Sunteți pe pagina 1din 2

Posibile subiecte pentru examenul la disciplina Geotehnica – an II IC – iunie 2017

Teorie
1. Pământul ca sistem trifazic.
2. Structura și textura pământurilor.
3. Compoziția granulometrică a fazei solide.
4. Analiza granulometrică și caracteristicile determinate din aceasta.
5. Caracteristici fizico-mecanice ale pământurilor.
6. Apa în pământuri. Apa adsorbită.
7. Apa în pământuri. Apa capilară.
8. Apa în pământuri. Apa liberă.
9. Acțiunea apei asupra pământurilor.
10. Pământuri cu comportament special: Pământuri macroporice. Pământuri cu conținut de materii
organice. Pământuri cu umflări și contracții mari.
11. Compresibilitatea pământurilor.
12. Cauzele producerii deformațiilor la pământuri. Legea îndesării.
13. Studiul compresibilității în laborator.
14. Studiul compresibilității pe teren.
15. Compresibilitatea pământurilor saturate.
16. Rezistența la forfecare a pământurilor.
17. Determinarea rezistenței la forfecare în laborator.
18. Factori care influențează rezistența la forfecare a pământurilor.
19. Echilibrul limita al masivelor de pământ. Condiția de cedare.
20. Starea de tensiuni în masivele de pământ: Ipoteze. Repartiția tensiunilor pe verticala și orizontală din
încărcări concentrate.
21. Calculul tensiunilor în masivul de pământ.
22. Metoda aproximativă de calcul a tensiunilor în masivul de pământ.
23. Tensiuni din greutatea proprie a pământului.
24. Deformații ale masivelor de pământ. Calculul tasării.
25. Tipuri de deformații ale construcțiilor.
26. Împingerea pământului în stare de repaus.
27. Împingerea pământului. Definirea condiției de echilibru limita.
28. Studiul în laborator al împingerii pământului.
29. Calculul împingerii active în teoria Rankine (teren stratificat, cu coeziune și suprasarcină).
30. Calculul împingerii pasive în teoria Rankine (teren stratificat, cu coeziune și suprasarcină).
31. Calculul împingerii active în teoria Coulomb.
32. Calculul presiunii active în teoria Coulomb (teren stratificat, cu coeziune și suprasarcină).
33. Calculul împingerii pasive în teoria Coulomb.
34. Calculul presiunii pasive în teoria Coulomb (teren stratificat, cu coeziune și suprasarcină).
35. Efectul seismului asupra împingerii pământului.
36. Lucrări de sprijinire a pământului. Ziduri de sprijin. Clasificare.
37. Proiectarea zidurilor de sprijin. Alcătuire.
38. Proiectarea zidurilor de sprijin. Verificări.
39. Sisteme de sprijinire a pământului

Tipuri de aplicații numerice


1. Indici geotehnici
2. Determinarea modulului de deformație Eoed, in încercarea edometrica.
3. Determinarea coeziunii si unghiului de frecare internă din încercarea de forfecare directă sau
încercarea de compresiune monoaxiala.
4. Determinarea presiunii geologice
5. Determinarea stării de eforturi in teren din forțe concentrate sau forte uniform distribuite
6. Determinarea împingerii pământului in stare de repaus, activa sau pasivă, in teoria lui Rankine.
Bibliografie
1. Note de curs
2. Fărcas V., Popa A. - Geotehnică, U.T.Press, 2014
3. Popa A., Fărcas V - Geotehnică, U.T.Press, 2004
4. V.Pop – Geotehnică şi fundaţii, Lito IPCN, 1983
5. A. Popa, F. Roman – Calculul structurilor de rezistenţă pe mediu elastic, 2000
6. Roman F. – Exemple de inginerie geotehnica, Ed. Geo, 2011
7. V.Pop, col. – Proiectarea fundaţiilor, Lito IPCN, 1985.
8. A. Stanciu, I. Lungu – Fundaţii – Fizica şi mecanica pământurilor, Ed. Tehnică, 2006
9. Păunescu Marin, Pop Viorel, Tudor Silion – Geotehnică şi Fundaţii, EDP Bucureşti1982
10. Iacint Manoliu – Fundaţii şi Procedee de Fundare, EDP Bucureşti 1983
11. SR EN 1997-1/2006. Proiectarea geotehnică.
12. * * * STAS –uri si norme în vigoare
13. Etc.

Nota finală a examenului la disciplina Geotehnică:

- 30% - nota testelor de laborator


Nota: Participarea la examenul de Geotehnică este condiționată de îndeplinirea obligațiilor aferente
lucrărilor de laborator. Aceasta presupune prezența la toate orele de laborator şi obținerea notei minim 5 la
toate cele 3 teste de evaluare din cadrul orelor de laborator.

- 20% - nota aplicației numerice (problema) – probă scrisa cu durata de aproximativ 45 de minute.
Nota: Rezolvarea unei aplicații numerice/probleme de tipul celor menționate mai sus. Rezolvarea
problemei reprezintă o precondiție de rezolvare a întrebărilor teoretice (nota minim 5).

- 50% - Nota examenului teoretic - probă scrisa cu durata de aproximativ 1,5 ore.
Nota: Examenul consta în rezolvarea/ răspunsul la 3-4 întrebări din subiectele teoretice predate la curs.
Fiecare subiect va notat individual, nota finală fiind media aritmetică a celor 3-4 note, dacă fiecare dintre ele
este mai mare decât 5.

Conf.Dr.Ing. Vasile Farcas


Conf.Dr.Ing. Nicoleta Ilies