Sunteți pe pagina 1din 3

Disciplina: Drept Maritim ANEXA A. VI.

3
Anul de studii: IV
Semestrul: 8 CALENDARUL DISCIPLINEI

Săptămâna
SEMINAR LABORATOR PROIECT VERIFICĂRI

Lucrade de Termen Tematica Termen de Tipul


Tematica abordată Data Data
laborator programat abordată predare (E/C/V)

Convenţia privind
25.02.2017
1. munca navigatorilor
2006
Convenţia din 1910 25.02.2017

pentru unificarea unor


2.
anume reguli în
Pregătire curentă

materie de abordaj
Convenţia 11.03.2017

Internatională din 28
aprilie 1989 privind
3.
salvarea, adoptată la
Londra la 28 aprilie
1989
Convenţia din 19 11.03.2017
4.
noiembrie 1976
privind limitarea
răspunderii pentru
creanţe maritime,
1976
5. MARPOL 73/78 25.03.2017

Convenţie din 1992 25.03.2017

privind răspunderea
civilă pentru
6.
pagubele produse
prin poluare cu
hidrocarburi, 1992
Transportul mărfurilor 08.04.2017

7. în baza Regulilor
Haga-Visby
Regulile York- 08.04.2017
8.
Antwerp
9. Asigurări maritime 06.05.2017

Societăţile de 06.05.2017
10.
clasificare
Contractul de 20.05.2017
11.
navlosire pe timp
Convenţia nr. 20.05.2017

147/1976 privind
12. standardele minime la
bordul navelor
comerciale
Convenţia nr. 03.06.2017

166/1987 privind
13. repatrierea
navigatorilor
(revizuită)
Convenţia nr. 134/1970 03.06.2017
privind prevenirea
14.
accidentelor de muncă
ale navigatorilor maritimi
1. Iunie 2017 C
examene
Sesiune

2.
3.
4.
E – examen, C – colocviu, V – verificare pe parcurs

Titular disciplină, Asistent,

Cristian Dragan Gianina Cojanu