Sunteți pe pagina 1din 3

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI IAȘI


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IAȘI

REZOLUTIA UNIONISTĂ
DE ADERARE A MUNICIPIULUI IAȘI LA PROIECTUL DE
UNIRE A BASARABIEI CU ROMÂNIA
_______________________________________________________________________

 Întrucât Statul Medieval Moldova și-a câștigat independența în secolul al XIV-lea.


 Întrucât Orașul Iași a fost capitala Moldovei istorice între anii 1564 și 1862,
fiind astfel capitala ținutului dintre Prut și Nistru până la momentul de tristă
amintire 12 mai 1812.
 Întrucât Moldova a fost invadată în 1806 de către Armata Rusă, partea răsăriteană
a Moldovei fiind anexată de către Imperiul Rus în 1812, ca urmare a Tratatului Ruso-
Turc de la București.
 Întrucât ieșenii, între moldoveni, s-au aflat în primele rânduri ale Revoluției
române din 1848, care a început la Iași și a conturat primul proiect de țară al
României, care avea în vedere adoptarea valorilor culturale și politice ale
Occidentului civilizat, introducerea democrației liberale si a statului de drept,
precum și realizarea unității naționale a tuturor românilor într-un stat modern.
 Întrucât alegerea ca domnitor la Iași, la 5 ianuarie 1859, a unionistului
Alexandru loan Cuza a reprezentat primul pas către realizarea Unirii
Principatelor Române și formarea României ca stat național modern.
 Întrucât la 15 noiembrie 1917 Guvernul Sovietic a proclamat dreptul la
autodeterminare al popoarelor din Imperiul Rus și înființarea unor republici separate.
 Întrucât la 2 decembrie 1917 Sfatul Țării, Adunarea Constituantă Moldovenească
aleasă în mod democratic, a proclamat Moldova ca stat independent.
 Întrucât la 20 martie 1918 Adunarea Constituantă (Sfatul Țării) a votat unirea
Basarabiei cu România.
 Întrucât la 27 Martie 1918, când s-a proclamat Unirea Basarabiei cu Romania,
la 28 Noiembrie 1918, când s-a declarat Unirea Bucovinei cu Romania și la
1 Decembrie 1918, când s-a realizat și ultima etapă a Marii Uniri odată cu
Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei si Maramureșului cu România, Regele
și Regina României, Guvernul, Parlamentul se găseau la Iași, unde funcționa
capitala temporară a Țării.
 Întrucât Statele Unite, Franța, Italia, Marea Britanie, Japonia și restul statelor aliate au
aprobat și au recunoscut în mod explicit reunirea Moldovei cu România în Tratatul de
Pace de la Paris din 28 octombrie 19201
 Întrucât forțele armate ale Uniunii Sovietice au invadat Regatul României la 28 iunie
1940 și au ocupat estul Moldovei, Bucovina de Nord și Herța, încălcând Carta Ligii
Națiunilor, Tratatul de la Paris din 1920, Tratatul General pentru Renunțarea la Război
din 1928, Pactul Româno-Sovietic de Ajutor Reciproc din 1936, Convenția pentru
1Text din Rezoluția 148 / 28 iunie 1991 a Senatului Satelor Unite https://www.congress.gov/bill/102nd-
congress/senate-resolution/148
1
Definirea Agresiunii din 1933 și principii general recunoscute ale dreptului
internațional.
 Întrucât asupra anexării Basarabiei, a Bucovinei de Nord și a Herței s-a hotărât în
mod prospectiv în anumite protocoale secrete dintr-un tratat de neagresiune încheiat
între URSS și Germania la 23 august 1939.
 Întrucât între 1940 și 1953 sute de mii de români din Basarabia și Bucovina au fost
deportați de Uniunea Sovietică în Asia Centrală și Siberia.
 Întrucât Guvernul Statelor Unite și-a exprimat în mod repetat refuzul de a recunoaște
ocuparea de teritorii în urma termenilor pactului Ribbentrop-Molotov, inclusiv anexarea
Estoniei, a Letoniei și a Lituaniei în 1940.
 Întrucât Guvernele Regatului Unit, Uniunii Sovietice și Statelor Unite sunt părți ale
Cartei Atlanticului din 14 august 1941, în care semnatarele și-au declarat „dorința de a
nu fi martore la schimbări teritoriale care nu concordă cu voința exprimată în mod liber
a popoarelor interesate” și și-au afirmat dorința „de a fi martore la restaurarea
drepturilor suverane și a autoguvernării către cei care au fost vitregiți cu forța de ele”
în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.
 Întrucât la 31 august 1989 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat limba română ca
limbă oficială a Republicii și a repus în drepturi alfabetul latin, interzis de Guvernul
Sovietic în timpul ocupației, ca alfabet al limbii române scrise.
 Întrucât în martie 1990 poporul român al Moldovei a putut vota, în alegeri libere și
corecte, deputați pentru Consiliul Suprem al Moldovei.
 Întrucât la 27 aprilie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a reinstaurat steagul
românesc ca drapel oficial al republicii.
 Întrucât la 23 iunie 1990 Consiliul Suprem al Moldovei a declarat Republica Moldova
stat suveran.
 Întrucât la 16 decembrie 1990 peste opt sute de mii de români s-au strâns la A Doua
Mare Adunare Națională în capitala Moldovei, Chișinău, să declare independența
națională a românilor din teritoriile ocupate.
 Întrucât poporul Moldovei a refuzat să ia parte la referendumul sovietic din 3 martie
1991, în ciuda eforturilor guvernamentale sovietice de amenințare și intimidare a
poporului moldovean spre a accepta un nou tratat unional.
 Întrucât, în temeiul articolului 8 din Actul Final de la Helsinki, „toate popoarele au
mereu dreptul, în deplină libertate, să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul
politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie
dezvoltarea politică, economică, socială și culturală”.

Consiliul Local al Municipiului Iași, constituit în temeiul Legii 215/2001 privind administrația
publică locală, adoptă următoarea rezoluție:

1. Susținem necondiționat proiectul de unire cât mai grabnică a Moldovei de dincolo de


Prut cu România, în puterea dreptului istoric și al dreptului de neam.

2. Ne angajăm să ne implicăm în procesul de reîntregire națională prin mijloace pașnice,


cu respectarea democrației și statului de drept, ca reparație morală pentru suferințele
trecutului și prezentului, ca formă de cinstire a tuturor celor care au suferit, atât de pe
urma Pactului Ribbentrop-Molotov dar și a regimului stalinist, instaurate în urma celui
de al Doilea Război Mondial.
2
3. Vom sprijini prin mijloace pașnice, ale democrației și statului de drept, unirea tuturor
teritoriilor cu aceeași limbă și tradiție cu noi, pentru ca fii și nepoții noștri să se bucure
de un viitor în libertate, prosperitate și democrație, ca șanse de împlinire pe care
generația contemporană nouă nu le-a avut.

4. Vom acționa prin toate demersurile legale pentru integrarea într-un singur corp a
întregii diaspore române, indiferent de unde provin românii plecați în străinătate, din
România, Basarabia, Bucovina de Nord sau alte ținuturi românești.

5. Vom sprijini prin toate demersurile democratice și ale statului de drept integrarea
bisericilor de pe cele două maluri ale Prutului, sub conducerea Patriarhului României.

6. Vom sprijini pe toate căile legale schimburile permanente de cetățeni dinspre


Basarabia spre România, pentru a-și desăvârși educația, cultura și întregirea spiritului
de neam românesc, dar și dinspre România spre Basarabia pentru strângerea
relațiilor pe plan cultural, social, economic, uman.

7. Vom căuta, prin mijloace prevăzute de lege și de statul de drept, difuzarea către
Basarabia a cât mai multor manuale școlare, cărți, publicații diverse în limba română,
necesare prezentării adevărului istoric în ceea ce privește legăturile de sânge între
cetățenii de pe cele două maluri ale Prutului.

8. Vom sprijini schimburile culturale și academice și de orice fel care favorizează


demersul românilor de pe ambele maluri ale Prutului în vederea înfăptuirii unirii
Basarabiei cu România.

Să ne ajute Dumnezeu ca într-o bună zi să trăim clipa fericită a unirii depline, când nu va
mai fi graniță pe Prut, iar oamenii dintre Nistru și Tisa vor munci împreună la realizarea
obiectivelor comune, alături de celelalte popoare ale Europei.

Prin prezenta Rezoluție unionistă ne exprimăm bucuria de a împărtăși cu frații noștri


basarabeni sărbătoarea Centenarului Marii Uniri, sub tricolor, în cadrul valorilor naționale
și democratice ale spațiului cultural românesc.

Trăiască Unirea Basarabiei cu Romania!

Primarul Municipiului Iași


Mihai Chirica

Membrii Consiliului Local al Municipiului Iași


Legislatura 2016 - 2020

S-ar putea să vă placă și