Sunteți pe pagina 1din 5

Departamentul de Ştiinţe Tehnice

Anul universitar 2017 – 2018


Semestrul al II-lea

DETALIERE DE ARHITECTURĂ 2

Aplicaţiile practice 1 şi 2 – Învelitoare pe şarpantă

Pe parcursul seminariilor 1 şi 2 se va realiza un proiect de învelitoare pe şarpantă peste un planşeu din beton
armat. Structura şarpantei va fi realizată din piese din lemn masiv.

Aplicaţia practică 1
Având la bază schemele anexate, se vor desena la scara 1:50:
- plan şarpantă;
- secţiune transversală.
Panta acoperişului va fi propusă de studenţi în relaţie cu materialul din care se realizează
învelitoarea, conform soluţiei decise de îndrumător în baza tabelului cu date de lucru anexat, a
schemelor si a planurilor .

În măsura în care timpul le va permite, studenţii vor putea începe în cadrul primului seminar şi
detaliile scara 1:5. Toate planşele desenate se vor preda la sfârşitul seminarului şi vor fi returnate în
cadrul aplicaţiei practice 2 pentru continuare.

Aplicaţia practică 2
Studenţii vor prezenta la corectură o machetă de studiu scara 1:50, realizată în prealabil, pentru o
zonă relevantă din acoperiş, care să scoată în evidenţă atât alcătuirea şarpantei cât şi straturile
necesare pentru realizarea învelitorii.

În cadrul seminarului, pentru cazul unui pod, se vor desena:


- o secţiune verticală perpendiculară pe streaşina de poală – scara 1:5;
- o vedere a intradosului streşinii de poală – scara 1:5.

Toate planşele desenate realizate la aplicaţiile practice 1 şi 2 se vor preda la sfârşitul aplicaţiei 2.
Machetele de studiu constituie o pondere din nota finală, dar nu se vor preda.

Studenţii vor putea opta pentru o bonificaţie (maximum 2 puncte) dacă vor integra în proiect următoarele
două elemente suplimentare:
- proiectul va detalia un spaţiu de mansardă (nu de pod), în care se va lua în considerare o
termoizolaţie de minimum 25 cm;
- proiectul va include un timpan şi se va detalia o secţiune verticală perpendiculară pe timpan – scara
1:5 (variante posibile: streaşină de timpan / timpan supraînălţat / racordare la calcan).

Se va desena în creion exclusiv pe hârtie de tip Xerox, format A3. Informaţia tehnică se va indica direct pe
desen şi va explicita fiecare alcătuire sau componentă, precizând funcţiunea, materialul şi dimensiunile ei.
Fiecare piesă desenată va fi cotată (inclusiv cote de nivel).
Datele de temă specifice fiecărui student în parte vor fi notate pe planşele ce urmează a fi predate.
Nu se acceptă redactarea pe calc sau foiţă, redactarea pe computer sau fotocopiile. Nu se vor lua în
considerare planşele nesemnate şi nedatate de către îndrumători. Nu se vor lua în considerare planşele
nesemnate de studenţi.

1
Studenţii sunt obligaţi să se prezinte la Aplicaţiile Practice cu un act de identitate, carnet de student sau
cardul ISIC.

Se apreciază:

o coerenţa în modul de abordare, prin înţelegerea relaţiei între diferitele elemente constructive;
o alegerea soluţiilor optime din punctul de vedere al răspunsului la cerinţele de calitate, în ceea ce
priveşte siguranţa în utilizare, igiena, sănătatea, protecţia mediului, izolaţia termică şi hidrofugă,
protecţia acustică;
o capacitatea de analiză şi sinteză în modul de a utiliza materialele documentare pentru crearea şi
definirea unor spaţii unicat;
o acurateţea soluţiei, conceptual şi grafic.

Se penalizează:

 reproducerea unor soluţii de catalog sau de curs rupte din context;


 preluarea fără discernământ a unor subansambluri din documentaţii, ale căror cerinţe şi performanţe
sunt diferite de cele din proiectul prezent;
 lipsa unor piese desenate sau scrise;
 soluţiile copiate (A.D.C.).

Bibliografie minimală:
 Zacopceanu A., Curs Construcții, Institutul de Arhitectură Ion Mincu
 Teodorescu F., Curs Construcții, Institutul de Arhitectură Ion Mincu
 Hardt D., Curs Construcții, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, 1980
 Hardt D., Materiale de Construcţii
 Hardt D., Detalii de construcții
 Hardt D., Detalii de finisaj
 Stan A., Finisaj - partea a II-a, curs IAIM ed. 1989
 Al. Stan & A-M Dabija, Addenda la cursul de Finisaj;
 Victor Asquini, Indicator tehnic în construcţii;
 Rene Vitone, Batir;
 Ramsey & Sleeper, Graphic Standards;
 Martin Mittag, Practique de la construction;
 Klaus Esser, Details... Details;

Întocmit,
Echipa de Detaliere de Arhitectură
Februarie, 2018

2
Departamentul de Ştiinţe Tehnice
2017 – 2018, Sem. al II-lea

DETALIERE DE ARHITECTURĂ 2
Aplicaţiile practice 1 şi 2 – Învelitoare pe şarpantă
Tabel date individuale de lucru

Învelitoare Streaşină de poală – lăţime


1. ţigle ceramice solzi (cu aşezare simplă) neînfundată - 60 cm
2. ţigle ceramice profilate (trase sau presate) semiînfundată - 60 cm
3. ţigle metalice înfundată – 60 cm
4. olane neînfundată – 80 cm
5. şiţă / şindrilă / draniţă din lemn semiînfundată – 80 cm
6. şindrilă bituminoasă înfundată – 80 cm
7. tablă ondulată sau cutată neînfundată - 110 cm
8. tablă plană semiînfundată – 120 cm
9. stuf neînfundată – 110 cm
10. ţigle ceramice solzi (cu aşezare dublă) neînfundată – 130 cm
11 ţigle ceramice profilate (trase sau presate) semiînfundată – 140 cm
12 ţigle metalice înfundată – 140 cm
13 olane neînfundată – 190 cm
14 şiţă / şindrilă / draniţă din lemn semiînfundată – 190 cm
15 şindrilă bituminoasă înfundată – 190 cm
16 tablă ondulată sau cutată neînfundată – 50 cm
17 tablă plană semiînfundată - 50cm
18 stuf neînfundată – 50 cm
19 ţigle ceramice solzi (cu aşezare dublă) neînfundată – 80 cm
20 ţigle ceramice profilate (trase sau presate) semiînfundată – 80 cm
21 ţigle metalice înfundată – 80 cm
22 olane semiînfundată – 110 cm
23 şiţă / şindrilă / draniţă din lemn semiînfundată – 110 cm
24 şindrilă bituminoasă înfundată – 110 cm
25 tablă ondulată sau cutată neînfundată – 140 cm
26 tablă plană semiînfundată – 140 cm
27 stuf înfundată – 140 cm
28 ţigle ceramice solzi (cu aşezare simplă) neînfundată – 50 cm
29 ţigle ceramice profilate (trase sau presate) semiînfundată – 50 cm
30 ţigle metalice înfundată – 50 cm
31 olane neînfundată – 100 cm
32 şiţă / şindrilă / draniţă din lemn neînfundată – 100 cm

În cazul studenţilor care vor opta pentru o bonificaţie (maximum 2 puncte), soluţiile din tabel vor fi
adaptate de comun acord cu îndrumătorii.
Departamentul de Ştiinţe Tehnice
2017 – 2018, Sem. al II-lea

DETALIERE DE ARHITECTURĂ 2
Aplicaţiile practice 1 şi 2 – Învelitoare pe şarpantă
Departamentul de Ştiinţe Tehnice
2017 – 2018, Sem. al II-lea

DETALIERE DE ARHITECTURĂ 2
Aplicaţiile practice 1 şi 2 – Învelitoare pe şarpantă