Sunteți pe pagina 1din 1

Barbara LERHE, Ostéométrie tomographique de l’os zygomatique sur

tomodensitométrie et cone beam appliquée à la traumatologie du massif facial : étude


préliminaire rétrospective sur 28 patients du CHU de Toulouse.THÈSE POUR LE
DIPLÔME D’ÉTAT DE DOCTEUR EN MÉDECINE;2015. Pag.36]
Bucur Alexandru, Carlos Navarro Vila, John Lowry, Julio Acero. -Bucureşti: Q. Med
Publishing, 2009 2voi.ISBN 978-973-88553-7-3Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială . Pag.
379]
Bucur Alexandru, Carlos Navarro Vila, John Lowry, Julio Acero. -Bucureşti: Q. Med
Publishing, 2009 2voi.ISBN 978-973-88553-7-3Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială . Pag.
379]
Bucur Alexandru, Carlos Navarro Vila, John Lowry, Julio Acero. -Bucureşti: Q. Med
Publishing, 2009 2voi.ISBN 978-973-88553-7-3Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială . Pag.
379]
Bucur Alexandru, Carlos Navarro Vila, John Lowry, Julio Acero. -Bucureşti: Q. Med
Publishing, 2009 2voi.ISBN 978-973-88553-7-3Compendiu de chirurgie oro-maxilo-facială . Pag.
383-384]
Covalciuc A., D. Sîrbu, O. Procopenco. Radiodiagnosticul de urgenţa a traumatismelor regiunii
maxilo-faciale., Buletinul Academiei de Ştiinte a Moldovei ştiinte medicale, ( Chişinau 2007),
nr.5(14), pag.139-143. ]
Haralanov G., B. Petrov, A. Zheleva, G. Gavazova, S. Peicheva. Zigomatic
fractures- Typical signs and symptoms. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery.
Barcelona, 2006;(34):157]
Hîţu D. Traumatismul etajului mijlociu al feţei. Chisinau,2008, pag. 85 ]
Hîţu D. Traumatismul etajului mijlociu al feţei. Chisinau,2008, pag. 91-92
Kim yo. Transcutaneous reduction and externaI fixation for the treatment ofNoncomminuted
zygoma fractures. J Oral Maxillofac Surg. 1998; 56:1382-7.]
Popescu E. Evaluarea metodelor de tratament definitiv în fracturile oaselor feţei. Rezumatul tezei
de doctorat. Iaşi; 1999 pag.5-36.]
Procopenco O. Fracturile complexului zigomatic și tratamentul lor.Teza de doctor în
medicină. Chișinau;2014: pag. 74- 75].
Procopenco O. Fracturile complexului zigomatic și tratamentul lor.Teza de doctor în
medicină. Chişinau;2014: pag.9]
Rotaru A., Baciut G., Rotaru H. Chirurgie maxilo-faciala.Cluj-Napoca: Iuliu Hatigheanu,2003,
pag.556]
Timosca G., C. Burlibasa, 1992 . Chirurgie buco-maxilo-faciala.]
Topalo V. Osteosinteza cu miniplăcuţe din titan în cadrul fracturilor scheletului facial. Probleme
actuale de stomatologie / V. Topalo, A. Ciobanu // Materialele congresului III naţional al medicilor-
stomatologi, consacrat jubileului de 40 de ani ai Facultăţii de Stomatologie a USMF “N.
Testemiţanu”. – Chişinău, 1999. – P. 114. ]
V. Topalo, D. Scerbatiuc, N.Chele. Unele aspecte ale fracturilor complexului zigomatico-orbito-
maxilar. Conferința practico-stiintifica "Urgente-medico-chirurgicale. Chisinau,1997;pag.
Zingg M, Chowdhury K, Lädrach K, Vuillemin T, Sutter F, Raveh J. Treatment of 813 zygoma-
lateralorbital complex fractures. New aspects. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991;117(6):611-
20.]