Sunteți pe pagina 1din 2

531

Cuprins

I. ARHEOLOGIE

Ion Tuţulescu - Câteva contribuţii la istoricul cercetărilor orizontului toartelor

pastilate din zona deluroasă şi montană a Olteniei

Cătălin Nicolae Pătroi - Repertoriul așezărilor și descoperiririlor Culturii

Coţofeni în Oltenia

5

7

17

Cristian Schuster - Some considerations regarding the bone, antler and dental-

bone objects of the Bronze Age from Central and Western Muntenia

Andrei-Cosmin Mocanu-Irimiţă - Notă cu privire la plastica zoomorfă a culturii

94

Glina

Gabriel Crăciunescu - Cercetări arheologice la Tismana, județul Mehedinți 110

104

Carol Terteci - Din nou despre cultura Verbicioara pe teritoriul oraşului Râmnicu

Vâlcea şi un nou sit de Epoca Bronzului

Marinoiu Vasile, Sana Daniel, Colțeanu Petre, Georgescu Ștefan - Cercetările de diagnostic arheologic desfășurate în 2015 în gropile de împrumut din zonele

Romanești și Curtișoara, pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului

Târgu Jiu”

Sana Daniel Vasile, Marinoiu Vasile, Georgescu Ștefan Viorel, Colțeanu Petre - Date preliminare privind cercetările arheologice preventive din anul 2015 în siturile

de pe ”Varianta de ocolire a municipiului Târgu Jiu„ județul Gorj

Marinoiu Vasile, Sana Daniel, Georgescu Ștefan - Cercetările de diagnostic

arheologic și evaluare de teren de la Bălănești, județul Gorj din anul 2015 211 Georgeta El Susi - Date arheozoologice asupra resturilor de animale dintr-un

126

139

157

bordei hallstattian (Complex Basarabi) de la Putineiu, Judeţul Giurgiu

226

II.

ISTORIE

239

Gheorghe Călescu - Istoricul bisericilor din Parohia Pocruia, oraşul Tismana,

judeţul Gorj

241

Cristian Grecoiu - Comuna Pociovaliştea (1864-1948)

264

Cismaşu Daniel - Locuitorii Satului Hobiţa de sus în perioada 1833-1865

280

Gabriel Sarcină - Aspecte referitoare la oraşul Târgu Jiu în timpul ocupaţiei

germane din primul război mondial (1916-1918). Secvenţe de viaţă cotidiană

surprinse prin cercetări din arhivele gorjene

Ilie Gherheş - Maramureșul din dreapta Tisei, azi Ucraina (1 Decembrie 1918 -

26 iulie 1921). Miracolul primelor alegeri parlamentare (noiembrie 1919)

Laurențiu-Ștefan Szemkovics - Documente de la Legiunea Jandarmi Gorj despre

comunele Vâlceaua, Ciuperceni și Peșteana-Vulcan <1939-1943>

Marian-Alin Dudoi - British-Romanian Trade and financial Talks: The British

Outlook (1955)

Dan Gr.Pupăză, Ion Popescu-Brădiceni - Căpitanul Grigore Brâncuşi, R.U.I.C. şi

extraordinara rescriere a istoriei românilor

288

298

306

317

325

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro

532

III.

ETNOGRAfIE

333

Magdalena Filary - Muzee în aer liber din Polonia

335

Mihaela Albu - Exilul și nostalgia satului românesc

341

Janeta Ciocan, Albinel Firescu - fenomenul împrejmuirilor. Hotarul de la

ancestral la actual. Studiu comparativ: Gorj-Maramureş

349

Claudiu Stancu - Crucea de piatră de la Ulmet-Stoina, arc peste timp

367

Sarcină Emanuela - Valea Artanului matcă originară a unor sate de pe văile

Amaradiei şi Amărăzuiei

Irinel Cănureci - Colectivizarea și viitorul gospodăriei țărănești tradiționale din

Câmpia Băileștilor

Cornel Bălosu Ducan - Simboluri ale confirmării în repertoriul de colinde din

370

383

ţara Loviştei: paharul de aur, corabia şi biserica

392

Cornel Boteanu - Cântecul zorilor din comuna Ponoarele între ieri şi azi

398

Gabriela Boangiu - Valenţe apotropaice ale ornamenticii costumului popular din

zona etnografică Oltenia

Roxana Deca - Câteva caracteristici ale portului popular femeiesc din Dolj.419

Ioana Gabriela Duicu - Podoabe în tablouri votive din Oltenia

Pătraşcu Dumitru-Valentin, Pătraşcu Daniela-Liliana - Maşina de treierat (batoza)

413

423

ngurească din satul Piscoiu, comuna Stejari, judeţul Gorj

437

Dumitru Gălăţan Jieţ - Mesteca (Guma de mestecat a ciobanilor Jieni)

443

Lucian Robu, Teodor Boroş - Istoricul cercetărilor etnologice derulate de Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu în Oltenia Subcarpatică şi în judeţul Gorj. Cercetarea

și dezvoltarea expozițională a grupelor tematice viticultură și pomicultură 446

IV. GEOLOGIE

Adela Cochină - Aportul geologului Ion Popescu Voiteşti adus asupra

471

palontologiei

473

V. PERSONALITĂȚI

475

Ion Catană - Arethia Tătărescu – un dar cultural nepreţuit pentru Târgu Jiu

 

477

Zenovie Cârlugea - Iosif Keber

486

Adelin Ungureanu - Centenar Brezulescu

493

Pătraşcu Daniela-Liliana - 100 de ani de la trecerea în nefiinţă a poetului Emanoil

Părăianu (1860 - 1916)

Pătraşcu Dumitru-Valentin - Generalul de Divizie Gheorghe Anghelescu (1839-

501

1915) Comandantul Diviziei Active

515

Ion Popescu-Brădiceni - „Poeţi după gratii”

520

VI.

PEDAGOGIE MUZEALĂ

527

Florentina Pleniceanu - Contribuții etnografice la procesul de învățare în

programul Școlii de vară – 2015

529

Cuprins

531

www.cimec.ro / www.muzeugorj.ro