Sunteți pe pagina 1din 9

ANEXA 1

Universitatea din București


Facultatea Biologie
Departamentul de Biochimie și Biologie Moleculară

Nr.__________ din dat de ___ / ____ / ________

Cerere,

Subsemnatul(a) , student(ă) la Facultatea de Biologie, programul de studiu ,


anul de studiu , telefon , E-mail , vă rog să aprobați efectuarea stagiului de
practică la instituția/ compania , din localitatea , cu domeniul de activitate
.
Coordonatele persoanei de contact din cadrul instituției/ companiei sunt (numele și
prenumele/ adresa/ numărul de telefon/ e-mail) .

Student,
ANEXA 2

Universitatea din București


Facultatea de Biologie
Nr. ___________ din data de ___ / ___ / _______

CĂTRE ,

Prin prezenta vă rugăm să acceptați ca studentul(a) din anul , Specializarea , de


la Facultatea de Biologie, Universitatea din București, să efectueze stagiul de practică în instituția/
compania condusă de dumneavoastră.
Stagiul de practică este realizat de student(ă) în vederea dobândirii competențelor profesionale
menționate în portofoliul de practică, cu respectarea planului de învățământ. Durata practicii este
de zile, ore, de luni până vineri cu maximum 6 ore/ zi, conform planului de învățământ de
la specializarea respectivă, astfel încât să nu fie perturbată programa universitară a studentului(ei),
și să fie respectată legislația în vigoare.
În cazul în care vă dați acordul ca studentul(a) să efectueze stagiul de practică în instituția/
compania condusă de dumneavoastră, între cele două părți se va încheia o Convenție cadru
privind efectuarea stagiului de practică.
Confirmarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către student(ă) pentru această perioadă, se face
prin asumarea responsabilităților conform Portofoliului de practică, anexă la Convenția cadru.

În speranța unei colaborări fructuoase,


Vă mulțumim pentru colaborare,

Cu considerație,

Decan, Cadru didactic supervizor*/ Tutore de


practică**
Numele și Prenumele: Numele și Prenumele:
Prof. Dr Carmen POSTOLACHE Nume:

Semnătura: Semnătura:

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, sau Îndrumătorul științific (persoana
desemnată de Conducătorul științific să îndrume studentul în laborator)
** Tutorele de practică este Cadrul didactic desemnat de DBBM să organizeze practica studenților (atunci când studentul
nu și-a ales Conducător științific sub îndrumarea căruia să-și efectueze Lucrarea de licență)
ANEXA 3

CAIET DE PRACTICĂ

Date de identificare a studentului

Numele și prenumele studentului: NITU CRISTINA MIHAELA

Specialitatea: biochimie, Anul de studiu: III

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ): Practica pentru elaborarea lucrarii de


licenta

Numele organizație în care s-a efectuat practică: Facultatea de Biologie

Numele cadrului didactic supervizor*/ tutorelui de practică**: IRINA GHEORGHE

Numele îndrumătorului de practică***: Irina Gheorghe

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică: octombrie 2018 - decembrie 2018

Nr. de ore de practică: 42

OBIECTIVUL PRINCIPAL AL STAGIULUI DE PRACTICĂ


(max. 400 caractere – 5 rânduri)
Studiul urmărește izolarea, identificarea și caracterizarea posibilelor interacțiuni de tip antagonist
dintre fungii microscopici filamentoși implicați în procesul de deteriorare a uno robiecte de
patrimoniu din lemn din judetul Arad aflate în patrimoniul Muzeului Țăranului Român.

ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL STAGIULUI DE PRACTICĂ


(min. 8.000 caractere – 2 pagini; max. 20.000 caractere – 5 pagini)
MATERIALE SI METODE
1. Prelevare și cultivare
In luna iulie 2018 au fost preluate probe din biserici de lemn , inoculate pe medii de cultură
specifice (Sabouraud solid si Rose Bengal).
Probele au fost prelevate de dna. lector univ. dr. Irina Gheorghe si dna. asist. de cercetare Irina
Balotescu din pronaosul, naosul și altarul bisericii. După inoculare si incubare 5 zile la
temperatura camerei s-a realizat un prim pasaj pentru izolarea fungilor, apoi un al doilea (toate în
plăci Petri cu medii Sabouraud si Rose Bengal).
2. Tehnica colorației Bleu-Cotton-Lactofenol
După al doilea pasaj de izolare s-a trecut la determinarea prin analiză la microscopul optic, cu
obiectiv 10 X, 20 X, 40 X. Tehnica Coloratiei Bleu Cotton Lactofenol este cea mai utilizată metodă
de observare a fungilor. Soluția are trei componente: fenol (omoară organismele vii), acid lactic
(păstrează structura fungilor), bleu-coton (colorează chitina din peretele celular al fungilor).
Pentru preparare s-a lucrat în condiții sterile; pe o lamă microscopica sterilă și degresată s-a
plasat o picătură de Bleu Cotton; cu o bucată de scotch tăiată s-a desprins miceliu din placa cu
mediu de cultura; s-a plasat scotch-ul peste picătura de colorant, evitând formarea bulelor de
aer; s-a analizat la microscop optic cu obiectiv 10 X, 20 X, 40 X.
3. Studii de antagonism

Testele de antagonism s-au realizat pe plăci Petri cu medii Sabouraud, pe care s-au însămânțat
câte două tulpini din specii diferite, după cum urmează: s-a împărțit placa în două după diametrul
cercului (D). Cele două raze de pe diametrul perpendicular pe D s-au împărțit în cate două
segmente egale, iar însămânțarea s-a facut în punctul rezultat. Astel distanța dintre punctele de
pornire a coloniei este de jumatate de diametru (D/2), iar între acestea și diametrul inițial (D)
este un sfert de diametru (D/4).

COMPETENȚELE PROFESIONALE EXERSATE


(max. 800 caractere – 10 rânduri)
Insamantare in placi Petri, tehnica insamantarii in suprafata pe mediu solid inclinat, tehnica
coloratiei Bleu Cotton Lactofenol, diferentierea diferitelor specii de fungi microscopici filamentosi

OBSERVAȚII PERSONALE PRIVITOARE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ (CONCLUZII/


FEEDBACK)
(max. 800 caractere – 10 rânduri)
Consider ca efectuarea stagiului de practica joaca un rol foarte important in vederea elaborarii
lucrarii de licenta. Am apreciat rabdarea si ajutorul oferite de cadrul didactic care m-a indrumat.

Student, Data,

Nume: _____________________________ _________________

Semnătura: ________________________

Avizat,

Cadru didactic supervizor*/ Tutore de practică** Îndrumător de practică***

Nume: _____________________________ Nume:


_____________________________

Semnătura: _________________________ Semnătura:


_________________________

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, sau Îndrumătorul științific (persoana
desemnată de Conducătorul științific să îndrume studentul în laborator)
** Tutorele de practică este Cadrul didactic desemnat de DBBM să organizeze practica studenților (atunci când studentul
nu și-a ales Conducător științific sub îndrumarea căruia să-și efectueze Lucrarea de licență)
*** Îndrumătorul de practică este persoana desemnată de partenerul de practică (organizația în care a lucrat
practicantul)
ANEXA 4

FIȘĂ DE OBSERVAȚIE / RAPORT DE EVALUARE

Date de identificare a studentului

Numele și prenumele studentului: NITU CRISTINA MIHAELA

Specialitatea: Biochimie, Anul de studiu: lll

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ): Practica pentru elaborarea lucrarii de


licenta

Numele organizație în care s-a efectuat practica:FACULTATEA DE BIOLOGIE

Numele cadrului didactic supervizor*: Irina Gheorghe

Numele îndrumătorului de practică***: IRINA GHEORGHE

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică: octombrie 2018 - decembrie 2018

Nr. de ore de practică: 42

Nota (se acordă note


Nr. crt. Criteriu
de la 1 la 10)
1 Calitatea și cantitatea rezultatelor muncii
2 Motivare
3 Eficiență
4 Disciplină, punctualitate
Relații personale ale practicantului în organizație/
5
capacitatea de muncă în echipă
Respectarea regulamentului de ordine interioară al
6
organizației
7 Dobândirea competențelor profesionale
Nota finală

Cadru didactic supervizor*/ Îndrumător de practică***, Data,

Nume: _____________________________ _____________

Semnătura: _________________________

* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, sau Îndrumătorul științific (persoana
desemnată de Conducătorul științific să îndrume studentul în laborator)
*** Îndrumătorul de practică este persoana desemnată de partenerul de practică (organizația în care a lucrat
practicantul)
ANEXA 5

FIȘA DE EVALUARE A REZULTATELOR STAGIULUI DE PRACTICĂ

Date de identificare a studentului

Numele și prenumele studentului: NITU CRISTINA - MIHAELA

Specialitatea: Biochimie, Anul de studiu: lll

Disciplina de studiu (conform Planului de învățământ):Practica pentru elaborarea lucrarii de


licenta

Numele organizație în care s-a efectuat practica: Facultatea de Biologie

Numele cadrului didactic supervizor*/ tutorele de practică**: IRINA GHEORGHE

Numele îndrumătorului de practică***: IRINA GHEORGHE

Perioada în care s-a desfășurat stagiul de practică: octombtrie 2018-decembrie 2018

Nr. de ore de practică: 42

Nota (se acordă


Nr. crt. Criterii de evaluare Pondere
note de la 1 la 10)
1 Fișa de observație/ Raport de evaluare 50%
2 Caiet de practică 50%
3 Nota finală 100%

Cadru didactic supervizor*/ Tutore de practică**, Data,

Nume: _____________________________ _____________

Semnătura: _________________________
* Cadrul didactic supervizor poate fi: Conducătorul științific al lucrării de licență, Cadrul didactic supervizor al practicii
studenților desemnat de DBBM (atunci când studentul nu a decis sub îndrumarea cărui Conducător științific își va
efectua Lucrarea de licență)
** Tutorele de practică este Cadrul didactic desemnat de DBBM să organizeze practica studenților (atunci când studentul
nu și-a ales Conducător științific sub îndrumarea căruia să-și efectueze Lucrarea de licență)
*** Îndrumătorul de practică este persoana desemnată de partenerul de practică (organizația în care a lucrat
practicantul)