Sunteți pe pagina 1din 6

Imperiul Roman în anul 125 d.Hr.

1.Condiţii care
favorizează
situaţia de mare
putere
2.Domenii de
exercitare a
dominaţiei

 Se identifică evoluţia în timp a factorilor care au determinat


crearea unei mari puteri şi a domeniilor de exercitare a influenţei mondiale;
 Se identifică domeniile expansiunii sau ale reculului;
3. Evoluţia
 Se identifică factorii care determină expansiunea sau reculul unei mari
exercitării puteri: interni, externi, conjuncturali;
dominaţiei:
 Se localizează statele cu care o mare putere îşi dispută sau îşi
împarte puterea, zona unde se exercită influenţa.

A. Pornind de la modelul privind studiul unei mari puteri ,


prezentat
mai sus, realizaţi o evaluare a unuia dintre următoarele centre de
putere:
4.Teme de lucru  Imperiul lui Alexandru Macedon;
 Imperiul Roman;
 Imperiul Bizantin;
 Imperiul Otoman;
 Imperiul Habsburgic/Austro -Ungar;
 Imperiul Napoleonian;
 Imperiul Ţarist;
B. Analizaţi imaginile de mai jos şi încadaraţi-le în domeniul potrivit
 Statele de exercitare
Unite a dominaţiei de către o mare
ale Amercii.
Podul construit la Drobeta din ordinul lui Traian Alexandru Macedon în bătălia de la Granicus

Moneda din vremea lui Iustinian


Soldaţi romani
Bătălia de la Austerlitz

Bătălia de la Waterloo