Sunteți pe pagina 1din 3

Fata din curcubeu

Primul meu iubit, poate vă gândiți că nici n-am cum să -l mai țin minte,
eronat! O fată ca mine ține mai bine minte lucrurile astea.

Bă rbații sunt așa de asemă nă tori între ei, încât dacă unul are ceva cât de
mic diferit dintre ceilalți, nu-l mai uit niciodată . Primul meu iubit e printre ei,
era cel mai înalt bă iat. Vă gândiți că asta e ceva frumos, nu? Nu era deloc
frumos!

Era prea înalt, nu încă pea în banca de la școală , trebuia să se aplece când
intra în clasă și știam toți că taică -sau îi fă cuse cu mâna lui un pat, fiindcă nu
încă pea în niciun pat de cumpă rat.

Era lung de nu se mai termina și încă nu se oprise din crescut!

Parcă în fiecare zi când apă rea la școală era și mai înalt.

Câteodată în orele de matematică , nu mi-a plă cut niciodată matematica și


m-a și plictisit îngrozitor, câteodată în orele de mate mă uitam fix la el și mi
se pă rea că vă d cum crește!!!

Bă iatul ă sta creștea vă zând cu ochii, inutil să spun că -l bă teau toți și exista
un joc în clasă : cine inventează cea mai amuzantă pooreclă pentru Lungu.

Mă -ntreb și azi de ce-am fă cut-o, n-am un ră spuns clar. Cert e că am fă cut-


o. L-am urmă rit în drum spre casă . Nu numai eu, din pă cate. Câțiva colegi
de-ai noștri s-au ținut după el și în poienița mică dinaintea drumului mare, l-
au bă tut până l-au lă sat pe jos.

După ce-au plecat, m-am dus la el... l-am mângâiat, i-am lins sângele de pe
față și l-am iubit. Deși nici mă car nu știam cum se face asta pe vremea aia.

Îl iubeam și îi spuneam: să vezi că o să te oprești din crescut! O să ne iubim


în fiecare zi și n-o să mai crești! N-o să mai crești niciun centimetru! Jur că
dacă mai crești un singur centimetru, mă omor! N-a fost nevoie, n-a mai
crescut.

Ne-am iubit tot anul ă la de câte ori prindeam ocazia. L-am învă țat să -și
folosească mâinile alea mari. Eu n-am mai întâlnit niciodată mâini așa
frumoase și pricepute la iubit. A învă țat să se și aprere cu mâinile alea!
Mamă , bă tea la golanii din clasă ca la fasole.

După care a fost pă țania cu muzeul, eram cu școala la muzeu și ne-am


intersectat cu un grup de americani. Unul dintre ei l-a luat pe iubitul meu și
l-a dus tocmai in America, într-o sală de baschet. A ajuns baschetbalist
celebru și s-a însurat cu o actriță . Primul meu iubit, luuung de nu se mai
termina, de parcă i-am pus cap la cap pe toți bă rbații din viața mea și a ieșit
el. Și s-a însurat cu o actriță celebră tocmai în America, ă sta da noroc ... pe
capul meu.

(.....)