Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA PETROL – GAZE DIN PLOIEŞTI

Nr. 5140/13.06.2017

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017 – 2018


STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

FACULTATEA SEMESTRUL ANUL DE STUDII PERIOADA ACTIVITATEA


02.10.2017 – 17.12.2017 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
18.12.2017 – 07.01.2018 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
I I, II, III, IV 08.01.2018 – 28.01.2018 Activităţi didactice - (3 săptămâni)
29.01.2018 – 25.02.2018 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
26.02.2018 – 04.03.2018 Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
05.03.2018 – 11.06.2018 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
I 12.06.2018 – 08.07.2018 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
Inginerie Mecanică şi Electrică
Ingineria Petrolului şi Gazelor 05.03.2018 – 11.06.2018 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie II, III 12.06.2018 – 08.07.2018 Sesiune de examene - (4 săptămâni)
09.07.2018 – 29.07.2018 Practică – (3 săptămâni)
II 05.03.2018 – 14.05.2018 Activităţi didactice - (10 săptămâni)
15.05.2018 – 10.06.2018 Sesiune de vară - (4 săptămâni)
IV 11.06.2018 – 20.06.2018 Sesiune de restanţe + Reex 1 + Reex 2
21.06.2018 – 18.07.2018 Practică proiect diplomă - (4 săptămâni)
19.07.2018 - 27.07.2018 EXAMEN DE FINALIZARE STUDII
02.10.2017 – 17.12.2017 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
18.12.2017 – 07.01.2018 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
I I, II, III 08.01.2018 – 28.01.2018 Activităţi didactice - (3 săptămâni)
29.01.2018 – 18.02.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
19.02.2018 – 25.02.2018 Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
26.02.2018 – 04.06.2018 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
I 05.06.2018 – 24.06.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
Ştiinţe Economice 26.02.2018 – 14.05.2018 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
II 15.05.2018 – 03.06.2018 Practică – (3 săptămâni)
04.06.2018 – 24.06.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
II 26.02.2018 – 21.05.2018 Activităţi didactice - (12 săptămâni)
22.05.2018 – 10.06.2018 Sesiune de vară - (3 săptămâni)
III 11.06.2018 – 17.06.2018 Sesiune de restanţe + Reex 1 + Reex 2
18.06.2018 – 01.07.2018 Practică lucrare licenţă - (2 săptămâni)
02.07.2018 - 06.07.2018 EXAMEN DE FINALIZARE STUDII
02.10.2017 – 17.12.2017 Activităţi didactice - (11 săptămâni)
I I, II, III 18.12.2017 – 07.01.2018 Vacanţă iarnă - (3 săptămâni)
Litere și Științe 08.01.2018 – 28.01.2018 Activităţi didactice - (3 săptămâni)
29.01.2018 – 18.02.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
19.02.2018 – 25.02.2018 Vacanţă intersemestrială - (1 săptămână)
26.02.2018 – 04.06.2018 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
I 05.06.2018 – 24.06.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
26.02.2018 – 04.06.2018 Activităţi didactice - (14 săptămâni)
II 05.06.2018 – 24.06.2018 Sesiune de examene - (3 săptămâni)
25.06.2018 – 15.07.2018 Practică – (3 săptămâni)
26.02.2018 – 21.05.2018 Activităţi didactice - (12 săptămâni)
III 22.05.2018 – 10.06.2018 Sesiune de vară - (3 săptămâni)
II AP şi AMS 11.06.2018 – 17.06.2018 Sesiune de restanţe + Reex 1 + Reex 2
18.06.2018 – 01.07.2018 Practică lucrare licenţă - (2 săptămâni)
02.07.2018 - 06.07.2018 EXAMEN DE FINALIZARE STUDII
26.02.2018 – 07.05.2018 Activităţi didactice - (10 săptămâni)
III 08.05.2018 – 27.05.2018 Sesiune de vară - (3 săptămâni)
Toate specializările, 28.05.2018 – 03.06.2018 Sesiune de restanţe + Reex 1 + Reex 2
fără AP și AMS 04.06.2018 – 01.07.2018 Practică proiect diplomă - (4 săptămâni)
02.07.2018 - 06.07.2018 EXAMEN DE FINALIZARE STUDII
03.09.2018 – 09.09.2018 Sesiune de restanţe - (1 săptămână)
SESIUNE DE TOAMNĂ
10.09.2018 – 16.09.2018 Reex 1+ Reex 2

EXAMENE DE FINALIZARE

19.07.2018 – 27.07.2018
ABSOLVENȚII PROMOȚIEI CURENTE 02.07.2018 - 06.07.2018 (Litere și Științe, Științe Economice)
17.09.2018 – 20.09.2018
19.02.2018 – 21.02.2018 (Inginerie Mecanică și Electrică, Ingineria Petrolului şi
Gazelor, Tehnologia Petrolului şi Petrochimie)
26.02.2018 - 28.02.2018 (Litere și Științe, Științe Economice)
ABSOLVENȚII PROMOȚIILOR ANTERIOARE 19.07.2018 – 27.07.2018
02.07.2018 - 06.07.2018 (Litere și Științe, Științe Economice)
17.09.2018 – 20.09.2018
1. Recuperările pentru zilele libere de Paşte se vor realiza potrivit tabelului de mai jos

Data ale cărei


Semestrul II Semestrul II Semestrul II Semestrul II
Facultatea activităţi se
10 săptămâni 11 săptămâni 12 săptămâni 14 săptămâni
recuperează
Inginerie Mecanică și Electrică
Ingineria Petrolului şi Gazelor
06.04.2018 14.05.2018 11.06.2018
Tehnologia Petrolului şi
Petrochimie
Științe Economice 14.05.2018 21.05.2018 04.06.2018
Litere și Științe (AP și AMS) 21.05.2018 04.06.2018
Litere și Științe (restul programelor) 07.05.2018 04.06.2018

2. Studenţii vor fi în vacanţa de vară în perioadele înscrise în tabelul următor

Facultatea Anul de studii Perioada


Inginerie Mecanică şi Electrică, I 09.07.2018 – 30.09.2018
Ingineria Petrolului şi Gazelor,
Tehnologia Petrolului şi Petrochimie II + III 30.07.2018 – 30.09.2018
I 25.06.2018 – 30.09.2018
Litere şi Ştiinţe
II 16.07.2018 – 30.09.2018
Ştiinţe Economice I+II 25.07.2018 – 30.09.2018

3. Studenţii anilor terminali încheie anul universitar după susţinerea examenului de finalizare a studiilor din luna iulie 2018.

Structura a fost avizată în Ședința Consiliului de Administraţie din 15.06.2017.


Structura a fost aprobată în Şedinţa Senatului Universitar din 22.06.2017.