Sunteți pe pagina 1din 2

Referatul ştiinţific 1 (4 puncte)

ATENȚIE: Această activitate a seminarului științific nu se mai


poate reface după data precizată de 1.04.2021, ea constituindu-se în
activitate pe parcursul semestrului fără posibilitatea refacerii
ulterioare sau în sesiunea de reexaminare.

Formula: activitate în echipă de minim 2 (doi), respectiv maxim 4 (patru) membri.


Scopul: dezvoltarea cunoştinţelor membrilor echipei prin desfăşurarea de activităţi de cercetare
ştiinţifică.
Domenii de cercetare: Internet of Things (IoT), Social Media, Business Intelligence sau
orice alt domeniu legat de tematica masterului .
Subiectul/Tema: elemente specifice din cadrul domeniilor de cercetare(exemple: provocări ale
IoT, soluții la provocările IoT, soluții BI pentru managementul modern al organizațiilor, soluții
BI pentru exploatarea avantajelor strategice și oportunităților de piață, impactul fenomenului Big
Data asupra organizațiilor, Social Media și piața forței de muncă, etc.)
Metodologia de realizare şi Conţinutul: se vor urmări metodologii specifice, evitându-se în
mod categoric plagiatul între echipe, preluarea directă de pe Internet şi alte asemenea situaţii
neplăcute( vezi SST-BDSA-1, SST-BDSA-2, SST-BDSA-3)
Dimensiune: proporţional cu numărul membrilor echipei de cercetare, minim 5 pagini pentru
fiecare membru (de exemplu o echipă formată din 4 membri va posta un referat de minim
4x5=20 pagini).
Condiţii de tehnoredactare: text în limba română (cu diacritice), document în format MS
Word, pagină A4 normal (sus, jos, stânga, dreapta 2 cm), font Times New Roman 12 pt., spaţiere
la 1 rând; toate graficele, diagramele şi figurile se vor regăsi ca obiecte Word.
Termen de predare: miercuri, 01.04.2021, ora 23.
Modalitate de predare: via platforma online.ase.ro. Subject: BDSA-SST1
Dimensiune maximă a documentului electronic: 5 MB.

OBSERVAȚIE: Cele mai bune materiale selectate de conducătorul de


seminar vor fi traduse în limba engleză de către autori și vor fi
publicate în revista Database Systems Journal
(http://dbjournal.ro/indexing.html), iar autorii vor fi scutiți de tema a
doua (Referat științific 2), pentru care vor primi maxim de punctaj (5
puncte).
Referatul ştiinţific 2 (5 puncte)

ATENȚIE: Această activitate a seminarului științific este singura


care se poate reface în sesiunea de reexaminare, ea constituind
proba finală de examinare la această disciplină.

Formula: activitate în echipă de minim 2 (doi), respectiv maxim 4 (patru) membri.


Scopul: dezvoltarea tezaurelor de cunoştinţe la membrii echipei prin desfăşurarea de activităţi de
cercetare ştiinţifică.
Domenii de cercetare: Cloud Computing, CloudSourcing, Non-Relational DataBases, Spatial
Databases/GeoDataBases sau alte domenii din cadrul tematicii masterului.
Subiectul/Tema: elemente specifice din cadrul domenilor de cercetare.
Metodologia de realizare şi Conţinutul: se vor urmări metodologii specifice, evitându-se în
mod categoric plagiatul între echipe, preluarea directă de pe Internet şi alte asemenea situaţii
neplăcute.
Dimensiune: proporţional cu numărul membrilor echipei de cercetare, minim 6 pagini pentru
fiecare membru (de exemplu o echipă formată din 4 membri va posta un referat de minim
5x4=20 de pagini).
Condiţii de tehnoredactare: text în limba română (cu diacritice), document în format MS
Word, pagină A4 normal (sus, jos, stânga, dreapta 2 cm), font Times New Roman 12 pt., spaţiere
la 1 rând; toate graficele, diagramele şi figurile se vor regăsi ca obiecte Word.
Termen de transmitere: vineri, 27 mai 2021, ora 23, via platforma online.ase.ro.
Subject: BDSA-SST2
Dimensiune maximă a documentului electronic: 5 MB.
Proba de verificare: marți, 3 iunie 2021, ora 18,00, pe platforma ZOOM