Sunteți pe pagina 1din 3

DUMITRU FRUNZESCU

GEOLOGIE GENERALĂ
ŞI STRATIGRAFICĂ

EDITURA UNIVERSITĂŢII DIN PLOIEŞTI


2002
Copyright © 2002, Editura Universităţii din Ploieşti.
Toate drepturile asupra acestei ediţii sunt rezervate editurii

Referenţi ştiinţifici:

Prof. univ. dr. ing. OCTAVIAN GEORGESCU


Conf. univ. dr. ing. DAN PRODAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


FRUNZESCU, DUMITRU
Geologie generală şi stratigrafică / Dumitru Frunzescu. -
Ploieşti: Editura Universităţii din Ploieşti, 2002
p. 356; 29 x 20 x 2 cm.
Bibliogr.
ISBN 973-8150-56-6

55

Director editură:
Prof. univ. dr. ing. Iulian Nistor
Redactor:
Prof. univ. dr. ing. Neculai Macovei
Tehnoredactare computerizată:
Şef lucr. ing. Gheorghe Brănoiu

Adresa: Editura Universităţii din Ploieşti


Bd. Bucureşti nr. 39, cod 2000
Ploieşti, România
Tel. 0244-573171, Fax 0244-575847
GEOLOGIE GENERALĂ
ŞI STRATIGRAFICĂ