Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL I

1. sinonime: despărŃire–separ; patimă –pasiune


2. puncted psueni: în ge ral punctel d supen i marchezăo întreup e– mo enta ă sau defin tvă- în şirulvorbi .În acest on ext în reup ea şirul vorbi est d fin tvă, sugerând o acţiunerp ti vă. Personajul femin se frământ iar ş iar,căutând argument î favo re dagostei lor,cae is părea când ăîlstriveş p arten ,când că „est ingurl cru esnţial” crelis întâmplă. Revnira celoraşigânduriest ugerată prin folsireapunctelor desup n ie.

3. enunŃculocuŃiune/ exprsi cu sbtanivul gând: Ia-ți gândul de la premiul I!


4
.
ti
p
u
l
d
e
perscti
v
ă
na
artivă: persctivă ubiectsvă
5. două cvinte care aparŃincâmupil semntaic creație: scris, cărţi, artist, muncă, talent
6.douămtive l.:despărŃirea,creaŃia

7. preznta gfuir de stgil:frnmauebvoşdpăâ igîstreunbapo,dc.Cşiţestfânărîovadp-lbuitesnrcşdoţaăplifesn.Îctxu,oarlpşiesvcăxrmntueldvipaîşfgânucădriosteal-pfbn,îăâduemirascto.

8. două trsui ale gnui epic: prezența instanŃelor coămunir nartive –naort, poernsaj; ofsilrae naraŃiunii ac mod de expunr dominat, înmbatei ucmongl ntiero sau decria

 
9. comentarsecvenței:cei duosb.nPtrgamîă dieolnştvfbura.Esăî ecoMniltdarIub ­sempoinl,darcâ îvezăbouinfţtlr, smecăvaoînuri­lpe cshşazntgî.Ajuă efrmâsia,ndţh­cvotă uprbeifsaîlndz uţe.ăFrgmcitanlî duă,sfemibrştgnâl coueamprdtib. Pngosexuţaprmă, nilvosetcrau nlvdăâziomeşta pnul.Ccţdieogsbr, t­pcvăfmni.

SUBIECTL
dCoernsihcăNtaSuvp âdfirmcă„aeunlsîvodgi”.Ptabreunlșpîcd-ig,ajemsănuoștbclțpafmiedrsn,otuîâlcvmaedfisbn.
nmpÎurilâd,tăoexsțbaîcnmghirudpăelș,tsnocamufideb.Trăț,lnamtupdjecifîâ-osxaănrmtșieulțgcpa-odnăbiș.De, țrascpnoșiîe,dtumvaărncoșteib,usîrămal.Tentiud,srcămoa.
naÎldorâie,ustcp"mnvearuidl,cmfnasuteripdvlhocngeauri!
oÎnucziel,pstabrdșîe-lingu,ajmsăocștb

SUBIECTL