Sunteți pe pagina 1din 5

Dragi colegi, vă invităm să participați la : CONCURSUL REGIONAL TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN

LA ROMÂNI!

Aprobat, Avizat,

Inspector Şcolar General Inspector Şcolar Activităţi extrașcolare

Prof. Sorin Ion Prof. Elena Mosor

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

GRĂDINIṬA CU PROGRAM PRELUNGIT ”INOCENȚA”GĂEȘTI

Strada Unirii, Nr. 4A, email: gradinitainocenta@yahoo.com; Telefon /fax: 0245713168

REGULAMENTUL CONCURSULUI

ORGANIZATORI: Grădinița cu PP ”Inocența”Găești

PARTENERI:

ISJ Dâmbovița

Casa de Cultură”Dumitru Stanciu” Găești

Clubul Copiilor Găești

DOMENIUL: cultural artistic – folclor, tradiții, obiceiuri

DESFĂȘURARE:

Concursul aprobat în CAERI 2018 la poziția 1049, se va desfășura la nivel regional pe categoriile de
vârstă 3-4 ani și 5-6 ani.

La concurs se pot înscrie cadre didactice din învăţământul preşcolar cu un singur moment artistic la
secțiunile I și II și cu maxim cinci lucrări la secțiunea a III-a, pe baza unei fişe de înscriere (Anexa 1 și
2), transmise până la data de 30.11.2018 (participare directă) și 15.12.2018 ( participare indirectă) pe
coordonatele de mai jos:

Grădinița cu PP”Inocența”, Str.Unirii, Nr.4A, Găești – cu mențiunea ”Tradiții și obiceiuri de Crăciun la


români”

Persoane de contact:

- Mărculescu Mirela: 0771451472/ nicolaemirela@yahoo.com

- Dumitrescu Mariana: 0766102468/ marianadumitrescu01@yahoo.com

Fișa de înscriere va fi completată și trimisă odată cu lucrările copiilor (secțiunea a III-a) sau pe e-mail
(secțiunea I și II).
Negativele pieselor participante la secțiunile I și II vor fi transmise pe e-mail până în data de
30.11.2018.

Lucrările participante la secțiunea aIII-a vor fi etichetate în partea dreaptă jos după modelul:

Titlul lucrării:

Unitatea de învățământ:

Localitate:

Categoria de vârstă:

Preșcolar:

Coordonator:

Împreună cu lucrările va fi expediat și un plic autoadresat si timbrat pentru expedierea diplomelor.

SECŢIUNILE ŞI GENURILE ABORDATE ÎN CADRUL CONCURSULUI

• Secțiunea I – participare directă

Soliști vocali – individuali, grup vocal sau cor (piese tradiționale românești adecvate vârstei, ajutați de
negativ sau nu/ acompaniați instrumental)

O singură piesă – max. 5 min

• Secțiunea a-II-a- Dans popular – durata max. 10 min

• Secțiunea III – participare indirectă

a) Măști tradiționale românești – desen, pictură

b) Măști tradiționale românești – activitate practică

CERINŢE :

- temele/ genul abordate trebuie să respecte tematica concursului – tradiții și obiceiuri și să fie în
concordanță cu vârsta și potențialul copiilor;

- complexitatea conţinutului să fie compatibilă cu capacităţile de înţelegere, asimilare şi reprezentare


artistică;

- pentru secţiunea a-III-a, lucrările să respecte tehnicile de lucru specifice învăţământului preşcolar;

PREMII ACORDATE: premiul I, premiul II, premiul III şi menţiuni, diplome de participare copii, diplome
organizatori/jurați
COMISIA DE EVALUARE ŞI JURIZARE:

- inspector şcolar activităţi educative

- profesori de muzică

- instructori referenţi

- educatoare abilitate

- director Clubul Copiilor

PROGRAMUL CONCURSULUI:

-15.11-15.12.2018 – se primesc fișele de înscriere și lucrările pentru secțiunea III

-14.12.2018 – începând cu ora 9- Casa de Cultură Dumitru Stanciu Găești, desfășurare concurs
Secțiunea I și II – participare directă

- 15 – 19.01.2019 – jurizarea lucrărilor Sectiunea III

- 13.01.2019 – expoziție cu lucrările participante la concurs

- 06 – 10.02.2019 – transmiterea diplomelor

N.B. Nu se percep taxe de participare

Lucrările nu se vor returna

DIRECTOR, COORDONATORI,

Prof. Constantinescu Steluța prof. Mărculescu Mirela

prof. Dumitrescu Mariana

Anexa 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL

”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN LA ROMÂNI”

EDIȚIA II

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..............................................................


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:...............................................................................................

LOCALITATEA: ........................................................................................................................

GRUPA/ NIVELUL DE VÂRSTĂ: .........................................................................................

E-MAIL/TELEFON: ....................................................................................................................

SECȚIUNEA I ȘI II – participare directă

Nr.

crt Numele grupului/copilului Secțiunea Tipul programului

Interpretare/ Dans popular Titlul piesei/ dansului Durata

Semnătura cadru didactic:

Anexa 2

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL

”TRADIȚII ȘI OBICEIURI DE CRĂCIUN LA ROMÂNI”

EDIȚIA II

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:..............................................................

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:...............................................................................................

LOCALITATEA: ........................................................................................................................

GRUPA/ NIVELUL DE VÂRSTĂ: .........................................................................................


E-MAIL/TELEFON: ....................................................................................................................

ADRESA DE CORESPONDENȚA: .......................................................................................

.................................................................................................................................................

SECȚIUNEA III – participare indirectă

Nr.

crt Numele și prenumele copilului Titlul lucrării Modul de realizare

Lucrare plastică/ practică

Semnătura cadru didactic: