Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA “PETROL – GAZE” PLOIEŞTI

FACULTATEA INGINERIA PETROLULUI ȘI GAZELOR


SPECIALIZAREA: TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ȘI DISTRIBUȚIA
HIDROCARBURILOR

PROIECT DE DIPLOMĂ

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC:
PROF. DR. ING. RĂZVAN GEORGE RÎPEANU

ABSOLVENT:
BURDUJA GHEORGHE

PLOIEŞTI
-2019-