Sunteți pe pagina 1din 4

Lumea - casă pentru toți oamenii

Fișe de lucru

1. ,,Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările
cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi; aşa că toate fiinţele vii să se
numească precum le va numi Adam.” (Facerea 2, 19)

a) Ca să afli ce nume a pus Adam unor plante citește cu atenție versetele date! Subliniază cu
verde denumirea plantelor. Identifică în careul de mai jos cuvintele subliniate.

,,Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se


ostenesc, nici nu torc. ” (Matei 6, 28)

,,Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi
avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici
dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.” (Matei 17, 20)

,,Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmaşul lui, a semănat neghină printre grâu şi s-a dus.
” (Matei 13, 25)

,,Şi a început să spună către popor pilda aceasta: Un om a sădit vie şi a dat-o lucrătorilor şi a
plecat departe pentru multă vreme. ” (Luca 20, 9)

,,Şi văzând de departe un smochin care avea frunze, a mers acolo, doar va găsi ceva în el; şi,
ajungând la smochin, n-a găsit nimic decât frunze. Căci nu era timpul smochinelor. ” (Marcu
11, 13)

,,…Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi
albi...” (Psalmul 50)

,,Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă. ”
(Luca 19, 4)

M S M O C H I N Q S
G C R I N I I X M I
R I S O P Z T L U C
 V I E X Y P M Ș O
U Y V M N T R P T M
Z M N P R Q V X A O
N E G H I N Ă Z R R
b) Ca să afli ce nume a pus Adam unor ființe citește cu atenție versetele date! Subliniază cu
albastru denumirea animalelor. Identifică în careul de mai jos cuvintele subliniate.

,,Şi te izbăveşte ca o căprioară din mâna vânătorului şi ca o pasăre din mâna păsărarului. Du-te,
leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! ” (Pildele lui Solomon 6, 5-6)

,,Locaşul cocostârcului în chiparoşi. Munţii cei înalţi adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor.
” (Psalmul 103, 19)

,,Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul
Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: "Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din
orice pom din rai?" (Facerea 3, 1)

,,Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să
înghită,.. ” (Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol Petru 5, 8)

,,Priviţi la corbi, că nici nu seamănă, nici nu seceră; ei n-au cămară, nici jitniţă, şi Dumnezeu îi
hrăneşte. Cu cât mai de preţ sunteţi voi decât păsările! ” (Luca 12, 24)

,,Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a
dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte. ” (Marcu 9, 16)

,,Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; Fiul Omului însă nu are
unde să-Şi plece capul. ” (Matei 8, 20)

,,Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale
să păzească porcii. ” (Luca 15, 15)

,,Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte
păstorul oile de capre. ” (Matei 25, 32)

,,Dar ea a zis: Da, Doamne, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor
lor. ” (Matei 15, 27)

,,Zis-a Iisus lui: Adevărat zic ţie că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoşul, de trei ori
te vei lepăda de Mine. ” (Matei 26, 34)

,,Iar Ioan avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă, şi cingătoare de piele împrejurul mijlocului,
iar hrana era lăcuste şi miere sălbatică. ” (Matei 3, 4)
,,Şi a intrat Iisus în templu şi a alungat pe toţi cei ce vindeau şi cumpărau în templu şi a
răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor care vindeau porumbei. ” (Matei 21,
12)

,,Iar Domnul i-a răspuns şi a zis: Făţarnicilor! Fiecare dintre voi nu dezleagă, oare, sâmbăta boul
său, sau asinul de la iesle, şi nu-l duce să-l adape? ” (Luca 13, 15)

,,Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim; ” (Luca 15, 23)

,,Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca
ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. ” (Luca 15, 29)

P L I C O L Z C Ș C P V Y Z X
O Ă E Â I E M A A E E U Q X W
R C P I L U N P R R Ș L W Y Z
U U U N E Z Y R P B T P Z X Q
M S R I Q X W E E I I I R Y V
B T I Z X W Q N M W Q Y P A I
E E X N M Y C O R B I Z C S Ț
I M I E D N P O R C I Y O I E
Z Y R P T M T P C V U X C N L
C Ă M I L Ă X B O U L W O U U
F U R N I C Ă Z M N R Q Ș L L
M C Ă P R I O A R Ă W V Y Z Q
N C O C O S T Â R C X N M R P
c) Rebus

Orizontal:

1. Activitate desfășurată de școlari în pădure;


2. ,,Din nimic au fost create
Ceru-ntreg și-ntreg pământul,
Pentru tot și pentru toate
Domnul folosind…”;
3. A fost creat în ziua a șasea;
4. Creatorul lumii este…;
5. Religia întemeiată de Moise se numește religie…

Completând corect liniile orizontale vei afla pe verticala A-B care este darul lui
Dumnezeu pentru oameni.

S-ar putea să vă placă și