Sunteți pe pagina 1din 1

Formatul general al listei de inventariere, conform COD 14-3-12

Unitatea Gestiunea Pagina


SC.......... LISTĂ DE INVENTARIERE
................................ .........
Magazia Data .......... Loc de depozitare
.......................................... ...............................
Valoarea contabilă
Nr. crt Denumirea Codul sauU/M Cantităţi Preţ Valoarea de Deprecierea
bunurilor numarul Stocuri Diferenţe unitar Valoarea Diferenţe inventar
inventariate de Scriptice Faptice Plus Minus Plus Minus Valoarea Motivul
inventar
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Comisia de inventariere Gestionar Contabilitate


Numele si Nume Nume prenume Nume prenume Nume prenume Nume prenume
prenumele prenu
me

Semnătură ........... ......................... .......................... ............................... .................................


.......