Sunteți pe pagina 1din 3

Catre: MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

Doamnei LIA OLGUTA VASILESCU, Ministru

Ref: Legea – Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice

Stimata doamna Ministru,

Prin prezenta dorim sa va supunem atentiei o serie de aspecte privind efectele


aplicarii dispozitiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri
publice (Anexa VIII, FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE
“ADMINISTRATIE”, cap. II, lit. A, pragraful II – pct. 3 – Salarizarea personalului
Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, numit in continuare
Oficiu) coroborat cu prevederile O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

1. Prin aplicarea celor doua acte normative, unor categorii de salariati ai Oficiului
li s-au diminuat salariile nete cu sume cuprinse intre 60 lei si 950 lei, astfel :

 pentru functia de şef serviciu cu suma de 60 lei ;


 pentru functia de şef compartiment cu sume cuprinse între 480 lei şi 950
lei ;
 pentru functia de analist financiar gradul I cu sume cuprinse între 200 lei
şi 740 lei ;
 pentru functia de analist financiar gradul II cu sume cuprinse între 10 lei
şi 70 lei ;
 pentru functia de analist financiar gradul III cu sume cuprinse între 50 lei
şi 550 lei.

In schimb pentru alte categorii de salariati, salariile nete au crescut ; spre


exemplu : directorilor, consilierilor si analistilor financiari cu gradul IV de
incadrare.

Din aceasta situatie rezulta ca s-au diminuat salariile nete la categoriille


de salariati cu vechime mare (cu nivel inalt de calificare) si s-au majorat la
categoriile de personal cu vechime mica (in proces de formare profesionala) iar
pentru directori si consilieri nu intelegem motivatia cresterilor salariale avand in
vedere ca singurul efect produs este acela ca au crescut diferentele dintre
salariile nete la nivel de executie fata de salariile nete la nivel de directori.

Totodata, nu intelegem motivatia acestei situatii avand in vedere ca


activitatea desfasurata de fiecare categorie de salariati a ramas neschimbata.

2.Conform prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit


din fonduri publice salarizarea personalului bugetar a avut in vedere respectarea unor
principii. Aparitia acestei legi a fost generata de nevoia eliminarii oricaror forme de
discriminare care existau la nivelul salarizarii aparatului bugetar.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca la nivelul Oficiului


aplicarea prevederilor legii a condus la incalcarea unora dintre principiile care au stat
la baza emiterii acesteia, astfel:

Principiul importanţei sociale a muncii, în sensul că salarizarea personalului din


sectorul bugetar se realizează în raport cu responsabilitatea, complexitatea, riscurile
activităţii şi nivelul studiilor.

Nivelul de complexitate al activitatii de analiza financiare din cadrul Oficiului este


generat de faptul ca activitatea implica gestionarea, analizarea, corelarea,
identificarea de fluxuri financiare, redactarea de informari pentru un volum mare de
informatii (tranzactii multiple, produse financiare cu grad ridicat de complexitate, fluxuri
financiare complexe) care implica cunostinte solide financiare, economice si juridice –
activitate unica in economie.

Oficiul face parte dintr-un organism international constituit pentru prevenirea si


combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. In acest cadru Oficiul este
periodic evaluat de catre Consiliul Europei, prin MONEYVAL. Conform ultimei evaluari
din aprilie 2014, in Plenara MONEYVAL s-a mentionat ca analistii financiari din cadrul
Oficiului “…..dovedesc un nivel ridicat de intelegere si cunoastere a procesului de
analiza a spalarii banilor si finantarii terorismului, proces ce implica analiza
fluxurilor financiare si identificarea legaturilor intre entitatile care sunt parte a unor
structuri complexe1………..”;

Analistii financiari (gradele I,II si III) din Oficiu au fost incadrati cu aceeasi
coeficienti ca si categorii de salariati care desfasoara activitati total diferite de
analiza financiara: dirijor cor, secretar literar artistic, sculptor papusi, impresar
artistic. Pe aceeasi incadrare se regasesc si alte categorii de salariati (registrator
la Registrul Comertului, sef birou securitate aeronautica, auditor, etc.) dar aceste
categorii fie beneficiaza de diferite sporuri, fie nu sunt supusi unor restrictii de
a putea desfasura alte activitati generatoare de venituri.

Prevederile Legii 153/2017 nu au luat in consideratie complexitatea muncii si


caracterul de activitate unica in economie, desfasurate in cadrul Oficiului dar a
recunoscut si retribuit aceste caracteristici pentru alte institutii (Curtea de Conturi,
Consiliul Concurentei).

- Principiul nediscriminarii si principiul ierahizarii.


Apreciem ca acest principiu este incalcat in ceea ce priveste salarizarea
personalului de specialitate al Oficiului, din urmatoarele considerente:

-La punctul a) din Anexa VIII (mentionata in preambul) “Functii de conducere”,


alaturi de functiile de conducere existente in cadrul Oficiului, exista functia de consilier,
pe acelasi palier de salarizare cu functia de director general; functia de consilier in
cadrul Oficiului este functie de executie, ocupata prin concurs, nefiind asimilata
functiilor de consilier de la cabinetele demnitarilor si nu implica atributii de tip
managerial/conducere. Consideram ca prin asimilarea din punct de vedere al
salarizarii numai a unei functii de executie cu salarizarea functiilor de conducere este
discriminatorie.

- Complementar fata de cele mentionate mai sus, precizam ca functiile specifice


ale Oficiului, de primire, analiza si prelucrare a informatiilor, sunt indeplinite de o fractie
a personalului angajat al Oficiului, respectiv personalul de specialitate al Directiei de
Analiza si Prelucrare a Informatiilor (responsabila cu primirea si analizarea informatiilor
si informarea, in conditiile legii, a PICCJ si alte autoritati de aplicare a legii), precum si
cel al Directiei Tehnologia Informatiei (responsabila cu gestionarea bazelor de date ale
institutiei si administrarea inregului sistem IT folosit pentru procesul de analiza).

Cu toate acestea, salarizarea intregului personal al Oficiului, se face prin


asimilarea tuturor functiilor de executie, la nivelul functiilor de analist financiar, desi
peste 50% din personalul angajat al institutiei desfasoara activitati care nu sunt
echivalente celor de analiza si prelucrare a informatiilor, in scopul identificarii indiciilor
de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului, fiind vorba de activitati cu caracter
administrativ si/sau financiar-contabil.

3. Din informatii publice rezulta ca incepand cu luna decembrie 2017, pentru


unele dintre categoriile de personal salarizate conform prevederilor Legii 153/2017
carora li s-au diminuat salariile nete prin aplicarea Legii 153/2017 si prevederile privind
modificarea si completarea Codului fiscal s-au intreprins masuri de remediere a acestei
situatii.

Intreprinderea de astfel de masuri numai pentru unele categorii de salariati


consideram ca poate conduce la incalcarea principiului nediscriminarii asa cum este
definit in Legea 153/2017.

4. Avand in vedere cele prezentate, va rugam sa intreprindeti masurile necesare


care sa conduca la remedierea situatiilor semnalate.

Semnatari: salariati ai ONPCSB carora li s-au diminuat salariile nete