Sunteți pe pagina 1din 2

EDUCAȚIE CIVICĂ – clasa a IV-a

Aria curriculară: Om și societate


Curriculum nucleu
Număr de ore: 1 oră/săptămână Total: 17 ore/semestrul I + 17 ore/semestrul al II-lea; 34 ore anual

PLANIFICARE ANUALĂ
Semestrul I
Manual Educație civică, clasa a IV-a, Dumitra Radu, Gherghina Andrei

Nr. Competențe Unități de conținut


Conținuturi Perioada Număr ore
crt. specifice (tematica)
1. 1.1. Locuri de apartenență • Apartenența locală – localitatea și Săptămânile 9 ore
1.2. domiciliul I-IX
3.1. • Tradiții locale
3.3. • Țara natală. Țara în care locuim
• Însemnele țării
• Dragostea față de țară
• România – membră a Uniunii Europene
• Însemnele U.E. (drapel, imn, Ziua Europei)
• Recapitulare
• Evaluare
• Proiect
2. 2.1. Raporturile noastre cu • Bine – rău Săptămânile 8 ore
2.2. ceilalți oameni • Altruism – egoism X-XVII
3.1. • Cinste – necinste
• Respect – lipsă de respect
• Responsabilitate – lipsă de responsabilitate
• Solidaritate – lipsă de solidaritate
• Recapitulare
• Evaluare

1
Semestrul al II-lea
Nr. Competențe Unități de conținut
Conținuturi Perioada Număr ore
crt. specifice (tematica)
3. 1.3. Norme morale și • Norme morale Săptămânile 6 ore
2.4. drepturile universale • Rolul normelor morale I-VI
3.2. ale copilului • Drepturile copilului
3.3. • Încălcarea drepturilor copilului
• Apărarea drepturilor copilului
• Recapitulare – evaluare
• Proiect
4. 1.3. Comportamente • Comportamentul în familie Săptămânile 10 ore
2.2. moral-civice • Comportamentul în școală VII-XVI
2.3. • Comportamentul în grupul de prieteni
3.1. • Comportamentul în locuri publice
• Comportamente prosociale
• Comportamente antisociale
• Schimbarea comportamentelor
• Recapitulare
• Evaluare
• Recapitulare finală