Sunteți pe pagina 1din 1

Harta sistemului educațional corelat cu ISCED si CNC

conform CNC 2013


conform ISCED 11
Nivel de calificare
Nivel educaţional
Grupa/
durata
Vârsta

Clasa/
Niveluri educaţionale

min 3 ani Studii universitare de Doctorat 8 8


1-4 ani Studii universitare de Master 7 7
>19 3-4 ani Studii universitare de Licenţă 6 6
2-3 ani Învăţământ superior de scurtă durată – 2 ani 5 5
1-3 ani Învăţământ terţiar nonuniversitar (învăţământ postliceal) 4 5
3 4
XII/XIII Învăţământ
secundar superior

17/18 liceal, ciclul


Învăţământ

Stagii de pregătire
superior Învăţământ
XI practică cu durata Învăţământ 3
profesional
de 720 ore profesional 3
(2 ani)1
16 X Învăţământ liceal, ciclul (3 ani)
12 23
15 IX inferior
Învăţământ general obligatoriu

14 VIII
Învăţământ
secundar
inferior

13 VII
12 VI Învăţământ gimnazial 2 1
11 V
10 IV
9 III
8 II
Învăţământ primar 1
7 I
Clasa
6
pregătitoare
5 Mare Educaţia timpurie
4 Mijlocie Învăţământ preşcolar (3-6 ani)
3 Mică
0
<3
<2 Învăţământ antepreşcolar (0-3 ani)
<1

1
Învăţământul profesional este organizat după clasa a IX-a, ca parte a învăţământului liceal,
filiera tehnologică;
2
Absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu conform art. 16 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
3
Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 6 – 12 luni, finalizat cu examen de
certificare a calificării profesionale, precum şi absolvenţi ai învăţământului general obligatoriu
care nu îşi continuă sau îşi
întrerup studiile şi care finalizează până la vârsta de 18 ani un program de pregătire profesională
cu durata de 6 - 12 luni cu examen de certificare a calificării profesionale conform art. 33 din
Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; absolvenţi ai programelor de
ucenicie la locul de muncă conform art. 15 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
muncă, republicată;