Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA VALAHIA din TÂRGOVIŞTE

FACULTATEA : INGINERIA MEDIULUI ŞI BIOTEHNOLOGII


MASTER : CONTROLUL şi EXPERTIZA ALIMENTELOR

Controlul sanitar-veterinar al laptelui si al îngheţatei

Anul : 2009 – 2010,sem. II


Controlul sanitar veterinar al laptelui

I.
1. Denumire produs: Lapte de consum „Zuzu”;
Firma producătoare: S.C. Albalact S.A.;
Perioada de valabilitate: 20.05.2010.

2. Metodele de analiză utilizate:

a). examen senzorial,conform STAS 6345 / 1995;


b). aprecierea densităţii laptelui,conform STAS 6347 / 73;
c). determinarea titrului proteic,conform STAS 6355 / 89; calcul: Volumul soluţiei de
NaOH 0,143 N,în cm³,folosiţi la a doua titrare reprezintă titrul proteic exprimat
procentual;
d). determinarea cantităţii de lactoză,conform STAS 10902 / 89;
calcul: L = c *V*100/m*V1*1000,unde:
L =cantitatea de lactoză (%);
c =cantitatea de lactoză anhidră,din tabel,corespunzătoare diferenţei din 25 a
volumului de Na2S2O3 folosit la titrare;
V = 100 ml;
m =masa de probă luată în analiză;
V1 =volumul de filtrat luat în analiză;
e). aprecierea gradului de prospeţime prin determinarea acidităţii titrabile,conform
STAS 6353 / 85;

2
f). depistarea substanţelor străine din lapte,conform Îndrumarului de Igienă şi
controlul alimentelor.
II.

1. Denumire produs: Lapte de capră;

2. Metodele de analiză utilizate:

a). examen senzorial,conform STAS 6345 / 1995;


b). aprecierea densităţii laptelui,conform STAS 6347 / 73;
c). determinarea titrului proteic,conform STAS 6355 / 89; calcul: Volumul soluţiei de
NaOH 0,143 N,în cm³,folosiţi la a doua titrare reprezintă titrul proteic exprimat
procentual;
d). determinarea cantităţii de lactoză,conform STAS 10902 / 89;
calcul: L = c *V*100/m*V1*1000,unde:
L =cantitatea de lactoză (%);
c =cantitatea de lactoză anhidră,din tabel,corespunzătoare diferenţei din 25 a
volumului de Na2S2O3 folosit la titrare;
V = 100 ml;
m =masa de probă luată în analiză;
V1 =volumul de filtrat luat în analiză;
e). aprecierea gradului de prospeţime prin determinarea acidităţii titrabile,conform
STAS 6353 / 85;
f). depistarea substanţelor străine din lapte,conform Îndrumarului de Igienă şi
controlul alimentelor.

3
Controlul sanitar veterinar al îngheţatei

III.

1. Denumire produs: Îngheţată „Top”(îngheţată de cacao);


Ingrediente: lapte praf degresat, zahăr, grăsimi vegetale, zer praf, cacao,
stabilizator, emulgator (mono şi digliceride);
Firma producătoare: S.C. Top Gel S.R.L.;
Perioada de valabilitate: 01.09.2011.

2. Metodele de analiză utilizate:


a). examen senzorial, conform STAS 6345 / 1995;
b). determinarea cantităţii de lactoză,conform STAS 10902 / 89;
c). determinarea acidităţii, conform STAS 6353 / 85;

4
IV.

1. Denumire produs: Îngheţată „Betty Ice”(îngheţată de fructe);


Compoziţie: zahăr, lapte praf degresat, lapte praf normalizat,zer praf,grăsimi
vegetale, pulpă de căpşuni (12%),emulgatori (monogliceride ale acizilor
graşi),stabilizatori: gumă guar,gumă caruba,carageni,aromă de căpşuni,acidifiant,acid
citric,colorant natural(carmin);
Firma producătoare: S.C. Betty Ice S.R.L.;
Perioada de valabilitate: 01.12.2010.

2. Metodele de analiză utilizate:


a). examen senzorial, conform STAS 6345 / 1995;
b). determinarea cantităţii de lactoză,conform STAS 10902 / 89;
c). determinarea acidităţii, conform STAS 6353 / 85;

5
3. Centralizarea datelor
Nr. Tipuri Indicatorul Rezultate obţinute Valorile Observaţii
crt. de urmărit standardizate
produse
evaluate
0 1 2 3 4 5
1. Lapte examen senzorial:
„ZUZU” - aspect, -Lichid omogen,fără -Lichid omogen,fără Laptele se încadrează
culoare; sediment,culoare sediment,culoare în caracterele
albă.cu nuanţă uşor albă.cu nuanţă uşor normale, cu excepţia
gălbuie uniformă; gălbuie uniformă; gustului,care pe o
- miros; -caracteristic,fără -caracteristic,fără scară de punctaj de 5
nuanţe străine; nuanţe străine; puncte,a primit 4
- gust. -apos,uşor de fiert. -plăcut,dulceag. puncte.
densitate (g/cm³) 1,031 min. 1,029 Laptele se încadrează
în limitele admise.
titru proteic (g 6 3,4
%)
determinarea 4,32 2,84 – 7,66,cu o Valoarea se
cantităţii de medie de 4,55 încadrează în limitele
lactoză (%) prevăzute în
standard ,deci laptele
nu a fost falsificat
prin adaos de apă.
aciditatea 18 15 - 19 Laptele este proaspăt
titrabilă (ºT)

6
depistarea Laptele nu conţine
substanţelor formol şi acid
străine din lapte: salicilic ,substanţe
- aldehida culoare nemodificată folosite pentru
formică; a laptelui; Nu se admit. conservarea laptelui o
- acidul culoare gălbuie a perioadă mai
salicilic. laptelui. îndelungată.
2. Lapte de examen senzorial:
capră - aspect,
culoare; -Lichid omogen,fără -Lichid omogen,fără Laptele se încadrează
sediment,culoare sediment,culoare în caracterele
albă.cu nuanţă uşor albă.cu nuanţă uşor normale,prevăzute în
- miros; gălbuie uniformă; gălbuie uniformă; standard.
-caracteristic,fără -caracteristic,fără
- gust. nuanţe străine; nuanţe străine;
-plin,uşor dulceag. -plăcut,dulceag.
densitate (g/cm³) 1,0282 1,028 Laptele se încadrează
în limitele admise.
titru proteic (g%) 5,6 3,4
determinarea 3,59 2,84 – 7,66; Valoarea se
cantităţii de încadrează în limitele
lactoză (%) prevăzute în
standard,deci laptele
nu a fost falsificat
prin adaos de apă.
aciditatea 17 15 - 19 Lapte proaspăt.
titrabilă(ºT)
depistarea Laptele nu conţine
substanţelor formol şi acid
străine din lapte: salicilic,substanţe
- aldehida folosite pentru
formică; culoare nemodificată Nu se admit. conservarea laptelui o
- acidul a laptelui; perioadă mai
salicilic. culoare gălbuie a îndelungată.
laptelui.
3. Îngheţată examen senzorial: Îngheţata se
„Top” - aspect; - suprafaţă - suprafaţă încadrează în
uniformă,pori fini, uniformă,pori fini, caracterele
fără cristale vizibile; fără cristale vizibile; normale,prevăzute în
- consistenţă; - fină,omogenă; - fină,omogenă; standard.
- miros; - plăcut,caracteristic; - plăcut,caracteristic;
- gust. - plăcut,bine - plăcut,bine
exprimat. exprimat.
determinarea 5,5
cantităţii de
lactoză (%)

7
aciditatea 60 Max. 70 Îngheţata este
titrabilă(ºT) proaspătă.
4. Îngheţată examen senzorial:
„Betty - aspect;
Ice” - suprafaţă - suprafaţă
uniformă,pori fini, uniformă,pori fini, Îngheţata se
fără cristale vizibile; fără cristale vizibile; încadrează în
- consistenţă; - fină,omogenă; - fină,omogenă; caracterele
- miros; - plăcut,caracteristic; - plăcut,caracteristic; normale,prevăzute în
- gust. - plăcut,bine - plăcut,bine standard.
exprimat. exprimat.
determinarea 1,8
cantităţii de
lactoză (%)
aciditatea 58 Max.70 Îngheţata este
titrabilă(ºT) proaspătă.