Sunteți pe pagina 1din 1

Verificarea cunoştinţelor la unitatea 6.4.

Imposibilitatea fortuită de executare şi teoria


riscurilor

Itemii 1 – 6

1. Clasificarea tipurilor imposibilităţii de executare a obligaţiilor;


2. Stabilirea distincţiei dintre risc şi imposibilitate;
3. Analiza riscului pieirii fortuite;
4. Analiza riscului contractului;
5. Soluţionarea riscului pieirii fortuite şi riscului contractului în funcţiei de categoria la care se
raportă contractul;
6. Efectul imposibilităţii asupra contractului în întregime.

Răspunsul la aceşti itemi se conţine în lucrarea colectivului de autori Sergiu Baieş, Gheorghe Mîţu,
Octavian Cazac, Valentina Cebotari, Sorin Brumă, Oxana Robu, Ion Creţu, Tatiana Tabuncic,
Aliona Cara. Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Chişinău, Editura Tipografia Centrală,
2015.