Sunteți pe pagina 1din 2

Mirică Oana-Alexandra

Grupa: 1122 IPA

Determinarea aciditătii pâinii și a sării din


pâine
 Principiul metodei :

Extractul apos al probei de analizat se titrează cu soluţie de hidroxid de Na 1 N, în


prezenţa fenolftaleinei ca indicator

 Mod de lucru :

Se cântăresc 25 g miez sau produs fărâmiţat. Se introduce miezul fărâmiţat şi


cântărit într – un pahar Berzelius, şi 250 ml de apă distilată. Se agită paharul, apoi se
filtrează. Se adaugă 3 picături de fenolftaleină. Se titrează cu soluţie de hidroxid de
sodiu, 1 N, , până la apariţia culorii roz persistente ( 1 min)

 Prelucrarea rezultatelor:

Aciditatea se exprimă în grade de aciditate ( 1 grad de aciditate reprezintă aciditatea


din 100 g probă care se neutralizează cu 1 cm3 hidroxid de Na 1N. Se calculează după
formula :

Aciditate = V x 1 / m x100 ( grade de aciditate)

În care :

V = volumul soluţiei de Na OH 1N , folosit la titrare , în mL

V=0,5 mL

m = masa probei de analizat, în g

m=25 g

1 = normalitatea soluţiei de NaOH

Aciditate=0,5*1/25*100=2

Aciditatea pâinii :

 Pâine neagră = 6
 Pâine semialbă = 5
 Pâine albă = 2 – 3
Determinarea NaCl din paine

 Modul de lucru:

Se iau 10 mL din extractulapos filtrat si se adauga cateva picaturi de cromat de


K. Se titreaza cu AgNO3 0,1N pana la culoarea de portocaliu intens.

 Prelucrarea rezultatelor:

Continutul de clorura de sodiu se exprima in procente si se calculeaza cu formula


urmatoare:

NaCl % =

In care:

V = volumul solutiei de azotat de argint 0,1 n folosit la titrare, in cm3;

V=0,9 mL

m = masa probei cantarite in g;

m=10 g

0,005845 = cantitatea de clorura de sodiu, in grame, corespunzatoare la 1 cm 3 azotat de


argint 0,1n (factorul)

NaCl %=(0,9*0,005845)/10*100=0,05%