Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT DE ÎNSCRIERE,

PARTICIPARE, DESFĂŞURARE ŞI EVALUARE

Se pot înscrie la concurs elevii claselor VII,VIII, IX, X.

Formularul de înscriere - pentru flecare cadru didactic ( Anexa 1 ) şi acordul de


parteneriat - unul pentru fiecare şcoală participantă ( Anexa 2 ) vor fi completate şi
trimise odată cu lucrările elevilor.

I. PARTICIPARE INDIRECTĂ:
ELEVI:
Secțiunea lucrări plastice/ postere:
• Tema : lucrările trebuie să reflecte tema “LUMEA MAGICĂ A CHIMIEI”
• Suport : hârtie, carton, pânză, etc.
• Dimensiuni : format A3 (420/297 mm)
• Pe spatele lucrării : se va scrie obligatoriu
- titlul lucrării;
- tehnica;
- numele şi prenumele autorului;
- şcoala, clasa, telefonul şcolii;
- profesorul îndrumător.
Poster: acesta va fi în format A3, color, tipărit şi însoţit de o fişă care să indice
mesajul (maxim 6 – 10 rânduri A4, Times New Roman 12), autorii, şcoala.

Secţiunea literară:
Concursul de creaţie literară va urmări următoarele tipuri de lucrări:
▪ Eseu literar: (1- 2 pagini );
▪ Proza: 2 texte;
▪ Poezie: 3 poezii.
Se vor respecta următoarele cerinţe:
✓ încadrarea în tema concursului;
✓ originalitatea;
✓ coerenţa și coeziunea textului;
✓ corectitudinea gramaticală;
✓ încadrarea în pagină;
✓ exprimarea plastică.

Secţiunea ştiinţifică: ESEU ŞTIINŢIFIC


• Tema :lucrările trebuie să fie în conformitate cu tema concursului;
• Dimensiunea : 2-3 pagini Times New Roman 12 cu diacritice.
Se va avea in vedere: respectarea structurii eseului, conţinutul ştiinţific, limbajul
ştiinţific, originalitatea ideilor.
NOTĂ: se admite un singur profesor coordonator şi doi elevi pentru fiecare
lucrare.
• Redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un
rând cu margini egale de 20 mm (text aliniat ,,justified”), conţinând
diacritice; titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman 14 Bold),
centrat; Sub titlu, la un rând, se va scrie numele si prenumele elevului, clasa,
școala si numele cadrului didactic
În plic se va găsi numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele
profesorului coordonator, adresa completă a şcolii (fax/telefon., mail) unde se
poate trimite diploma.

Secţiunea spot, film-scurt metraj, powerpoint:


Condiţii tehnice:
Spot: vor fi prezentate numai spoturi video originale, cu durata de 30-60 sec,
specifice temei.
Producţiile de film şi spot vor fi prezentate juriului pe CD, mini disc sau DVD,
inscripţionate cu numele producţie, autorul/autorii, unitatea şcolară şi judeţul de
provenienţă.
Film: se vor prezenta numai producţii de scurt metraj cu durata de 5-8 min,
specifice temei;
Filmele vor fi creaţii originale, iar autorii vor fi prezentaţi pe generic.
Prezentarea PowerPoint să conțină maxim 12 slide-uri specifice temei, iar
participanţii o vor transmite pe suport electronic ( CD, DVD)

Lucrările prezentate pot fi realizate individual sau in echipă!

PROFESORI:
TEMA: lucrări de specialitate în care abordare teoretică să se îmbine cu
exemple concrete, exemple de buna practică, exemple CDȘ-uri concretizate pe
parcursul anilor la disciplina chimie.
Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale
de 20 mm (text aliniat „justified”) cu diacritice; titlul va fi scris cu majuscule
(Times New Roman 14 Bold), centrat; autorul şi instituţia se vor scrie la două
rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la dreapta; la două rânduri de
numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); lucrările vor
fi redactate in Microsoft Word (cu extensia doc.); numărul de pagini al unei lucrări
să fie cuprins între 2 şi 4.

Nu se admit mai mult de 2 autori la o lucrare.

EXPEDIEREA LUCRĂRILOR se face până în data 10mai 2019:


- on-line ( poezii, eseuri, proză ) pe adresele de e-mail ale persoanelor de contact:

NICOLETA SCURTU- COLEGIUL NATIONAL „STEFAN CEL MARE”,


TIRGU NEAMT -ursoias@yahoo.com
DOINA PETRESCU- ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PIATRA NEAMŢ-
petrescu_2na@yahoo.com
- în plic ( postere, lucrări plastice) şi pe CD (spot, film-scurt metraj,
powerpoint ) la ŞCOALA GIMNZIALĂ NR. 2, STR. MĂRĂTEI NR. 6,
PIATRA NEAMȚ, PROF. PETRESCU DOINA;

II. PARTICIPARE DIRECTĂ:

ELEVI:
Sesiune de referate cu tema „ Chimia şi viaţa ”, „ Vreau, pot şi mă implic
în protejarea mediului înconjurător ”.
Ecusonul micului chimist;
„ Minuni în eprubetă ”- efectuarea unui experiment spectaculos la alegere
(protecţia muncii, prezentarea, efectuarea lucrării şi a observaţiilor);
Metode moderne de evaluare în chimie - realizarea unui „ciorchine” pe o
temă dată (aspect, parte ştiinţificăPrezentarea unor scenete tematice.

Şcolile participante se vor prezenta cu câte un echipaj format din 4-5 elevi
pentru fiecare clasă (7, 8, 9,10)
În vederea bunei desfăşurări a acestor activităţi coordonatorii echipajelor
sunt rugaţi să-şi anunţe participarea până la data de 8.05.2018 pe adresa:
Şcoala gimnazială nr. 2, STR. MĂRĂTEI NR. 6, PIATRA NEAMȚ-PROF.
PETRESCU DOINA; petrescu_2na@yahoo.com; PROF. NICOLETA
SCURTU ursoias@yahoo.com
PROFESORI:
TEMA: lucrări de specialitate în care abordare teoretică să se îmbine cu
exemple concrete, exemple de buna practică, exemple CDȘ-uri concretizate pe
parcursul anilor la disciplina chimie.
Lucrarea propriu-zisă se va face pe format A4, la un rând, cu margini egale
de 20 mm (text aliniat „justified”) cu diacritice; titlul va fi scris cu majuscule
(Times New Roman 14 Bold), centrat; autorul şi instituţia se vor scrie la două
rânduri sub titlu (Times New Roman 12), aliniat la dreapta; la două rânduri de
numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman 12); lucrările vor
fi redactate în Microsoft Word (cu extensia doc.); numărul de pagini al unei lucrări
să fie cuprins între 2 şi 4.

DESFĂŞURAREA CONCURSULUI CU PARTICIPARE DIRECTĂ VA


AVEA LOC LA DATA DE 11.05. 2018 LA ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2
PIATRA NEAMŢ, ÎNCEPÂND CU ORA 13.
JURIZAREA LUCRĂRILOR TRIMISE SE VA FACE ÎN ACEEAŞI ZI DE
CĂTRE UN JURIU FORMAT DIN MEMBRII ECHIPEI DE PROIECT.
Nu se percep taxe pentru elevi. Pe lângă elevii premiați, toţi elevii
participanţi vor primi diplome de participare.

Persoanele care nu participă direct la simpozion vor primi diploma,


adeverinţa şi CD-ul cu lucrările participanţilor prin poştă până la data de
15iunie 2019.
Notă: Lucrările trimise nu se restituie!

S-ar putea să vă placă și