Sunteți pe pagina 1din 2

Confirmați parcurgerea materialului aferent cursului 7 (DA sau NU): DA

ÎNTREBĂRI

1. Care este principiul tehnici FISH?


Principiul tehnicii FISH constă în formarea de legături de hidrogen între o sondă
specifică de ADN (marcată fluorescent sau imunohistochimic) şi secvenţa
complementară, prezentă într-un anumit segment cromozomic. Hibridarea are loc pe
baza principiului complementarităţii bazelor azotate, conform căruia în moleculele ADN
se formează următoarele perechi: A-T, C-G.

2. Care sunt proprietățile ADN polimerazelor pe care se bazează tehnica PCR?


Una dintre proprietăţile ADN polimerazelor ADN dependente este că pot sintetiza
Monocatene de novo numai atunci când pornesc de la un primer.
Această proprietate este indispensabilă stabilităţii informaţiei genetice. De asemenea, este
de menţionat că este utilizată numai în vitro, în tehnica PCR, pentru a amplifica, prin
replicări succesive, o secvenţă de ADN ţintă.

3. Prezentați sintetic etapele de temperatură ale unei reacții PCR.


- Adăugare ADN şi mix de reacţie - 4⁰C;
- Denaturare - 95⁰C;
- Anelare/hibridizare - 51-61⁰C;
- Extindere/elongare/sinteza - 72⁰C.

4. Enumerați componentele reacției PCR.


- Matriţa – ADN, ADN genomic sau ADNc;
- Tamponul de reacţie şi clorura de magneziu;
- Deoxinucleotid-trifosfatii (dNTP);
- ADN polimeraza;
- Apa ultrapura;
- Primerii.
5. Care sunt rolurile primerilor și ale clorurii de magneziu în reacția PCR?
Primerii sunt utili atunci se doreşte amplificarea unei regiuni necunoscute dintr-o genă,
în cazul în care se cunoaşte secvenţa genei respective la un organism foarte apropiat, din
punct de vedere filogenetic.
Clorura de magneziu are rolul de a furniza ioni de Mg2+, ce activează ADN polimeraza,
optimizează temperatura de topire a ADNdc şi facilitează interacţia primer-matrita.

6. Care este principiul variantei Nested PCR?


Tehnica Nested PCR consta în realizarea a doua amplificări succesive, utilizând două
perechi diferite de primeri. A doua pereche de primeri flanchează o secvenţă nucleotidica
inclusă în regiunea care a fost amplificată cu prima pereche.

7. Descrieți sintetic etapele tehnicii RT-PCR.


- Reacţie de revers-transcriere;
- Reacţie de distrugere a catenei ARN cu ribonucleaza/prin hidroliza alcalină;
- Ataşarea ADNmc rămas intact de un primer complementar cu capătul 3’ al
monocatenei ADN;
- După sinteza celei de-a două catene ADN => reacţie PCR clasică.

ÎNTREBĂRI cu privire la Cursul 7 (Opțional): -

Nume și prenume Dată


STĂNCIULESCU ALEXANDRA 06.04.2020