Sunteți pe pagina 1din 1

Folosirea cercului trigonometric pentru

aflarea sinusului şi cosinusului unghiurilor


particulare pe intervalul 00-3600
©Borsos Zoltan
Procedura
Pas1. Se desenează un cerc,
Pas2. Se desenează axele Ox( pentru COS) şi Oy(pentru SIN),
Pas3. Se desenează un pătrat şi două dreptunghiuri în cerc
Pas4. Se marchează unghiurile în colţurile pătratului şi dreptunghiurilor,
1 2 3
Pas5. Se marchează intersecţiile cu axele în ordine crescătoare , , ,
2 2 2
Pas6. Se citeşte valoarea sinusului sau cosinusului ca fiind proiecţia punctului care marchează
unghiul de pe cerc pe axa corespunzătore.

Observaţie Câteva exemple sunt marcate cu roşu

sin(α)
0
0 90 1 0
120 60
3/2
0
135
0
45
2/2
1
cos(120 ) = −
0
1
2 sin(300 ) =
0 0
150 2 30
1/ 2
α
0 0 cos(α)
180 0 0
-1 − 3/2 − 2/2 -1/ 2 1/ 2 2/2 3/2 1
1 2
sin(2100 ) = − cos(3150 ) =
2 2
-1/ 2
0 0
210 330
cos(270 ) = 0 0

− 2/2
0 0
225 315
− 3/2
0
240
0
0 -1
300
270
sin(2700 ) = −1