Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNĂ DECAN,

Subsemnata STĂNCIULESCU MARIA-ALEXANDRA, studentă din cadrul Universității POLITEHNICĂ din


București, Facultatea de Chimie Aplicată și Știință Materialelor, CNP 29980619440065, programul de
studii de masterat, specializarea Produse Farmaceutice și Cosmetice, anul I (unu) de studiu, anul
universitar 2020/2021, la formă de învățământ cu frecvența.

Va rog să binevoiti a-mi aprobă echivalarea examenului la disciplină Biochimie Avansată, curs predat de
din anul I (unu) de studiu, examen promovat în cadrul Universității din București, Facultatea de Biologie,
specializarea Biochimie, la disciplinele care se regăsesc în planul de învățământ.

Anexez situația școlară, cu disciplinele, creditele și notele.

Semnătură student Semnătură profesor Biochimie Avansată

STĂNCIULESCU Maria-Alexandra Conf. dr. biochim. Bogdan Nicolae MANOLESCU