Sunteți pe pagina 1din 9

1.

Marimi de stare ale campului electric ( É , D́¿


In corpurile electrizate, se introduce marimile polarizate numite intensitate
campului electric ( É ¿ si inductia campului electric ( D́ ). É si D́ sunt
marimi de stare ale campului electric.
É=f ( E v ) , D́=f ( Ev ) , [E] = V/m, [D] = C/m2
SI SI

1
D v =ε 0 E v , ε 0= permitivitatea vidului= 9
F /m
4 π ∙9 ∙ 10

2. Marimi de stare ale campului magnetic ( B́ , H́ )


In corpurile magnetizate definim marimile de stare ale campului magnetic
numite intensitatea campului magnetic ( H́ ) si inductia campului magnetic (
B́ ).

B v =μ0 H v , μ 0=4 π ∙ 10−7 H /m , [H]SI=A/m, [B]SI=T

3. Definirea tensiunii electrice si a tensiunii magnetice


Circulatia vectorului intensitatii campului electric intre 2 puncte Asi B se
numeste tensiune electrica.

B
u AB (C )= ∫ É d́ s , [u]SI =1V
A (C )

Cand curba C se inchide → curba inchisa Γ, tensiunea electrica u devine


tensiunea electromotoareeΓ

e Γ =∫ É d́ s
Γ

Circulatia vectorului intensitatii campului magnestic intre 2 puncte A si B


se numeste tensiune magnetica:
B
U m AB (C )= ∫ H d s, [U ] =A
m SI
A (C)

Cand curba C se inchide, obtinand curba inchisa Γ, tensiunea magnetic


devine tensiune magnetomotoare:

U m M =∫ H d s
Γ
Γ

4. Definirea fluxului electric si a fluxului magneticΨ S =∫ D nS
Fluxul electric printr-o suprafata S este S
dA

Daca suprafata S se sprijina pe curba inchisa Γ atunci definim fluxulΨ S Γ =∫ D nS
SΓ dA, [Ψ]SI =C

Ψ Σ=∫ D n Σ dA
Daca suprafata S se inchide, definim fluxul magnetic Σ


Φ S=∫ B nS dA
Fluxul magnetic printr-o suprafata S este S


Φ S =∫ B nS dA
Daca S→SΓ, atunci definim fluxul magnetic Γ

Γ


Φ Σ=∫ B n Σ dA
Daca S→ suprafata inchisa Σ → fluxu l Σ

5. Conductoare in camp electrostatic


E + Ei=0
Legea conductivei electrice devine
Ei=0⟹ E=0
In conductoare omogene si neaccelerate,
Consecinte
 In ∀ punct dintr-un conductor omogen si neaccelerat, E este nula, iar la
En
suprafata conductorului, exista numai componenta normal ;
 Toate punctele din interiorul unui astfel de conductor cu acelasi potential ⇒
suprafata conductorului este echipotentiala, iar vectorul E este perpendicular
pe suprafata conductorului.
 In ∀ punct din interiorul unui astfel de conductor,sarcina electrica este zero
 La S unui astfel de conductor, D are numai componente normala si numerica
Dn=ρ s
egala cu densitatea superficiala a sarcinii electrice
 In cantitatile fara q din interiorul acestor conductoare apare efectul Faraday
 Este oricand posibil sa inlocui o S echipotentiala cu conductoare fara a perturba
campul electric

6. Energia campului electrostatic al unui condensator


n
1
Energia unui sistem de n corpuri incarcate este W e = ∑V q
2 k=1 k k

1 1
⇒ W e = ( V 1 q1 +V 2 q2 )= q (V 1−V 2 )⇒
Pt. k=2 obtinem un condensator 2 cond
2

We 1 1 2 1 q2
cond
= 2 qU= 2 C U = 2 C
q
C=
u

7. Densitatea de energie electrostatica

ΔW e
w e = lim ⇒ densitate volumetrica
ΔV →0 ΔV

1 1 1
Pentru condensator plan ⇒ w e = 2 qU = 2 ρ s AEd = 2 EDV ⇒
2
1 1 1D 1
w e= E D ⇒ w e = ε E2= = DE
2 2 2 ε 2

D=ε E pt medii liniare si izotrope

8. Forte generalizate in camp electrostatic


d W ext =δL+d W e + d W t
Pricipiul conservarii energiilor
n
1
δL=X ∙ dX , d W ext =∑ V k dq k , W e = ∑ V k qk
k=1 2

Ipoteze:
⇒ q k =ct .⇒ d q =0
a. Pp sistemul celor n corpuri izolat k
transformari elementare
⇒ δL ≠ 0 ⇒d W ext =0 ⇒δL=−d W e ¿q =ct
sunt lente si izoterme
δWe dW e
W e =W e ( q 1 , q 2 , … , Σ n , x ) ⇒d W e =∑ d qk + dx
δ qk δx

δWe δ We
d W e ¿ q=ct=
δx
dx ⇒ x=−
δx q ( )
=ct

1 1 1 c2 1 q2
W e = qU = C U 2= ⇒ W e=
2 2 2 q 2 c ( x)
⇒ d V k =0
b. Pp sitemul celor n corpuri conectat la sursa
1
V k d qk +
2
∑ q k dV k=( dW e )V =ct =¿
1 1
(
W e =d ∑ V k qk = ∑ ¿
2 2 )
1 1
2∑ k k 2
¿ V dq = d W ext

1
δL= dW ext =( dW e )V =ct
2

W e =W e ( V 1 ,V 2 , … , V k , x )

δ We δ We δW e δW e
dW e=∑
δV k
d V k+
δx
dx ⇒ d W e ¿V k =ct =
δx
dx ⇒ x=( )
δx V k =ct

a) Forta generalizata x asociata coordonatei generalizate x este egala cu derivate


partiala cu semn schimbat a energiei electrostatice in raport cu coordonata
generalizata x la sarcini constant.
b) Forta generalizata x asociata coordonatei generalizate x este egala cu derivate
partial a energiei electrostatice in raport cu coordona tageneralizata, la potentiale
constante.
9. Calculul capacitatii condensatorului plan

q q q q q εA
C= = = = = ⇒ C=
U E∙d D ρs q d
d d Aε d
ε ε

εk
C=A ∙ ∑
dk , dielectric omogen

10.Teorema lui Ampere


In camp magnetic stationar, legea circuitului magnetic devine:
umm = ,
Γ SΓ ceea ce reprezinta th lui Ampere

❑ ❑ ❑

∫ H ds=∫ j n S dA Stokes ∫ rot H ∙n S dA=∫ j n S dA ⇒ rot H= j


Γ

Γ Γ
Γ SΓ SΓ

Calculul lui H produs de un fir rectiliniu infinit lung parcurs:


a) r<a

H dr=H ∫ dr=H ∙ 2 πr ; SΓ = jπ r 2=¿
Γ

U mm =
Γ
SΓ ; U mm =∫ ¿
Γ
Γ

i 2 r2 r2 r
¿ 2
πr =i 2
⇒ H ∙2 πr =i∙ 2
⇒ H =i∙ 2
πa a a 2π a

b) r ≥ a
i
U mm =H ∙ 2 πr ⇒ H=
Γ
2 πr

SΓ =i
11.Circuite magnetice
Circuit magnetic= dispozitiv format din portiuni de material bune
conductoare magnetice (fier), portiuni de aer (intrefier) si sursa de camp
magnetic( magneti permanenti, bobine parcurse de curenti)
Materiale magnetice
 Materiale neferomagnetice - diamagneticeXm<0, μr<1
- ParamagneticeXm>0, μr>1

Materiale feromagnetice
 Materiale ferimagnetice – sunt dielectrici
- Au rezistivitate foarte mare
- Folosite la constructia circuitelor magnetice
Se numeste circuit magnetic ansamblul corpurilor feromagnetice si al
spatiilor dintre ele umplute cu material neferomagnetice numite intrefieruri prin
care se inchide liniile inductiei magnetice. Capetele dinspre intrefieruri al
circuitului magnetic se numesc polimagnetici.
Liniile de camp magnetic sunt tangential pe fetele interioare ale suprafetei
corpurilor feromagnetice, iar la suprafetele de separate se conserva component
tangentiala a intensitatii campului magnetic
Deoarece div B =0, liniile de inductie magnetica sunt linii inchise.

12.Inductivitatea unei bobine cu miez de fier


2 2
Φ N Φf N Φf N Φf N 2 N 2 l
L= = = = = = , Rm =reluctanta=
i i ¿ Um U m Rm μA
Φf

13.Energia campului magnetic al unei bobine

Energia campului magnetic pentru un sistem cu n circuite este


n
1
W m= ∑Φ i
2 k=1 k k

1
⇒ W m= Φ i ⇒
Pt k=1 o bobina, obtinem 2
Φ
L= =inductivitatea
i

2
1 1Φ 1
⇒ W m = Li2= = Φi
2 2 L 2

1 2 1 2 1
Pentru 2 bobine cuplate magnetic W m = 2 L11 i 1 + 2 L22 i2+ 2 L12 i 1 i 2

14.Densitatea energiei magnetice


1 1 1 Hl 1 1
W m = Φ i= N Φ f i= N Φ f = BAHl= HBV
2 2 2 N 2 2
Wm 1 1 1 B2
w m= ⇒ wm = HB ⇒ w m= μ H 2=
V 2 2 2 μ

B=μ H

15.Forte generalizate in camp magnetic


n
δL=xdx ,δL +d W m=∑ ik d Φk
k=1

Ipoteze:
a) Φk= ct→dΦk=0
δL+dWm=0→δL=-(dWm)Φ=ct
Wm=Wm(Φ1,Φ2,…,Φn,x)
n
δWm δWm δ Wm δW m 1 Φ2
d W m= ∑
k=1 δ Φ k
d Φk+
δx
dx ⇒d W m ¿Φ=ct =
δx
dx ⇒ x=−
δx
⇒W m= ( )
2 L(x)

b) ik=constant=dik=0
d W m=d ( 12 ∑ Φ di )= 12 ∑ Φ di + 12 ∑ di Φ ⇒
k k k k k k

n
1
⇒ ( dW m )i=ct = ∑ i d Φk
2 k=1 k
⇒ δL=( dW m )i=ct

n
1
δL= ∑ i k d Φ k
2 k=1

Wm=Wm(i1,i2,…,in,x)
n
δW m δ Wm δW m δW m
d W m= ∑
k=1 δik
d ik +
δx
dx ⇒ dW m ¿i=ct =
δx
dx ⇒ X =
δx ( ) i =ct

Forta generalizata X asociata coordonatei generalizate x este egala cu derivate


partial cu semn schimbat a energie magnetice in raport cu coordonata generalizata la
flux constant
Forta generalizata X asociata coordonatei generalixata x este egala cu derivate
partial cu semn schimbat a energie magnetice in raport cu coordonata generalizata x la
curenti constanti.