Sunteți pe pagina 1din 2

design sesiune curs – Lucrare Practica _________________________________________

_________________________________ Curs Formator , 24 martie 2013


Furnizorul de Formare – Extreme Training

NUMELE TEMEI : __CAPTAREA SI MENTINEREA ATENTIEI__


NUMELE CURSANTULUI: ___AURORA ALINA FLUERAN______

Scop: _Insusirea de metode si tehnici de captare si mentinerea atentiei participantilor in timpul unui training
Obiective: la sfarsitul acestui training participantii vor putea sa:
1. inteleaga beneficiile captarii si mentinerii atentiei pe parcursul unui training ‘de ce?’
2. identifice subiectii si tipologiile din cadrul grupului carora li se adreseaza ‘cui?’
3. exemplifice cel putin cinci modalitati de captare si mentinere a atentiei ‘cum?’
Durata sesiunii: 8 ore
Resurse:

Durata si Etapele Descrierea activitatilor formatorului si a celor Metode si Evaluare


obiective activitatii propuse participantilor Resurse
09:00-10:00 Introducerea Prezentarea pe scurt a trainerului si a temei sesiunii Expunere
in sesiune Ice Breaker ‘zi de nastere’ Joc
10:00-10:15 Pauza de cafea
10:15-11:15 Desfasurarea Cunoastrerea participantilor IceBreaker Evaluare
propriu-zisa Obiectivele trainingului – prezentarea interactiva Simulare initiala
(intrebari si raspunsuri) a obiectivelor cursului Exercitii
Pregatirea, explicarea si lansarea primului joc, in care Suport
participantii vor mima indicatiile primite din Document
regulamentul jocului, pentru identificarea prin electronic ppt
expunere nonverbala a tipologiilor caracterelor Laptop
dificile din sala Videoproiector
11:15-11:30 Pauza de cafea
11:30-12:30 Desfasurarea Discutii si pareri cu privire la jocul anterior Exercitii/Suport Evaluare
propriu-zisa Descoperirea si trecerea in revista a tipologiilor Document ppt continua
candidatilor dificili din randul participantilor din sala Laptop
design sesiune curs – Lucrare Practica _________________________________________

_________________________________ Curs Formator , 24 martie 2013


Furnizorul de Formare – Extreme Training
(interactiv, imreuna prin joc, intrebari si raspunsuri) Videoproiector
12:30-13:30 Pauza de masa
13:30-14:30 Desfasurarea Pregatirea, explicarea si lansarea celui de-al doilea Simulare Evaluare
propriu-zisa joc (vocea), in care participantii vor interpreta vocal Exercitii continua
indicatiile primite din regulamentul jocului. Foi de hairte
Discutii si pareri cu privire la jocul anterior Suport
Identificarea metodelor de captare si mentinere a Document
atentiei din toate jocurile anterioare impreuna cu electronic ppt
toate celelalte elemente observate de ei in prezentarea Laptop
de fata Videoproiector
14:30-14:45 Pauza de cafea
14:45-15:45 Desfasurarea Pregatirea, explicarea si lansarea celui de-al treilea Simulare Evaluare
propriu-zisa joc (hobby), in care participantii enunta si argumenta Exercitii continua
un hobby inedit in raport cu activitatea lor curenta si Foi de hairte
care este contrastanta cu imaginea pe care o au cei Suport
din jur asupra lor. Document
Discutii si pareri cu privire la jocul anterior electronic ppt
Surprinderea unor metode cheie de captare si Laptop
mentinere a atentiei din jocul anterioar prezentat Videoproiector
15:45-16:00 Pauza de cafea
16:00-17:00 Incheierea Trecerea in revista a obiectivelor stabilite de comun Document Evaluare
sesiunii acord la inceputul sesiunii electronic ppt sumativa
Intrebari : clarificarea notiunilor si a unor aspecte Laptop
neclare Videoproiector
Aprecieri