Sunteți pe pagina 1din 28

METODOLOGIE PRIVIND PROGRAMUL

DE URMARIRE I
iN TIMP A COMPORTARII CONSTRUCTIILOR
DIN PUNCT DE VEDERE AL CERINTELOR
FUNCTIONALE

INDICATIV MP 031-03

215
i! 14

,,
·. ',:1

ROJ1:rou�n21,100 ,ROJIRUTRQq2r,1AflT JUR3T21HIM (..·�'

""tl\l·STEH\JL TRANSPO I IILOR �I TURJSMULUI METODOLOGIE PRIVIND :�·�


·>
CUPRINS
I
PROGRAMUI:; DE URMA.RIRE IN TIMP
A COMPORTA.RH CONSTRl:J@lllfLOR fndicativ MP 031-03
DIN PUNCT DE VEQJRE""AL
1.Prevederi generale.Obiect �i domeniu de aplicare ............... 217
fe!ftf!J .t,, ..
2.Urmirirea in timp a com ortirii constructiilor P.e
CERINTELdR FUNCTIONALEJ ii l:t'�J ft
�'·' .. .
1
criteriul duratei de via fa ......................................................... 221 .
OBIECT, ��f",, I 1C · lCn.R1''.
1. PREVEDER GENERALE. (.,1 r. ··• • C'·· ·. , ..
.,• DOMENIU DE AeLJCARE
.
. RJ!i2., · ifk6u
3. Urmirirea in timp a comportirii constructiilor pe i

criteriul cerintelor ae calitate ale spatiului ·····:············· 222 1.. Prezenta metodologie0are ca obiect s uabiliiea criteriilor �i
modalitatilor de elaborare: programul�i rivind unnarirea in timp a
4. Urmirirea in timp a comportirii constructiilor ea nr � ' · comportarii constructiilor din punct de vedere al cerintelor functio­
nale, astfel incat acestea sj fie asigurate pe intrf<iga durata de viata a
pe criteriul performantelor elementelor materiale ....! ......... 223
constructiei. de
4.1. Subsistemul lucrarilor din exteriorul constructiei ··:··�··· 225
·i rs�
4.2. Subsistemul lucrarilor subterane de izolare, asanare,
1.2.Jn G.ontextul acestei lucrari, in cadrul cerinrelor functionale
af C protectie ...................................... ......... . ..... .................. . 23?1 sunt incluse cerintele esentiale stabilite prin Legea I Olt95 privind
1 calitatea in constructii, astfel:
4.3. Subsistemul de inchidere (anvelopa) ....�.�'..�.':::'��·�······· -233
B (sigura�t� in exploa,re C (sig�ranta !a f�c� D \igiena,
4.4. Subsistemul de compartimente (inclusiv finisaje) ........ 240 . .
V V -

sanatatea oamemlor refacerea I protect1a medtulu1), E�1zolarea


4.5. Subsistemul elementelo deicirculatie interioara �i tennica �i hidrofuga, economia de energie), F (Crotectia la
pri 1
protectie a circulatiei .................................................... 246 zgomot)
- Aspectele referitoare la siguranta �i sfabilitatea elementelor
5.Urmirire in timp a comportirii constructiilor pe criteriul nestructurale a fost inclusa la siguranta in exploatare, intrucat
J
agentilor agresivicare acponeazi asupra diferitelor ..elii
deteriorarea/distrugerea elementelor sau ansamblelor ce intra in alca­
tuirea const&ctiei poate conduce la ac idente, ranire, lovire etc.
elemente .................................................................................... 250
"' ............... ... Teh.i:Ga va. ;..duce la ...
ANEXE
Anexa 1. - Glosar de termini ................................................ 257
ly1H3T
Anexa 2................................................................................ 263
2.1. Reglementari tehnice conexe ......................... 63
____ _LI;lc 2'20leglementari c"bnexe ale Uniunii Hurb f)ene ... 268 1 . iP
Nu sun incluse in cadrul c rintelor functionale aspectele legateRde .. Sigurania �i
"··�xa � · pt Stabilitatea constructiilor'", prevdzutll in Lel!S.a �0/95 �i regtementatll qrin P 130/1999.
r>,kt• ol•ar� int nn�tl\ �!11 � I ..:011ow,m < ·un:aruq1 l1•r 1

216
69.STAS 8313 - Constructii civile, industriale �i agrozootehnice.
lluminatul in cladiri �i 111 spatiile exterioare. Metoda de masurare
a iluminarii

2.2. Reglementarile conexe ale Uniunii Europene

a.si.tr
'
I.Directi¥a @onsiliului European nr.89/106/EEG referitoare la
produsele pentru constructii. 2 l·

(Council Directive 89/1 6/EEC of21 December 1988 on the


approximation of laws regulations and administrative provisions
of the Member States relating to construction products).
2. Documente Interpretative asupra Directivei 89/106/EEC ·Z'A
·
The Interpretative documents
2.. Documentul interpretativ nr. 1: Rezistenta mecanica �i
stabilitate -Interpretative document No. 1: Mechanical
re.Iistance and stability. 1
2.2.Documentul interpretativ nr.2: Siguranta 1n caz de A.:�
incendiu Interpretative document No.B2: ,Wifety in ase of
fire. •·
.3.D cumentul interpretativ nr. :3 lgiena, sanatate'§.i mediul -a.._.:-;
,Interpretative document No. 3: ysiene, hea!Lh and th .. >-
environment. · .:�,·
2.4.Documentul interpretativ nr.4: Siguranta in exploatare -
Interpretative document No. ./: Safety in use.
2.5.Documentul interpretativ nr. : Protectia la zgomot -
Interpretativ d cument No. 5: Protection agains noise .
2.6.Documentul inter retativ nr. :6 Econom·a de energie �i �
conservarea caldurii - Interpreta�ive document No. 6: ��
"'
� Energy economy and heat retentron.
le<.

268