Sunteți pe pagina 1din 2

Cărți pentru EXAMENUL NAȚIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

pregătirea

examenului de titularizare, definitivat și gradul didactic II, elaborate în conformitate cu programa actuală de specialitate.

vă

pune

la

dispoziție

cărți

pentru

Fiecare carte este de tipul ALL IN ONE și cuprinde întregul conținut ce trebuie învățat pentru examen.

întregul conținut ce trebuie învățat pentru examen. Psihopedagogie special ă - DEFINITIVAT • Vezi programa

Psihopedagogie specială - DEFINITIVAT

Cuprins

Această carte se adresează tuturor cadrelor didactice care susțin examenul de definitivat la disciplina Psihopedagogie specială. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen conform OMECS 5558/2015. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, didactica disciplinei psihopedagogie specială.

a doua, didactica disciplinei psihopedagogie specială. Psiholo g ie - DEFINITIVAT • Vezi programa de
a doua, didactica disciplinei psihopedagogie specială. Psiholo g ie - DEFINITIVAT • Vezi programa de

Psihologie - DEFINITIVAT

Cuprins

Cartea se adresează profesorilor de psihologie, care susțin examenul de definitivat la disciplina Psihologie. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, didactica disciplinei Psihologie.

, iar în partea a doua, didactica disciplinei Psihologie. www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821;

www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821; fax: 0357-411692 e-mail: contact@examentitularizare.ro

Pedagogie ș i elemente de psihologie școlară - DEFINITIVAT (profesori toate specialit ăț ile) •

Pedagogie și elemente de psihologie școlară - DEFINITIVAT (profesori toate specialitățile)

Cuprins

Cartea se adresează tuturor profesorilor care susțin examenul pentru definitivat, cu excepția maiștrilor și a profesorilor cu specialitate Pegagogie. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen.

specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. Consiliere psihopedagogic ă - DEFINITIVAT • Vezi
specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. Consiliere psihopedagogic ă - DEFINITIVAT • Vezi

Consiliere psihopedagogică - DEFINITIVAT

Cuprins

Cartea se adresează tuturor celor care susțin examenul de definitivat la disciplina Consiliere psihopedagogică. Este elaborată în conformitate cu programa de specialitate și cuprinde întreaga tematică pentru examen. În prima parte a lucrării puteți parcurge tematica științifică, iar în partea a doua, didactica disciplinei Consiliere psihopedagogică.

a doua, didactica disciplinei Consiliere psihopedagogică . www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821;

www.ExamenTitularizare.ro tel: 0733-623215, 0768-636821; fax: 0357-411692 e-mail: contact@examentitularizare.ro