Sunteți pe pagina 1din 3

Estetica facială

Evaluarea esteticii faciale a reprezentat una din grijile majore ale dentistului. Pentru
evaluarea aspectului facial au fost propuse numeroase metode, mai mult sau mai puțin obiective.
Criterii estetice de față
Fața trebuie să fie în simetrică în raport cu planul medio-sagital, iar liniile bipupilare și
bicomisurale trebuie să fie paralele între ele și perpendiculare pe planul de simetrie.

Cele 3 etaje: frontal, nazal și bucal trebuie să fie egale. Totuși, câțiva cercetători nu
regăsesc această egalitate a etajelor feței la niciunul dintre subiecții eșantionului de tineri adulți,
etajul inferior fiind cel mai adesea mărit în raport cu celelalte etaje.
Treimea superioară pare a fi cea mai puțin importantă deoarece este adesea mascată de
coafură. Etajul mijlociu necesită o examinare complexă a ochilor si nasului din punctul de vedere
al simetriei și formei. Echilibrul treimii inferioare este dat de buze și menton. La buze se
analizează grosimea, culoarea, raportul dintre ele. Ca o regulă generală, comisurile labiale în
repaus trebuie să se situeze aproximativ pe direcția verticală a pupilelor, iar lărgimea gurii ar
corespunde distanței dintre marginile interne ale irișilor. Foarte important pentru echilibrul
estetic este raportul buzei superioare cu dinții și buza inferioară. În mod normal, buzele trebuie
să se atingă ușor sau să fie separate la 2-3 mm în repaus, iar buza superioară să evidențieze 2-3
mm din marginea liberă a incisivilor superiori.

Tipul zâmbetului
În funcție de gradul de acoperie a incisivilor centrali maxilari de către buza superioară în
timpul unui zâmbet larg, linia surâsului poate fi:
-MEDIE. Se intâlnește cel mai frecvent. Expune 75-100% din incisivii superiori.
-JOASĂ. Se întâlnește cam la 20% din populație. Expune mai puțin de 75% din incisivi.
-ÎNALTĂ. Se întâlnește 10%. Expune lungimea cervico-incizală completă a incisivilor superiori
și o bandă continuă gingivală.

Gradul de acoperire verticală tinde să crească odată cu vârsta, de aceea zâmbetul gingival
e întâlnit mai frecvent la populația tânără. De asemenea, un zâmbet înalt este o trăsătură a
feminității, în timp ce o linie coborâtă a surâsului este o caracteristicâ predominant masculină.

Curba zâmbetului
Poate fi definită în trei moduri: paralelă, dreaptă și inversă. Majoritatea pacienților
prezintă curba incizală maxilară paralelă cu conturul intern al buzei inferioare. De aceea, acest
tip de relație va reprezenta scopul optim al frumuseții obiective obținute în reabilitarea orală
estetică.
Numărul dinților expuși în timpul zâmbetului
În mod obișnuit, dinții superiori sunt expuși până la nivelul primului sau celui de-al
doilea premolar.

Diferențe legate de sex


Femeile expun mai mult dinții maxilari decât pe cei mandibulari. Un studiu a descoperit o
valoare a expunerii dinților frontali maxilari de 2 ori mai mare la femei, comparativ cu bărbații în
poziția de repaus. Bărbații au expus mai mult din înălțimea incisivilor madibulari.
Chiar dacă nu există un diformism sexual, psihologic dinții sunt des apreciați ca având
trăsături masculine sau feminine. În general, ei sunt apreciați ca fiind de două tipuri: feminini
(mai rotunjiți) și masculini (mai robuști). Chiar dacă nu există un diformism sexual, rotunjirea
sau fermitatea unghiurilor incizale poate crea sau nu o aparență mai mult sau mai puțin dură, ce
poate fi interpretată ca masculin sau feminin.

Culoarea
Cu ajutorul culorii putem face ca dinții să pară mai lați sau mai înguști, mai lungi sau mai
scurți, mai feminini sau mai masculini. Culoarea dinților variază în funcți de vârstă, sex, poziția
lor pe arcadă, personalitate. Astfel, la persoanele tinere dinții sunt mai luminoși, au o culoare
uniformă, nu sunt pigmentați, pot prezenta spoturi albe hipoplazice și sunt texturați. La bătrâni,
dinții sunt întunecați, sunt plani, netezi, nu mai prezintă aceeși transluciditate. La femei, dinții
sunt mai pigmentați. În funcție de poziție, incisivul lateral este mai deschis decât cel central și
decât caninul, care este cel mai galben dintre dinții frontali. Premolarul 1 are culoarea incisivului
central, iar premolarul 2 este ușor mai închis decât premolarul 1. La pacienții delicați culoarea
este mai deschisă, la cei viguroși mai închisă.
Textura
Suprafața vestibulară poate fi plată, convexă sau concavă și poate fi netedă sau texturată.
Suprafața vestibulară poate prezenta micro sau macro structură. Cu cât dintele este mai plan, cu
atât pare mai lat deoarece reflectă lumina frontal, direct spre ochi. Cu cât dintele este mai
convex, cu atât reflectă lumina mai lateral și dinții par mai mici. Suprafețele striate reduc reflexia
luminii și dinții ies mai puțin in evidență. La tineri striațiile sunt mai accentuate. Odată cu vârsta
acestea se redu ca rezultat al abraziunii, dând dintelui o aparență uzată.

Bibliografie: Cosmetica dentară în practica stomatologica. Ada Catalina Epistatu, Dumitru


David, Andra Rădulescu, Dragoș Epistatu, Dragoș Stanciu.
Reabilitarea orală a adolescentului și adultului tânăr. Vanda Roxana Nimigean,
Mariana Păcurar.