Sunteți pe pagina 1din 1

Interogarea bazei de date înseamnă regăsirea şi extragerea datelor stocate în aceasta , într-un mod util scopului

urmărit.
 Rezultatul unei interogări reprezintă o foaie de răspuns dinamic, care nu mai există fizic după închiderea
interogării.
 Crearea unei interogari se poate în următoarele moduri:
 Crearea pas cu pas în modul Vizualizare proiect
 Utilizând Expertul
 Exprimarea cererii în limbaj SQL
 Crearea unui filtru şi salvarea acestuia ca cerere de interogare.

Tipuri de interogari:
 Interogări de tip „Selectare” care afişează datele din mai multe tabele şi nu permite actualizarea
datelor.
 Constituie o sursă de date pentru un raport sau formular.
 Interogări de tip „Tabel incrucisat” pentru sintetizarea datelor sub forma unei foi de calcul de tip Excel.
 Interogări de tip „Parametru” care folosesc aceeaşi interogare de mai multe ori cu parametrii diferiţi.

Crearea interogarilor :
 Paşii creării unei interogări sunt:
– Alegerea tipului de interogare;
– Alegerea tabelelor / interogărilor care vor constitui sursa de date a interogării (în partea superioară a
ferestrei de lucru);
– Selectarea câmpurilor (mutarea prin glisare în grila de proiectare– în partea inferioară a ferestrei de
lucru) şi eventual stabilirea unor criterii de selecţie.
– Ordonarea datelor (Sortare) crescător / descrescător. Dacă există mai multe câmpuri ordonate se aplică
ordonarea începând din stânga.
Crearea unor câmpuri calculate:
– Se selectează coloana şi se accesează comanda de meniu Totals ( )
– Se selectează Expresion în linia de Totals
– În linia Campuri se introduce expresia sub forma:
– Nume rezultat : [Câmp1] operator aritmetic [Câmp2]
– Realizarea unor operaţii de calcul asupra tuturor înregistrărilor :
– În linia Totaluri , unde apare Grupare ,se alege tipul de operaţie dorit