Sunteți pe pagina 1din 2

Grupa: _________________________________

FIŞA MIJLOCULUI FIX

Nr. Inventar: ________________________________ Codul de clasificare:______________________


Fel, serie, nr. data document provenienţă:
___________________________________________ Data dării în folosinţă:
Valoare de inventar: Anul __________________________________
___________________________________________
Luna __________________________________
Amortizare lunară:
___________________________________________
Data amortizării complete:
Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice:
___________________________________________ Anul __________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Luna __________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Durata normală de funcţionare:

Accesorii: _______________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ Cota de amortizare: __________%
___________________________________________

Nr.
Documentul
inventar Operaţiunile care privesc
(data,
(de la mişcarea, creşterea sau Buc. Debit Credit Sold
felul,
număr la diminuarea valorii mijlocului fix
numărul)
număr)

(verso)

14-2-2 t2