Sunteți pe pagina 1din 8

1) 25% din salariaţii unei întreprinderi au un salariu de cel

mult 1000 RON. Această valoare reprezintă


a) quartila unu
b) mediana
c) quartila trei

2) Distribuţia familiilor dintr-un bloc după numărul de


copii se prezintă astfel:
Număr copii 0 1 2 3 4
Număr familii 3 10 32 18 2

Pentru exemplul dat valoarea modului este


a) Mo  2 copii
b) Mo  18 familii
c) Mo  32 familii

3) În urma prelucrării datelor privind vârsta, înregistrate


pentru o populaţie formată din 100 de persoane, s-au
obţinut următoarele rezultate:
x  30 ani s 2  16.
; Valoarea şi interpretarea corectă a
coeficientului de variaţie sunt:
a) v=13,33% şi arată că media distribuţiei este
reprezentativă
b) v=1,2% şi arată că media distribuţiei este reprezentativă
c) v=53,33% şi arată că media distribuţiei este
nereprezentativă

4) Un coeficient de variaţie egal cu 56% arată că:


a) media este reprezentativă
b) distribuţia se caracterizează printr-o dispersie mare
c) media este nereprezentativă

5) Sunt variabile discrete


a) PNB/locuitor, speranţa de viaţă
b) numărul de copii pe familie, numărul de camere ale unui
apartament
c) sexul persoanelor, starea civilă, domiciliul

6) Distribuţia studenţilor dintr-o serie după nota obţinută la


un examen în sesiunea iunie 2009 se prezintă astfel:
Nota Nr.
studenţi
4 10
5 25
6 40
7 55
8 60
9 15
10 5
TOTA 210
L
Numărul studenţilor care au obţinut cel mult nota 8 la
examen este:

a) 130 studenţi
b) 190 studenţi
c) 80 studenţi

7) Distribuţia studenţilor dintr-o serie după nota obţinută la


un examen în sesiunea iunie 2009 se prezintă astfel:
Nota
Nr.
studenţi
4 10
5 25
6 40
7 55
8 60
9 15
10 5
TOTA 210
L
Ponderea studenţilor care au obţinut peste nota 7 la examen
este
a) 64,28%
b) 28,57%
c) 38,09%

8) Valoarea vânzărilor (mld. lei) înregistrate de niste firme


se prezintă astfel: 10, 12, 15, 18, 10. Pentru exemplul dat,
sunt corecte afirmaţiile:
a) vânzările medii sunt de 13 mld .lei
b) jumătate din firme au vânzări de până la 10 mld. lei, iar
jumătate din firme au peste 10 mld. lei
c) cele mai multe firme au vânzări de 10 mld. lei

9) Distribuţia firmelor dintr-o localitate după valoarea


cifrei de afaceri realizate în anul 2010 este caracterizată
prin următoarele valori: x  17 mld . lei ; Mo  10 mld . lei ; Me  12 mld . lei ;
s 2  9 . Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:
a) distribuţia este asimetrică la dreapta
b) media distribuţiei este reprezentativă
c) cele mai multe firme au înregistrat o cifră de afaceri de 12
mld. Lei

10) Distribuţiile studenţilor din două serii (seria 1 şi seria


2) după nota obţinută la un examen în sesiunea ianuarie
2012 se prezintă astfel:

N OTA_1

N OTA_2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pentru exemplul dat, sunt corecte afirmaţiile:


a) 50% din numărul total al studenţilor din prima serie au
obţinut o notă de până la 6
b) 75% din numărul total al studenţilor din a doua serie au
obţinut o notă de până la 8
c) distribuţia studenţilor din prima serie se caracterizează
printr-o dispersie mai mare
d) 50% din studenţii din prima serie au luat note între 5 şi
9.
11. Se cunosc următoarele rezultate privind vârsta
înregistrată pentru un eşantion de persoane:

Mean 23.57
Standard Error 0.45
Median 23.00
Mode 22.00
Standard
Deviation 2.46
Sample Variance 6.05
Kurtosis -1.06
Skewness 0.33
Range 8.00
Minimum 20.00
Maximum 28.00
Sum 707.00
Count 30.00

Sunt corecte afirmaţiile:


a) cele mai multe persoane au o vârstă de 23 de ani;
b) coeficientul de variaţie este 10,44% şi arată că media este
reprezentativă;
c) distribuţia este asimetrică şi platicurtică.

12.Pentru un eşantion de angajaţi repartizaţi după


variabila salariul anual ($) s-au obţinut rezultatele din
tabelul de mai jos.
Statistics

Current Salary
N Valid 474
M issing 0
M ean $34,000.00
M edian $28,000.00
M ode $30,500
Std. Deviation $17,000.000
Percentiles 25 $24,000.00
50 $28,000.00
75 $37,000.00

Sunt valabile interpretările:


a) în medie, un angajat câştigă anual 34000$
b) jumătate dintre angajaţi câştigă între 24000$ şi 37000$
c) un sfert dintre angajaţi au salariul între 24000$ şi 28000$
d) jumătate din salariaţi câştigă mai puţin de 28000$ anual

13.Pentru două judeţe, A şi B, s-a înregistrat rata


şomajului (%) în perioada 1990-2011. Rezultatele sunt
reprezentate in figura de mai jos.

judetul_B

judetul_A

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Care dintre afirmaţiile următoare sunt adevărate?


a) Judeţul B are o distribuţie a şomajului asimetrică la
dreapta
b) Rata mediană a şomajului pentru judeţul A este mai mică
decât cea pentru judeţul B
c) Judeţul A este mai omogen decât judeţul B din punctul
de vedere al ratei şomajului
d) Mediana pentru judeţul B este de 14%

12. Se consideră distribuţia persoanelor pe medii de


rezidenţă după salariul lunar obţinut (sute lei) prezentată
astfel:

Mediul Salariu
9 12 15 20
Urban 1 5 7 15
Rural 6 4 2 1

Sunt corecte afirmaţiile:


a) ponderea persoanelor din mediul rural este de 31,7%;
b) ponderea persoanelor din mediul rural este de 68,3%;
c) ponderea persoanelor cu un salariu de 12 sute lei este de
21,95%;

13. Se consideră distribuţia persoanelor pe medii de


rezidenţă după salariul lunar obţinut (sute lei), prezentată
astfel:

Mediul Salariu
8- 10-12 12-14 14-16
10
Urban 1 5 7 15
Rural 6 4 2 1

Sunt corecte afirmaţiile:


a) salariul mediu al persoanelor din mediul urban este de
9,27 sute lei;
b) salariul mediu al persoanelor din mediul rural este de
10,69 sute lei;
c) salariul mediu al persoanelor din eşantion este de 12,66
sute lei;
d) coeficientul de variaţie a salariilor din mediul urban faţă
de salariul mediu este de 12,98%.