Sunteți pe pagina 1din 2

DISCIPLINA: Managementul Operațiunilor

1. Rolul managementului operațiunilor în organizațiile moderne. Definirea și înțelegerea viziunii


organizației asupra funcțiunii de operațiuni
2. Strategia de operațiuni a organizației și planificarea operaţiunilor
3. Rolul funcțiunii de operatiuni dintr-o companie în executarea strategiei generale a
organizației.
4. Proiectarea proceselor de operațiuni, ca sursă de avantaj competitiv pentru o companie
5. Managementul operaţional al sistemelor de producţie: structurile sistemelor de producţie,
procesele de producţie
6. Managementul operaţional al sistemelor de producţie: proiectarea sistemului de producţie în
cadrul companiei X
7. Managementul operaţional al sistemelor de servicii: structurile companiilor prestatoare de
servicii, procesele operaționale referitoare la servicii
8. Managementul operaţional al sistemelor de servicii: proiectarea proceselor operaționale
referitoare la servicii producţie în cadrul companiei X
9. Proiectarea și coordonarea proceselor referitoare la supply chain management, în vederea
utilizării eficiente a resurselor companiei
10. Gestionarea și utilizarea informațiilor operaționale în cadrul unei companii, ca bază a
deciziilor de business
11. Atingerea excelenței operaționale prin intermediul resurselor umane. Evaluarea posturilor și
a angajaţilor din zona de operațiuni
12. Planificarea și controlul activității de operațiuni în compania X
13. Managementul riscului operațional - modalitate de îmbunătățire a performanței operațiunilor
14. Sisteme informatice pentru activitatea de operațiuni, aspect important în planificarea și
controlul operațiunilor
15. Managementul operațional și responsabilitatea socială (CSR ) în companiile din România
16. Perspective privind managementul operațiunilor în economia bazată pe cunoaștere
17. Sisteme informatice integrate pentru companii.în zona de operațiuni
18. Enterprise Resource Planning (ERP) și fluidizarea proceselor de operațiuni din cadrul
companiilor.
19. Consultanța în implementarea sistemelor de operațiuni și elementele care diferențiază
procesele de consultanță în diferite categorii de companii
20. Tehnologii de e-business și rolul lor în eficientizarea proceselor de operațiuni dintr-o
companie
21. Strategia unei organizații, vs "strategia de operațiuni". Cum poate functiunea de operatiuni sa
contribuie la infaptuirea strategiei organizatiei.
22. Transformarea modelelor de afaceri in lumea contemporana si impactul acesteia asupra
operatiunilor companiei
23. Imbunatatirea proceselor de operatiuni (metode: six sigma, lean six sigma, TQM, etc)
24. Provocari in functiunea de operatiuni in companiile globale. Studiu de caz
Bibliografie recomandată

 W.J. Stevenson, Operations Management, 8th Edition, McGraw Hill, 2005


 N. Slack, S. Chambers, R. Johnston, Operations Management, 6th Edition, Pearson
Prentice Hall, 2010
 M. Porter, Operations Management, Albert Porter& Ventus Publishing Apps, 2010
 L. Brenan, Operations Management, McGraw Hill, 2011
 V. Hill, The Encyclopedia of Operations Management, Pearson Education, Inc., 2012.
 M. E. Porter, The Five Competitive Forces That Shape Strategy, Harvard Business
Review, 2008
 A.D. Tanțău, Managementul strategic. De la teorie la practică, Editura C.H.Beck, editia a
IIIa, 2011
 H. Mintzberg, Strategy - The Fall And Rise Of Strategic Planning, Harvard Business
Review, 1994
 R. Kaplan, D. Norton, The Balanced Scorecard Translating Strategy Into Action, Harvard
Business School Press, 1996
 O. Nicolescu, I. Verboncu, Metodologii Manageriale, Editura Universitară, 2008
 F. Badea, Managementulproducţiei, http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id= 494
&idb=7
 M. Naghi, R. Stegerean, Managementul producţiei industriale,Editura Dacia, Cluj-
Napoca, 2004,
 L. Ilieş, Management logistic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003
 L. Bossidy, R. Charam, Execuția. Disciplina de a duce lucrurile la bun sfârșit, Finmedia
Publishing House, 2011.
 Lynch, R. – Strategia corporativă, Editura Arc, București, 2002