Sunteți pe pagina 1din 2

Renta

Speta 2 /pag.57
Cuantumul ratei de rentă se stabileşte, în mod liber, prin voinţa părţilor. Părţile pot stabili
cuantumul rentei în mărimi diferite pentru perioade de timp diferite. Aceasta depinde, de regulă,
de neceesităţile credirentierului. Astfel, spre exemplu în contract poate fi stipulat că pentru
perioada caldă a anului lunile aprilie octombrie mărimea lunară a rentei o constituie 300 lei, iar
pentru perioada rece a anului lunile noiembrie martie mărimea lunară a rentei o constituie 700 lei.
De aici rezulta ca cuantumul rentei poate fi modificat doar cu acordul ambelor parti, in caz contrar
el ramane asa cum a fost stipulat de la bun inceput in contract.
O clauza contractuala in cazul dat ar fi: in cazul in care se modifica situatia de fapt si
necesitatile credirentierului, partile se obliga sa negocieze din nou cuantumul rentei.

Speta 1/pag. 57
Moartea unui credirentier nu duce la stingerea parţială a rentei, ea urmând a fi plătită
integral supravieţuitorului, dacă nu s-a stipulat contrariul. Conform art. 856 (2) Efectul principal
al rezilierii contractului constituie încetarea executării obligaţiilor contractuale de către părţi. În ce
priveşte rezilierea contractului de rentă, aceasta este o reziliere cu efecte rezolutorii. Astfel,
prestaţiile oferite credirentierului de către debirentier nu se restituie, iar bunul transmis de către
credirentier debirentierului se restituie
credirentierului. Totodată, atunci când rezilierea contractului este rezultat al culpei
credirentierului, precum şi în cazul în care contractul prevede aceasta, debirentierul poate pretinde
la restituirea prestaţiei oferite credirentierului. În acest caz, debirentierul poate pretinde la
restituirea prestaţiei în limitele culpei credirentierului.
Atît debirentierul, cît şi credirentierul are dreptul de a cere rezilierea contractului de rentă
dacă, în urma neexecutării obligaţiilor sau din alte motive temeinice, continuarea acestor raporturi
nu mai este posibilă. In situatia data suntem in prezenta culpei credientierului poate doar pretinde
restituirea prestatiei oferite iar bunul sa il restituie.

Intretinerea pe viață
Speta 2/pag 65
Conform art. 844 (1) Stipulaţiile acestei norme prevăd dreptul părţilor de a cere rezoluţiunea
contractului. Egalitatea părţilor în acest sens se manifestă prin faptul că fiecare parte poate cere
rezoluţiunea doar în cazurile prevăzute de lege. Astfel, beneficiarul întreţinerii este în drept să
ceară rezoluţiunea contractului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către
dobînditor. Dobînditorul, la rîndul său, poate cere rezoluţiunea contractului în cazul
imposibilităţii executării obligaţiilor contractuale în virtutea unor circumstanţe, care nu depind de
voinţa lui. Instanta va da castig de cauza lui Vantea.

Speta 1 /pag.64
Pieirea bunului nu-l degrevează pe dobînditor de obligaţiile pe care şi le-a asumat în bază
de contract. Dobînditorul poate cere rezoluţiunea contractului în cazul imposibilităţii executării
obligaţiilor contractuale în virtutea unor circumstanţe independente de voinţa lui.
Acesta se întîmplă de cele mai dese ori atunci cînd situaţia materială a dobînditorului s-a
schimbat astfel, încît el nu mai este în stare să acorde întreţinere beneficiarului.
În cazul rezoluţiunii contractului de către beneficiarul întreţinerii, acesta are dreptul să
ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui. Valoarea întreţinerii prestate de dobînditor nu
trebuie restituită (art. 845 Cod civil).