Sunteți pe pagina 1din 7

Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

4). Planul de prevenire si protectie pentru locul de munca/postul de lucru ‘LUCRATOR COMERCIAL’

Nr. Ri s c u r i e v a l u a t e M a s u r i t e h n i ce M a s u r i o r ga n i z a t o r i c e Masuri Masuri de Termen de Persoana care Obs.


crt. igienico- alta realizare raspunde
sanitare natura

1. Lovirea de către a) Este obligatorie a), b) Anual a), b) Lucratorii


mijloace de transport respectarea cu strictete a
auto la deplasarea indicatoarelor de
de la domiciliu la circulaţie;

locul
inversde munca si b) Atunci
este redusăcând vizibilitatea
(noapte,
ceata, ploaie, viscol, etc.)
deplasarea trebuie să se
facă cu multă atenţie şi
numai prin locurile
marcate şi iluminate
1
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
2. Strivire degete a) Dotarea a) Imediat sau ori a) Conducerea
membre inferioare corespunzatoare a decate ori este unitatii
sau superioare lucratorului deservent necesar
datorita manipularii cu echipament de
necorespunzatoare a protectie (manusi si
marfurilor la bocanci de protectie)

a)
muncaOrganizare loc de a), b) Anual
c) Trimestrial a), b) Lucratori
Conducator locc)de
b) Organizare depozitare munca
coresp. a materialelor
c) Lucratorii vor fi instruiti
cu privire la conţinutul
instrucţiunilor de lucru si
de securitate a muncii.
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

3. Lovire datorita a) Se vor verifica a) Trimestrial a) Lucratori


caderii rafturilor sau periodic fixarea si
altor corpuri de stabilitatea rafturilor, a
mobilier datorat materialelor depozitate
fixarii pe ele
necorespunzatoare
a) Organizare loc de a), b) Anual a), b) Lucratori c)
munca^ c) Trimestrial Conducator loc de
b) Organizare depozitare munca
coresp. a materialelor
c) Prelucrare Instructiuni
proprii de SSM
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
4. Lovire datorata a) Se vor verifica a) Trimestrial a) Lucratori
prabusirii de stive, periodic stabilitatea
alunecarea de stivelor, a materialelor
marfuri sau cutii depozitate pe rafturi
a) Organizare loc de a), b) Anual a), b) Lucratori c)
Lnunca c) Trimestrial Conducator loc de
b) Organizare depozitarii munca
coresp. a materialelor
c) Prelucrare Instructiuni
proprii de SSM
5. Lovire prin a) Dotarea a)lmediat sau ori a), d) Conducerea
manipularea corespunzatoare a de cate ori este unitatii
necorespunzatoare a lucratorului deservent necesar b) Lucratori
transpaletelor cu echipament de b) Anual c) RSVTI
mecanice si protectie c) La scadenta
electrice b) Inainte de
inceperea lucrului se
va verifica starea de
functionare a
transpaletei. Nu se va
lucra cu defectiuni ale
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

echipamentului. c)
Transpaletele cu vor
fi autorizate in
conformitate cu
prescriptiile tehnice
ISCIR.
a) Efectuarea periodică a a) Trimestrial a), b) Conducator
instructajului la locul de b) Anual loc de munca
muncă, evidenţiind
riscurile existente la locul
de muncă şi măsurile
necesare. Consemnarea
Tn fişele de instructaj;
b) Verificarea zilnica a
utilizării EIP din dotare;
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
6. Plaga tăiată, a) Efectuarea periodică a a) Anual a), b) Conducator
Tnţepată la instructajului la locul de b) Trimestrial loc de munca
contactul cu kmuncă, evidenţiind
suprafeţele riscurile existente la locul
Tntepătoare, de muncă şi măsurile
aioase, ale necesare. Consemnarea
diverselor parti ale Tn fişele de instructaj;
ambalajelor si ale b) Verificarea zilnica a
diverselor utilizării EIP din dotare;
a) Inventar a)Conducerea
complet trusa unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

7. Plaga taiata, a) Efectuarea periodică a a) Trimestrial a), b) Conducator


strivire a instructajului la locul de b) Anual loc de munca
membrelor la muncă, evidenţiind
manipularea riscurile existente la locul
incorecta a de muncă şi măsurile
marfurilor sau necesartConsemnarea
necoordonarea Tn fişele de instructaj;
intre mai multi b) Verificarea zilnica a
incarcatori- utilizării E lf din dotare;
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
8. Cadere de la acelasi a) Nivelarea a) La nevoie a), b) Conducerea
nivel datorat pardoselilor, b), c) Anual unitatii
pardoselilor presarare (iarna) de c) Lucratorii
alunecoase, cat si nisip;
gheata in exteriorul b) Asigurarea unui
punctului de lucru, in iluminat
timpul iernii. corespunzător atât ziua
cât şi noaptea
c) Curatarea
pardoselii de apa, ulei
sau alte solutii de
spalat
a) Efectuarea a) Trimestrial a) Conducator loc
instructajului la locul de de munca
muncă, evidenţiind
riscurile existente la locul
de muncă şi măsurile
necesare. Consemnarea
in fişele de instructaj;
9. Cădere de la a) Amplasarea a), b) Anual a), b) Conducerea
inaltime de pe indicatoarelor de unitatii
rampa sau scari in securitate in locurile
timpul operatiilor de care prezintă pericole,
incarcare - instruirea personalului
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

descarcare privind respectarea


materiale acestora b) Fiecare
loc de muncă va fi
iluminat corespunzător
atât ziua cât şi
noaptea, păstrându-se
ordinea şi curafenia

a) Efectuarea periodică a a) Trimestrial a), b), c)


instructajului la locul de b), c) Anual Conducator loc de
muncă, evidenţiind munca
riscurile existente la locul d) Lucratori
de muncă şi măsurile
necesare. Consemnarea
Tn fişele de instructaj;
b) Căile de circulaţie,
acces, uşile dintre
acestea trebuie să fie
libere de orice obstacol,
astfel meat să fie utilizate
Anual fără nicio
dificultate ;
c) Verificarea zilnică
Tnainte de Tnceperea
lucrului a stării
psihofiziologice a
lucratorilor.
d) Nu se vor improviza
scari din cutii sau alte
corpuri si se vor folosi
numai scari cu sisteme de
securitate
10. Electrocutare prin a) Inlocuire elemente a) La nevoie a), b) Conducerea
atingere directă ale instalatiilor b) La expirarea unitatii
sau atingere electrice cu defectiuni verificarii
indirectă b) Verificarea anteriaore
rezistentei de
dispersie a prizelor de
pamant
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

a) Efectuarea periodică a a) Trimestrial a) Conducator loc


instructajului la locul de b) La nevoie de munca
muncă, evidenţiind b) Conducerea
riscurile existente unitatii
măsurile necesare
b) Execigareaf
interventiilor la instalaţiile
electrice trebuie să se
facă numai de personal
calificat ca electrician,
autorizat şi instruit pentru
lucrul respectiv ;
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
angajare si
periodic
11. Calamitati naturale a) Instruire personal cu a) Trimestrial a) Serviciul extern
(seism, traznet, privire la planul de SSM
inundatie, vant, acţiunem situatf de
grindina, viscol, urgenta
alunecari, surpari,
prabusiri de teren
sau copaci,
avalanse)
12. Diverse agresiuni din a) Instruire asupra a) Trimestrial a) Conducator loc
care pot aparea la conduitei preventive, b) Anual de munca
locul de munca, din profesionale; b) Conducerea
partea clientilor b) Apelarea la servicii de unitatii
paza si protectie.
13. Afecţiuni ale a) Instruire personal conf. a) Trimestrial a) Serviciul extern
sistemului osteo – H.G. 1051/2000 afectiuni SSM
musculo - articular dorso-lombare
a) Inventar a) Anual a) Conducerea
complet trusa b) Trimestrial unitatii
prim -ajutor b) Medic de
b) Control medicina muncii
medical la
Organizarea Activitatii de Securitate si Sanatate in Munca la

Punct de Lucru Braila

angajare si
periodic
14. Interventia a) Efectuarea periodică a a) Trimestrial a) Conducator loc
neautorizata la instructajului la locul de de munca
echipamente muncă, evidenţiind
ehnice, instalatiile riscurile existente la locul
electrice si/sau de muncă şi măsurile
mecanice, necesare. Consemnarea
indepartarea Tn fişele de instructaj;
dispozitivelor de
protectie ale
echipamentelor
ehnice
15. Nerespectarea a) Asigurarea afisarii a) Imediat a) Conducerea
semnalizarii de semnalizarii de unitatii
securitate si securitate la locurile
sanatate in munca de munca