Sunteți pe pagina 1din 2

Formular de evaluare a participanţilor

Foarte Bun Satisfă Slab Foarte


Formular de evaluare Excelent
bun cător slab

1. Cursul în general a fost: □ □ □ □ □ □

2. Conţinutul cursului a fost: □ □ □ □ □ □

3. Contribuţia formatorului a fost: □ □ □ □ □ □

4. Eficienţa formatorului a fost: □ □ □ □ □ □

5. Organizarea cursului a fost: □ □ □ □ □ □

6. Explicaţiile formatorului: □ □ □ □ □ □

7. Utilizarea exemplelor de către formator □ □ □ □ □ □


8. Calitatea întrebărilor şi a problemelor
ridicate de instructor: □ □ □ □ □ □

9. Încrederea dvs. în cunoştinţele


formatorului: □ □ □ □ □ □

10. Entuziasmul formatorului: □ □ □ □ □ □

11. Încurajarea, de către formator,

a participanţilor de a-şi exprima opiniile: : □ □ □ □ □ □


12. Răspunsurile la întrebările participanţilor: : □ □ □ □ □ □
13. Utilizarea timpului alocat cursului: : □ □ □ □ □ □
14. Interesul formatorului pentru ca participanţii
să înţeleagă: : □ □ □ □ □ □
15. Volumul de cunoştinţe dobândit ca urmare
a cursului: : □ □ □ □ □ □
16. Importanţa şi utilitatea cursului: : □ □ □ □ □ □
17. Claritatea sarcinilor atribuite fiecărui
participant: : □ □ □ □ □ □
18. Caracterul rezonabil al sarcinilor atribuite: : □ □ □ □ □ □