Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE LECŢIE

DATA: 28.03.2016
CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Educție fizică și sport
DISCIPLINA: Educție fizică și sport
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:
SUBIECTUL: T1-Alergare de viteză-învățare
-Porniri în alegare din diferite poziții cu accent pe reacție, explozie și deplasare;

T2-Deprinderi motrice utilitar-aplicative.


Ridicare și transport de obiecte, cu accent pe apucarea și prinderea corectă a obiectelor

TIPUL LECŢIEI: mixtă


DURATA: 50 minute
LOC DE DESFĂŞURARE: terenul de sport
SCOPUL:. Formarea deprinderilor şi aptitudinilor sportive

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul activităţii, toţi elevii vor fi capabili:

O1: să pornească în alegare din diferite poziții cu accent pe reacție, explozie și deplasare;
O2: să execute corect prinderea și apucarea obiectelor;
METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exersarea, exerciţiul, jocul
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: mingi, fluier, echipament sportiv.
MODURI DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe, individual.

BIBLIOGRAFIE :
- M.E.N. Curriculum Naţional – Programa şcolară de educaţie fizică pentru clasele I-IV, Bucureşti,1998
- Petrica Dragomir – Metodica educaţiei fizice, manual pentru cls.a-X-a Şcoli normale, E.D.P. Bucureşti, 1995
- Maria Gonczi Raicu, Maria Nicolin – Gimnastica, Editura Mirton, Timişoara, 2002
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Verigi Conţinut Dozare Indicații metodice și Observatii
organizatrice
Formații de lucru și forme de
exersare
1. Organizarea - alinierea clasei în linie pe un rând, 3 minute Capacitatea
colectivului de - controlul ţinutei, ☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻ de organizare
elevi - salutul, în linie pe un rând Capacitatea
3 minute - prezenţa, de executare
- anunţarea temelor a comenzilor
-captarea atenției
2. Pregătirea În coloană câte unul Capacitatea
organismului Variante de mers ☻ de executare
pentru efort Mers cu ocolirea terenului de sport 1/2 lungime ☻ a diferitelor
- mers pe vârfuri, brațe deasupra capului, 1/2 lungime ☻ tipuri de
- mers pe călcâie, mâinile la spate, 1/2 lungime ☻ mers
5 minute - mers ghemuit. 1/2 lungime ☻ Capacitatea
1/2 lungime ☻ de executare
Variante de alergare 1/2 lungime ☻ a diferitelor
- alergare uşoară ☻ tipuri de
- alergare cu genunchii sus ☻ alergare
- alergare cu pendularea gambelor înapoi Capacitatea
- pas săltat de formare a
- alergare laterală cu fața spre interior-exterior, ducarea coloanei de
brațelor în lateral gimnastică
3.Influenţarea Exerciţiul 1 Capacitatea
selectivă a P.I. – stând uşor depărtat În şah de executare
aparatului T1 – aplecarea capului înainte 3 X 8 timpi ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ a exerciţiilor
locomotor T2 – revenire în stând ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ pentru
T3 – extensia capului ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ diferite
7 minute T4 – revenire în stând segmente ale
T5 – aplecarea capului lateral stânga corpului
T6 – revenire Capacitatea
T7 – aplecarea capului lateral dreapta de
T8 – revenire coordonare a
Exerciţiul 2 mişcărilor
P.I. – stând uşor depărtat
T1 – ridicarea braţelor înainte 3 X 8 timpi În şah Capacitatea
T2 – ridicarea braţelor sus ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ de executare
T3 – coborârea braţelor cu mâini pe umeri ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ a exerciţiilor-
T4 – ridicarea braţelor sus ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ joc
T5 – coborârea braţelor lateral
T6 – îndoirea braţelor cu mâini pe umeri
T7 – revenire în stând uşor depărtat cu braţele lateral
T8 – revenire în stând uşor depărtat
Exerciţiul 3
P.I. – stând Capacitatea
T1 – pas lateral stânga cu ridicarea braţelor lateral 3X 8 timpi În şah de executare
T2 – ridicare pe vârfuri cu braţele sus ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ a exerciţiilor
T3 – revenire în stând depărtat cu braţele lateral ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ pentru
T4 – revenire în stând ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ diferite
T5-8 – idem T1 – 4 dar spre dreapta segmente ale
Exerciţiul 4 corpului
P.I. – stând uşor depărtat cu mâini pe şolduri
T1 – aplecarea trunchiului lateral stânga
T2 – arcuire 3 X 8 timpi În şah Capacitatea
T3 – aplecarea trunchiului lateral dreapta ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ de
T4 – arcuire ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ coordonare a
T5 – aplecarea trunchiului lateral stânga cu ridicarea ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ mişcărilor
braţului drept sus
T6 – arcuire Capacitatea
T7 – aplecarea trunchiului lateral dreapta cu ridicarea de executare
braţului stâng sus a exerciţiilor-
T8 – arcuire joc

Exerciţiul 5
P.I. – stând uşor depărtat cu mâini pe şolduri 3 X 8 timpi În şah
T1 – răsucire trunchiului spre stânga ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T2 – arcuire ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T3 – răsucirea trunchiului spre dreapta ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T4 – arcuire
T5-8 – idem T1-4
Exerciţiul 6
P.I. – stând
T1 – săritură cu depărtarea laterală a picioarelor 3 X 8 timpi În şah
T2 – revenire în stând prin săritură ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T3 – săritură cu depărtarea picioarelor, stângul înainte ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T4 – revenire în stând prin săritură ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻
T5 – săritură cu depărtarea laterală a picioarelor
T6 – revenire în stând prin săritură
T7 – săritură cu depărtarea picioarelor, dreptul înainte
T8 – revenire în stând prin săritură

Pe două coloane
4. Dezvoltarea Tema 1: Dezvoltarea vitezei ☻ ☻
calității motrice ☻ ☻ Capacitatea
15 minute -stând ghemuit cu fața spre direcția de alergare, la semnal ☻ ☻ de organizare
sonor se pleacă în alergare de viteză; 15 min ☻ ☻ pe grupe
- stând ghemuit cu spatele spre direcția de alergare, la ☻ ☻
semnal sonor se pleacă în alergare de viteză;
- stând în șezut cu fața spre direcția de alergare, la semnal Alergarea se execută pe pingea, Capacitatea
sonor se pleacă în alergare de viteză. brațele se mișcă energic pe de respectare
lângă corp cu coatele îndoite, a regulilor
-sub formă de întrecere. jocului

Deprinderi motrice Tema2: Ridicare și transport de obiecte, cu accent pe 15 min Alergare printre jaloane. Capacitatea
utilitar aplicative apucarea și prinderea corectă a obiectelor-consolidare Mingea se așteaptă cu brațele de
15 minute -transportarea mingii de la un coechipier la altul, întinse înaintea pieptului, pentru coordonare a
prin aruncare, a evita accidentările. mişcărilor
Din cele două linii se formează
-transmiterea mingii pe deasupra capului și printre două coloane, fiecare are o Capacitatea
picioare. minge. de executare
Se executăde două ori, o dată de a jocului
acomodare, o dată sub formă de
concurs, ce coloană transmite
mai repede mingea.
Echipa care scapă mingea o
recuperează și continuă jocul.
5. Revenirea În coloană câte unu vor executa o tură de alergare uşoară. 2L+2l În coloană câte unul Capacitatea
organismului după Elevii vor executa exerciţii de respiraţie din mers, mers cu 2L+2l de
efort scuturarea braţelor şi a picioarelor, mers liniştit coordonare a
3 minute mişcărilor

6.Aprecieri, Alinierea; În linie pe un rând


indicaţii Aprecieri generale şi individuale asupra modului de 1 În linie pe un rând
2 minute execuţie; 1
Salutul.