Sunteți pe pagina 1din 2

CURS 3 – 16.10.

2018
BIOCHIMIA ACIZILOR NUCLEICI
•Cele mai des intalnite nucleotide din interiorul celulelor sunt trifosfatnucleotidele (in stare libera) iar esterificarea se
realizeaza cu precadere la nivelul gruparii OH atasata la carbonul 5’.
•Propietatile fizico-chimice ale nucleotidelor:
-la pH fiziologic, gruparile fosfat din structura nucleotidelor prezinta o densitate de sarcina negativa.
-legaturile chimice existente intre gruparile fosfat sau intre gruparea fosfat si gruparea OH sunt legaturi
macroergice adica legaturi capabile sa elibereze o mare cantitate de energie prin scindarea lor.
-la pH fiziologic, pentoza si baza azotata din structura nucleotidelor raman neincarcate electric, doar gruparea
fosfat apare sub forma de polianion.
-toate nucleotidele prezinta un maxim de absorbtie in jurul valorii de 260nm datorita prezentei bazelor azotate din
compozitie.
-legatura N-glicozidica din structura nucleotidelor este stabila in mediu alcalin dar are stabilitate diferita la
hidroliza acida (in cazul nucloetidelor purinice, la tratament acid legatura N-Glicozidica se rupe usor dar ea este mult mai
rezistenta in cazul nucleotidelor pirimidinice)
Distributia la nivel celular al nucleotidelor
•In celule, cel mai raspandit tip de nucleotide sunt nucleotidtrifosfatii iar ATP este nucleotidul cu cea mai mare
concentratie. De asemenea, in interiorul celulelor, cele mai multe nucleotide sunt esterificate la nivelul gruparii OH 5’ in
timp ce esterii la nivelul gruparii 2’ sau 3’ sunt foarte rar intalniti. Cele mai crescute concentratii sunt intalnite in cazul
ribonucleotidelor in timp ce concentratia deoxiribonucleotidelor este de obicei cu un ordin de marim. mai mic.
Functiile metabolice ale nucleotidelor
1. Sunt elemente constitutive ale ambelor tipuri de acizi nucleici.
2. Rol major in metabolismul energetic al celulelor, ATP este principalul compus macroergic cu rol de stocare a energiei
la nivel celular si este considerata molecula universala purtatoare de energie in lumea vie.
Moleculele de ATP sunt sintetizate la nivelul mitocondriilor prin procesul de fosforilare oxidativa si servesc drept donori
de energie in marea majoritate a reactiilor metabolice. Si celelalte ribonucleotide prezinta un inalt potential energetic si
pot functiona ca donor de energie intr-un numar mai restrans de reactii metabolice.
3. Au rol de mediatori fiziologici. S-a descoperit ca moleculele nucleotidelor ciclice (cGMP sau cAMP) functioneaza ca
mediatori celulari in procesele de semnalizare celulara. Nucleotidele ciclice sunt sintetizate printr-o singura reactie
chimica pornind de la nucleotidtrifosfat.
Dupa indeplinirea rolului fiziologic de semnalizare, moleculele de nucleotide ciclice sunt degradate cu ajutorul unor
fosfodiesteraze care scindeaza puntea intramoleculara si genereaza AMP sau GMP.
4.Componente din structura unor coenzime (ex. adenozin-5’difosfat intra in structura a 2 coenzime implicate in reactie de
oxido-reducere: nicotin adenin dinucleotid (NAD+) si flavin adenin dinucleotid (FAD). De asemenea nucleotidele intra si
in structura fosfoadenozilfosfosulfatului (PAPS) compus implicat in reactiile de sulfatare a glicanilor si lipidelor.
5. Intermediari activati. O serie intreaga de nucleotide pot aparea prin diverse cai metabolice sub forma unor intermediari
activati. De asemenea, nucleotidele pot servi drept suport de activare a unor molecule implicate in diverse reactii
metabolice. Ex. compusul UDP glucoza este un intermediar activat implicat in sinteza glicogenului si a glicoproteinelor.
BIOSINTEZA NUCLEOTIDELOR
•In celule exista 2 cai de biosinteza: sinteza de novo sau cai de salvare, de reciclare a nucleotidelor deja sintetizate
a) Biosinteza de nevo a purin-nucleotidelor
•Acestea sunt sintetizate printr-o cale metabolica care implica 10 sau 11 etape si mai multe surse biologice de la care
provin atomii de C respectiv de azot ai nucleului purinic.
•Atomul de N1 provine de la un rest de acid aspartic.
•C2 si C8 provin de la derivati ai tetrahidrofolatului
•C6 provine de la o molecula de CO2
•Atomii de C4, C5 respectiv N7 provin de la glicina iar atomii de N3 si N9 provin de la N amidic al glutaminei.
•La majoritatea procariotelor studiate, cele 11 reactii metabolice conduc la obtinerea inozin-5’monofosfatului (IMP) si
sunt catalizate de enzime separate. La eucariote, 7 dintre reactiile caii de sinteza sunt catalizate de enzime
multifunctionale.
1. In prima reactie a caii de sinteza se obtine 5-fosforibozil-pirofosfatul sub actiunea ribozofosfat-pirofosfokinazei
2. In a doua etapa, are loc sinteza legaturii N-glicozidice catalizata de o amidotransferaza. Produsul reactiei este 5-fosfo-β-
ribozilamina. In cazul acestei reactii, are loc inversarea conformatiei gruparii OH de la nivelul C1’ din α in β.

3. In a 3-a reactie are loc aditia glicinei la nucleul purinic. Reactia este catalizata de o sintetaza si se desfasoara cu consum
de ATP. Compusul care se formeaza in urma celei de-a 3a reactii este glicinamid-ribonucleotid. In urma celei de-a 3-a
reactii, compusul format prezinta o grupare amino libera care poate desfasura un atac nucleofilic in cea de-a 4-a reactie a
caii de sinteza.
4. In cea de-a 4-a reactie are loc introducerea atomului de C8 prin intermediul formiltetrahidrofolatului si a unei
transferaze : fosforibozil-glicinamida.
5. In a 5-a reactie are loc inserarea atomului de N3 care provine tot de o molecula de glutamina. Reactia este catalizata tot
de o sintetaza si se desfasoara cu consum de ATP.
6. In a 6-a reactie, este de fapt o reactie de ciclizare pe care o sufera produsul reactiei 5 cu consum de ATP.
7. In a 7-a reactie are loc inseararea atomului de C6 provenit de la un rest de acid carbonic prin intermediul unei
carboxilaze, cu consum de ATP. In cazul acestei reactii, acidul carbonic este initial activat prin fosforilare cu o grupare
fosfat provenita de la ATP iar intermediarul activat atataca gruparea amino exociclica, transferand un atom de C. Ulterior,
produsul de reactie sufera o rearanjare iar gruparea carboxil este transferata de la atomul de azot la atomul de C din
proximitate.
8. In reactia 8 are loc inserarea atomului N1 la nivelul heterociclului in constructie, atom de N care provine de la nivelul
gruparii amino a acidului aspartic. Reactia este catalizata de o sintetaza si necesita consum de ATP.
9. In reactia 9, are loc scindarea legaturii dintre N si C de la nivelul restului de aspartat. Reactia este catalizata de o liaza si
rezulta un rest de acid fumaric.
10. In a10a reactie are loc introducerea atomului de C2 la nivelul heterociclului, tot prin intermediul
formiltetrahidrofolatului si a unei transferaze.
11. In ultima etapa, are loc inchiderea heterociclului purinic, si formarea inozin-5’-monofosfatului. (IMP). Reactie
catalizata de o ciclohidrolaza. Odata formata, molecula de IMP este convertita rapid in AMP si GMP.
•In cazul nucleotidelor purinice se sintetizeaza intai legatura N-glicozidica si apoi se construieste heterociclul purinic.