Sunteți pe pagina 1din 6

PROBABILITĂŢI

Noţiunea de
probabilitate

• Def. Se numeşte probabilitate o


funcţie p: P(E)  [0,1], cu proprietatile:
• p(E) = 1
p A  B  p( A)  p(B), A, B  P(E), A B  
Observaţii : 1. p() = 0

.
 
2. p A  1  p( A)
3. pA  B  p( A)  p(B)  p( A  B), A, B  P(E)
3.

.
Evenimente echipropabile.
Probabilitatea evenimentelor
echipropabile
• Repetând experienţa aruncării unui zar de un
număr foarte mare de ori se observă că, în
condiţiile aruncării unui zar corect, apariţia
oricărei feţe se realizează cu aceeaşi frecvenţă
oscilind în jurul unui aceluiaşi raport 1/6. Se
spune că realizarea oricărui eveniment legat de
această experienţă are aceeaşi probabilitate,
adică că evenimentele sunt echiprobabile.
• Def.
• nr. cazuri favorabile
p( A) 
nr. cazuri posibile
Experiment
Aruncarea monedei
• Aruncaţi o moneda de 20 de ori pe o suprafaţă
plană. Număraţi de câte ori moneda a căzut cap şi
de câte ori a căzut pajură şi scrieţi rezultatele în
tabel.
a) Calculaţi apoi probabilitatea ca monedele să cadă
pajură.
b) Calculaţi apoi probabilitatea ca monedele să cadă
cap.
• Ce observaţi ?
Experiment
Aruncarea pionezei
• Aruncaţi 10 pioneze de 10 de ori pe o
suprafaţă plană. Număraţi de câte ori pioneza a
căzut cap şi de câte ori a căzut pe o parte şi
scrieţi rezultatele în tabel.
• Calculaţi apoi probabilitatea ca pionezele să cadă
pe o parte.
• Calculaţi apoi probabilitatea ca pionezele să cadă
cap.
• Dacă se modifică numărul de aruncări se schimbă
rezultatul ?