Sunteți pe pagina 1din 3

MODELUL GEOMETRIC AL ZACAMANTULUI

Calculul adâncimilor izobatice:

E Adâncimi reale h Adâncimi izobate

Sonda (m) (m) (m) (m)

- Ha Hc Ht/a - H *a H *t/a

589 45 945 996 - 51 900 -

586 62 978 1028 - 50 916 -

514 40 1018 1062 1041 45 977 1002

766 65 1062 1111 1067 49 997 1002

Sonda 589 Sonda 514


*
H = Ha- E = 945 - 45 = 900 m
a H *a = Ha- E = 1018 – 40 = 977 m
h = Hc- Ha = 996 - 945 = 51 m h = Hc- Ha = 1062 - 1018 = 45 m
H *t/a = Ht/a- E = 1001 m

Sonda 586 Sonda 766


H *a = Ha- E = 978 - 62 = 916 m
H *a = Ha- E = 1062- 65 = 997 m
h = Hc- Ha = 1028 - 978 = 50 m
h = Hc- Ha = 1111 - 1062 = 49 m
H *t/a = Ht/a- E = 1002 m

Unde :

 Ha - cotele în acoperiş absolute măsurate pe diagrafii;


 H *a - cotele în acoperiş izobatice;

 Hc - cotele în culcuş măsurate pe diagrafii;

 Ht/a - cotele limită ţiţei/apă absolute măsurate pe diagrafii;

 H *t/a - cotele limită ţiţei/apă izobatice;

 E - elevația;

 H - grosimea de strat;
EVALUAREA GROSIMILOR DE STRAT EFECTIV SATURATE CU TITEI

Pentru sonda 589


hef hef med
Strat
PS ρ
c 8 11 9,5
b 14 16 15
a 7 12 9,5
34 m

Pentru sonda 586


hef
Strat hef med
PS ρ
c 10 12 11
b 8 10 9
a 10 12 11
31 m

Pentru sonda 514


hef
Strat hef med
PS ρ
c 6 11 8,5
b 5 8 6.5
a 8 12 10
25 m

Pentru sonda 766


hef
Strat hef med
PS ρ
c 9 10 9,5
b 6 10 8
a 12 15 13,5
31 m
După determinarea grosimilor efective, acestea se vor reprezenta pe secţiunile
geologice

CALCULUL VOLUMULUI BRUT


METODA VOLUMETRICA

Volumul brut reprezintă volumul total al zăcământului de hidrocarburi , delimitat în


culcuş şi acoperiş de strate impermeabile , iar lateral de faliile F1 şi F3.
Pentru determinarea acestui volum se foloseşte relaţia :
Vb = Ap · hmed
Unde :
 Vb - volumul brut al zăcământului;
 Ap - aria productivă;
 hmed - grosimea medie efectivă a stratului în zona productivă .

Aria zonei productive se determină măsurând pe harta cu izobate ( anexa 5 )


aria trapezului cuprinds între faliile F1 , F2 şi F3 şi limita ţiţei – apă de calcul .
Pentru determinarea ariilor s-au împărţit zonele respective în triunghiuri , iar ariile s-
au calculat cu următoarea formulă :
p  p  (p  a)  (p  b)  (p  c) ,
unde :
p - semiperimetrul triunghiurilor;
a , b , c – laturiletriunghiurilor , cititepe hartă;

Nr. Ai hef iA-A hef iB-B hi Aihi


Zona
Crt. [m2] [m] [m] [m] [m3]
1 F2-920 207412,45 34 28 31 6429789,95
2 920 - (t/a)c 183095,93 33 30 31,5 5767521,79
3 (t/a)c - (t/a)a 250018,59 30 30 30 3750278,85
Vb =
15947590,59
Zona F2 - 920: (scara 1:5000)

a = 4,5 cm; b = 18 cm; c = 19 cm

a  b  c 225  900  950


PI    1037,5m
2 2
A I  1037,5  812,5 137,5  87,5  98965,8686m 2

a = 4,6 cm; b = 19 cm; c = 19 cm

a  b  c 225  950  950


PII    1065m
2 2
A II  1065  835 115 115  108446,5853m 2

=> A1 = AI + AII = 207412,45 m2