
Conceptul imobiliar Studio Plus Ideal dintre cele mai stabile și respectabile branduri autobuz datorită ferestrelor mari și a
Residence a fost implementat în piața imobiliare pentru care lucrează o întreagă 125, 141, 220, modului ideal de împărțire a
imobiliară din România încă din anul 2010, echipă formată din arhitecți, structuriști, 232, 312 spațiului interior locativ.
moment în care a început dezvoltarea designeri, ingineri, juriști, numeroși
propriilor proiecte imobiliare în zona de sud a colaboratori și oameni de vânzări, care
Capitalei, cu precădere în zone foarte bune din încearcă să îmbunătățească constant produsul MIJLOACE DE TRANSPORT
sectorul 4, București. imobiliar al acestei companii și să livreze
avans minim 5%

3.400 €
locuințe excelente sub această marcă metrou
Astăzi Studio Plus Ideal Residence este unul imobiliară de succes. APĂRĂTORII
prin programul
PATRIEI
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
autobuz
avans minim 5% pentru apartamentul de 68.000 € 125, 102, 232,
402, 414, 418

1.775 €
Manager proiect
Adrian Monu
prin programul 0727.239.293
PRIMA CASĂ
Call Center
*în condiţii standard de eligibilitate SudRezidential.ro
pentru garsoniera de 35.500 €
MIJLOACE DE TRANSPORT 0729.572.570
0€ metrou 2 CAMERE
mere APĂRĂTORII
PATRIEI
68.000 €
3 CAMERE
autobuz 88.500 €

28 29
125, 141, 220,
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare propunere de amenajare
232, 312 Oferte valabile în limita stocului disponibil.
GIURGIULUI - DRUMUL GĂZARULUI
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 M E T R O U A P Ă R Ă T O R I I P AT R I E I
SRZ TOAMNĂ / IARNĂ 2018 - 19
20 11 20 11

TOP HOUSE Manager proiect


Tiberius Necșuleu avans minim 5%

RESIDENCE 0734.826.639
Call Center 2.210 €
GIURGIULUI
SudRezidential.ro prin programul
PRIMA CASĂ
0729.572.570 *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 44.200 €

Un imobil cochet amplasat în zona Giurgiului intersecție cu


Drumul Găzarului, în sector 4, București, care se bucură, pe
lângă amplasamentul excelent, și de o compartimentare
ingenioasă a spațiilor locative. Finisate la standarde înalte,
echipate modern, imobilele oferite spre vânzare se pot
personaliza pe gustul noilor rezidenți.
Datorită regimului mic de înălțime, imobilul dispune de un
aer intim și confortabil, care îl propulsează în topul
proiectelor rezidențiale din această zonă.
Prețuri promoționale și o foarte bună funcționalitate,
parcări amenajate, spațiu verde și balcoane generoase tip
propunere de amenajare
terasă sunt doar câteva dintre atuurile noului proiect.

MIJLOACE DE TRANSPORT
CREDITUL Primul pas pe care trebuie să îl facă o
persoană care doreşte să achiziţioneze o
de creditul Prima Casă este
posibilitatea de a refinanța creditul la o

IPOTECAR
locuinţă prin creditul Ipotecar este să altă bancă în condiții mai avantajoase.
tramvai ne contacteze, chiar dacă nu a găsit încă De asemenea, creditul ipotecar oferă
7, 11, 25 locuinţa de care are nevoie. Consilierii clienților posibilitatea de a alege între o
îi vor prezenta detalii privind creditul, dobândă fixă sau variabilă.
troleibuz documentele necesare pentru dosarul de
76 credit, valoarea estimată preliminară a Indiferent că vorbim de un credit
creditului şi rata lunară de plată. În imobiliar sau de un credit ipotecar,
cazul anumitor bănci, creditul poate fi garanția creditului o va reprezenta
autobuz aprobat chiar şi înainte de găsirea întotdeauna o ipotecă asupra unui
381 imobilului care urmează să fie imobil. Când facem referire la credit
achiziţionat, clientul având la dispoziţie ipotecar, solicitantul aduce în garanție
o perioadă destul de generoasă în care chiar imobilul pe care îl achiziționează
GARSONIERĂ să se hotărască ce locuinţă doreşte. prin credit, iar când facem referire la
44.200 € Una dintre cele mai importante
creditul imobiliar, solicitantul vine în
garanție cu un alt imobil decât cel
GARSONIERĂ DUBLĂ caracteristici ale creditului ipotecar față achiziționat prin credit.

50.200 € Irina Savu


Expert soluţii bancare
Credit24h.ro
PERSONALIZĂM CREDITUL TĂU
2 CAMERE
AVANTAJE
54.700 € Telefon: 0731.111.602
E-mail: irina@sudbroker.ro
• Pre-aprobare financiară până la 90 zile • Perioada de creditare până la 35 de ani
• Aprobare rapidă • Posibilitatea rambursării anticipate
3 CAMERE • Posibilitatea obţinerii creditului cu fără comision
76.500 €
Credit24h.ro
DOBÂNDĂ FIXĂ • Avans minim 15% (5% în cazul în care
• Gamă largă de venituri acceptate se aduce o garanţie imobiliară

30 31
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. • Până la 3 co-debitori acceptaţi suplimentară)
Oferte valabile în limita stocului disponibil. Credite şi investiţii imobiliare
BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

ART RESIDENCE
BRÂNCOVEANU
Manager proiect MIJLOACE DE TRANSPORT
Ștefan Manea
0727.261.214 troleibuz
Call Center 73, 74
SudRezidential.ro
0729.572.570 autobuz
MIJLOACE DE TRANSPORT
125, 141, 102, 220,
232, 312, 313 avans minim 5%
troleibuz
73, 74
1.725 €
prin programul
autobuz PRIMA CASĂ
125, 141, 102, 220, *în condiţii standard de eligibilitate
2 CAMERE 232, 312, 313
pentru garsoniera de 34.500 €

48.000 €
60.000 €
3 CAMERE BROWN RESIDENCE
propunere de amenajare
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil. BRÂNCOVEANU
Noul proiect imobiliar Art Residence Având deja o experiență vastă în construcția a fi un etalon al celorlalte proiecte imobiliare
Manager proiect
Brâncoveanu dispune de o amplasare și dezvoltarea de ansambluri imobiliare de de până acum. Adrian Gherman
excelentă în sectorul 4 al Capitalei, fiind mari dimensiuni în București și nu numai, Proiectul este compus dintr-un număr total de
0726.138.984
dispus mai exact pe strada Aurel Perșu, dezvoltatorii conceptului Brown Residence 2 blocuri de locuințe, al căror regim de
stradă ce leagă Bulevardul Metalurgiei cu au decis să investească și în zona înălțime nu depășește 4 etaje și care vor avea
strada Turnu Măgurele, strada Luică și
Brâncoveanu, unde au început deja în componență un număr de 100 unități GARSONIERĂ
34.500 €
Bulevardul Constantin Brâncoveanu,
construcția noului proiect imobiliar Brown locative diverse, ce vor fi construite în etape,
ceea ce face ca accesul către acest nou
proiect rezidențial să fie unul rapid și în Residence Brâncoveanu, proiect ce se dorește prima fază fiind deja în execuție.
condiții de deplină siguranță, indiferent GARSONIERĂ DUBLĂ
de anotimp. 43.500 €
Proiectul dispune pe lângă acest
amplasament excelent și de un concept 2 CAMERE
avans minim 5%
foarte bun, fiind gândit încă de la început 48.900 €
de dezvoltatorii acestuia, ca un proiect
rezidențial cu o funcționalitate foarte
bună, iar aici trebuie punctat regimul mic
2.400 €prin programul
3 CAMERE
69.500 €
de înălțime al imobilelor care asigură un PRIMA CASĂ

32 33
grad de confort și intimitate foarte înalt, *în condiţii standard de eligibilitate Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
pentru apartamentul de 48.000 € propunere de amenajare
imobilele având doar S+P+3 etaje. Oferte valabile în limita stocului disponibil.
BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 BERCENI - GRAND ARENA MALL
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

PLATINUM RESIDENCE FAMILY RESIDENCE


BRÂNCOVEANU BRÂNCOVEANU
Zona în care este amplasat noul Amplasat în zona de Sud a mulțumească rezidenții pe
MIJLOACE DE TRANSPORT
proiect rezidențial, Platinum Berceni Capitalei, într-o zonă deplin și oferă spre vânzare
Brâncoveanu, se află chiar în spatele rezidențială nouă, cu acces unități locative echipate
shopping mall-ului – Grand Arena troleibuz
imediat la Bulevardul excepțional, la prețuri
Mall, fiind de asemenea în vecinătatea 73, 74
Metalurgiei și Bulevardul promoționale.
numeroaselor hipermarket-uri aflate
în acest areal, de exemplu: Carrefour Brâncoveanu, de unde se
autobuz
Berceni, Selgros, Hornbach Berceni, poate ajunge cu ușurință în Suprafața de teren de care
125, 141, 102, 220,
Lidl etc. centrul Bucureștiului, noul dispune noul proiect
232, 312, 313
proiect Family Residence rezidențial este de 10.000
Platinum Residence Brâncoveanu Brâncoveanu a cărui mp, amplasat în imediata
dispune de o suprafață de 4773 mp construcție a început deja în apropiere a Mall-ului Grand
teren pe care vor fi amplasate cele 2
luna septembrie, dispune, pe Arena, fapt care va face ca
imobile de locuințe mixte al căror
lângă poziționarea excelentă, accesul către centrele
regim de înălțime autorizat este:
de o serie de facilități comerciale să fie unul rapid
Parter + 5 Etaje cu un total de 140 de
unități locative diverse, foarte bine interioare concepute să și de bună calitate.
structurate și compartimentate
inteligent. propunere de amenajare MIJLOACE DE TRANSPORT
avans minim 5%

2.495 €
troleibuz
Manager proiect
73, 74
Mihnea Dumistrăcel
0721.947.202 prin programul
PRIMA CASĂ
autobuz
125, 141, 102, 220, *în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 49.900 €
232, 312, 313 propunere de amenajare

Manager proiect
Cosmin Gîţă
propunere de amenajare 0799.877.999
Call Center Call Center
SudRezidential.ro SudRezidential.ro

0729.572.570 0729.572.570
GARSONIERĂ 2 CAMERE
avans minim 5%
34.900 € 49.900 €
1.745 €
prin programul 2 CAMERE 3 CAMERE
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
48.500 € 68.900 €

34 35
pentru garsoniera de 34.900 €
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil. Oferte valabile în limita stocului disponibil.
SRZ SRZ

RATE LA
SUDREZIDENTIAL.RO TOAMNĂ / IARNĂ 2018 - 19 SUDREZIDENTIAL.RO E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

SECTORUL 4
NOU DEZVOLTATOR CEL MAI FIERBINTE POL IMOBILIAR
DIN CAPITALĂ
pentru bucureșteni, cât şi pentru cei care consistentă din punctul de vedere al cererii și
urmează trendul de urbanizare a României, al numărului de persoane interesate.
prin care tinerii migrează către marile oraşe
din România, estimându-se că peste 50.000 de Nu trebuie uitat faptul că Sectorul 4 al
oameni vor putea avea o locuință în această Capitalei oferă o excelentă proximitate faţă de
zonă din Capitală, alături de cei peste 322.856 instituţii de învăţământ, centre comerciale,
de locuitori deja existenți, conform datelor parcuri, stabilimente cu servicii medicale, săli
Institutului Naţional de Statistică din luna de sport, sedii de instituţii publice şi alte
iunie 2018. locuri ce prezintă interes, fiind anunțate
lucrări importante de reabilitare și
Zona de sud a Capitalei a atras cele mai modernizare atât a acestor zone de interes
Cătălin Grigore recente investiţii în infrastructură, precum public cum este proiectul de modernizare și
Președinte Asociaţia Pasajul Mihai Bravu şi cel de la Piaţa extindere a construcțiilor din ansamblul Piața
Dezvoltatorilor Imobiliari Sudului, iar în următorul an va fi gata podul agroalimentară Berceni-Sudului, lărgirea
din România - URBANIS peste Dâmboviţa de la Nicolae Grigorescu, ce principalelor artere de circulație și a marilor
va conecta intersecţia Vitan-Bârzeşti – bulevarde din sector (șos Berceni, str. Turnu
Olteniţei cu partea de est a Capitalei; la acest Măgurele, B-dul Brâncoveanu, Obregia, Emil
capitol trebuie punctat faptul că Sectorul 4 Racoviță etc.), precum și proiectele de
alocă în premieră peste jumătate din bugetul modernizare și extindere a numeroase unități
primăriei (55 milioane de euro), iar aceasta a de învățământ din Sectorul 4, acesta
În ultima perioadă, Sectorul 4 al Capitalei a aplicat pentru alte 68 de milioane de euro, ce reprezentând, la rândul său, un factor de mare
cunoscut o adevărată renaştere urbană, va asigura mai mult decât dublarea acestor interes pentru familiile tinere care sunt în
generată, pe de o parte, de interesul fonduri, suma totală destinată investițiilor căutarea unei locuințe noi.
cumpărătorilor pentru locuinţe noi în această ajunge astfel la 123 de milioane de euro, fapt
zonă, cât şi de investiţiile realizate de care nu poate decât să îi bucure atât pe În concluzie, atât din datele furnizate de
autorităţile publice locale, în speţă de investitori (dezvoltatorii imobiliari), cât şi pe specialiștii în domeniul imobiliar, cât și din
Primăria Sectorului 4, în modernizarea cei care doresc să se mute în această zonă a estimările noastre, rezultă că Sectorul 4 va
căilor de acces, ale parcărilor de reşedinţă, Capitalei. reprezenta un pol ,,fierbinte” în piața imobiliară
precum şi a parcurilor şi a zonelor de din Capitală, foarte probabil unul dintre cele
relaxare. Tot din datele furnizate de imobiliare.ro mai importante conform cifrelor existente până
Aprobarea noului PUZ al zonei de Sud a rezultă că Sectorul 4 a înregistrat în ultimele la acest moment, iar acest lucru relevă că o
Sectorului 4 este o mare realizare 12 luni o tendință de creștere a prețurilor la dezvoltare urbană durabilă poate avea loc doar
administrativă şi urbanistică, fiind de o reală locuințele noi, fapt care a făcut ca, pe anumite cu sprijinul autorităților publice locale, care au
importanţă pentru dezvoltarea coerentă, astfel zone, prețul locuințelor noi să crească cu înțeles deplin acest lucru și susțin, prin toate

04
încât putem spune că zona de Sud a peste 10%, dar cel mai important este faptul lucrările și investițiile realizate, acest demers de

37
Sectorului 4 va deveni şi mai atractivă atât că acestă creștere a fost constantă și modernizare a Capitalei, în speță a Sectorului 4.
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

MII DE LOCUINȚE NOI, „E timpul să relaxăm


modalităţile de plată pentru
orice imobil nou pe care
a achiziţiona un apartament sau
o casă, într-o manieră adecvată
noilor cerinţe financiare.

ACCESIBILE ACUM ȘI ÎN RATE!


dezvoltatorii îl pun în vanzare și Dacă îţi dorești cu adevărat o
tocmai de aceea, fiind un locuinţă nouă, accesibilă, într-un
promotor al inovării în domeniul proiect rezidenţial de renume,
imobilar, vă informăm că am cu siguranţă noi avem soluţiile

Apartamente în rate, direct la dezvoltator.


schimbat aproape în totalitate cele mai potrivite pentru tine și
modalitatea de plată, oferind familia ta, fie că vorbim despre
astfel, oricui se află în căutarea rate la dezvoltator sau plată
unei locuinţe noi, posibilitatea de eșalonată.”
Perioada standard, pentru care poți face rate la dezvoltator, este de 36 de luni (3 ani), dar
în anumite situații, poate ajunge până la maximum 60 de luni (5 ani).
Acum, ai nenumărate opțiuni de plată a prețului locuinței dorite prin intermediul ratelor
direct la dezvoltator, iar echipa noastră te va ajuta să o alegi pe cea mai potrivită, în funcție
de felul în care ți-ai planificat bugetul și de proiectul imobiliar din care face parte imobilul PLĂTEȘTE EȘALONAT
dorit de tine.

Te întrebi ce înseamnă și ce presupune plata unui apartament prin rate la


NOUA TA LOCUINŢĂ
dezvoltator? Ei bine, condițiile generale sunt următoarele:
 identifici locuința pe care ți-o dorești și muți și poți locui în acesta ca un proprietar,
afli dacă acel imobil face parte din sistemul pe baza promisiunii sau a contractului de
Continuă să investești și plătește eșalonat!
de plată a ratelor la dezvoltator; vânzare-cumpărare, în funcție de politica
Te deranjează ideea de credit până la bătrâneţe? Nu
 achiți valoarea avansului solicitat în contractuală a fiecărui dezvoltator;
cadrul proiectului sau ansamblului  achiți integral valoarea apartamentului, vrei să plătești dobânzi uriașe adunate în ani de zile sau
rezidențial, prin semnarea unui antecontract prin plata lunară sau trimestrială a să ai grija ratelor lunare pe o perioadă mare ?
de vânzare-cumpărare; ratelor/tranșelor de preț, în funcție de Dacă nu dispui de toţi banii pentru plata integrală și iţi
 începi să achiți valoarea ratelor de preț obținerea veniturilor standard, pentru care este mai ușor să plătești eșalonat, atunci poţi opta
stabilite, până la finalizarea perioadei poți face rate la dezvoltator, care este de 36 acum pentru modalitatea de achiziţie cu plata
contractuale; de luni (3 ani), dar în anumite situații, poate eșalonată.
 la finalizarea și predarea imobilului, te ajunge până la maximum 60 de luni (5 ani).
Optează pentru plata eșalonată a imobilului tău, fără
adeverinţe de salariu, fără dovezi de vechime și fără
Avantajele ratelor la
alte costuri suplimentare!
dezvoltator:
Scapă de birocraţie, comisioane de acordare, asigurări
 nu necesită documente care să și de toate formalităţile unui credit bancar.
ateste capacitatea de plată a
Vei plăti un avans cuprins între 25 și 40% la încheierea
cumpărătorului;
 posibilitatea ajustării avansului contractului, iar restul îl vei achita în tranșe lunare fixe
(avansul minim solicitat este de 20% din de minimum 1 an și maximum 2 ani.
preţul locuinţei);
Preţul de achiziţie nu va crește, faţă de achiziţia prin
 dobândă 0%, fără costuri
suplimentare; plata integrală, iar tu vei câștiga economii și libertatea
 fără birocratie și costuri de acordare de a finaliza ratele cât de repede vrei, fără costuri
a unui credit;
suplimentare!
 asigurarea de viaţă nu este
obligatorie;
 posibilitatea ajustării valorii ratelor,
Echipa SudRezidential.ro
în funcţie de bugetul disponibil;
 posibilitatea achitării preţului în Disclaimer:
Sistemul de plată prin rate la dezvoltator poate fi supus unor condiții speciale și unor termeni contractuali, care pot varia în funcție de fiecare proiect imobiliar, în special cu privire la: valoarea avansului solicitat de
rate, chiar de la momentul dezvoltator, perioada de plată, transferul proprietății către cumparător, modalitatea de achitare a prețului.

38 39
În funcție de condițiile pieței imobiliare și de creditare, dezvoltatorii își rezervă dreptul de a aduce orice modificări sistemului de plată în rate.
antecontractului, pentru a diminua Sistemul de plată eșalonată a prețului poate fi supus unor condiții speciale și unor termeni contractuali, care pot varia în funcție de fiecare proiect imobiliar, în special cu privire la: valoarea avansului solicitat de
valoarea ratelor lunare de plată. dezvoltator, perioada de plată, transferul proprietății către cumparător, modalitatea de achitare a prețului.
În funcție de condițiile pieței imobiliare și de creditare, dezvoltatorii imobiliari își rezervă dreptul de a aduce orice modificări sistemului de plată eșalonată a prețului.
R A H O VA - Ș O S E A U A S Ă L A J
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 R A H O VA - Ș O S E A U A S Ă L A J
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

CEL MAI MARE CONFORT URBAN


PROIECT REZIDENŢIAL RESIDENCE RAHOVA
DIN SECTORUL 5
Considerat cel mai mare proiect imobiliar securizat pentru rezidenți, prin bariere de orice bancă, datorită contractelor de
din sectorul 5 al Capitalei, Confort Urban acces amplasate la intrările în ansamblu. parteneriat încheiate cu aceste instituții
Residence Rahova face parte din categoria bancare, care vor oferi, în cadrul biroului
selectă a ansamblurilor rezidențiale din Localizare: de vânzări, asistență gratuită necesară
Capitală, care respectă întru-totul clientul Șoseaua Sălaj nr. 363, sector 5, București – întocmirii dosarului pentru obținerea
final, menținând tot timpul o calitate la numai 4 km de centrul Capitalei, în creditului.
excelentă a lucrărilor. apropierea punctelor de interes, instituții
publice, centre comerciale, acces facil către „Prețurile practicate în cadrul ansamblului
Confort Urban Residence Rahova este un mijloacele de transport în comun. sunt accesibile, iar în plus oferta Confort
proiect unic, gândit pentru confortul și Mijloace de transport în comun: Autobuz Urban Residence Rahova este greu de
siguranța clienților, o nouă comunitate care 227, 117, 139, 220. refuzat, deoarece, pe lângă prețul foarte bun
beneficiază de arhitectură modernă, de al unui imobil (de la 795 euro/mp util, tva
confortul spațiilor generoase, finisaje de Sunt acceptate toate formele de credit: 5% inclus), beneficiezi de toate facilitățile
cea mai bună calitate, ultramoderne, dar și credit “Prima Casă”, credit imobiliar, credit oferite de un ansamblu deja locuit, care a
de spații verzi ample, parcări și acces ipotecar, leasing-ul imobiliar etc, de la scris istorie în sectorul 5, al Capitalei.”

Manager proiect
Ramona Ganea
MIJLOACE DE TRANSPORT 0762.036.921
autobuz Call Center
117, 139,
SudRezidential.ro
220, 227
0729.572.570
avans minim 5%

2.225 €prin programul


PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 44.500 €

2 CAMERE
44.500 €
3 CAMERE
62.000 €

40 41
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ PROMOTOR IMOBILIAR
20 11

Stelian Grigore Ecaterina Mincu Adrian Pandelescu


Senior Managing Partner Senior Managing Partner Senior Managing Partner
SudRezidential.ro SudRezidential.ro SudRezidential.ro
Tel: 0724.205.825 Tel: 0732.093.548 Tel: 0731.111.600

TIME TO CHANGE
THE GAME !
Ești un investitor în domeniul imobiliar sau îţi dorești să devii un jucător important în piaţa
imobiliară din România?
SudRezidential.ro îţi stă la dispoziţie cu cea mai bună echipă de manageri ai grupului, cu specialiști
Gina Frunză
Senior Managing Partner
SudRezidential.ro
Tel: 0726.171.129
Bogdan Ivan
Senior Managing Partner
SudRezidential.ro
Tel: 0745.049.201
Ramona Ganea
Senior Managing Partner
SudRezidential.ro
Tel: 0762.036.921

de top, profesioniști cu o bogată și vastă experienţă în domeniu, care compun astăzi una dintre cele
mai premiate și recunoscute echipe manageriale din România. Dovada calităţii serviciilor noastre de
promotor imobiliar o reprezintă zecile de proiecte rezidenţiale dezvoltate și vândute cu succes în
ultimii ani!
Fie că discutăm despre dezvoltare, proiectare, extindere prin investiţii imobiliare de anvergură sau
campanii de publicitate, marketing, studii de piaţă, identitate vizuală, creare brand, implementare de
produse imobiliare cu vânzare directă sau asistenţă juridică și servicii financiare/bancare, putem
susţine și promova cu succes oricare dintre planurile tale!
George Julian Roxana Dumitrescu Mihnea Dumistracel
Senior Managing Partner Senior Managing Partner Senior Managing Partner

42 43
Echipa SudRezidential.ro SudRezidential.ro
Tel: 0731.308.398
SudRezidential.ro
Tel: 0731.111.609
SudRezidential.ro
propunere de amenajare
Tel: 0721.947.202
STRADA LUICĂ/BRÂNCOVEANU
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 STRADA LUICĂ/BRÂNCOVEANU
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

SABINA RESIDENCE LUICĂ 46


BRÂNCOVEANU LUICĂ RESIDENCE
Manager proiect
Alexandra Băicoianu
Manager proiect
Ianis Mina 0731.111.607
0735.872.987 Call Center
SudRezidential.ro

0€ 0729.572.570

ieră 2 CAMERE

GARSONIERĂ 57.500 €
32.000 € 77.300 €
3 CAMERE

2 CAMERE propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.


avans minim 5%
38.000 €
Oferte valabile în limita stocului disponibil.

1.600 € 3 CAMERE
Luică 46 Residence este unul dintre proiectele
imobiliare care beneficiază de o poziționare
excelentă, fiind amplasat într-o zonă
Datorită amplasamentului excelent, proiectul
dispune de toate beneficiile zonei în care se află
și anume: infrastructură completă și drumuri de
61.000 €
prin programul
PRIMA CASĂ privilegiată, situat foarte aproape de B-dul acces rapide, branșarea tuturor utilităților
*în condiţii standard de eligibilitate Brâncoveanu la doar câteva minute de Mall existente în sectorul 4, distanța mică față de
pentru garsoniera de 32.000 € Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. Grand Arena, iar compartimentarea inovatoare a mijloacele de transport în comun, acces rapid la
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
spațiilor locative, care beneficiază de suprafețe marile centre și galerii comerciale aflate în
extreme de generoase scaldate în lumină imediata apropiere precum și de o foarte bună
naturală, sunt create să ofere un confort deosebit conexiune cu centrul Capitalei.
Proiectul rezidențial Sabina Residence atât din strada Luică, cât și din strada MIJLOACE DE TRANSPORT și căldura unui adevărat cămin.
Brâncoveanu este amplasat în sudul Capitalei, Giurgiului, în cele mai civilizate condiții.
mai exact în zona Luică - Brâncoveanu foarte Sabina Residence este compus dintr-un număr
aproape de intersecția străzilor Pogoanele cu de 4 blocuri de locuințe mixte, cu un regim de tramvai
strada Orăștie, Sector 4, București. înălțime format din parter + 3 etaje, ceea ce 7, 25
avans minim 5%
Terenul pe care este amplasat proiectul are o însemnă că atât confortul, cât și intimitatea
suprafață de 8.500 mp și dispune de
deschideri pe 3 din cele 4 laturi ale sale, iar
oferite de regimul mic de înălțime și de
dispunere a blocurilor vor fi atuuri puternice
autobuz
102, 116 2.875 € prin programul
accesul către proiect se poate face cu ușurință ale proiectului imobiliar. 216, 220
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 57.500 €
MIJLOACE DE TRANSPORT

tramvai
7, 25

autobuz

44 45
102, 116
propunere de amenajare propunere de amenajare
propunere de amenajare
216, 220
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

JOY &
GALAXY
RESIDENCE
Noul proiect comun al dezvoltatorilor Joy
Residence și Galaxy Residence
impresionează încă de la început, atât
datorită dimensiunilor acestuia, dar și a
sumelor ce urmează a fi investite în acest
mega proiect rezidențial, care se construiește
deja în zona de sud a Capitalei, mai exact în
Popești Leordeni, pe strada Biruinței, foarte
aproape de șoseaua Berceni și de stația de
Metrou Dimitrie Leonida.

Proiectul dispune de o suprafață de teren de


3.5 hectare (35.000 mp) cu deschidere dublă
în strada Biruinței și strada Mirăslău, pe care
se construiesc deja 8 blocuri de locuințe
mixte al căror regim de înalțime va fi parter avans minim 5%
+ 7 etaje.

Numărul apartamentelor ce vor rezulta în 1.775 €prin programul


urma acestei mari investiții imobiliare este
PRIMA CASĂ
de aproximativ 1000 unități locative diverse,
însoțite de spații comerciale, parcări pentru *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 35.500 €
rezidenți, spații verzi și locuri de joacă.

Manager proiect
Marian Goleanu
GARSONIERĂ
0724.888.478
Manager vânzări
Adriana Labeș
35.500 €
0731.111.613
2 CAMERE
MIJLOACE DE TRANSPORT 47.500 €
metrou
DIMITRIE 3 CAMERE
LEONIDA
65.000 €
autobuz

46 47
125, 402,
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
414, 418 Oferte valabile în limita stocului disponibil.
CREDIT24H.RO
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 P O P E Ș T I L E O R D E N I - Ș O S E A U A O LT E N I Ț E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

CREDITE DE avans minim 5%

NEVOI PERSONALE 1.825 €prin programul

RAPIDE
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 36.500 €

Condiții minime de eligibilitate pentru Caracteristici și criterii generale:


credite de nevoi personale:
• Acordare rapidă;
Poate aplica pentru credit, orice persoană
rezidentă în România ce îndeplinește • Se poate opta pentru un credit cu dobândă fixă MIJLOACE DE TRANSPORT
următoarele condiții: și posibilitatea de a rambursa anticipat creditul
în urmatoarele condiții: comision de 1% în
• Să fie cetățean român cu domiciliul stabil în primii ani și 0.5% în ultimul an din perioada de autobuz
România, sau cetățean străin care muncește pe rambursare; 402, 414
teritoriul țării, cu permis valid de muncă și are • La creditul cu dobândă variabilă clienții pot
rezidență permanentă sau temporară în beneficia de flexibilitatea dobânzii și de

AVE VILLAGE
România. comision de rambursare anticipată 0%;
• Vârsta cuprinsă între 18 și 70 de ani. • Documentație simplificată. Pentru veniturile Manager proiect
Răzvan Mărginean
• Să facă dovada că realizează venituri din salarii sunt necesare doar 2 documente
Alina Herciog constante. (acord ANAF sau adeverință de venit și act de 0731.171.007

RESIDENCE POPEȘTI
Expert soluţii bancare • Nu înregistrează debite sau alte obligații identitate, iar după caz și o factură de utilități);
Call Center
Credit24h.ro neachitate la scadență către bancă la data cererii • Conform instituției financiare pentru care
SudRezidential.ro
Telefon: 0731.111.604 de acordare a creditului. optați, aceasta își rezervă dreptul de a cere
E-mail: alina@sudbroker.ro documente justificative suplimentare. 0729.572.570

Creditul EXPRESS Amplasat la intersecția străzilor Șoseaua


Olteniței cu strada Pârâul Rece, la intrarea în
2 camere, spațioase, ce compun noul proiect
imobiliar, vin echipate la standarde europene
SUMĂ MINIMĂ ACORDATĂ orașul Popești Leordeni, noul proiect Ave și finisate premium, iar prețurile acestora sunt
Village Residence 2 pune în vânzare unele poate cele mai accesibile din piață.
5.000 LEI
dintre cele mai apreciate și căutate produse Datorită poziției sale excelente accesul către și
SUMĂ MAXIMĂ ACORDATĂ imobiliare. de la proiectul imobiliar se face în condiții
100.000 LEI Garsonierele decomandate și apartamentele cu civilizate, indiferent de anotimp.

Termen maxim de rambursare:


60 luni
Comision analiză:
propunere de amenajare
0 LEI
Comision administrare lunar:
0% GARSONIERĂ
Dobândă anuală: 36.500 €
IRCC+ 5,1%
Comision rambursare anticipată: 2 CAMERE
0% 50.000 €
Dobânda este variabilă, în funcție de indicii

48 49
de referință IRCC calculată la data solicitării propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
creditului. Oferte valabile în limita stocului disponibil.
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11

SIENA RESIDENCE
BERCENI LEONIDA
Dacă vă aflați în căutarea unei locuințe noi în PLACĂRI CERAMICE • O B I E C T E S A N I TA R E • ADEZIVI • TERMOSISTEM • VOPSELE
zona de sud a Capitalei și vă doriți un cămin
echilibrat și accesibil, dispus într-un
ansamblu rezidențial complet, amplasat la
numai câteva minute de o stație de metrou și
de mijloace de transport în comun, vă invităm
să descoperiți oferta imobiliară propusă de
către dezvoltatorii conceptului Siena
Residence Berceni Leonida.

Noul proiect dispune de o suprafață de 9.000


mp, teren pe care se află în construcție cele 4
blocuri de locuințe mixte, însoțite de spații
verzi, parcuri, locuri de joacă, alei pietonale și
de acces și parcări destinate rezidenților și
vizitatorilor acestora.

Regimul de înălțime al imobilelor ce compun


noul proiect Siena Residence este de demisol
(care este dedicat în totalitate parcărilor
subterane), parter plus 5 etaje, iar aici trebuie
să menționăm că etajele 4 și 5 vor fi retrase, GARSONIERĂ
ceea ce înseamnă că vor rezulta apartamente
însoțite de balcoane ample, gen terasă. 31.100 €
GARSONIERĂ DUBLĂ
40.800 €
avans minim 5% MIJLOACE DE TRANSPORT

1.555 €
2 CAMERE
metrou
DIMITRIE 46.600 €
prin programul LEONIDA
PRIMA CASĂ 3 CAMERE
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 31.100 € autobuz 61.000 €
125, 402,
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
414, 418 Oferte valabile în limita stocului disponibil.

bella
Manager proiect
Alexandru Jâmbu
P L A C Ă R I C E TILE
RA MICE
& STONE • O B I EC E RCA MTI C SE S Acasa
N I TA R E
0722.478.920 ADEZIVI • TERMOSISTEM • VOPSELE
A
®
Call Center DURAZIV
SudRezidential.ro BUILDING INDUSTRY

50
propunere de amenajare
0729.572.570

Bulevardul Metalurgiei 61
CERAMICS AND BATHROOM EQUIPMENT
office@avalonromania.ro
0729.572.570
Sector 4, București www.avalonromania.ro
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

MIJLOACE DE TRANSPORT

metrou
LOOK RESIDENCE
DIMITRIE
LEONIDA

autobuz
BERCENI LEONIDA
125, 402,
414, 418 Dezvoltatorii acestui concept rezidențial scot intern privat (7 m), parcare subterană cu
la vânzare, începând cu finalul anului 2017, rampe generoase, proprietate complet
MIJLOACE DE TRANSPORT
un număr total de 260 unități locative diverse, îngrădită și delimitată, locuri de joacă pentru
dispuse în 4 blocuri, amplasate în această copii amenajate (2 locuri), spații verzi
metrou
nouă zonă rezidențiala, mai exact pe strada amenajate în interiorul proiectului, acces DIMITRIE
GARSONIERĂ LEONIDA
40.000 €
Biruinței din Popești Leordeni, cu acces rapid restricționat cu barieră permis doar
din șoseaua Berceni. rezidenților și vizitatorilor acestora, hidranți
autobuz
Câteva dintre caracteristicile exacte ale ISU, lifturi silențioase de ultimă generație,
2 CAMERE 125, 402,
acestui nou proiect imobiliar sunt: distanța finisaje interioare la alegerea clientului și
56.000 € mare între imobile (27 m), drum de acces centrală termică de apartament. 414, 418
3 CAMERE
89.000 € Manager proiect
Dan Bărbulescu
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
0734.950.229
Call Center
SudRezidential.ro

PALM
Manager proiect
Adrian Gherman 0729.572.570
0726.138.984
Call Center

RESIDENCE LEONIDA
SudRezidential.ro
€ 0729.572.570
ă
ă Situat pe strada Amurgului la numai unde sunt deja construite cele mai bune
150 de metri față de stația de metrou ansambluri și cartiere rezidențiale.
Dimitrie Leonida, în imediata apropiere Inovativ, îndrăzneț și foarte echilibrat,
a marilor centre comerciale situate în cu o arhitectură modernă și un aer
zona de sud a Capitalei, proiectul cosmopolit, proiectul imobiliar dispune
rezidențial PALM Residence Berceni de un număr de 83 unități locative
Leonida este cu adevărat un proiect diverse, de la garsoniere simple până la
imobiliar unic, atât prin complexitatea apartamente cu două și trei camere GARSONIERĂ
33.500 €
sa, cât și datorită amplasamentulului decomandate, dar și apartamente care
ideal de care dispune în această nouă dispun de curte proprie amplasate la avans minim 5%
zonă rezidențială formată în ultimii ani parterul imobilelor.

1.675 €
prin programul
GARSONIERĂ DUBLĂ
39.900 €
avans minim 5% PRIMA CASĂ 2 CAMERE
46.900 €
2.000 €
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 33.500 €

3 CAMERE
prin programul
PRIMA CASĂ 63.900 €

52 53
*în condiţii standard de eligibilitate propunere de amenajare propunere de amenajare
pentru garsoniera de 40.000 € propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

PRESTIGE ASCEND RESIDENCE


Dezvoltatorii proiectului Prestige
Residence lansează un nou proiect
imobiliar, amplasat în zona Berceni,

DIMITRIE LEONIDA
în apropierea stației de metrou

RESIDENCE
Dimitrie Leonida. Acesta va fi
compus din spații locative și spații
comerciale la parter însoțite de
parcări și spații de recreere.
Manager proiect
Se păstrează în cadrul noului proiect Manager proiect Mădălin Miclăuș
același grad foarte bun de finisare Laurenţiu Andreiana 0726.863.405
interioară a unităților locative oferite 0733.182.994 Call Center
spre vânzare, ca și la precedentele SudRezidential.ro
proiecte, iar atenția oferită modului 0729.572.570
de finisare interioară este întregită și
de faptul că noul proprietar își poate
alege după propriul gust materialele
folosite în finisarea interioară,
nuanțe, culori, dar și modul de Amplasat în apropierea stației de metrou garsoniere decomandate compartimentate
punere în practică, având la Dimitrie Leonida, într-o zonă rezidențială inteligent și excelent finisate, cât și
dispoziție un întreg departament care complet nouă, cu acces facil la mijloacele apartamente cu 2 camere, ale căror
se va ocupa de finisarea noului de transport în comun și la puncte de suprafețe diferă de la 48 mp până la 56,50
apartament achiziționat. interes major, noul proiect Ascend mp, ce sunt oferite spre vânzare la prețuri
Residence oferă spre vânzare unele dintre accesibile, însoțite de locuri de parcare
cele mai accesibile produse imobiliare. destinate rezidenților și vizitatorilor
În componența sa, proiectul are atât acestora.
MIJLOACE DE TRANSPORT
avans minim 5%
metrou
DIMITRIE
LEONIDA
1.695 €
prin programul
avans minim 5%

autobuz
125, 402,
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 33.900 €
1.795 €
prin programul
414, 418 propunere de amenajare
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
GARSONIERĂ pentru garsoniera de 35.900 €

33.900 €
GARSONIERĂ DUBLĂ
42.000 €
2 CAMERE MIJLOACE DE TRANSPORT GARSONIERĂ
53.500 € metrou
35.900 €
DIMITRIE
3 CAMERE LEONIDA 2 CAMERE
66.000 € 48.900 €
autobuz

54 55
125, 402, Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare
Oferte valabile în limita stocului disponibil. 414, 418 Oferte valabile în limita stocului disponibil.
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

ASTRELOR RESIDENCE APOLLO RESIDENCE


BIRUINȚEI BERCENI LEONIDA BIRUINȚEI BERCENI LEONIDA
Noul proiect Astrelor Residence Ușor diferite, mereu aerisite și foarte
Biruinței reprezintă, pentru bine concepute, echilibrate, elegante,
dezvoltatorii acestei mărci, un proiect finisate și echipate la standarde
emblemă, conceput minuțios, în cel înalte, însoțite de o atmosferă
mai mic detaliu, pentru a fi cel mai primitoare, proiectele Apollo
bun și mai complet proiect imobiliar Residence au încântat și atras
de până acum. deopotrivă un segment foarte larg de
clienți, de la familiile tinere aflate la
Amplasat în zona de sud a Capitalei, început de drum, până la cele care
într-o zonă rezidențiala nouă, cu acces deja au prioritățile stabilite și își
imediat la Soș. Berceni (metrou doresc cât mai multe facilități, atunci
Dimitrie Leonida), de unde se poate când achiziționează o locuință nouă.
ajunge cu ușurință în centura
Bucureștiului sau către centrul Noul proiect Apollo Residence este
orașului, noul proiect Astrelor amplasat pe teritoriul administrativ
Residence a cărui construcție a început al orașului Popești-Leordeni, în zona
deja, dispune, pe lângă poziționarea avans minim 5%
nouă, care se află în imediata
excelentă, de o serie de facilități
interioare cum ar fi: spații locative 1.795 € avans minim 5% apropiere a stației de metrou
Dimitrie Leonida, cu acces direct din
extrem de generoase finisate excelent,
însoțite de balcoane ample, concepute
prin programul
PRIMA CASĂ 2.250 €prin programul
Șoseaua Berceni sau din Șoseaua
Oltenitei.
să mulțumească rezidenții pe deplin. *în condiţii standard de eligibilitate
pentru garsoniera de 35.900 € PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 45.000 € MIJLOACE DE TRANSPORT
Manager proiect
Alexandru Jâmbu metrou
DIMITRIE
0722.478.920
Manager proiect LEONIDA
Call Center
SudRezidential.ro Adrian Monu
autobuz
0729.572.570 0727.239.293 125, 402,
propunere de amenajare
414, 418

MIJLOACE DE TRANSPORT GARSONIERĂ 2 CAMERE

metrou 35.900 € 45.000 €


DIMITRIE
LEONIDA 2 CAMERE 3 CAMERE
49.900 € 72.000 €
autobuz

56 57
125, 402,
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
414, 418 Oferte valabile în limita stocului disponibil.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
METROU DIMITRIE LEONIDA
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 P O P E Ș T I L E O R D E N I - Ș O S E A U A O LT E N I Ț E I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

PRIMERA RESIDENCE GAMA RESIDENCE


BERCENI LEONIDA CITY CENTER POPEȘTI
Manager proiect
Simona Dumitru
0727.673.020
Call Center
SudRezidential.ro
0729.572.570

avans minim 5%

2.800 € prin programul


PRIMA CASĂ
MIJLOACE DE TRANSPORT *în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 56.000 €

metrou
2 CAMERE
56.000 €
DIMITRIE
LEONIDA
MIJLOACE DE TRANSPORT
autobuz
3 CAMERE
125, 402,
414, 418 autobuz 89.000 €
402, 414 Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Seria proiectelor rezidențiale dezvoltate sub comercială masivă datorită multiplelor Patriei, Berceni Leonida și IMGB depou. Oferte valabile în limita stocului disponibil.
marca Primera Residence continuă cu un facilități pe care le oferă dar și datorită Cele 5 blocuri de locuințe care compun noul
nou proiect numit Primera Residence apropierii față de linia de metrou Berceni proiect rezidențial au un regim de înălțime Amplasat la intersecția străzilor Șoseaua În componența noului proiect se regăsesc, Manager proiect
Berceni Leonida, dezvoltat în zona stației Imgb/Pipera care are doar în această zonă redus cu un număr total de 254 unități Olteniței cu strada Leordeni, chiar în de asemenea, spații comerciale dar și Răzvan Mărginean
de metrou Leonida, zonă care a cunoscut în deja trei stații de unde puțeti accesa cu locative diverse însoțite de locuri de parcare centrul orașului Popești Leordeni, noul spații de birouri la mezanin, oferite spre
ultimii ani o dezvoltare rezidențiala și ușurință metroul și anume Apărătorii pentru rezidenți și vizitatorii acestora. proiect Gama Residence City Center închiriere la finalizarea noului proiect. 0731.171.007
oferă datorită amplasamentului excelent Finisaje de top, echipamente de ultimă
posibilitatea achiziționării unor spații de generație o excelentă funcționalitate, Call Center
locuit excelente cu acces rapid către zona locuri de parcare pentru rezidenți și o SudRezidential.ro
comercială a orașului și către mijloacele amenajare peisagistică excelentă sunt
avans minim 5% GARSONIERĂ DUBLĂ de transport în comun. doar câteva dintre atuurile acestui proiect. 0729.572.570

1.845 € 36.900 €
€ prin programul
PRIMA CASĂ
2 CAMERE
blă *în condiţii standard de eligibilitate
49.000 €
pentru garsoniera de 36.900 €

3 CAMERE
82.900 €

58 59
propunere de amenajare Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A. propunere de amenajare
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
R A H O VA - S T R A D A M U N Ț I I C A R P A Ț I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019 R A H O VA - S T R A D A M U N Ț I I C A R P A Ț I
SRZ SUDREZIDENTIAL.RO - 2019
20 11 20 11

NOUL
Manager proiect
Ramona Ganea
0725.740.901 avans minim 5%

CONFORT URBAN 2.275 €


Call Center
SudRezidential.ro
0729.572.570 prin programul

RESIDENCE
PRIMA CASĂ
*în condiţii standard de eligibilitate
pentru apartamentul de 45.500 €

ACCESIBIL ȘI CONFORTABIL
Considerat drept cel mai mare proiect stilului utilizat până acum pentru
imobiliar din sectorul 5, Confort Urban imobilele construite de Confort Urban,
Residence adaugă la investiția inițială, abordând o arhitectură ultramodernă,
care cuprinde peste 30 de blocuri de stilizată, menită să ridice gradul de
locuințe, construite începând cu anul confort oferit cumpărătorilor care sunt
2012, în zona Rahova, încă 4 imobile de în căutarea unei locuințe noi în sectorul
locuințe colective, în imediata apropiere 5.
a proiectului Confort Urban.
Cele 4 blocuri sunt amplasate la doar
MIJLOACE DE TRANSPORT
Noul proiect este amplasat pe strada câțiva metri de stațiile de RATB 117 și
Munții Carpați, la o mică distanță de 227, dar și la mică distanță față de școli,
autobuz
mijloacele de transport în comun sau de grădinițe și centre comerciale, având
117, 139,
punctele de interes major ale zonei și, astfel o poziție privilegiată, iar accesul 220, 227
conform dezvoltatorilor acestui "brand", se realizează atât prin strada Pucheni,
aduce un suflu nou atât zonei, cât și cât și prin strada Munții Carpați.
PROIECTUL OFERĂ MULTIPLE
FACILITĂŢI:

loc de joacă pentru copii


amenajat cu tartan cauciucat

Ansamblul are Suprafeţele imobilelor 2 CAMERE teren de sport multifuncţional


un regim de înălţime
Parter + 10 etaje
sunt cuprinse între
30 mp și 80 mp utili 45.500 € fotbal/baschet/tenis

zone de relaxare amenajate cu


băncuţe și locuri de odihnă

3 CAMERE
parcări delimitate și amenajate

Dispune în total Desfășurat pe


57.400 € cu pavele ecologice

de 361 apartamente o suprafață de alei și trotuare

60 61
noi accesibile teren de 8.500 mp precum și acces securizat
Preţurile afișate au inclusă cota de 5% T.V.A.
Oferte valabile în limita stocului disponibil.
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

HUB METALURGIEI PARK


Unul dintre cele mai moderne showroom-uri de vânzări dedicat
primului parc rezidențial din România, Metalurgiei Park Residence

La finalul anului 2017, Partea de vânzări nu este structurată după


Sudrezidential.ro, promotorul imobiliar principiul unui job clasic, ci după o serie
al zonei de sud a Capitalei, a inaugurat de target-uri și multă flexibilitate”, a
un hub de aproape 250 de mp, dedicat explicat Gina Frunză, reprezentant al
colaboratorilor responsabili de partea de SudRezidential.ro.
vânzări. Hub-ul este amplasat în Pe lângă echipa de vânzări din hub și
Metalurgiei Park, cel mai mare proiect manageri, în sediul principal mai lucrează
din portofoliul companiei din acest încă 25 de angajați, care se ocupă de
moment, și deservește peste 60 de agenți procesarea documentelor și 25 de
imobiliari. colaboratori – brokeri de credite, care
asigură funcționarea diviziei Credit24h.ro.
“Managerii se ocupă de proiecte, relația cu
Gina Frunză dezvoltatorii, sunt practic o interfață între Motivul pentru care hub-ul a fost deschis
aceștia și agenți, care preiau relația cu în Metalurgiei Park este tocmai faptul că
Manager SudRezidential.ro
clientul final. Am ales ca managerii să stea acest proiect este cel mai important din
Tel: 0726.171.129
separat, pentru a nu exista presiune, nici portofoliu, în acest moment. Prima fază a
gina@sudrezidential.ro
măcar indirect. Hub-ul a fost gândit pe proiectului presupune 5.000 de
ideea de a fi lejer, fără program, cu apartamente, care ar trebui să fie finalizate
flexibilitate maximă. Cei care au nevoie în proporție de 90% până la finalul acestui
vin, lucrează, își fac întâlnirile cu clienții, an. Primele 4.000 de apartamente au fost
Ideea de relaxare este
au tot ce le trebuie la dispoziție și este deja livrate, iar în curs de livrare sunt
transmisă imediat ce încurajată mult ideea de co-working. aproximativ 1.000 de apartamente.
intrăm în hub. Un spațiu
modern, confortabil, un
zumzet specific
vânzătorilor de case și
multe imagini
amuzante pe pereți. În
spatele birourilor au
fost surprinse, între
rame, momente
amuzante, replici
haioase și "perle"
adunate în activitatea
companiei din ultimii
ani.

62 63
Echipa SudRezidential.ro
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

ANUNȚURI IMOBILIARE ZONA: Luica,


sector 4, București, garsonieră la cheie,
bloc 2019, ansamblu 4 blocuri, parter cu
balcon de 2,55 mp, 800 euro/mp,
spațioasă, suprafață utilă 38 mp, P/3,
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Gars. dec. etaj 1/4, 40 mp utili,
ansamblu rezidențial nou, vizavi de
centrul comercial “La Strada” și la 7
minute de mers pe jos de stația de
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Garsoniera decomandată, etaj P/5,
suprafață utilă 29,98mp, la 10min.de
stația de metrou, instalații sanitare și
electrice noi, tâmplărie PVC, finisaje la
ZONA: Prelungirea Ghencea,
De vanzare garonieră 40mp, cu predare
în iunie 2019, bloc nou P+5, dispune de
toate utilitățile, este branșată și
contorizată individual. Calitatea

Vânzări apartamente noi


decomandată, centrală proprie, structură metrou. Se predă la “cheie” finisaje alegere, centrală proprie, contorizare materialelor este superioară, finisată cu
de beton, compartimentare cărămidă premium la alegere: gresie, faianță, individuală. gresie, faianță, parchet de 10mm
Porotherm, contorizare individuală, parchet, tâmplărie pvc, centrală proprie, (finisajele pot fi alese de client dintr-o
finisaje la alegere, spații verzi, parcare obiecte sanitare baie, lift, parcare inclusă Telefon: 0733.182.994 gama variată de modele și culori), uși de
supraterană, accept plata în rate, 30.400 în preț. Se predă branșată la toate interior de cea mai bună calitate,
euro cash. TVA inclus, loc de joacă utilitățile orașului. Preţ: 28.900 € structură beton, compartimentarea cu
pentru copii. ...................................... cărămidă, lift modern și interfon!
Telefon: 0726.178.089
GARSONIERE ZONA: Prelungirea Ghencea,
Garsonieră spațioasă, disponibilă
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Mall „La Strada”, 40 mp utili, balcon, et
ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
2 min de mers pe jos până la stația Ratb,
Telefon: 0721.165.251
Preţ: 38.500 €
ZONA: Drumul Gazarului LIDL,
Se oferă spre vânzare o garsonieră cu
Telefon: 0722.480.411

imediat la etajul 1/5, într-un bloc nou 3/5, lift silențios, centrală proprie, studio, semidecomandat, suprafață 51,30 Preţ: 30.400 € ...................................... suprafața utilă de aproximativ 40 mp, Preţ: 32.900 €
construit, infrastructură completă, zonă finisaje premium la alegere, obiecte mp utili, bloc nou, etaj 2/5, confort 1, ...................................... amplasată într-un imobil nou, cu regim ......................................
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, deja dezvoltată ce beneficiază de absolut sanitare ceramice, construcție 2019, 10 finisaje la alegere, centrală proprie 24 de înălțime: P+3E, situat într-o zonă
toate facilitățile, mijloace de transport în minute metrou, farmacie, restaurant, kw, contorizare individuală, credit Prima ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
38 mp utili, balcon, curte proprie 27 mp, liniștită. Locuința se vinde finisată ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
comun la 50 m distanță.Garsoniera are o școli, grădinițe, salon, zone comerciale, Casă sau ipotecar, comision 0%, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, stradal, acces rapid la RATB și metrou,
parter, tâmplărie PVC, centrală proprie, complet “la cheie”. Sunt asigurate toate Garsonieră 31 mp utili, 10 minute mers
suprafață utilă de 40 mp, se predă sali de sport, pret credit 42.500 Euro tva discount la plata cash. Garsonieră, septembrie 2019, etaj 2/6, garsonieră spațioasă etaj 2/8, 38.44 mp
finisaje premium, gresie, faianță, utilitățile necesare: apă, canalizare, pe jos până la metrou, parter inferior,
complet finisată, echipată cu centrală 5% inclus, se predă la cheie. suprafață utilă + balcon 37 mp, centrală + 4.97 mp balcon, gresie, faianță,
parchet, uși de interior din lemn, energie electrică și gaze naturale. decomandată, bloc nou, centrală proprie,
calorifere, obiecte sanitare, construcție proprie Ariston 24 kw, tâmplărie PVC 5 Telefon: 0731.111.612 proprie, finisaje premium, contorizare parchet, sanitare în băi, radiatoare oțel, Contorizarea acestora este individuală. zonă liniștită, finisată la cheie, 2018,
camere, interfon, calorifere din oțel, Telefon: 0727.239.293 individuală, glafuri exterioare, lift centrală termică, construcție nouă, 2
2018, 10 minute metrou, farmacie,
restaurant, școli, grădinițe, salon, zone prize, întrerupătoare, obiecte sanitare în Preţ: 46.900 € silențios, parc amenajat în interiorul lifturi, interfon, utilități contorizate Telefon: 0725.225.117 parcare, mutare rapidă, negociabil.

comerciale, săli de sport, tva 5% inclus, baie, ușă intrare antiefracție. Este Preţ: 38.500 € ...................................... ansamblului. individual. Posibilitate achiziție în Telefon: 0724.888.478
se predă la cheie. contorizată individual și branșată la toate ...................................... sistem de plată RATE LA Preţ: 44.200 €
Telefon: 0731.111.608
Telefon: 0734.826.639
utilitățile orașului. DEZVOLTATOR! ...................................... Preţ: 26.500 €
ZONA: Carrefour Grand Arena, Comision 0%.
Telefon: 0728.988.632 ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
proprietar, garsonieră dublă, Preţ: 35.000 € ......................................
Preţ: 35.500 € Garsonieră dublă, 3 min. mers pe jos
semidecomandată, 40 mp + curte 47 mp ...................................... Telefon: 0733.374.103 ZONA: Brâncoveanu,
...................................... Preţ: 32.900 € până la RATB , semidec., et. 2/7,
la parter. Bloc nou cu 3 etaje,
Apartament tip studio, semidecomandat,
ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
...................................... suprafață 45 mp + 8 mp balcon,
construcție 2018, stradal, sector 4, zona Preţ: 43.900 € etaj 1/4, suprafață utilă 50.43mp, acces
Garsonieră decomandată 34.02 mp utili.
structură din cadre beton armat, finisaje ZONA: Carrefor Grand Arena, ...................................... rapid la mijloacele de transport, zonă
Carrefour Grand Arena, bulevardul Se vinde complet finisată la cheie și
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, premium la alegere, centrală proprie, Garsonieră cu o suprafață utilă de 34,74 liniștită, instalații sanitare și electrice
Brâncoveanu, Turnu Măgurele, Luică. dispune de contorizare individuală la
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, tâmplărie PVC, parcare supraterană și mp, situată la parterul blocului, cu acces noi, tâmplărie PVC, finisaje la alegere,
Direct dezvoltator, comision 0%, Construcție beton + caramidă, finisaje ZONA: metrou Dimitrie Leonida, toate utilitățile (gaz, curent, apa). Aveți
garsonieră, construcție nouă, 38.70 mp, 8 min. mers pe jos, garsonieră subterană, acces la centrele comerciale rapid la RATB: 102, 141, 220, 116 și Garsonieră decomandată, et.7/7 ,33 mp centrală proprie, contorizare
premium. Se vinde la cheie, branșat la posibilitatea de a personaliza garsoniera
structură din beton, cărămidă decomandată, et. 1/5, 43 mp utili, și unitățile de învățământ. Se acceptă către Bd. Brâncoveanu. Finisajele sunt utili, cărămidă Porotherm, centrală individuală.
toate utilitățile, nemobilat. Accept cu gresie, faianță, parchet, uși de
complet finisată, centrală proprie, orice tip de credit bancar, iar la plata la alegere: gresie, faianță, parchet și
Porotherm, izolație termică, structură credit, Prima Casă, Ipotecar. Avans proprie, calorifere, interfon, gresie, Telefon: 0729.923.486 interior. Termen finalizare construcție și
cadre de beton, finisaje de calitate la tâmplărie pvc, compartimentare cash se aplică o reducere. ușile de interior. Centrală proprie, faianță, parchet la alegere, lift silentios,
minim 5%. acte martie 2019. Se acceptă orice tip de
cărămidă, lift silențios, locuri de parcare. calorifere, tâmplărie PVC, baia este
alegere, loc parcare inclus în preț, Telefon: 0731.111.615 utilată. Construcție 2018 din structură de
compartimentare cărămidă, contorizare Preţ: 42.300 € credit bancar cu un avans de 5000 Euro.
distanță metrou - 7 minute. Acceptăm Telefon: 0799.877.999 individuală, parcare supraterană.
Telefon: 0731.111.613 beton, cărămidă Porotherm și izolație cu ...................................... Telefon: 0725.382.190
credit Prima Casă. Preţ: 49.900 €
Preţ: 39.900 € Preţ: 47.900 € polistiren pe exterior, este racordat la Telefon: 0731.111.614
Telefon: 0731.111.604 ......................................
...................................... toate utilitățile Capitalei. Locuri de
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 36.000 €
...................................... parcare supraterane. Preţ: 35.500 € Garsonieră 56 mp utili, terasă 18mp,
......................................
Preţ: 41.500 € ZONA: Carrefour Grand Arena, Telefon: 0727.261.214 ...................................... etajul 5, tâmplărie PVC, centrală proprie
ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
...................................... Garsonieră, 38 mp, compartimentare în condensare, construcție 2019, mutare ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Situată stradal, 1 minut până la stația de
Garsonieră decomandată cu terasă și decomandată, finisată complet, dotată cu autobuz(125,141,220,232,242,N105), Preţ: 34.500 € ZONA: Bulevardul Metalurgiei, în 2 luni, 7 minute metrou, gradinițe, 5 min de mers pe jos, garsonieră dublă,
vedere panoramica: 47,87 mp, la 8 obiecte sanitare, calorifere, centrală garsoniera are o suprafață utilă de 35 ...................................... Garsonieră 43 mp utili, etaj intermediar, magazine, parcare subterană, tva 5% semidec., bloc nou, et 2/5, 43 mp,
ZONA: Brâncoveanu,
minute de metrou. termică, branșată la toate utilitățile mp, este disponibilă imediat (ACTE balcon generos, finisată complet: gresie, inclus, se predă finisată complet. confort 1 sporit, 1 grup sanitar, lift,
Garsonieră, 35,45 mp + 2,55 mp balcon,
Garsoniera se predă finisată la cheie cu: orașului. Contorizări individuale. Se GATA) și se vinde complet finisată, faianță, parchet, uși de interior, obiecte finisaje la alegere, centrală proprie 24
imobil nou, regim de înălțime: P+3E, Telefon: 0734.950.229
gresie, faianță, parchet, uși de interior, poate achiziționa prin credit bancar, dotată cu: gresie, faianță, parchet, uși de ZONA: Luica-CET Sud, sanitare în baie, centrală termică 24kw kw, parcare asigurată, contorizare
centrală termică, tâmplărie PVC, ușă
obiecte sanitare în baie, centrală proprie avans 5%. Reduceri la plata cash. interior, tâmplărie PVC cu geam low-e, Garsonieră mare, bloc nou. Poziție în condensație, acces securizat (cu individuală, părculeț copii. Credit Prima
metalică, finisaje de calitate la alegere,
excepțională, cu acces ușor către toate bariera), videointerfon, lift, parcare Preţ: 37.900 € Casă sau ipotecar, avans 5%, comision
tâmplărie PVC profil cu 5 camere, loc și calorifere, tâmplărie PVC, terasă glafuri exterior, centrală termică 24 kW
Telefon: 0731.111.607 zonele Capitalei pe șos.Giurgiului cât și asigurată, acces rapid la marile centre ...................................... 0%.
parcare, structură pe cadre din beton amenajată și iluminat exterior. prin condensare, calorifere, obiecte
Blocul are în dotare lift, loc de joacă, sanitare în baie, ușa antiefracție, lift și pe Bd. Brâncoveanu. Suprafața utilă de comerciale. Acte gata. Mutare imediată.
armat, cărămidă Porotherm, 0%
parcări și este racordat la toate utilitățile
Preţ: 34.900 € videointerfon. 42 mp, este la etaj 1/3. Finisaje la ZONA: metrou Dimitrie Leonida ,
Telefon: 0731.111.602
comision, acces imediat la RATB și ...................................... Telefon: 0731.111.606
orașului. alegerea cumpărătorului, ușă metalică Garsonieră decomandată, 39 mp utili,
către mari centre comerciale din Telefon: 0733.373.483 antiefracție, termopane Rehau, centrală P+5E, 7-8 minute distanță față de Preţ: 39.900 €
apropiere.
Telefon: 0722.478.920 proprie, parcare. Contorizare separată. Preţ: 43.000 € metrou, etaj 3, lift, finisaje la alegere, ......................................
Telefon: 0731.111.600 ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 36.000 € ...................................... centrală proprie, calorifere oțel, obiecte
...................................... Telefon: 0722.338.342
Preţ: 32.900 € Mall La Strada, str. Amurgului, 7 sanitare, tâmplărie pvc, ușa metalică, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 32.000 € ...................................... minute până la stația de metrou Dimitrie
Preţ: 35.000 € ZONA: Brâncoveanu, branșată la utilități, loc de parcare inclus Garsonieră decomandată cu o
...................................... Leonida, garsoniera are o suprafață utilă ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Garsonieră spațioasă, ansamblu în preț. suprafață de 38.50 mp utili și 27 mp
...................................... rezidențial nou din zona de sud a
de 38.70 mp, este disponibilă imediat și garsonieră spațioasă de 32,80 mp, în Telefon: 0727175861 curte, situată la 10 minute de metrou
ZONA: Carrefour Grand Arena, se vinde complet finisată și dotată cu: ansamblu rezidențial nou, disponibilă la Capitalei, are suprafața utilă de Dimitrie Leonida. Garsoniera se vinde
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Garsonieră dublă, 3/5, acces rapid la ZONA: metrou Dimitrie Leonida, aproximativ 42.15 mp, fiind situată la
Stradal, garsonieră superbă, luminoasă, mijloacele de transport, suprafață 43.38
gresie, faianță, parchet, uși de interior de etajul 1 din 5, în imobil construit pe Preţ: 41.500 € cu finisaje la alegere, centrală
cea mai bună calitate, tâmplărie PVC 5 cadre și stâlpi din beton armat, cu pereți Garsonieră decomandată – 8 minute de etajul 2/3 și se vinde complet finisată cu: individuală condensație Immergas,
balcon mare, baie cu geam, bucătărie ......................................
mp + 4.84 mp balcon, structură pe cadre camere, 4 anotimpuri cu geam low-e, exteriori din cărămidă Porotherm de 25 mers pe jos la metrou Dimitrie Leonida, gresie, faianță, parchet, obiecte sanitare radiatoare oțel. Camera de zi cu
închisă. Bloc nou, cărămidă, izolație de beton, centrală proprie, glafuri interior/exterior, centrală termică cm, pereți interiori de 11,5cm, etajul 3/4, suprafață utilă de 36 mp, din ceramică de bună calitate, ușă bucătăria au în total 24.35 mp,
termică, finisaje la alegere, centrală compartimentare cărămidă, lift proprie 24 kW prin condensare, termoizolație exterioară de 10 cm, balcon, construcție 2019, lift, parcare, metalică anti-efracție 2 închideri, uși ZONA: Carrefour Grand Arena, dormitorul are 14.05 mp, baie de 4.57
proprie, 39 mp utili, metrou 8 minute. silențios, termen finalizare martie 2020. calorifere din oțel, prize și centrală termică și contoare individuale. finisaje la alegere, contorizări interior din lemn, tâmplărie PVC cu Garsonieră, lângă metrou, P+3E, 35 mp mp, terasa are 5 mp și holul de 4.25
Etaj 1/5, lift silențios. Dezvoltator, Achiziție prin plata cash, credit ipotecar întrerupătoare, obiecte sanitare în baie, În cadrul ansamblului există parcări individuale, centrală proprie, magazine, geam termopan 4 anotimpuri, centrală utili, zonă liniștită, finisaje premium, mp. Bucătaria închisă cu uși
accept plata prin credit. Parcare sau prin programul Prima Casă - avans ușă antiefracție, lift și interfon. Parcarea private, iluminat exterior, loc de joacă grădinițe, școli, tva 5% inclus, pretabilă termică 24 kw prin condensație. La plata centrală proprie 24KW, calorifere, deschidere dublă. Locuri de parcare și
amenajată. min 5%. inclusă în preț. pentru copii și spațiu de recreere. investiție / închiriere. cash ofer discount 5%. tâmplărie PVC. parc pentru copii de 1000 mp.
Telefon: 0731.491.608 Telefon: 0731.111.603 Telefon: 0735.527.098 Telefon: 0735.872.987 Telefon: : 0722.66.44.30 Telefon: 0720.544.781 Telefon: 0731.111.610 Telefon: 0730.988.560

64 65
Preţ: 41.500 € Preţ: 40.800 € Preţ: 37.500 € Preţ: 32.500 € Preţ: 36.500 € Preţ: 35.000 € Preţ: 32.500 € Preţ: 35.500 €
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ZONA: Rahova/Șos.Sălaj, ZONA: Prelungirea Ghencea, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Garsonieră decomandată, etaj 3 din 4, Garsonieră,10 minute acces metrou bloc nou 2018 situat stradal, sector 4. Bloc nou cu arhitectură modernă Apartament 2 camere finalizat, 70 mp Apartament 2 camere cu rate la 2 camere, decomandat, decembrie 8 minute de mers pe jos față de stația de
36 mp utili, 6 min distanță metrou, Dimitrie Leonida, etajul 1/5, suprafața Garsoniera are o suprafață utilă de 43 (Confort Urban Residence) la doar 4 km suprafața utilă, bloc nou branșat la dezvoltator, decomandat, 51.38 mp + 15 2019, parter, suprafață utilă + terasă metrou Dimitrie Leonida, ap. doua
garsoniera se predă complet finisată cu: utilă de 40 mp, balcon, decomandată, mp, etajul 2/5. Construcție pe cadre de de Piața Unirii. Apartamentul se predă toate utilitățile orașului, 50 m distanță mp balcon, stație RATB la 50 m sau 9 56,40 mp, curte proprie amenajată 41 camere decomandat, etaj 1/5, 50 mp
gresie, faianță, parchet, uși de interior, construcție 2019, lift, parcare beton + cărămidă, finisaje de cea mai complet finisat (finisajele se pot alege de până la mijloacele de transport în minute la metrou. Locuința se predă mp, centrală proprie, finisaje la alegere, utili, 2 lifturi, finisaje premium la
obiecte sanitare în baie, centrală termică GRATUITĂ, finisaje la alegere, bună calitate. Se predă la CHEIE cu către viitorul proprietar dintr-o gamă comun. Apartamentul este complet finisată modern, la cheie: gresie, faianță, aparat de aer condiționat + videointerfon alegerea fiecărui client, gresie, faianță,
individuală și calorifere oțel, lift contorizări individuale, La Strada Mall, toate utilitățile aferente. Se acceptă orice variată de modele și culori), 2 balcoane decomandat și se predă complet finisat parchet, uși de interior, obiecte sanitare incluse în preț, zonă liniștită. parchet, uși interior, centrală proprie
silențios, parcare tâmplărie PVC și magazine, grădinițe, școli, tva 5% tip de credit. Discount la plata cash. generoase, centrală proprie, tâmplărie (finisaje premium) și echipat cu în baie, cu centrală proprie și calorifere, prin condensare, structură de rezistență
racordată la toate utilitățile. inclus. PVC Veka 5 camere, ușă antiefracție, centrală proprie, interfon, tâmplărie tâmplărie PVC- TRIPAN(3 foi de Telefon: 0731.111.608 din cadre de beton armat,
Telefon: 0767 710 529
obiecte sanitare în baie, contorizat Rehau, geam tripan, obiecte sanitare în geam), contorizare separată. compartimentarea din cărămidă
Telefon: 0720.063.459 Telefon: 0730.245.876
individual și branșat la toate utilitățile baie, contorizat individual. Locuri de Blocul are în dotare 2 lifturi moderne, Preţ: 57.500 € Porotherm, spații verzi între blocuri.
Preţ: 39.900 € orașului. Se acceptă orice formă de parcare amenajate în cadrul parcări, loc de joacă, spații verzi, este ...................................... Bonus: loc de parcare cât și un aparat de
Preţ: 36.500 € Preţ: 42.500 € ...................................... credit bancar. ansamblului, spații verzi și loc de joacă racordat la toate utilitățile sectorului 4. aer condiționat.
...................................... ...................................... pentru copii.
ZONA: Prelungirea Ghencea, Telefon: 0728.988.632 Telefon: 0722.478.920 ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Telefon: 0735.527.098
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Garsonieră, etaj 2/5, 40 mp utili, finisată Telefon: 0728.988.632 Apartament 2 camere decomandat,
ZONA: Luica, Garsonieră cochetă, 32.50mp utili, 10 la cheie și dotată cu centrală termică Preţ: 54.900 € Preţ: 47.000 € amplasat la aproximativ 10 minute Preţ: 45.000 €
acces rapid RATB, garsonieră spațioasă, min. metrou mers pietonal și 1 min. Ariston, în apropierea metroului Valea ...................................... Preţ: 51.900 € ...................................... metrou Apărătorii Patriei, etaj 1/7, ......................................
imobil nou, parter, 35.45 mp + 2.55 mp Penny Market, se predă complet finisată Oltului și chiar lângă stația STB 122 și ...................................... 64.60 mp, 2 balcoane, 2 lifturi pe scară,
balcon, finisată cu gresie, faianță, cu: gresie, faianță, parchet, uși de 222, balcon tip terasă de 10 mp, branșată ZONA: metrou Dimitrie Leonida, se vinde complet finisat și echipat cu
ZONA: Carrefour Grand Arena,
parchet, obiecte sanitare, radiatoare oțel, interior, obiecte sanitare în baie, la toate utilitațile, contorizate individual. ZONA: Prelungirea Ghencea, Apartament 2 camere, amplasat la centrală termică proprie, calorifere,
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Apartament 2 camere, decomandat
centrală termică, utilități Sect.4, centrală termică și calorifere oțel, Acceptam orice tip de credit bancar, iar Apartament 2 camere decomandat, aprox. 150 m de stația de metrou obiecte sanitare, tâmplărie PVC,
5 min mers pe jos, 2 cam dec, p/4, curte aproape de mijloacele de transport,
contorizare individuală. Posibilitate tâmplărie PVC și racordată la toate rezervarea se face cu doar 500 Euro! compartimentat ideal, 58 mp, complet Dimitrie Leonida, se predă complet instalații sanitare și electrice. Direct
proprie 27 mp și terasă, suprafață 60 mp et.3/4, 53,43 mp, zonă liniștită, finisaje
utilitățile orașului. finisat, cu materiale premium, dotat cu dezvoltator, comision 0%, se acceptă
achiziție în sistem de plată: RATE LA Telefon: 0762.036.921 utili, tâmplărie pvc, finisaje la alegere, finisat (finisaje de cea mai bună moderne, branșat la toate utilitățile,
DEZVOLTATOR! Comision 0%. calitate), obiecte sanitare, calorifere, obiecte sanitare de cea mai bună calitate, orice formă de achiziție: cash, rate la
Telefon: 0737.202.284 aer condiționat, video interfon, centrală proprie, calorifere oțel,
dezvoltator, credit bancar.
Telefon: 0721.888.400 Preţ: 32.900 € compartimentare cărămidă, centrală centrală proprie, racordat la toate centrală termică 24kw. În imediata tâmplărie PVC, lift, interfon, mână
utilitățile orașului și contorizat apropiere se află centrul comercial “La curentă inox.
Preţ: 25.500 € ...................................... proprie 24kw.
individual. Locuri de joacă și spații de Strada”, Penny Market, grădinițe, săli
Telefon: 0731.111.604
Preţ: 32.900 € ......................................
ZONA: Carrefour Grand Arena, Telefon: 0731.111.613 fitness. TVA 5% INCLUS. Telefon: 0729.923.486
...................................... Garsonieră cu rate la dezvoltator, la 10
relaxare ample, mijloace de transport în Preţ: 59.000 €
comun ce fac legătura cu centrul
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, min. de Piața Unirii, et. 1\3, 43mp utili, Preţ: 70.000 € orașului la doar 2 minute de mers pe jos.
Telefon: 0731.111.607 ...................................... Preţ: 45.000 €
Garsonieră zona nouă Popești-Leordeni perfect compartimentată, branșată la ......................................
la numai 5 minute de Metrou Dimitrie toate utilitățile, costuri minime de
......................................
Telefon: 0728.988.632 Preţ: 56.000 €
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Apărătorii Patriei
Leonida, într-un ansamblu rezidențial ......................................
Garsonieră cu terasă, 48 mp utili, întreținere, balcon generos, 1 min de mers pe jos până la stația Ratb, ZONA: Luică – Brâncoveanu,
complet finisată cu: gresie, faianță,
nou, vizavi de Mall La Strada, ce vă infrastructură complet. ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Preţ: 49.900 € 2 cam, decomandat, etaj 5/8, suprafață Decomandat cu o suprafață generoasă de
oferă zona ideală pt. casa dumneavoastră, 60 mp utili, et.2/7, terasă generoasă, lift, ...................................... ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
parchet, uși de interior, obiecte sanitare 2 camere, în aproprierea stației de 67,35 mp utili, bloc nou, tâmplărie pvc, 53 mp aflat la etajul 1/3 într-un
în baie, centrală termică și calorifere
loc de parcare inclus în preț! Telefon: 0723.202.593 centrală proprie, calorifere oțel, finisaje finisaje la alegere, compartimentare ansamblu rezidențial nou.
premium, uși de interior din lemn, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, metrou Dimitrie Leonida, decomandat,
oțel, tâmplărie pvc, toate utilitățile Telefon: 0730 855 555 cărămidă, centrală proprie 24kw, Locuința dispune de finisaje de înaltă
orașului. 10 min. până la metrou, 5 min Preţ: 35.000 € obiecte sanitare, construcție 2019, Decomandat, balcon, 61 mp utili, etaj et.1/5, suprafața 55,93 mp, structură din
contorizare individuală, 1 grup sanitar, calitate, centrală proprie, tâmplărie
...................................... parcare dezmembrată, 10 minute 2/6, finisat modern, compartimentat cadre beton armat, compartimentare
Profi Market. Se acceptă plata prin Preţ: 38.500 € metrou, farmacie, restaurant, școală, excelent: hol, spațiu depozitare, cărămidă, lift, finisaje la alegerea dvs., două lifturi pe scară, credit Prima Casă PVC, spații verzi amenajate, locuri de
credit. ...................................... ZONA: metrou Dimitrie Leonida, bucătărie închisă, camere mari, baie calorifere, tâmplărie PVC, centrală sau ipotecar, comision 0%, discount la parcare supraterane
grădiniță, salon, zone comerciale, săli de plata cash. Infrastructură completă: străzi asfaltate,
Telefon: 0724.24.38.39 Garsonieră în bloc nou, finisată modern sport, tva 5% inclus, se predă la cheie, se utilată complet. Finisaje calitate termică, parcare asigurată. Se acceptă
ZONA: Giurgiului - Str. Jepilor, și branșată la toate utilitățile, centrală superioară, la alegere. Centrală termică plata prin credit Prima Casă/Ipotecar. iluminat public, stație RATB la 100 m.
acceptă orice tip de credit. Telefon: 0731.111.612 Se acceptă orice tip de credit inclusiv
Garsonieră decomandată , aprilie 2019, proprie. Suprafața utilă 39 mp cu balcon proprie. Loc de joacă, spațiu verde,
Preţ: 32.900 € Telefon: 0727.239.293 Telefon: 0731.111.615 rate la dezvoltator.
......................................
etaj 1/3, suprafața 40,11 mp , balcon, inclus, etajul 3 din 5. Blocul beneficiază parcare amenajată! Dezvoltator, pentru Preţ: 58.000 €
centrală proprie, zonă liniștită, cărămidă de parcare subterană și locuri de joacă plata cash se acordă reducere! Telefon: 0726.178.089
tip Porotherm, instalații electrice cupru, pentru copii. Distanța până la stația de Preţ: 51.500 € Preţ: 49.900 € ......................................
Telefon: 0731.491.608
finisaje premium la alegere, locuri metrou Dimitrie Leonida este de 900m. ...................................... ...................................... Preţ: 45.000 €
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, parcare. ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
Garsonieră, parter din 5 et., suprafață 35 Telefon: 0731.171.007 Preţ: 56.000 € ZONA: Luica, Apartament 2 camere – sector 4,
......................................
mp, 100 m până la stația RATB. Telefon: 0731.111.609 ...................................... Ap.2 camere, et.1/3, 5 min de mers particular, ansamblu rezidențial, acces
Construcție pe cadre de beton, Preţ: 33.500 € ZONA: Bulevardul Metalurgiei, până la RATB, suprafață 56 mp (52.30 stradal, zonă liniștită, bloc nou, la cheie,
ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
compartimentare din cărămidă, Preţ: 44.200 € ...................................... 2 camere decomandat, bucătărie închisă, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, mp + 3.40 mp balcon), structură din vedere mixtă, decomandat, 55mp, etaj
8 minute de mers pe jos, semidecom,
termoizolație exterioară de 10 cm, ...................................... 48.70 mp + 7.00 mp balcon, Parter + 5 2 camere, semidecomandat, 12 minute et.4/8, 65 mp utili, septembrie 2019, 2
cadre beton armat și compartimentre 1/8, centrală proprie, finisaje la alegere,
finisaje la alegere, gresie, faianță, ZONA: Prelungirea Ghencea, etaje, PVC - 5 camere low-e, de mers pe jos până la stația de metrou, camere, centrală proprie 24Kw,
cărămidă Porotherm, canalizare și apă interfon, acces rapid RATB și metrou,
parchet, uși interior, centrală termică, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Garsonieră etaj 2, se vinde cu finisaje la videointerfon, centrală proprie, obiecte et. 2/5, 48 mp utili, parcare subterană și tâmplărie pvc, interfon, acces barieră,
curentă ApaNova, contorizare lift, contorizat individual, parcare
loc parcare, parcuri, centre comerciale în Garsonieră decomandată, etaj 2/5, cheie (gresie, faianță, parchet, uși sanitare, finisaje de calitate la alegere, se supraterană, lift silențios – 6 persoane, acces rapid la marile centre comerciale
individuala, termopan 5 camere Low-e supraterană și supraetajată, vedere
apropriere. Consum energetic clasa A. suprafață utilă 38,80mp, la 10 min.de interioare, ușa intrare anti-efracție, vinde la ''la cheie'', imobilul este branșat loc de joacă pentru copii, finisaje din zonă, loc de joacă pentru copii,
4 anotimpuri, centrală proprie, termen stradală, contoar gaz/lumină/apă,
stația de metrou, instalații sanitare și obiecte sanitare în baie, centrală termică la toate utilitățile orașului și dotat cu lift premium, centrală termică proprie, parcare exterioară.
Telefon: 0728.888.168 finalizare iulie 2019 (Achiziție prin posibilitate plata în rate, accept credit,
electrice noi, tâmplărie PVC, finisaje la de apartament, calorifere), contorizată modern silențios, spații verzi, loc calorifere, tâmplărie pvc – Salamander. plata cash, credit ipotecar sau prin TVA inclus, loc de joacă pentru copii. Telefon: 0731.111.614
alegere, centrală proprie, contorizare individual. parcare, 0% comision.
Preţ: 36.500 € Telefon: 0725.412.246 programul Prima Casă, rate la
Telefon: 0721.165.251
......................................
individuală. Telefon: 0725.225.369 Telefon: 0731.111.600 dezvoltator - avans min 5%). Preţ: 58.000 €
Telefon: 0720.546.777 Preţ: 40.800 € Telefon: 0731.111.603 Preţ: 50.350 € ......................................
Preţ: 32.900 € Preţ: 54.500 € ......................................
...................................... ......................................
Preţ: 31.500 € ...................................... Preţ: 47.000 € ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ...................................... ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ...................................... Proprietar, vând apartament cu 2 camere
Garsonieră decomandată cu o suprafață
de 35.35 mp, bloc nou cu lift, situată la ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
2 CAMERE ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
2 camere, 8 minute de mers pe jos până
la stația RATB - Metalurgiei (232, 312, ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
ZONA: Turnu Magurele,
2 camere, bloc nou cu 2 etaje,RATB, 2
în zona Dimitrie Leonida, decomandat,
bucătărie închisă, suprafață utilă 60 mp,
10 min de stația de metrou Dimitrie Garsonieră spațioasă, 51 mp utili, et. Apartament 2 camere, semidecomandat, 220), et. 2/3, 58 mp utili, parcare 350 m de stația de metrou Apărătorii camere decomandate, etajul 1, balcon finisaje premium la alegere, gresie,
Leonida. Garsoniera beneficiază de 1/4, compartimentare cărămidă, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, 50 mp utili, ansamblu rezidențial, 10 subterană și supraterană, finisaje Patriei, et. 1/5, 66 mp, finisaje premium, 3.30 mp, util 49.35 mp, finisat, centrală faianță, parchet, termopan 5 camere 4
finisaje premium, centrală proprie, complet finisată, contorizare separată, apropiere metrou, dec, et 1/6, 60 mp minute de metrou Apărătorii Patriei, premium, centrală termicăa proprie, centrală proprie, calorifere, tâmplărie termică proprie, utilități sector 4, anotimpuri sticlă low-E, centrală proprie
calorifere, tâmplărie PVC, baia echipată centrală proprie 24kw prin condensație, utili, finisaje premium la alegere, toate finisat deosebit, gresie, faianță, parchet, calorifere, interfon, tâmplărie pvc – PVC, lift, părculeț copii propriu, parcare contorizare individuală după consum. prin condensare 24 kw.
cu cadă, chiuvetă, closet și rezervor. parcare asigurată, compartimentare din utilitățile, interfon, centrală proprie, uși interioare, obiecte sanitare în baie, Rehau, centre comerciale – Lidl, supraterană,contorizare individuală, Parcare! Se acceptă plata prin credit sau Locul de parcare este inclus în prețul
Imobilul beneficiază de parcare cărămidă, plata prin credit bancar sau compartimentare cărămidă, reducere contorizat separat, loc de joacă pentru Carrefour Grand Arena, Hornbach, acces facil față de unitățile de RATE LA DEZVOLTATOR! Direct apartamentului. Se acceptă orice tip de
supraterană și subterană. cash. plata cash, loc de joacă pt. copii. copii. Selgros, Metro, Auchan, Jumbo. învățământ și centrele comerciale. Dezvoltator ! credit bancar.
Telefon: 0726.863.405 Telefon: 0721.947.202 Telefon: 0731.111.613 Telefon: 0727.175.861 Telefon: 0725.412.246 Telefon: 0731.111.611 Telefon: 0721.888.400 Telefon: 0725.225.117

66 67
Preţ: 36.500 € Preţ: 42.300 € Preţ: 56.000 € Preţ: 46.500 € Preţ: 52.500 € Preţ: 68.000 € Preţ: 45.000 € Preţ: 59.500 €
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: Rahova - Salaj, ZONA: Brâncoveanu, ZONA: Rahova, ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ZONA: Brancoveanu – Luica, ZONA: Carrefour Grand Arena, ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
Mega Image ,,La Strada’’, 60,30 mp Apartament 2 camere, 52 mp. Poziția Apartament 2 camere, tip studio, 44.50 De vânzare apartament două camere, 57 Apartament 2 camere, decomandat, cu o apartament 2 camere, compartimentat Apartament 2 camere decomandat, Metalurgiei Park, bloc nou, stradal,
utili, et.1/5, balcon deschis, lift, acestuia față de punctele de interes mp, disponibil imediat pentru mutare. mp, et. 8, predare imediată, situat pe suprafață de 67.80 mp, et 3/5, situat la excelent: living 19,90 mp, dormitor suprafață utilă 58 mp, situat în apartament 2 camere decomandat,5 7
tâmplărie PVC, centrală proprie, finisaje major din zonă cum sunt școlile, Apartamentul se vinde complet finisat și strada Munții Carpați, decomandat, 10 min. de stația de metrou Apărătorii 13,20 mp, bucătărie închisă 9,15 mp, proximitatea Mall Grand Arena, Str mp utili, etaj4/7, lift, parcare subterană.
premium, gresie, faianță, parchet, uși de grădinițele, centrele comerciale sau dispune de centrală termică 24 kw prin finisat la cheie, amplasat într-un bloc Patriei. Imobil nou cu lift, finisaje baie 4,10 mp și balcon 3,30 mp. Turnu Magurele, Luică. Stație RATB la Apartamentul se predă finisat: gresie,
interior din lemn, calorifere, obiecte unitățile de învățământ este una condensație, gresie, faianță, parchet, nou (10 etaje) ce dispune de o premium, centrală proprie, calorifere, Apartamentul beneficiază de finisaje de 8 min de mers pe jos, zonă liniștită, faianță, parchet, uși de interior, obiecte
sanitare, construcție 2018, loc parcare excelentă, branșat la toate utilitatile obiecte sanitare din ceramică de bună poziționare excelentă. Apartamentul gresie, faianță, parchet, uși, tâmplărie calitate superioară, centrală termică si mutare imediată. sanitare în baie, centrală termică,
inclus în preț, 10 minute metrou, necesare, finisat , parchet de 10mm, calitate, ușă metalică antiefracție 2 dispune de toate utilitățile, este branșat PVC, loc de parcare suprateran și spațiu contorizări individuale. Stație RATB la calorifere oțel și tâmplărie PVC.
farmacie, restaurant, școli, grădinițe, Telefon: 0767.710.529
centrală termică 24 kw prin condensare, închideri, uși interior din lemn, și contorizat individual! Este finisat cu de joacă pentru copii. 50 de metri de bloc și acces facil la stația Telefon: 0724.24.38.39
salon, zone comerciale, săli de sport, tva uși de interior, tâmplărie PVC cu geam tâmplărie PVC cu geam termopan 4 gresie, faianță, parchet de 10 mm, de metrou Apărătorii Patriei. Posibilitate
5% inclus, se predă la cheie, accept termopan și zugraveli cu vopsele anotimpuri. structură beton, cărămidă Porotherm,
Telefon: 0726.863.405
parcare, spații verzi și loc de joacă
Preţ: 53.500 €
orice tip de credit. lavabile. două lifturi și videointerfon! pentru copii. ...................................... Preţ: 51.900 €
Telefon: 0734.826.639
Telefon: 0720.544.781 Preţ: 62.500 € ......................................
Telefon: 0722.480.411 Telefon: 0722.480.411 ...................................... Telefon: 0735.872.987 ZONA: metrou Apărătorii Patriei,

Preţ: 59.500 € Preţ: 36.500 € Bloc nou, stradal, apartament 2 camere

......................................
Preţ: 45.500 € ...................................... Preţ: 47.900 € ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
Preţ: 45.000 € dec, 51.72mp utili, P/5, lift, parcare
subterană. Apartamentul se predă ,,la ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
...................................... ...................................... 2 camere decomandat, bucătărie închisă, ......................................
cheie’’ cu: gresie, faianță, parchet, uși de Apartament 2 camere stradal,
ZONA: Berceni-Piața de Gros, ZONA: Rahova, 56 mp. utili, balcon, etaj 2/5, tâmplărie interior, obiecte sanitare în baie, centrală decomandat, etaj 2/7, suprafață totală
Cartier nou, 22 imobile, lift, acces ZONA: Berceni, Str. Munții Carpați, apartament 2 PVC, 5 camere low-e, videointerfon, ZONA: metrou Apărătorii Patriei, termică, calorifere oțel și tâmplărie utilă 66.25 mp, acces rapid la mijloacele
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, centrală proprie, obiecte sanitare,
RATB, 2 camere decomandat, etaj Stradal, apartament 2 camere, etaj 1/7, camere decomandat, 60 mp, etaj 2, se 8 min de mers pe jos, ansamblu PVC. Disponibil imediat! de transport, zonăa liniștită, instalații
2 camere, et 2/7 cu balcon 7,20 mp, finisaje premium la alegere, imobilul
intermediar, suprafață utilă 55.32 mp + lift, decomandat, 58 mp utili, vinde complet finisat: gresie, faianță, rezidențial, et 1/5, 65 mp, balcon sanitare și electrice noi, tâmplărie PVC
suprafață totală 60 mp, 2019, centrală este branșat la toate utilitățile orașului și 0737.202.284
6.21 mp balcon, finisat, centrală termică personalizat la alegerea clientului, parchet, uși de interior, tâmplărie PVC generos, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje cu geam tripan, finisaje la alegere,
proprie, interfon, finisaje la alegere de dotat cu lift modern silențios, contorizat
proprie, utilități sector 4, contorizate centrală proprie, finisat la cheie, 5 camere Veka, centrală proprie în premium la alegerea dvs, centrală centrală proprie, contorizare
individual după consum. Parcare! Se condensare, obiecte sanitare, lift,
calitate superioară, lift silențios individual, spații verzi, loc parcare, 0% proprie, parcare subterană, metrou în
Preţ: 51.700 € individuală.
ansamblu rezidențial, parcare, loc de Schindler, 3 minute mers pe jos până la
videointerfon. comision. ......................................
acceptă plata prin credit sau RATE LA joacă pentru copii, 10 min metrou. apropiere, parculeț în complex pt copii.
Disponibil imediat!
RATB, magazine și zonă comercială în Telefon: 0721.827.390
DEZVOLTATOR! Telefon: 0721.947.202 Se acceptă orice formă de achiziție:
Telefon: 0724.888.478 apropriere. ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
Direct Dezvoltator ! Telefon: 0725.225.369 credit bancar, rate la dezvoltator.
Telefon: 0731.111.609 7 minute până la stația de metrou Preţ: 47.000 €
Telefon: 0733.374.103 Preţ: 55.000 € Preţ: 54.500 € Telefon: 0731.111.602 Dimitrie Leonida, 67.63 mp, complet ......................................
...................................... Preţ: 52.300 € Preţ: 55.500 € ...................................... finisat și dotat cu: gresie, faianță,
Preţ: 49.900 € ......................................
......................................
Preţ: 68.000 € parchet, uși de interior de cea mai bună
...................................... ...................................... calitate, tâmplărie PVC 5 camere – 4
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ZONA: Brancoveanu,
anotimpuri cu geam low-e, glafuri
2 camere decomandat cu balcon 7 m, 56 ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Apartament 2 camere, decomandat cu o Apartament de 2 camere, total
ZONA: Bragadiru, Leroy Merlin, interior – exterior, centrală termică
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, suprafață de 62.80 mp, etajul 3, situat la decomandatț la preț promoțional, 61,40
mp utili, parter înalt. Construcție nouă Apartament 2 camere, acces și în Bd. 2 camere, etaj 3/6, 48 mp utili, cu ZONA: Bulevardul Metalurgiei, proprie, calorifere din oțel, obiecte
Apartament cu 2 camere - 60 mp utili, 2019, 7 etaje, bloc stradal, utilități Metalurgiei, 2 minute până la stația de 5 min de stația de metrou Apărătorii Apartament 2 camere, decomandat, mp suprafață utilă, predat la cheie!
balcon, disponibil imediat. sanitare în baie, ușă antiefracție, lift și
etaj intermediar, avans 5%, 2 minute Sector 4, autobuz, metrou aproape. autobuz, 12 minute metrou, suprafața Patriei. Imobil nou , finisaje premium, suprafață utilă 64.60 mp, finisaje Promoție limitată, loc de parcare inclus
Apartamentul se predă finisat premium, interfon.
stația STB, construcție 2019, gresie, Finisaje lux, centrală proprie, calorifere utilă de 67 mp, balcon generos de 9 mp, centrală proprie, calorifere, gresie, premium, balcon generos, centrală în preț! Poziționat în apropiere de centre
faianță, parchet, uși de interior, obiecte dotat cu centrală termică și obiecte
inox, tâmplărie PVC, videointerfon. etajul 1/5, construcție 2019, se vinde faianță, parchet, uși, tâmplărie PVC, loc proprie 24Kw, lift, parcare asigurată, Telefon: 0732.585.966 comerciale, școli, secții de poliție, stații
sanitare, tâmplărie pvc, centrală proprie sanitare în baie. Blocul este construit RATB și metrou.
Avans 5% din preț, accept Prima Casă, complet finisat, videointerfon, granit din cadre de beton, cu închideri și de parcare suprateran și spațiu de joacă spații verzi, loc de joacă. Construcție din
24kw, contorizări individuale. Ipotecar. Discount la plata în avans. casa scării, centrală proprie, finisaje compartimentare din cărămidă, pentru copii. cadre de beton și compartimentare din Preţ: 51.000 € Telefon: 0730 855 555
Ansamblu Rezidențial cu loc de joacă, extra. cărămidă tip Porotherm, 25 cm exterior, ......................................
parcare subterană, boxă la demisol, Telefon: 0799.877.999 termoizolat și dotat cu lift silențios. Telefon: 0730.988.560
centre comerciale: Mega Image, Lidl, Telefon: 0722.66.44.30 Actele sunt pregatite pentru orice tip de 11.5 cm interior, izolație polistiren de 10
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 52.500 €
cm. Se acceptă orice modalitate de plată:
Auchan, Carrefour. Discount 2000 euro. Preţ: 49.900 € credit! Oferim consiliere gratuită Preţ: 68.000 € Credit Prima Casă/ Credit Ipotecar/ Apartament 2 camere, decomandat
......................................
Preţ: 54.500 € pentru obținerea unui credit pentru ......................................
Telefon: 0722.66.44.30 ...................................... Cash. aproape de metrou, etaj 3/5, suprafață
achiziție.
...................................... utilă 55,90 mp, balcon, finisaje
Telefon: 0762.036.921 ZONA: Rahova, Telefon: 0731.111.606
Preţ: 54.500 € Apartament luminos și spațios, 2
premium, centrală proprie, calorifere ZONA: Berceni - Luică,
ZONA: Carrefour Grand Arena, oțel, tâmplărie PVC, lift, interfon, mână Apartament 2 camere decomandat,
......................................
apartament 2 camere, etaj 3/4, cu
ZONA: Rahova,
Preţ: 37.500 € camere, 59 mp, situat în cadrul unui Preţ: 58.000 € curentă inox. 55.70 mp utili. Se vinde complet finisat
2 camere, 52 mp utili, la 50 de m de ansamblu rezidențial nou, este izolat ......................................
suprafață utilă de 52 mp. Balcon peste ...................................... la cheie și dispune de contorizare
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
stația STB 117 și la 100 m de grădinița termic și este branșat la toate utilitățile Telefon: 0720.546.777
living și bucătărie. Bloc nou, din individuală la toate utilitățile (gaz,
Apartament 2 camere, decomandat “Paradisul Verde”, cu acces facil la orașului (Apa Nova, Enel, Distrigaz).
cărămidă, cu toate utilitățile curent, apă). Aveți posibilitatea de a
aproape de metrou, etaj 3/5, suprafață contorizate individual. Finisaje noi,
zonele comerciale din zonă.
ZONA: Carrefour Grand Arena, Dispune de centrală proprie, contorizare ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Preţ: 49.900 € personaliza apartamentul cu gresie,
Apartamentul se vinde dotat cu centrală individuală, gresie, faianță, parchet de 8 min mers pe jos, semidec, et.2/7, 2019,
utilă 59,52 mp, balcon, finisaje moderne, alese de cumpărător. Bloc nou, stradal, apartament 2 camere ...................................... faianață, parchet, uși de interior. Termen
termică proprie, calorifere și obiecte import în ton cu ușile de interior, ușă 2 camere, 60mp utili+balcon, lift,
premium, centrală proprie, calorifere Centrală proprie de 24 kw. Parcare decomandat, 61 mp utili, etaj 1/5, lift, finalizare construcție și acte decembrie
sanitare în baie, iar finisajele sunt la intrare metalică, tâmplărie pvc cu finisaje premium, centrală proprie 24
oțel, tâmplărie PVC, lift, interfon, mână asigurată. Accept credit. Acces ușor parcare subterană. Apartamentul se ZONA: Brâncoveanu, 2019. Se acceptă orice tip de credit
alegere dintr-o gamă premium. Actele termopan Veka. Se acceptă plata cash, KW, calorifere, tâmplărie PVC,
curentă inox. RATB pe strada Turnu Măgurele și predă la cheie cu: gresie, faianță, Apartament 2 camere- 61 mp utili – 5 bancar și rate la Dezvoltator.
sunt pregatite pentru credit, iar avansul creditare ipotecară sau Prima Casă! interfon, parcare subterană.
Telefon: 0733.182.994 marile centre comerciale, unități de parchet, uși de interior, obiecte sanitare minute acces Mall Grand Arena, etajul
mimim este de 5%. Telefon: 0725.382.190
învățământ, spitale, etc. în baie, centrală termică, calorifere oțel Telefon: 0722.480.411 Telefon: 0731.111.610 1/4, balcon, decomandat, construcție
Preţ: 52.500 € Telefon: 0762.036.921 și tâmplărie PVC cu geam tripan. 2019, lift, finisaje la alegere, contorizări
Telefon: 0733.182.994
Preţ: 57.500 € individuale, magazine, grădinițe, școli,
Preţ: 47.000 €
......................................
Preţ: 45.500 € Telefon: 0720.063.459 Preţ: 50.800 € tva 5% inclus. ......................................
Preţ: 41.000 € ......................................
...................................... ......................................
ZONA: Rahova, ...................................... Preţ: 55.900 € Telefon: 0726.138.984
Apartament luminos și spațios, 2 ...................................... ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ZONA: Popesti Leordeni,
camere, 59 mp, situat în cadrul unui ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Apartament 2 camere, 61 mp, situat 2 camere, suprafață utilă de 59 mp, etaj Preţ: 54.000 € ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
ansamblu rezidențial nou, este izolat ZONA: Prelungirea Ghencea, La 12 minute de mers pe jos până la într-un ansamblu situat la doar câteva 1, pereții exteriori sunt din cărămidă ...................................... Apartament 2 camere, 54 mp utili, etaj
termic și este bransat la toate utilitățile Cartierul Latin, apartament 2 camere, 66 stația de metrou Apărătorii Patriei și 2 ZONA: Rahova, minute distanță față de stația de metrou, Porotherm de 25 cm, interior cărămidă intermediar, avans 5%, stradal, 2 minute
orașului (Apa Nova, Enel, Distrigaz). mp, etaj 3, disponibil imediat, complet minute până la RATB, 2 camere Ap. 2 camere decomandat, 58 mp, strada cu acces rapid și catre RATB: 125, 312, de 12 cm, termoizolația de 10 cm, ZONA: Carrefour Grand Arena, stația RATB, construcție 2019, gresie,
Dispune de centrală proprie, contorizare finisat, gresie, faianță, parchet, centrală decomandat, 57mp utili, balcon de Munții Carpati, ansamblu rezidențial, 102, 312, 232, 73, 74. Este decomandat finisat complet (la cheie), centrală 2 camere cu grădină proprie, spațios, faianță, parchet, uși de interior, obiecte
individuală, gresie, faianță, parchet de proprie Ariston în condensare, obiecte 7.5mp, etaj 3/7. Locuință “la cheie” cu bloc nou, loc de joacă pentru copii, la et.1/5., finisajele interioare sunt la termică 24 kW, calorifere din oțel, geam 84mp utili (40 mp apartament +44 mp sanitare, tâmplărie pvc, centrală proprie,
import în ton cu ușile de interior, ușă sanitare, interfon, lift, 3 minute până la finisaje premium branșată individual la centrală proprie, finisaje de cea mai alegere, centrală proprie, calorifere, termopan Low-E cu 5 camere, obiecte grădină), aproape de centrele contorizări individuale, loc de joacă,
intrare metalică, tâmplarie pvc cu stația de RATB 122, 222, loc de joacă toate utilitățile Capitalei și centrală bună calitate la alegere, videointerfon, tâmplărie PVC, băile sunt utilate. Este sanitare moderne, gresie, faianță, comerciale, stradal, finisaje deosebite, parcare supraetajată, centre comerciale:
termopan Veka. Se acceptă plata cash, pentru copii, spații verzi, infrastructură proprie de apartament. Parcare subterană contorizat individual și branșat la toate racordat la toate utilitățile orașului. parchet laminat, uși de interior, interfon, parcare asigurată, direct dezvoltator, Lidl, Auchan, Carrefour. Discount 10%
creditare ipotecară sau Prima Casă! completă. pe 2 niveluri. utilitățile orașului. Parcări subterane și supraterane. parcare, spațiu verde. comision 0%, la plata cash anticipată.
Telefon: 0722.480.411 Telefon: 0725.225.369 Telefon: 0731.171.007 Telefon: 0725.225.369 Telefon: 0727.261.214 Telefon: 0728 888 168 Telefon: 0723.202.593 Telefon: 0730.245.876

68 69
Preţ: 50.800 € Preţ: 52.900 € Preţ: 51.900 € Preţ: 50.800 € Preţ: 55.900 € Preţ: 56.000 € Preţ: 47.900 € Preţ: 55.900 €
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ZONA: Carrefour Grand Arena, ZONA: Berceni, ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ZONA: Salaj, Rahova, ZONA: Brâncoveanu, ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
8 minute de mers pe jos față de stația de Decomandat 3 camere, acces 10 minute 10 min de metrou și RATB, se vinde la Ap.3 camere , et 1/5, 10 minute mers pe De vânzare apartament 3 camere, ap. dec. cu 3 camere, etaj 1/2, 2 băi, 10 min mers pe jos, ap. dec. cu 3 Apartament 3 camere situat la parter,
metrou Dimitrie Leonida, 3 minute până RATB. Luminos, camere mari, living cheie, decomandat, 2 băi, suprafața utilă jos până la metrou Apărătorii Patriei, 63.900€, 70 mp, decomandat, cu imobil nou, predat la cheie finisat, camere, etaj 2/5, 2 băi, imobil nou, lift, stație de metrou la o distanță de numai 6
la stația RATB, ap. două camere spațios, bucătărie închisă, 2 băi complet este de 68 mp, balcon, toate utilitățile, suprafață 84.60 mp, 2 grupuri sanitare, predare imediată, situat pe strada Munții gresie, faianță, parchet, uți interior, predat la cheie:gresie, faianță, parchet, minute de mers pe jos, suprafață utilă de
decomandat, etaj 2/10, 63 mp. utili, utilate, 2 balcoane. Suprafață utilă 88 contorizare individuală, centrală proprie centrală proprie 24kw în condensație, Carpați 86A, finisat la cheie, amplasat obiecte sanitare, radiatoare oțel, centrală uși interior, obiecte sanitare, radiatoare 53 mp, se vinde ,,la cheie”, finisaje
finisaje premium la alegere, gresie, mp! Complet finisat, la alegere: gresie și de 24 kw, izolație exterioară, zonă termopan PVC 5 camere cu geam într-un bloc nou, de 10 etaje, ce dispune termică proprie, apă, energie electrică, oțel, centrală termică proprie, interfon, incluse în preț și la alegerea
faianță, parchet, uși interior, centrală faianță de import, parchet laminat, liniștită, cadastru, intabulare, certificat TRIPAN, contorizare individuală,acces de o poziționare excelentă, cu acces facil gaze. Se acceptă orice tip de credit! utilități sect.4: apă, energie electrică, cumpărătorului, infrastructură completă
proprie, compartimentarea din cărămidă termopane, tâmplărie pvc, obiecte energetic, stradal, finisaje moderne, facil la centrele comerciale, termen la grădinițe, școli, piețe, supermarketuri, Direct dezvoltator! Comision0%. gaze. Parcare subterană! Se acceptă și drumuri asfaltate cu acces rapid către
Porotherm 25 cm, spații verzi între sanitare ceramică, centrală termică, locuri de joacă amenajate, spații verzi, finalizare septembrie 2019. RATB (liniile 117 si 227). Apartamentul credit! Direct dezvoltator! Comision 0%. multiple mijloace de transport în comun,
Telefon: 0721.888.400
blocuri. calorifere, ușă metalică antiefrație. barieră, TVA inclus, parcare subterană, dispune de toate utilitățile, este branșat Telefon: 0733.374.103 sau puncte de interes.
Telefon: 0731.111.603
Bloc nou construit, izolație termică. discount la plata cash. și contorizat individual!
Telefon: 0732.585.966 Branșat la toate utilitățile, contorizat
Preţ: 61.000 € Telefon: 0720.544.781
Telefon: 0721.165.251 Preţ: 73.900 € Telefon: 0722.480.411 ...................................... Preţ: 76.000 €
Preţ: 49.900 €
separat (gaze, curent electic, apometre).
...................................... ...................................... Preţ: 53.000 €
...................................... Telefon: 0731.491.608 Preţ: 62.900 € Preţ: 63.900 € ......................................
...................................... ...................................... ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ZONA: Popești Leordeni,
ZONA: Carrefour Grand Arena,
ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 79.900 € Apartament 3 camere decomandat
3 camere, decomandat, et. 1/10, 5 Apartament cu 3 camere, 65mp utili ZONA: metrou Apărătorii Patriei,
...................................... minute de mers pe jos până la stația de decomandat și 156 mp teren în Apartament 3 camere, decomandat, bloc
Apartament 2 camere 56mp utili, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, disponibil imediat, centrală proprie de ZONA: Bulevardul Metalurgiei, RATB, suprafață utilă + balcoane proprietate. Se vinde complet finisat la nou, situat la 10 min de stația de metrou
balcon, etajul 1/5, tâmplărie PVC, 8 min de mers pe jos până la metrou, 3 apartament, calorifere din oțel, obiecte Apartament cu 3 camere - 67 mp, etajul 108,89 mp, 2 grupuri sanitare, centrală
ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
cheie și dispune de contorizare Apărătorii Patriei. Locuința are o
centrală proprie, finisaje premium, camere semidecomandat, etaj P/5, sanitare din ceramică în baie, ușă 1/5, avans 5%, 10 minute acces metrou, proprie, finisaje la alegere de calitate
Apartament 3 camere, suprafață utilă 67 individuală la toate utilitațile (gaz, suprafață de 70,50mp și este compus din
construcție 2018, 8 minute metrou, suprafață 80.22 mp utili + curte 30,45 metalică antiefracție, uși interior, 2 minute acces stație STB, finisaje la superioară, locuri de joacă pentru copii
mp, dispune de balcon, compartimentare curent, apă). Finisaje personalizate: living cu bucătărie, 2 dormitoare, 2 băi
farmacie, restaurant, grădinițe, salon, mp, acces rapid centre comerciale, tâmplărie PVC cu geam termopan 5 alegere, contorizări individuale, zone și spații destinate relaxării, acces
decomandată, se predă finisat complet, gresie, faianță, parchet, uși de interior. și un balcon generos. Apartamentul se
zone comerciale, săli de fitness, tva 5% calorifere, centrală proprie, contorizare camere și sticlă low-e, gresie, faianță și comerciale, ansamblu rezidențial cu imediat la marile centre comerciale din
dotat cu obiecte sanitare în băi, Termen finalizare construcție și acte predă complet finisat și branșat la toate
inclus, se predă finisat complet. individuală, finisaje la alegere de calitate parchet import. În apropierea acces restricționat, parcare auto, zonă.
calorifere, centrală termică și martie 2019. Se acceptă orice tip de utilitățile sectorului 4.
superioară, credit Prima Casă sau ansamblului găsim principalele puncte discount 5% la plata cash, construcție
Telefon: 0733.373.483 videointerfon. Contorizări individuale. Telefon: 0731.111.608
credit bancar.
Telefon: 0726.863.405
ipotecar, comision 0%, discount la plata de interes major cum ar fi: școli, 2019, se predă la cheie, tva 5% inclus.
În imediata apropiere se află centrele cash. grădinițe, bănci, piețe, centre comerciale Telefon: 0725.382.190
Preţ: 49.900 € comerciale: Metro, Auchan, Jumbo, și unități medicale. Telefon: 0722.66.44.30 Preţ: 73.000 € Preţ: 71.500 €
...................................... Lidl, Carrefour Grand Arena. Telefon: 0731.111.612
Telefon: 0725.225.117 ...................................... Preţ: 69.900 € ......................................
Telefon: 0731.111.607
Preţ: 67.000 € ......................................
Preţ: 78.900 €
3 CAMERE
......................................
...................................... Preţ: 64.500 € ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
Preţ: 67.000 € ...................................... Finalizat 2018 la 9 min de mers pe jos Direct dezvoltator, comision 0%, Apartament 3 camere, decomandat, 68
ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
...................................... ansamblu imobiliar aflat în proximitatea mp utili, etaj 2, ansamblu rezidențial, 9
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Apartament 3 camere, etajul 1/5, 1 de metrou - 3 camere cu supr. de 75.20
ZONA: Berceni, Apartament 3 camere, direct dezvoltator, mp, 2 grupuri sanitare, finisaje premium, stației de metrou Dimitrie Leonida (7 minute de metrou Dimitrie Leonida,
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, minut până la stația de RATB, acces la
apartament cu trei camere, decomandat, comision 0%, la 10 minute de metrou obiecte sanitare în băi, tâmplărie pvc, min de mers pe jos). Et 2/5, 90 mp, finisaje la alegere, centrală termică
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Apartament 3 camere, decomandat, Metrou Apărătorii Patriei (11 minute),
cu o suprafață utilă de 73 mp, în bloc Apărătorii Patriei, et.1/8, 92.02 mp, 2 balcon tip terasă, branșat la toate apartament finisat la cheie, centrală proprie, obiecte sanitare băi, tâmplărie
2 min mers pe jos până la RATB , suprafață 92 mp utili, finisaje premium, suprafață utilă de 85 mp, 2 balcoane –
nou, anvelopat cu polistiren de 10 cm, băi, 2 balcoane, 2 lifturi pe scară, utilitățile orașului (gaze, canalizare, apă, termică proprie pe gaz, compartimentare pvc, ușă intrare antiefracție, loc de joacă
semidec., et. 4/5, suprafață 75,10 mp + centrală proprie, 2 grupuri sanitare, unul închis în PVC, consțructie 2019,
acces facil la stația RATB, drumuri finisaje la alegere de calitate superioară, electricitate), parcare supraterană, centre cărămidă, achiziție prin plata cash, credit pentru copii.
9,50 mp balcon, compartimentare din compartimentare cărămidă,izolație parcare acoperită, finisaje premium la
asfaltate și infrastructură completă, locuri de joacă pentru copii și spații comerciale la 2 minute. Mutare imediat. ipotecar sau prin programul Prima Casă Telefon: 0727.175.861
cărămidă tip Porotherm, lift, finisaje la termică polistiren, acces rapid la marile alegere, hypermarket-uri, școli.
racordat la toate utilitățile (canalizare, destinate relaxării, acces către marile Avans: 3.495 Euro. - avans min 5%.
apă curentă, gaze, enel), dispune de lift, alegere, centrală proprie, tâmplărie centre comerciale, 2 lifturi pe fiecare Telefon: 0734.950.229
finisaje de bună calitate, parcare, loc de PVC, contorizare individuală, parcare centre comerciale ale zonei. scară, plata prin credit bancar sau cash, Telefon: 0726.178.089 Telefon: 0731.111.602 Preţ: 63.900 €
......................................
joacă, spații verzi. acoperită. La plata cash se acordă Telefon: 0731.111.604 discount la plata cash. Preţ: 73.900 € Preţ: 92.500 €
Telefon: 0728.888.168
reducere de preț.
Telefon: 0731.111.611 ...................................... Preţ: 69.900 €
Telefon: 0731.111.615 Preţ: 79.000 € ...................................... ...................................... ZONA: Bulevardul Metalurgiei,
Apartament 3 camere, decomandat,
Preţ: 56.100 € ...................................... Preţ: 79.000 € ZONA: metrou Dimitrie Leonida, ZONA: metrou Berceni,
suprafață 92 mp utili, finisaje premium,
...................................... Preţ: 73.900 € ...................................... 3 camere, 93 mp utili, et. 2/6, 2 grupuri ZONA: metrou Dimitrie Leonida, 3 camere, decomandat, 86 mp, etaj 6/7, centrală proprie, 2 grupuri sanitare,
...................................... ZONA: Brancoveanu, sanitare, baie cu geam, 3 balcoane, 2 spațios, două băi, balcon, centrală
apartament 3 camere decomandat 75,10 compartimentare cărămidă, izolație
3 camere cu bucătărie open-space, et.P/4 lifturi silențioase, centrală proprie, proprie, parchet în camere, placări
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, ZONA: metrou Apărătorii Patriei, mp, cu balcon de 5.12 mp și curte termică polistiren, acces rapid la marile
ZONA: Rahova - Muntii Carpati, avand 75.17mp utili, 2 grupuri sanitare, finisaje premium, aer condiționat, ceramice în hol, baie și bucătărie,
3 Camere, 108.89 mp, decomandate, 3 camere decomandat, 2 grupuri proprie de 30.45 mp, la 8-9 minute de centre comerciale, 2 lifturi pe fiecare
Apartament 3 camere excelent finisaje premium, centrală proprie, calorifere, obiecte sanitare, construcție parcare asigurată, spațiu verde, loc de
foarte spațios, optim compartimentat, 2 sanitare, balcon, etaj 1, suprafața 65 mp stația de metrou, se vinde complet scară, plata prin credit bancar sau cash,
compartimentat, 73 mp, se predă calorifere oțel, tâmplărie PVC, centre 2019, loc de joacă, grădiniță cu after joacă pentru copii, aproape de metrou.
băi, bucătărie închisă, Parter + 10 etaje, utili, bloc nou 5 etaje, 2018, stradal, Bl. finisat cu gresie, faianță, parchet, uși de discount la plata cash.
complet finisat, echipat cu centrală comerciale. school, farmacie, cabinet medical, 10
PVC- 5 camere low-e, videointerfon, Metalurgiei, metrou aproape, autobuz, interior, tâmplărie PVC cu geam Telefon: 0724.888.478 Telefon: 0721.947.202
proprie, videointerfon, ambele băi minute metrou, parcare dezmembrată
centrală proprie, obiecte sanitare, Telefon: 0729.923.486 centre comerciale: Metro, Auchan, termopan, centrală proprie, racordat la
echipate cu obiecte sanitare, tâmplărie
finisaje de calitate la alegere, se vinde la PVC Veka 5 camere, ușă intrare Carrefour. Bloc din beton + cărămidă,
GRATUITĂ, acces securizat. Tva 5% toate utilitățile orașului. În vecinătate: Preţ: 73.000 € Preţ: 79.000 €
''la cheie'', imobilul este branșat la toate antiefracție, 2 lifturi, loc de parcare în
Preţ: 56.100 € tâmplărie PVC, centrală proprie 24 kW,
inclus, se acceptă orice tip de credit. grădiniță, școală, supermarket, ......................................
......................................
utilitățile orașului și dotat cu lift modern ...................................... finisaje premium. Mutare rapidă, utilități Telefon: 0727.239.293 restaurante, farmacii, benzinării, sală de
proprietate inclus, contorizat individual
silențios, spații verzi, loc parcare, 0% sector 4, accept credit Prima Casă, fitness și saloane de coafură/cosmetică. ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
și branșat la toate utilitățile orașului, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
comision. ansamblu rezidențial cu acces securizat
ZONA: Bulevardul Metalurgiei, Ipotecar, avans 5%. Preţ: 79.500 € Telefon: 0735.872.987 Ap.3 camere cu bucătărie open-space,
3 camere, finalizare rapidă, 54 mp utili,
8 minute de mers pe jos, decom, 70 mp ...................................... et.P/5, 10 min. metrou, având 52,26mp
Telefon: 0731.111.600 la doar 4 km de Piața Unirii, mijloace de Telefon: 0799.877.999 5 minute de metrou, se pot alege
transport în comun la doar 2 minute de
utili, terasă și curte 46 mp, centrală Preţ: 78.900 € utili, finisaje premium, centrală proprie,
finisajele pentru personalizare (gresie,
proprie, instalații electrice cupru, ZONA: Berceni, calorifere otel, tâmplărie PVC, centre
Preţ: 73.000 € mers pe jos.
tâmplărie pvc, interfon, acces barieră, Preţ: 65.000 € adiacent str. Luică, 5 minute de mers pe
......................................
comerciale. faianță, parchet, uși de interior),
...................................... Telefon: 0728.988.632 acces rapid la marile centre comerciale ...................................... ansamblu rezidențial, fără comision,
jos până la stația de R.A.T.B., amplasat Telefon: 0733.182.994
din zonă, parcare exterioară. direct dezvoltator.
în vecinătatea marilor centre și galerii ZONA: Prelungirea Ghencea,
ZONA: metrou Apărătorii Patriei, Preţ: 65.900 € Telefon: 0731.111.614 ZONA: metrou Apărătorii Patriei, comerciale din sudul Bucureștiului 3 camere, cu termen de predare Preţ: 49.900 € Telefon: 0723.202.593
95 mp utili, et. 2/4, grup sanitar, baie cu ...................................... Apartament 3 camere decomandat, 67 (Carrefour, Selgros, Auchan, Metro, mai-iunie 2019, suprafață totală utilă
......................................
geam, balcon închis, balcon deschis, lift Preţ: 88.5000 € mp, etajul 1/5, pereții din cărămidă tip Jumbo), grădinițe, spitale și școli, 75.70 mp, disponibil la etajul 1/5, cu Preţ: 49.900 €
silențios, tâmplărie PVC, centrală ZONA: metrou Dimitrie Leonida, Porotherm, placat cu polistiren compartimentare eficientă, 71 mp, etajul bucătărie închisă și balcon lat, tip terasă. ZONA: metrou Apărătorii Patriei, ......................................
......................................
proprie, finisaje premium, aparat de aer 3 camere, 12 minute de mers pe jos până expandat. Toate utilitățile sunt branșate 1/3, decomandat, foarte spațios și va Amplasat într-o zonă rezidențială Apartament 3 camere - 70 mp, etajul
condiționat, calorifere, obiecte sanitare, la stația de metrou, et. 4/5, 78 mp utili, și contorizate separat. Finisaje moderne deveni cu siguranță un cămin confortabil dezvoltată, cu acces facil la metrou 1/7, avans 5%, 10 minute acces metrou, ZONA: metrou Dimitrie Leonida,
construcție 2019, părculeț de joacă parcare subterană și supraterană, lift ZONA: Carrefour Grand Arena, precum: parchet laminat, gresie și și elegant pentru noul proprietar. Valea Oltului, apartamentul se predă 5 minute acces stație RATB, finisaje la 10 min metrou, 3 camere cu bucătărie
pentru copii propriu, 5 minute metrou, silențios – 6 persoane, parc de joacă 5 min mers pe jos, semidec, 3 camere, faianță, uși de interior, centrală termică Finisajele pot fi personalizate de către finisat la cheie și dotat cu centrală alegere, contorizări individuale, zone open-space, et.3/5, suprafață 67,60 mp
parcare amenjată în clădire separată pentru copii, finisaje premium, centrală 62 mp utili+balcon, finisaje premium, proprie și calorifere, ușă exterior cumpărător, având o gamă variată de termică Ariston. Proiectul dispune de comerciale, discount la plata cash, utili, finisaje de calitate, centrală proprie,
destinată exclusiv locurilor de parcare, termică proprie, calorifere, tâmplărie centrală proprie 24KW, calorifere, antiefracție, tâmplărie Pvc și geamuri modele la dispoziție. Spații verzi parcări supraterane, dar și subterane, ce construcție 2019, se predă la cheie, tva calorifere oțel, tâmplărie PVC, centre
acces securizat. pvc – salamander, martie 2020. tâmplărie PVC. Se acceptă credit. termopan și obiecte sanitare de calitate. amenajate cât și locul de parcare. pot fi achiziționate separat. 5% inclus. comerciale.
Telefon: 0734.826.639 Telefon: 0725.412.246 Telefon: 0731.111.610 Telefon: 0730.988.560 Telefon: 0735.527.098 Telefon: 0762.036.921 Telefon: 0730.245.876 Telefon: 0720.546.777

70 71
Preţ: 92.500 € Preţ: 63.400 € Preţ: 56.100 € Preţ: 63.900 € Preţ: 61.000 € Preţ: 65.900 € Preţ: 71.500 € Preţ: 63.900 €
...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

CASE ȘI VILE 1. 2.
Cele mai accesibile oferte imobiliare 77.500 € 86.000 €
TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

Aflat într-o zonă de case, foarte direct în curtea proprie, unde


Imobilul face parte dintr-un Fiecare vilă este spațioasă și liniștită, acest ansamblu de vile poate fi amenajat un spațiu de
ansamblu foarte cochet, de vile extrem de accesibilă, cu o înșiruite cuprinde 8 vile relaxare.
englezești, care numără 6 suprafață utilă de 77.21 mp, elegante, cu curți proprii, ce Locuințele au o suprafață utilă
unități locative, gândite ca o plus pod (spațiu de depozitare) ajung până la 109 mp. de 105.23 mp la care se adaugă
alternativă excelentă la în suprafață de 30 mp utili, Fiecare casă este alcătuită din 3 un pod de 40 mp, iar curțile
apartamentele cu 3 camere însoțită de o curte proprie unde camere foarte spațioase și amenajate au suprafețe
obișnuite, oferind însă multe poate fi amenajat un spațiu de luminoase, dispuse pe 2 cuprinse între 35 și 109 mp și
alte facilități. relaxare. niveluri, beneficiind de acces se predau finisate „la cheie”.

Adrian Gherman
3. 4.
SudRezidential.ro
91.500 € 92.000 €
TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

Acest proiect se află într-o aglomerația și agitația urbană,


zonă rezidențială nouă din beneficiind de o oază de Ansamblu rezidențial, aflat în comun.
zona de sud a Capitalei, alcătuit Fiecare imobil este compus din 4
Am selectat pentru orașul Popești Leordeni și se
întinde pe o suprafață de 2.000
verdeață și un spațiu de
relaxare regăsite în curtea din 12 vile cochete, ferite de camere, atent gândite, în funcție
mp, cuprinzând 4 vile tip proprie. Cu toate astea, vei zgomotul orașului, dar în același de necesitățile dumneavoastră.
dumneavoastră duplex cu regim de înălțime dispune de toate utilitățile timp foarte aproape de punctele Locuințele au o suprafață utilă de
P+1E+Pod. orașului, apropierea de o stație de interes major: grădinițe, școli, 112.45 mp și curți amenajate cu
cele mai accesibile Această vilă este opțiunea de transport în comun dar și de spitale, parcuri, centre suprafațe cuprinse între 58 și 150
perfectă, dacă ești o persoană centre comerciale. Vila se comerciale (Mega Image, Lidl) mp și se predau branșate la
oferte imobiliare hotărâtă să scape de predă „la alb”. și mijloace de transport în utilitățile orașului.

precum și cele mai


bine concepute
proiecte
5. 6.
rezidenţiale care 98.000 € 125.000 €
oferă spre vânzare TVA 5% INCLUS TVA 5% INCLUS

Aflată într-un ansamblu aglomerația și agitația


vile la preț de rezidențial, compus din 12 cotidiană. Acest proiect se află într-o zonă unități locative, la care se
unități locative, situate în orașul Având o compartimentare rezidențială nouă, foarte adaugă un spațiu verde de
apartament în Popești-Leordeni, la doar foarte ergonomică, locuința are liniștită din orașul Popești relaxare.
câteva minute distanță de o suprafață utilă 104.40 mp + Leordeni, adiacent Șoselei Fiecare vilă are o suprafață
Olteniței și se întinde pe o utilă de 94.22 mp + 7.95 mp
zona de sud a mijloacele de transport în 9.50 mp balcoane, dar și o curte
suprafață de 1.000 mp terase, la care se adaugă podul
comun, vila prezentată poate fi de 150 mp. Vila beneficiază de
cuprinzând 4 vile tip duplex cu de 50 mp și curtea privată de
Capitalei. opțiunea perfectă pentru o toate utilitățile orașului

72 73
familie decisă să găsească (contorizate individual) și se regim de înălțime P+1E+Pod, 51.25 mp. Se preda “la cheie”
liniștea mult visată, ferită de predă “la cheie”. ce însumează un total de 8 echipată cu finisaje premium.
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ TOAMNĂ / IARNĂ 2018 - 19
20 11 20 11

TVA 5% URBANIS
inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește
suma de 450.000 lei, exclusiv TVA.

Efectele TVA-ului de 5% aplicabil locuințelor noi


Pentru cumpărători, această măsură este de natură să
rezolve mii, poate chiar zeci de mii de cazuri în care
Una dintre cele mai bune măsuri fiscale tinerii sau tinerele familii nu puteau face un upgrade
imobiliar și erau nevoiți fie să cumpere locuințe vechi, fie Asociația Dezvoltatorilor
din ultimul deceniu pentru cumpărătorii de locuințe noi. să cumpere locuințe cu un TVA de 4 ori mai mare,
respectiv un TVA de 19%. Mai mult decat atât, existența Imobiliari din România
unor condiții avantajoase de achiziție a unei locuințe în
România poate fi de natură să rezolve atât probleme
sociale, cât și demografice, prin care tinerii care doresc să
se întoarcă în țară, din Diaspora o pot face acum mult mai
nicio locuință în proprietate pe care a/au achiziția pe numele unor rude sau altor facil. Posibilitatea stabilirii unui cămin familial este unul URBANIS - Asociaţia Dezvoltatorilor Imobiliari
achiziționat-o cu cota de 5%. persoane din familie. dintre cele mai importante criterii avute în vedere de tineri din România este o asociaţie independentă,
Această prevedere veche de 10 ani a fost Din aceste motive, înțelegând această cerere pentru întoarcerea în România, fiind o adevărată ancoră
eliminată la acest moment și orice persoană și necesitate a cumpărătorilor, Asociația nonguvernamentală, apolitică, având ca scop
alături de familie și de un venit satisfăcător.
fizică, indiferent că vorbim de rezidenți sau Dezvoltatorilor Imobiliari din România – promovarea și apărarea intereselor
nerezidenți, poate cumpăra mai multe Urbanis (ADIRU) a solicitat începând cu anul Pentru bugetul de stat, implementarea acestei măsuri este dezvoltatorilor imobiliari din România, în
locuințe noi cu această cotă redusă și foarte 2017, în cadrul mai multor întâlniri cu de natură să crească veniturile la bugetul de stat. vederea dezvoltării unei pieţe imobiliare cât mai
avantajoasă de TVA de 5%. reprezentanți ai pieței imobiliare, cu Guvernul Construcția de locuințe noi aduce la bugetul statului un
României și cu Ministerul de Finanțe, să fie procent foarte mare de încasări din TVA, impozit pe eficiente și profitabile, dar cu respectarea
Foarte mulți dintre cumpărătorii de locuințe eliminată această restricție, explicând de ce profit, impozit pe salarii, impozite pe proprietate și principiilor de etică, transparenţă, corectitudine
noi (în majoritatea lor tineri) nu puteau acest lucru este extrem de benefic, atât pentru creează noi locuri de muncă. Reamintim faptul că și parteneriat.
achiziționa o locuință mai mare, dacă se aflau piața imobiliară, cât și pentru tinerii care vânzarea locuințelor vechi nu mai generează niciun venit
în situația în care erau deja proprietari ai unei doreau să realizeze un „upgrade imobiliar” la la bugetul de stat dacă valoarea este sub 450.000 lei.
locuințe achiziționată cu TVA de 5%, deși o locuință mai generoasă. Pentru piața imobiliară, efectele sunt extrem de benefice, URBANIS este un formator și lider de opinie în
existau foarte multe situații în care o locuință Dupa zeci de intervenții la instituțiile statului: din estimările noastre pe termen scurt și mediu această domeniul imobiliar, având numeroase iniţiative
Bogdan Ivan
era absolut necesară pentru motive Guvern, Parlamentul României, apariții în modificare este de natură să crească cererea de locuințe și luări de poziţie publice, menite să apere și să
Secretar general fundamentale precum: creșterea numărului presă, interviuri și emisiuni TV, această lege noi cu un procent de 25-30%, fiind un factor catalizator
URBANIS membrilor familiei, căsătoria etc. nouă privind TVA-ul de 5% a fost aprobată și
dezvolte piaţa imobiliară din România, fiind cel
pentru toți cei implicați în domeniul imobiliar. Pe termen
Asociaţia Dezvoltatorilor Pentru a beneficia de TVA-ul redus, mulți a intrat in vigoare în luna ianuarie 2019 mediu și lung, acest procent va crește, deoarece aduce și o mai important susţinător al dezvoltatorilor și al
Imobiliari din România dintre cumpărători erau forțați să apeleze la precizând că o persoană fizică poate componentă investițională importantă, în sensul în care pieţei imobiliare din România.
metode foarte complicate și cu multe achiziționa mai multe locuințe care au o mai multe locuințe vor putea fi achiziționate drept
implicații sociale și juridice: divorț, suprafață utilă de maximum 120 mp, exclusiv investiție, pentru închiriere spre exemplu, un domeniu
cumpărarea pe numele copiilor minori, anexele gospodărești, și a căror valoare, investițional care nu este deloc de neglijat.
Anul 2019 a început cu vești foarte bune Promovează și apără interesele
pentru domeniul imobiliar, pentru În concluzie, apariția noii legi privind aplicarea TVA-ului dezvoltatorilor imobiliari din România.
cumpărătorii de locuințe noi, deoarece, de 5% la achiziția de locuințe noi, cu limitele precizate
începând cu data de 20 ianuarie 2019, a intrat mai sus, este de natură să aducă foarte multe beneficii: Apără prin toate mijloacele legale drepturile
în vigoare Legea 30/2019 prin care a fost sociale (pentru tinerii care pot face acum un upgrade
modificat Codul Fiscal. Printre modificările
și interesele dezvoltatorilor imobiliari.
imobiliar), economice (deoarece va încuraja și stabiliza
avute în vedere de legiuitor, de departe, cea piața de construcții de locuințe noi) și nu în ultimul rând
mai importantă pentru piața imobiliară este fiscale, deoarece va genera taxe la bugetul de stat (fiind Elaborează studii, sondaje, analize statistice
cea care elimină restricția achiziției unei preferabil să se încaseze un TVA mai redus din aceste asupra evoluţiei pieţei imobiliare.
singure locuințe cu o cotă redusă de TVA de livrări, decât să nu se încaseze deloc, luând în considerare
5%. faptul că numărul tranzacțiilor cu TVA de 19% era oricum
Reprezintă dezvoltatorii
foarte redus.
Un scurt istoric imobiliari în raport cu instituţiile centrale ale
Forma veche care datează din anul 2008 “ASOCIAȚIA DEZVOLTATORILOR IMOBILIARI statului sau autorităţile locale.
stabilea că: Orice persoană necăsătorită sau DIN ROMÂNIA – URBANIS “ (prescurtat ADIRU), este
familie poate achiziționa o singură locuință cu cea mai importantă asociație de profil din România, fiind Organizează,
cota redusă de 5%, respectiv: o asociație independentă, apolitică, nonguvernamentală.
(i) În cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi
participă și iniţiază
ADIRU a participat în mod activ atât la întâlnirile cu
deținut și să nu dețină nicio locuință în Guvernul României privind prelungirea programului discuţii pe teme
URBANIS

40
proprietate pe care au achiziționat-o cu cota Prima Casă până în anul 2021, cât și la întâlnirile cu de interes pentru piaţa imobiliară și pentru
de 5%; ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai Băncii dezvoltatorii imobiliari.

74
(ii) În cazul familiilor, soțul sau soția să nu fi IMOBILIARI DIN ROMÂNIA Mondiale în legătură cu dezvoltarea și situația pieței
deținut și să nu dețină, fiecare sau împreună, imobiliare din România.
SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA ! SUDREZIDENTIAL.RO
SRZ E T I M P U L S Ă A I C A S A TA !
20 11 20 11

CÂNDVA, ACASĂ! Ce trebuie să știi!


Condiţiile ce trebuie îndeplinite
O campanie SudRezidential.ro dacă îţi dorești să achiziţionezi o

dedicată românilor din Diaspora


locuinţă, cu venituri din
străinătate,
sunt următoarele:

În ultimii 20 de ani, peste 5 milioane de prima poziție din Europa la capitolul creșterii În condițiile în care dobânzile bancare la excelenți atât la închirierile pe termen 1. Vechimea la locul de muncă este un
români au ales să plece și să lucreze în economice. depozite din toată Europa sunt extrem de lung, cât și la cele pe termen scurt. element de care ţin seama băncile
străinătate în căutarea unui trai mai bun, dar Domeniul imobiliar, în strânsă legătură cu reduse, investiția într-o proprietate Din calculele economiștilor, rata de
când analizează cererea de credit.
Majoritatea băncilor solicită minimum
acest fenomen nu a întrerupt legăturile economia, s-a dezvoltat foarte mult în ultimii imobiliară din România apare ca fiind întoarcere a investiției (ROI - return of
3 luni vechime la locul actual de
românilor din Diaspora cu România, din ani, în special în orașele principale din foarte avantajoasă. Și în condițiile în investment) este de 8-12% în funcție de
muncă și 12 luni vechime fără
contră, contribuția financiară a acestora la România și în special în București, unde se care această proprietate ar fi zonă sau tip de apartament. Practic, în
întrerupere în câmpul muncii.
PIB-ul României este într-o continuă înregistrează recorduri la capitolul numărului achiziționată prin credit, rata anuală de 8-12 ani se recuperează investiția într-o
creștere, fiind cea mai importantă contribuție de unități locative construite anual. creștere a prețurilor menționată mai sus proprietate imobiliară, această rată fiind, 2. Contractele de muncă pot fi atât pe
externă la bugetul țării. Am putea spune că De asemenea, din datele furnizate de site-uri este superioară dobânzilor la un credit de asemenea, una dintre cele mai bune perioadă nedeterminată, cât și pe
cel mai mare investitor din România sunt, de specializate, precum imobiliare.ro, a rezultat bancar, ceea ce ar face ca practic din Europa. Din aceste motive, în ultima perioadă determinată (reînnoit cel
fapt, tot românii care lucrează în afara țării. că în ultimii ani prețul apartamentelor a dobânda bancară să fie acoperită doar perioadă a apărut un nou trend și anume puţin odată);
Ecaterina Mincu Cu ajutorul acestor fonduri România a crescut constant cu un ritm de 5-8 procente din această creștere de preț. În plus, acela de a cumpăra apartamente noi în
Director Centru Imobiliar înregistrat în ultimii ani o creștere accelerată anual, în funcție de zone, în toate orașele domeniul închirierilor, în București spre vederea închirierii, în special în zone cu 3. Avansul minim necesar este de 5%
SudRezidential.ro a economiei, înregistrând în mod constant importante din România. exemplu, funcționează în parametri dezvoltare urbană, cum este Capitala. pentru programul “Prima Casă” și 15%
pentru creditul ipotecar;

Veniturile din străinătate sunt în 4. Se acceptă doar contract de muncă


continuare considerate venituri înregistrat la autorităţile financiare din
eligibile de către băncile din ţara angajatoare;
România, în vederea contractării
unui credit prin programul 5. Se acceptă veniturile obţinute pe
“Prima Casă” (avans minim vase de croazieră, cu condiţia ca cel
solicitat de 5%), ipotecar puţin 2 contracte să fie încheiate;
standard sau imobiliar (avans
În ultimii

5
minim solicitat de 15%). 6. În funcţie de profilul fiecărui client,
20 de ani Cetățenii români, plecați la băncile pot solicita îndeplinirea unor
muncă în străinătate, își pot
milioane cumpăra locuința mult visată în
condiţii suplimentare privind avansul
de români România cu veniturile realizate
propriu.
au ales să în altă țară.
plece și să lucreze
Adrian
în străinătate Pandelescu
Director
Băncile încurajează finanțarea Departament
clienților cu venituri din financiar
străinătate, oferindu-le astăzi Credit24h.ro

posibilitatea achiziționării unui

76 77
0731.111.600
imobil adrian@sudbroker.ro
COMPLEX
REZIDENŢIAL
SudRezidential.ro
promotor imobiliar

FAMILY VILLAS
Bragadiru
120
VILE
Credit24h.ro
Credite şi investiţii imobiliare
ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR
IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

MIXTE CONFORT URBAN


Primul parc rezidențial din România Residence Rahova
Ansamblul Family Villas Bragadiru este un curent electric, apă curentă, canalizare, de la Contact
proiect rezidențial exclusiv cu regim privat de principalii furnizori ai Capitalei birou dezvoltator:
acces, compus din 120 de unități locative (Distrigaz/Engie, Enel, GAD), iar zona în 0725.740.901
mixte, atât individuale, cât și în sistem care este poziționat dispune de infrastructură
duplex, și este desfășurat pe o suprafață de completă, străzi asfaltate și iluminate public, 0729.572.570
CEL MAI CEA MAI LOCUL 1
peste 34.000 mp la intrarea în orașul cu acces facil către toate punctele de interes
PUTERNIC MARE TOPUL FIRMELOR
Bragadiru. Family Villas Bragadiru este cum sunt școli, grădinițe, unități spitalicești,
BRAND AGENȚIE JUDEȚUL
amplasat pe Strada Iederei, oraș Bragadiru, piețe și magazine.
IMOBILIAR IMOBILIARĂ ILFOV
lângă artera principală Șoseaua Alexandriei,
distincție distincție distincție
la doar 5 minute de Capitală și beneficiază de Regimul de înălțime este P+1E+Pod, iar acordată de acordată de acordată de

acces rapid către căile de acces majore și către fiecare vilă dispune la parter de living Camera de
Clubul
ComerȚ Și Industrie
punctele de interes din orașul Bragadiru. generos, bucătărie închisă, baie, iar la etaj de Profesioniștilor
în Imobiliare a JudeȚului Ilfov
Poziția este una privilegiată, oferind trei dormitoare spațioase și baie. Din hol
intimitatea și liniștea, atât de necesare după o avem acces pe balcon dar și către pod (h – 1,9
zi de muncă încărcată, cât și accesul facil m) pe scară tip chepeng, deci către un spațiu
către Capitală, prin Șoseaua Alexandriei și de depozitare generos. Placa de beton peste
Șoseaua de Centură. Totodată, Family Villas etajul 1, este un avantaj major al acestor vile,
LOCUL 1 CEA MAI CEL MAI
Bragadiru este amplasat la doar 15 minute de aducând beneficii ca: termoizolare mai bună, TOP AFACERI PUTERNICĂ AMBIȚIOS
mers pe jos de cel mai mare parc din zonă, izolare fonică și rezistență. Suprafața totală JUDEȚUL ECHIPĂ DE PROIECT
Parcul Bragadiru, ce se întinde pe o suprafață este de 117.5 mp utili, fiecare vila dispunând ILFOV VÂNZĂRI IMOBILIAR
de peste 8 hectare, de lacurile de agrement din de grădină amenajată cu gazon, fiind V IL Ă distincție distincție distincție
complexul Belvedere, râul Ciorogârla sau alte împrejmuită cu gard de beton și lemn. acordată de acordată de acordată de

oaze de verdeață, ce iți vor da senzația de Accesul în complex se face pe drum asfaltat,
T I P D UP LE X Clubul
ofertă valabilă în limita stocului disponibil
Profesioniștilor

81.900 €
vacanță continuă chiar la tine acasă. Proiectul cu lățime de 9 m, iar infrastructura în zonă în Imobiliare
beneficiază de toate utilitățile orașului (gaze, este impecabilă.

TVA 5% INCLUS
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ UTILĂ: SUPRAFAȚĂ CURTE
117.50 mp 150.00 mp
LOCUL 1 CEL MAI CEA MAI
TOPUL NAȚIONAL PUTERNIC CĂUTATĂ
V IL Ă AL FIRMELOR PROMOTOR AGENȚIE
PRIVATE IMOBILIAR IMOBILIARĂ
I N D I V I D UAL Ă distincție distincție distincție
ofertă valabilă în limita stocului disponibil

91.900 €
acordată de acordată de acordată de

Consiliul Național
al Întreprinderilor Private
Mici și Mijlocii din România
TVA 5% INCLUS
SUPRAFAȚĂ TOTALĂ UTILĂ: SUPRAFAȚĂ CURTE
117.50 mp 190.00 mp
Credit24h.ro
Credite şi investiţii imobiliare

ASOCIAŢIA DEZVOLTATORILOR
IMOBILIARI DIN ROMÂNIA

Metalurgiei Park Residence, SudRezidential.ro, Credit24h.ro sunt mărci înregistrate.


Orice copiere, distribuire sau utilizare a conţinutului din acest catalog se poate face doar cu acordul titularului acestor mărci.
DISCLAIMER: Acest catalog are scop pur informativ si nu are caracter angajant, de orice natura, pentru Sud Rezidential Real Estate SRL sau SudRezidential Broker SRL.
În special acordarea unui credit este condiţionată de îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate financiară și poate fi supusă plăţii unor taxe sau comisioane.
Dezvoltatorii își rezervă dreptul de a aduce orice modificări proiectelor. Toate imaginile sunt cu titlu de prezentare și pot suferi modificări.
Ofertele prezentate și preţurile din anunţurile imobiliare sunt limitate și necesită verificarea, în prealabil, a disponibilităţii.

Call Center: Adresa:


0729.572.570 / 021.332.53.33 Strada Drumul Binelui 33, Sector 4, București
E-mail: contact@sudrezidential.ro Șoseaua Olteniței 15-15A, intrare Popești-Leordeni