Sunteți pe pagina 1din 18

Clasa aVII-a

SFÂNTA LITURGHIE –
ÎNTÂLNIREA cu HRISTOS

Material realizat de Prof. Florin Gheorghe


Şc.Gim.
Şc.Gim..,,Ioan
.,,Ioan Slavici”-Şiria
Slavici”-Şiria
Sfânta Liturghie
• Sfânta Liturghie este slujba
cea mai importantă a
cultului ortodox, prin care
pâinea şi vinul ce se aduc
lui Dumnezeu ca jertfă
nesângeroasa se prefac în
Trupul si Sângele Domnului
nostru Iisus Hristos prin
pogorârea Duhului Sfânt
asupra lor şi se oferă
credincioşilor pentru
împărtăşire spre iertarea
păcatelor şi viaţă veşnică.
Sfânta Liturghie

• Prima Sfântă Liturghie a fost săvârşită de


Însuşi Mântuitorul în ajunul mortii Sale pe
Cruce, joi seara, la Cina cea de Taina
când……….
• Urmatoarele dupa Pogorârea Duhului
Sfânt şi întemeierea Bisericii pâna în zilele
noastre
Sfânta Liturghie
Scopul Sfintei Liturghii
• Sfinţirea Darurilor - pâinea si vinul ce se
aduc lui Dumnezeu ca jertfă nesângeroasă
se prefac în Trupul şi Sângele Domnului
nostru Iisus Hristos prin pogorârea
Duhului Sfânt asupra lor
• Sfinţirea credincioşilor – prin împărtăşirea
lor cu Sfintele Taine
PROSCOMIDIA
Sfântul
Agneţ
Sfânta Liturghie
• Liturghia propriu-zisă se împarte în
doua părţi:
– Liturghia catehumenilor sau a celor
chemaţi la Botez (al cărei centru îl constituie
lecturile biblice) – Liturghia Cuvântului;
– Liturghia credincioşilor (a celor botezaţi)
sau Liturghia euharistică – în cadrul căreia
cinstitele daruri sunt sfinţite, devenind Trupul
şi Sângele Domnului nostru Iisus Hristos, iar
credincioşii pregătiţi se împărtăşesc cu ele.
Liturghia catehumenilor
momente principale
• Binecuvântarea de început (Binecuvântarea mare)
• Şir de rugăciuni (Ectenia mare)
• Antifoanele I, al II-lea şi al III-lea (Fericirile)
• Intrarea cu Evanghelia(Vohodul mic)
• Trisaghionul(cântarea Sfinte Dumnezeule)
• Citirea Apostolului
• Citirea Sfintei Evanghelii
• Ectenia întreită, rugăciuni pentru cei chemaţi
şi trimiterea lor: “ Cei chemaţi ieşiţi....”
Liturghia credincioşilor
momente principale

• Rugăciunea credincioşilor ( “Câţi suntem credincioşi....” )


• Cântarea imnului Heruvic
• Intrarea cu cinstitele daruri (Vohodul mare)
• Rostirea Crezului
• Dialog introductiv la marea rugăciune euharistică
• Imnul - Sfânt, sfânt
• Cuvintele de instituire ("Luaţi, mâncaţi... Beţi dintru acesta
toţi...")
• “Ale Tale, dintru ale Tale, Ţie Îţi aducem de toate şi pentru
toate” (cu înălţarea potirului şi discului)
• Epicleza – invocarea Sfântului Duh pentru a preface
Darurile şi prefacerea acestora în Trupul şi Sângele
Domnului
• Cântarea credincioşi – Pe Tine Te lăudăm
EPICLEZA - invocare Duh Sfânt
Sfintele Darurile şi prefacerea acestora în
Trupul şi Sângele Domnului
Liturghia credincioşilor

• Pomenirea sfinţilor vii şi adormiţi


• Cântarea – Cuvine-se cu adevărat
• Rugăciunea domnească - Tatăl nostru
• "Sfintele sfinţilor"
• Sfărâmarea Sfântului Trup
• Împărtăşirea preoţilor
• Predica
• Împărtăşirea credincioşilor
• Două imne de mulţumire
• Rugăciunea amvonului
• Binecuvântarea finală
Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos
1.Identifica din imagini momente ale Sfintei ………

2.Aranjează imaginile in ordinea desfasurarii in timp .


Sfânta Liturghie - întâlnirea cu Hristos

S-ar putea să vă placă și