Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Controlul si Expertiza Produselor Alimentare

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator ştiinţific:

Absolvent:

Bucureşti
2018
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI
Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

Controlul si Expertiza Produselor Alimentare

TITLUL LUCRARII

Coordonator ştiinţific:

Absolvent:

Bucureşti
2018
UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR
CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

APROBAT,
RESPONSABIL PROGRAM DE STUDII LICENTA
Prof.dr.ing. Raluca STAN

Numele si prenumele absolventului (ei)..............................................................................

1. Tema lucrarii....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. Termenul de predare a lucrarii ........................................................................................
3. Aspecte care vor fi dezvoltate in lucrare privind documentarea tehnica..........................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
4. Aspecte care vor fi dezvoltate in lucrare privind abordarea tehnologica.................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
5. Schema de operatii principale. Schema tehnologica.......................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
6. Consultatii in afara departamentului (indicarea partilor din proiect pentru care se solicita
consultarea) .........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. Data primirii temei...........................................................................................................

Conducator(i) stiintific(i), Semnatura absolventului,


UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
FACULTATEA DE CHIMIE APLICATA SI STIINTA MATERIALELOR
CONTROLUL SI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

REFERAT
asupra LUCRARII DE LICENȚĂ prezentata de

absolventul............................................................

Tema lucrarii.........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Documentare tehnica ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Documentare tehnologica ...................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Schema de operatii principale. Schema Tehnologica...........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Consultatii in afara departamentului (indicarea partilor din proiect pentru care se solicita
consultarea)..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Concluzii .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Se propune acceptarea lucrarii cu nota: ................................................................................
Eza

Data.............................................. Conducator(i) stiintific(i),


Abstract
Max 1 pag scris in limba engleza

Cuprins
Contimut lucrarea
Concluzii
Bibliografie