Sunteți pe pagina 1din 3

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – clasa I - a, semestrul I și II, an şcolar 2017-2018

Nr. înreg. ______ / ____________


Vizat director,
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ
RELIGIE_CULTUL ORTODOX
Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea
Disciplina de învăţământ: Religie, cultul ortodox
Clasa: I - a
An şcolar: 2017/ 2018
Profesor religie, cultul ortodox: Nichita Diana Simona

Număr de ore
Unitate de învăţare Competenţe Conţinuturi alocate* Săptămâna** Obser-
specifice Opţi- Opţi- vaţii
unea 1 unea 2
SEMESTRUL I - 17 SĂPTĂMÂNI + 1 săptămână
(11 septembrie 2017 – 02 februarie 2018)
Semestrul I Nr. de ore/ săptămână: 1
Nr. total de ore: 17
- din care: - predare/ învăţare: 10h
- la dispoziţia profesorului: 7h
I. Omul își arată iubirea față de 1.1; 1. Lecție introductivă – ”Ce vom învăța anul acesta ... * - 1h S1/ 11-15.09 -
Dumnezeu în Biserică 2. Biserica este Casa lui Dumnezeu 1h - S2/ 18-22.09
1.2; 3. Cum arată o biserică 1h - S3/ 25-29.09
4. Cum îl primesc pe Dumnezeu în biserică 1h - S4/ 02-06.10
1.3; 5. Cu cine mă rog în Biserică 1h - S5/ 09-13.10
6. Cum mă port în Biserică 1h - S6/ 16-20.10
3.1; 7. Ce fac eu pentru Biserica mea 1h - S7/ 23-27.10
8. Lecturi moral-religioase pentru unitatea de învăţare - 1h S8/ 06-10.11
3.2; “Omul își arată iubirea față de Dumnezeu în Biserică”*
II. Mari sărbători 1.1; 1.2; 1.3; 1. Postul Nașterii Domnului pentru micii creştini* - 1h S9/ 13-17.11 -
creștine_Naşterea Domnului în 2. Sfântul Nicolae, prietenul copiilor* - 1h S12/ 04-08.12
vers şi în cântec 3.1; 3.2; 3. Despre colind 1h - S13/ 11-15.12
4. Nașterea Domnului în poezia românească 1h - S14/ 18-22.12
III. Omul este ființa care crede în 1.1; 1. Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 1h - S10/ 20-24.11 -
Dumnezeu 2. Omul se bucură de creaţia lui Dumnezeu 1h - S11/ 27.11-01.12
1.2; 3. Recapitulare și sistematizare pentru unitatea de - 1h S15/ 15-19.01

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, profesor religie-cultul ortodox, Nichita Diana Simona
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – clasa I - a, semestrul I și II, an şcolar 2017-2018

învăţare “Omul își arată iubirea față de Dumnezeu în


1.3; Biserică”/ ”Dumnezeu se face cunoscut omului”*
4. Evaluare pentru unitatea de învăţare “Omul își arată - 1h S16/ 22-26.01
3.1; iubirea față de Dumnezeu în Biserică”/ ”Dumnezeu se
face cunoscut omului”*
3.2; 5. Recapitulare finală pentru semestrul I* - 1h S17/ 29. 01-02.02
Număr TOTAL de ore pe semestrul I 10h 7h ** se completează de profesor
în funcţia de alegerea făcută la
numărul de ore alocate
SEMESTRUL II - 17 SĂPTĂMÂNI
(12 februarie – 15 iunie 2018)
Semestrul II Nr. de ore/ săptămână: 1
Nr. total de ore: 17
- din care: - predare/ învăţare: 10h
- la dispoziţia profesorului: 6h
- Școala Altfel: 1h
I. Omul este ființa care crede în 1.1; 1. Biblia ne vorbeşte despre oameni credincioşi 1h - S1/ 12-16.02 -
Dumnezeu 2. Sfinţii apostoli sunt modele de credinţă 1h - S3/ 26.02-02.03
1.2; 3. Ce înseamnă să fii un om credincios 1h - S4/ 05-09.03
4. Recapitulare și sistematizare pentru unitatea de - 1h S8/ 11-13.04
1.3; învăţare „Omul este ființa care crede în Dumnezeu”*
5. Evaluare pentru unitatea de învăţare „Omul este ființa - 1h S9/ 16-20.04
3.1; 3.2; care crede în Dumnezeu”*
II. Mari sărbători 3.1; 1. Postul Învierii Domnului pentru micii creştini* - 1h S2/ 19-23.02 -
creștine_Învierea Domnului, în 2. Salutul credincioşilor la Sfintele Paşti 1h - S5/ 12-16.03
vers şi în cântec 3.2; 3. Învierea Domnului în poezia creştină românească 1h - S6/ 19-23.03
III. Omul se roagă lui Dumnezeu 1. Rugăciunea şi rugămintea 1h - S10/ 23-27.04 -
pentru sine şi pentru alţii 1.1; 2. Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin rugăciune 1h - S11/ 30.04-04.05
3. Când, unde şi cui mă rog 1h - S12/ 07-11.05
1.2; 4. Pentru cine mă rog 1h - S13/ 14-18.05
5. Binefacerile rugăciunii 1h - S14/ 21-25.05
1.3; 6. Recapitulare, sistematizare și evaluare pentru unitatea - 1h S15/ 28.05-01.06
de învăţare “Omul se roagă lui Dumnezeu pentru sine şi
2.2; pentru alţii”*
7. Recapitulare şi sistematizare finală – sem II* - 1h S16/ 04-08.06
3.1; 3.2; 8. ”Cu Hristos pe cărările vacanței”* - 1h S17/ 11-15.06
IV. „Să știi mai multe, să fii mai 3.1; 1. „-” - 1h S7/ 26-30.03 -
bun!”

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, profesor religie-cultul ortodox, Nichita Diana Simona
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ – clasa I - a, semestrul I și II, an şcolar 2017-2018

Număr TOTAL de ore pe semestrul II 10h 7h ** se completează de profe-sor


în funcţia de alegerea făcută la
numărul de ore alocate

Şcoala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” Oradea, profesor religie-cultul ortodox, Nichita Diana Simona