Sunteți pe pagina 1din 129

GHID TURISTIC

Regiunea Nord -Est


Cuvântul dinainte de luatul la pas

„Trecutul este ușa viitorului.” (Bogdan Petriceicu Hașdeu)

Omul este rădăcina tuturor lucrurilor, iar la rădăcina identității omului stau
toate cele care i-au crescut măreția și l-au înzestrat cu darul vieții infinite prin
trecutul mereu glorios: natura, religia, istoria, locurile, alți oameni, vânturile,
soarele, păsările, rânduielile dospite îndelung în cuptoarele vremii, poezia,
credința, crezările. A umblat pământuri și a crescut universuri în mii de ani de
călătorie în lumile ce i-au fost înainte necunoscute, neghicite, neintuite. A avut
încredere, a sădit, a așteptat, s-a rugat, a cutezat și a sperat că lucrurile pe care
le-a lăsat în urmă vor rămâne să facă istorie și urmașilor urmașilor lui.

Tot omul a fost cel care a visat ca cei ce-i vor urma să rămână uniți, să nu-
și dea în uitare obârșia și să pună preț mare pe moștenirea care le dădea
imensul dar de a o păși sau de a o privi. Moștenirea pleacă din câmpuri și
păduri, trece prin sate și prin sufletul țăranului mândru, trăiește în ziduri, troițe
și monumente, se transformă în simbol de mare însemnătate și se întoarce în
natură, în Dumnezeul care le-a creat pe toate și care pe toate le-a dat omului
înapoi spre a-l învăța smerenia, respectul și dragostea pentru tot ceea ce alege
să lase și el în urmă.

La fel ne scriem destinele și în Moldova, frumoasa, maiestuoasa Moldovă,


plină de întâmplări, povestiri și povești frumos curgătoare, cu domnitori,
naturi, jurăminte veșnice și rugi nescrise de „nu mă uita”. Cine, unde și cum ar
putea vreodată să o uite, cu toate cotloanele, ungherele și ascunzișurile ei care
abundă de istorie, de mit, de legendă și credință pusă mărturie la fundațiile
celor mai mândre biserici din Nord Estul României?

„De Moldova mă simt legat prin toate fibrele mele. Legătura mea cu pământul, cu
cerul şi apele Moldovei nimic nu o poate deznoda. În molcomul peisaj moldovean,
printre oamenii cuviincioși, de discretă nobleță sufletească ai acestei blagoslovite
provincii, mă simt ca în cel mai prielnic mediu. Mă simt înfrățit cu tot ce este
moldovean.” (George Enescu)
În inima ei se ascunde de bunăvoie capitala celor 7 coline, parcă anume îi ridică de pe umeri greutățile, iar natura mereu primitoare va încărca
pentru a se lăsa descoperită. Iașul, revelația care se naște fără oprire în ochii simțămintele cu tot ce e pur și omenesc, de când e lăsată lumea. Zona ce se
celor care îi trec pragul, e meritul reliefului, așezării, al unei istorii bântuite de vrea descoperită e bogată și se îmbogățește treptat prin noi și noi locuri mistice,
izbânzi eroice, al unui Dumnezeu bun cu moldovenii, care i-a ocrotit și i-a pus feerice, întregitoare. Pornim din nou împreună pe drumurile lor, pentru a le
la adăpost de năpaste. Același Dumnezeu le-a dat prin minte moldovenilor de împodobi cu aceeași pași curioși care le certifică prezența.
odinioară și celor care ne îmbogățesc prezentul să ridice numele Iașilor prin
oameni și locuri care să facă cinste celor două noduri libere din care șiroiește Drumul și oamenii lui
esența neamului nostru. Itinerariul prezentat aici e pe înțelesul tuturor și se mulează pe suflet. Pleacă
din pornirea oamenilor locului, uniți, conform moștenirii și promisiunilor tacite
Religia, cultura și tradiția locului binecuvântat făcute față de predecesori. 4 grupuri de acțiune locală și-au asumat rolul de
Fără credința în Dumnezeu, fără lustrul moștenirii culturale (pusă la loc de cinste pionieri și inițiatori ai proiectului care reamintește de ce Iașiul e bun cu oamenii
în muzee, fabrici și conace spre a aminti mereu de trecutul în care prezentul lui și cu cei care vor să îl cunoască.
dacă nu se oglindește, moare), fără datina respectată cu sfințenie și primită Drumul nu e anevoios, nici încurcat, e plin de minunății. Pornește din Nord,
ca dar primordial în cinstea originii și identității noastre, cum ne chemăm și din miezul monumental și verde - Rediu-Prăjeni, trece prin Valea Prutului
cum ne recunoaștem între noi drept oameni ai Moldovei, oameni ai Iașului, cu bisericile, eleșteiele, lacurile și barajul ei. Poposește de drag în apele
trufașului, în toate sensurile lui bune? purificatoare din Ștefan cel Mare, cutreieră dealurile din Colinele Iașilor și
Luăm împreună la pas de urmași drumul credinței în Dumnezeu (religia), în se întoarce nesătul acolo de unde a început totul. E drumul infinit, circular al
puterea trecutului (cultura) și în păstrarea lui în veșnicul prezent (obiceiurile). veșnicului dor pe care omul e dator să-l poarte locului. E o invitație încărcată de
Începem călătoria în locuri deja cunoscute ochiului și minții (care i-au construit simboluri și semnificații, hrană pentru identitate, revelație a lucrurilor simple,
regiunii nume) dar și în lăcașuri până acum știute doar de oamenii locului și pure de la care a plecat totul.
dezvăluite în aceste pagini tot de ei.
Rodul și istoria lui
„Legătura cu pământul, cu cerul și apele Moldovei” - arii protejate și agrement Paginile strânse laolaltă și ținute acum de mâini merituoase sunt rodul odiseei a
Cât pământul s-a lăsat călcat și măsurat de pași curioși, cât codrul verde nu s-a 4 echipe (Grupuri de Acțiune Locală): GAL „Colinele Iașilor”, GAL Regiunea Rediu-
rușinat să freamăte când era căutat de adăpost, cât apele au curățit suflete și Prăjeni, GAL Ștefan cel Mare și GAL Valea Prutului. Minunata călătorie pleacă
lucruri, cât iarba s-a lăsat culcată la pământ în poieni și cât luncile s-au lăsat din inițiativa trasată prin proiectul „Cooperarea Grupurilor de Acțiune Locală în
îndrăgostite de apele lor curgătoare, natura nu s-a oprit din drumul ei. S-a vederea promovării obiectivelor turistice din teritoriul comun, prin realizarea unui
arătat în toată frumusețea ei fără seamăn, s-a lăsat descoperită și vizitată, i-a ghid turistic interactiv cu elemente de tehnologie QR”.
permis omului să o cunoască și să o primească în lumea lui. E darul modest întors moștenirii des amintite în aceste prime cuvinte, niciodată
Orașul cade greu câteodată. Atunci când suflul lui devine apăsat, împrejurimile a fi uitată în viitor. E o promisiune făcută urmașilor urmașilor noștri pe care, la
vremea lor, o vor face mai departe.
GAL
„VALEA PRUTULUI”
Paralel cu râul ce îi poartă numele, GAL-ul Valea
Prutului însoțește teritoriul județului Iași de la
nord la sud-est, începându-și al său drum chiar
din sud-estul Botoșaniului. Pătrundem într-o zonă
binecuvântată cu toate frumusețile croite de om
sau natură, începem călătoria minții și a sufletului în
unele dintre cele mai împlinite teritorii ale frumoasei
noastre regiuni.
Obiective Natura 2000,
arii protejate
și monumente naturale
Eleșteele JIJIEI și MILETINULUI
Valea Prutului e un loc în care natura a decis să își lase unele dintre
cele mai frumoase daruri. Împărțite și cu alte regiuni din jurul Iașului,
Eleșteele Jijiei și Milentinului (arie de protecţie specială avifaunistică)
ne primesc curajoase în vizită pentru că de când le-a zărit frumusețea
de nedescris, omul a avut grijă de ele.
Ajungem în Depresiunea Jijiei (acolo unde se află situl cu același nume)
pe DN24c sau pe drumurile judeţene ce leagă localităţile Movileni -
Ţigănaşi – Mihail Kogălniceanu - Vlădeni - Hălceni – Şipote. Zona nu e
greu de găsit, chemarea ei o auzim de la depărtare.
E locul în care își găsesc casă specii protejate de păsări (în această
arie au fost identificate un număr de 205 specii de păsări, din care
un număr de 34 sunt specii protejate la nivel european, printre
care bătăuşul, piciorongul, fluierarul de mlaştină, ploierul auriu,
ciocîntorsul şi becaţina mare). Cea mai mare colonie mixtă de stârci
din bazinul românesc al Prutului, dar şi cea mai mare şi mai diversă
grupare de specii de păsări de ţărm clocitoare din estul României se
gândesc dacă să ne apară sub ochi, numai cât să nu ne vină a crede.
Migratoarele numite mai sus, dar și fluierarul de mlaştină, ploierul
auriu, eretele sur, cormoranul mic, barza albă, egreta mare, raţa
roşie, gârliţa mică, şerparul, populează (în timpul pasajului) spațiul în
care ne aflăm.
Ne facem și noi loc în aceste spații descrise de râuri, lacuri, mlaștini,
turbării, culturi (teren arabil) și pășuni. Ne vrăjește apa și viața de pe
lângă ea, greu ne vine să credem că asemenea minunăție s-a născut
la doi pași de noi.
ORAȘUL
ȘTEFĂNEȘTI
Baraj Stânca Costești
Așteptam de mult să ajungem aici, în acest
colț de lume minunat ce poartă numele
de Barajul de la Stânca Costești. Cine ar fi
bănuit că mâna omului poate ajuta natura
să nască noi paradisuri în miezul ei: lac lin
cât vezi cu ochii (cel mai mare lac artificial
din România), păsări nemaivăzute (din 178
de specii migratoare găsite aici, 44 de specii
sunt protejate în Europa), întinderi verzi de
copaci parcă așezați cu mâna unul câte unul
de Dumnezeu.

Barajul are o poveste frățească pentru


noi. Aici se trece frontiera către Republica
Moldova, iar în 1971, atunci când a început
construcția, românii de o parte și de alta a
graniței și-au mutat casele pentru a-i lăsa
loc să crească colosal, impunător, luminos (7
sate de pe partea României și 11 sate de pe
partea Republicii au fost mutate). De atunci,
acest rezervor imens de energie alimentează
și Republica Moldova, și malul românesc.

Ne aflăm în al doilea baraj din România


ca mărime, dovada unor ani ‘70 care au
îmbogățit România cu una dintre cele mai
costisitoare investiții: 60 de tone de aur
pentru acest colos din beton înalt de 43 de
metri și lung de 300. 7 ani de muncă pentru
ca noi, astăzi, să putem învăța care este
rețeta unei Românii care uimește aproape la
fiecare pas.
Statuia lui
ȘTEFAN LUCHIAN
La Ștefănești ne întâlnim cu un geniu al
frumosului, una dintre mâinile talentate
ghidate pe pânză de Nicolae Grigorescu:
pictorul Ștefan Luchian ne așteaptă
imortalizat în piatră de către sculptorul
Oscar Han. Bustul său este un omagiu adus
celui care a rămas în amintirea românilor
ca unul dintre cei mai delicați, sensibili și
pastelați pe care țara aceasta i-a oferit.
Ni se face dor de anemonele copilăriei,
Luchian ne amintește de ele și sperăm să
ne apară în drum cât de repede. Poate așa
se mai potolește nostalgia unor vremuri pe
care e aproape imposibil să le primim înapoi.
Natura care l-a inspirat atât de sublim pe
pictor încă se desfășoară în fața noastră,
așa că pornim din nou pe traseu, vrem să
cuprindem cât mai mult din ea cu privirea.
COMUNA
ANDRIEȘENI
Biserica IEPURENI
Mergem pe DJ 282 F Vlădeni – Andrieșeni
până în satul Iepureni unde ne așteaptă o
nouă bucată de istorie. Biserica Sf. Nicolae,
construită în jurul lui 1783, ne așteaptă
răbdătoare în lunca Jijiei, în zona inundabilă,
unde înainte era și vatra satului. Îi țin
companie clopotnița, cimitirul și noi, în doar
câteva clipe. Ca o bucățică de cer pictat
pe lemn (are un albastru de poveste), o
vedem de la depărtare: frumoasă, modestă,
bătrână, ca o bunică ce își așteaptă nepoții.
Monumentul Eroilor
Andrieșeni
COMUNA
BIVOLARI
Domeniile Lungu
La 40 de km de Iași, regiunea începe de ceva
vreme să ia înapoi ce e al ei. Încă din Evul
Mediu nord-estul României a fost atestat
ca zonă viticolă, iar în preajma localităților
Bivolari și Trifești viile au început să dea rod
acum patru ani pe aproape 250 de hectare
(deținute de 2 proprietari).
Ne sunt curioase papilele să afle minunăția
lăudată și premiată de pe Domeniile Lungu,
așa că le facem o vizită fără să ezităm.
Sunt altoiuri franțuzești și austriece, iar
cu fiecare pas pe care îl facem într-acolo,
așteptările ne cresc. Albele (Fetească Regală,
Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, Tămâioasă
Românească, Chardonnay, cărora li se vor
adăuga în curând Traminerul, Feteasca
Albă și Rieslingul de Rhin) și roșul (Fetească
Neagră) sunt nerăbdătoare să ne ungă
sufletele și paharele. Mergem să le degustăm
și să facem o plimbare în vie.
În Bivolari, Domeniile Lungu ne pregătesc
și mai multe surprize pe lângă așteptatele
degustări de vin: pescuit, fermă de animale
(struți, găini de rasă, porci mangalița, porci
vietnamezi, bovine, oi, capre, bivoli), jocuri
distractive, hidrobiciclete. E un loc tare
potrivit pentru un popas, o masă bună și
puțină odihnă.
Vasile Lungu este exemplul fermierului
român care și-a găsit locul în vremurile pe
care le trăiește. Ancorat spiritual în trecut,
privește spre viitor și învață permanent
cum să nu se oprească din a crește. Ne dă
încredere că regiunea aceasta va înflori
frumos și ne continuăm drumul cu zâmbetul
pe buze.
Biserica SF. ILIE
Soloneț Bivolari
Satul Soloneț din Bivolari este prezent pe
harta opririlor cu o biserică de la 1820,
monument al credinței patinat de vremuri.
Intrăm în modestele încăperi ale Bisericii
ortodoxe Sf. Ilie cu încrederea că o vom
regăsi, ori de câte ori aceste locuri ne vor
chema în vizită.
COMUNA ROȘCANI
Biserica RĂDENI
Am pornit pe drumul Roșcaniului cu certitudinea
că aici ne așteaptă ceva care ne va rămâne în
amintire. În satul Rădeni ne bucură sufletele o
bisericuță bătrână din lemn, Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil (Sf. Voievozi). Construită la 1780,
aceasta a luat locul unui lăcaș de cult încă și mai
vechi, ridicat în 1485.
Mica biserică ne poartă într-o călătorie prin
multe decenii de viață, iar cine are urechi să îi
asculte toate poveștile va pleca de aici încărcat
de secrete istorice.
Iazuri
În nordul Pădurii Roșcani ne planifică
un popas iazurile care-i alcătuiesc salba:
Comoara, Roşcani I şi II, Căveşti şi Rădeni I.
Sunt atât de multe locuri superbe pentru tras
sufletul aici, încât cu greu ne putem decide
unde să întrerupem temporar traseul. Jijia
ne-a făcut un mare dar și multe ne va mai
face pe parcurs.
Biserica de lemn
SF. GHEORGHE
Satul Roșcani ne-a pregătit istorie în
Biserica de lemn Sf. Gheorghe care a
văzut lumina zilei în 1780. E frumoasă,
albă și îngrijită, căci oamenii din zonă nu
au stat deoparte când ridurile au început
să i se vadă.

Curtea ei găzduiește monumentul eroilor


căzuţi în primul război mondial, iar în
spatele altarului este mormântul preotului
Gheorghe Ilievig (1840-1870).
Le vizităm pe ambele în liniște, ca oaspeți
cumsecade ce suntem la începutul
drumului.
COMUNA
trifeşti
Casa NEGRUZZI
Ne întoarcem pe malul Prutului, la 5 km de
șoseaua Iași - Ștefănești, în Hermeziu (fostul
”Trifeștii Vechi”, locul dinastiei Negruzzi), pentru
a încerca să îl cunoaștem mai bine pe scriitorul
Constantin Negruzzi, după mama căruia satul a și
fost rebotezat. Pentru aceasta, pășim în casa de
vis-a-vis de biserica din sat, în conacul moștenit
de tatăl scriitorului în 1807 și în care Costache
Negruzzi a copilărit.
Transformată în muzeu în 1995, construcția a
fost nominalizată între altele 65 din întreaga
Europă de către Fundaţia EMYA din Bristol pentru
premiul Muzeului European al anului 1996.
Astfel, ne facem intrarea într-un spațiu sacru,
decorat cu manuscrise, cărţi în ediţii prime şi cu
autografe, fotografii edite şi inedite, obiecte care
le-au aparţinut scriitorilor, numeroase extrase
din operele lor, precum şi din cele ale exegeţilor
acestora, fişe bio-bibliografice şi genealogice,
tablouri și portrete în ulei.
Camerele memoriale ni-l dezvăluie și mai
mult pe Negruzzi, la un nivel personal,
aproape intim. Fotografii de familie,
portrete, instrumente muzicale,
toate ne fac să simțim parcă
vibrațiile foștilor proprietari
pe coridoare, în pereți, prin
ferestrele deschise.
E curios cum poți intra
pentru prima dată în
casa cuiva pe care nu l-ai
cunoscut vreodată, dar pe
care ai impresia, atunci când
pleci, că l-ai știut dintotdeauna.
Vom reveni aici, ne-am simțit ca
acasă.
Râul PRUT
Soarele arde, căutăm mereu o urmă de
răcoare în opririle noastre. Tocmai când
credeam că plecăm pe arșiță din Valea
Prutului, râul ne mai cheamă o dată la el.
Cât încă mai ține Trifeștiul în drumul
nostru, Prutul l-a însemnat cu 9 terase
după schimbările geologice din Platforma
Moldovenească. Înălțimile lor pleacă de la 2 și
se opresc la 140 de metri. Aici, malul Prutului
e nisipos iar noi tocmai ce ne gândeam că
e vreme numai bună de plajă și o tură de
scăldat! Nu ne-am întoarce acasă fără să
facem cunoștință cu răcoarea apelor lui.
Suntem curioși cum e pe aici în miezul iernii.
Frumos tablou trebuie să se picteze...
COMUNA
probota
Iazul lui Dumnezeu
Contact: la 30 km de Iași, Sat Perieni
(la 5 km distanță de sat, drum de
țară), Comuna Probota;
Tel.: 0232.411.470, 0788.401.895
40 de hectare de luciu de apă ne șoptesc la
Probota că ascund de ochii noștri crap, caras
și șalău. În Iazul lui Dumnezeu (acolo unde
se spune că în urmă cu mulți ani o ploaie
mare ar fi produs o alunecare de teren,
formând lacul prin blocarea cursului unui
pârâu) pescarii aruncă undițele în număr de
maxim 4 și sunt bucuroși. Locul e splendid, o
adevărată minune a naturii.
Ni se face o poftă inexplicabilă de pește
proaspăt scos din baltă, tăvălit prin mălai
și ciufulit în ulei încins. Oare vreunul dintre
pescari stă în apropiere și e dispus să ne
cheme la masă?
COMUNA
ȚIGĂNAȘI
Pădurea STEJARI
O drumeție din povești ne așteaptă pe
următoarea bucată de drum (la pas sau pe
biciclete). Poteci late și un peisaj superb cu
lac, stuf și rațe se lasă descoperit pe după
copacii pădurii din Stejari, comuna Țigănași.
Ce loc mirific aici, într-un colț de lume atât de
apropiat de al nostru!
Ne oprim la umbră din nou, e atât de greu
să mergi înainte când vezi ce locuri fantastice
trebuie să lași în urmă. Ne gândim la oamenii
de pe aici. Oare cum de nu umplu ochi zona
aceasta cât e ziua de lungă? Ori chemarea
pământului ce trebuie lucrat e mai puternică
decât cea a copacilor de a-i umbri și odihni?
JIJIA
Frumoasa și generoasa Jijie străbate GAL-ul
Valea Prutului și îl îmbracă în luciu de apă
scos din poezii și pus de natură exact prin
locurile pe care le străbatem. Ne apare în
drum parcă exact atunci când ne apucă dorul
de susurul și culorile ei odihnitoare.
Biserica Nașterea
Maicii Domnului din
Mihail Kogălniceanu,
1994
COMUNA
POPRICANI
Balta TEIVA VIȘINA
Ne întâlnim pentru prima dată pe traseu cu
Sărăturile Jijiei Inferioare-Prut și ne oprim
la una dintre minunile zonei. Rezervația
acvatică de interes național Teiva Vișina ne
găsește la limita dintre comunele Victoria
și Popricani destul de curioși cât să aflăm
că aici ne putem întâlni cu țigănușul și linul
(Tinca tinca, specie protejată de pește de apă
dulce).
Aproape 7 hectare de luciu de apă ne răpesc
privirile și nu putem să ne gândim decât la un
singur lucru: un început mai dulce nu puteam
avea pentru drumul nostru.
Biserica de lemn
SF. PROROC ISAIA
O biserică micuță din preajma cimitirului
din satul Cârlig al Popricanilor ne atrage
atenția și ne apropiem pentru a-i afla
povestea. Ridicată la 1816, în nord-vestul
satului, biserica din lemn poartă numele
ctitorului ei, ieromonahul Isaia și, de atunci,
este ținută în picioare de enoriașii săi. E
uimitor cum într-un loc atât de mic încape
atât de multă credință și răspunsuri la atât
de multe rugăciuni.
COMUNA
VICTORIA
Biserica
SF. NICOLAE-LUCENI
Ultima oprire din Valea Prutului e în satul
Luceni, comuna Victoria, unde Biserica Sf.
Nicolae își așteaptă credincioșii tocmai de
la 1800. Ca mai toate bisericile din zonă,
aceasta străjuiește și ea cimitirul, unde
câteva cruci vechi din piatră îi demonstrează
vechimea.
Drumul Văii Prutului se încheie aici. Deja ne
e dor de toate locurile pe care le-am vizitat
și parcă simțim o urmă de vină că plecăm
și le lăsăm în urmă. Cu toate acestea, însă,
ne dăm seama că suntem abia la începutul
drumului și că sentimentul acesta îl vom
mai simți de câteva ori de acum înainte.
GAL
„ȘTEFANCEL
ȘTEFAN CELmare
mare”
Intrăm într-o regiune întinsă de la Iași la Vaslui care
Intrăm într-o regiune întinsă de la Iași la Vaslui care
are gloriile și frumusețile ei istorice, curtată de natură
are gloriile și frumusețile ei istorice, curtată de natură
cu bijuterii una și una. Este binecuvântată de omul
cu bijuterii una și una. Este binecuvântată de omul
care i-a locuit pâmînturile și care i-a lucrat câmpu-
care i-a locuit pământurile și care i-a lucrat câmpu-
rile, dar și de Dumnezeul care a ales ca aici să po-
rile, dar și de Dumnezeul care a ales ca aici să po-
posească mai mult istoria neamului românesc. Ne
posească mai mult istoria neamului românesc. Ne
numim moștenitori ai lui Ștefan cel Mare și acum îi
numim moștenitori ai lui Ștefan cel Mare și acum îi
călcăm pe urmele de pe aceste tărâmuri, vedem cum
călcăm pe urmele de pe aceste tărâmuri, vedem cum
se ridică spre cer ecourile credinței lui nemărginite și
se ridică spre cer ecourile credinței lui nemărginite și
cuprindem cu privirea colțurile de lume în care și-a
cuprindem cu privirea colțurile de lume în care și-a
trăit parte mare din viață.
trăit parte mare din viață.
Ștefan, venim!
Ștefan, venim!
Obiective
Natura 2000,
arii protejate și
monumente naturale

Pădurea MEDELENI
Pe lângă DJ249 Sculeni – Podu Jijiei, între
Victoria și Golăiești (vestul Medeleniului),
128 de hectare de pădure se întind în fața
noastră ca o oaste pregătită în orice clipă
să ne primească ordinele. Nu avem decât
două dorințe: să ne adăpostească de soare
și să ne ghideze pașii spre laleaua pestriță și
ghiocelul de baltă, apariții rare și protejate în
această zonă.
Pășim cu grijă, nu vrem să deranjăm cu nici
măcar o șoaptă armonia care domnește
aici. Rămânem pe aceste meleaguri pentru
că natura e generoasă cu noi. Cotul Bran și
Jijia Veche ne creează suficiente prilejuri de
a ne amâna vizitele viitoare. Cât ține traseul
prin Golăiești, Ungheni, Țuțora, Prisăcani,
Costuleni, ne bucurăm de ore relaxate la
pescuit sau la admirat arii protejate (Cotul
Bran) din Podișul Moldovei.
Pădurile din jurul
Dobrovățului: pădurea
Bârnova - Repedea, pădurea
Bârnova, pădurea Pietrosu
Dobrovățul e înconjurat de verde, de parcă ar vrea să se ascundă de ochi indiscreți sau, mai
degrabă, de parcă ar vrea să se lase descoperit treptat, ca un premiu primit la finalul unei
călătorii inițiatice. Arborii din jurul lui alcătuiesc Pădurile din jurul Dobrovățului, denumire
pe care ne luăm libertatea să o folosim (doar ne aflăm pe pământuri prietenoase).
Pădurea Bârnova-Repedea, Pădurea Bârnova și Pădurea Pietrosu îi țin companie
Dobrovățului de când a fost creată lumea. Cu primele două ne vom mai întâlni pe traseu,
iar cu rezervația naturală Pădurea Pietrosu dăm piept când mergem spre Mănăstirea
Dobrovăț, căci ne este ghid până acolo. Din când în când, ne ridicăm privirile ca să
cuprindem cu vederea toată înălțimea fagilor, carpenilor și teilor, specifici Podișului
Central Moldovenesc.
E prilej de trasee printre copacii acestor păduri, multe duminici se pot petrece cu familia
pe aici.
Fânațurile
de la Glodeni
și lacul de
acumulare
Căzănești
Un alt dar al naturii de care trebuie să ne
îngrijim ne apare pe traseu la Glodeni.
Fânațurile intră în categoria ariilor protejate
din regiune și ocupă peste 50 de hectare ce se
află sub administrarea orașului Negrești din
Vaslui. Și-au făcut aici loc plante importante
din flora României pe care sperăm să le zărim
în drumul nostru: sânziana de stepă moldavă,
târtanul sau capul șarpelui. Pământurile
pe care călcăm acum chiar reprezintă acel
„locus classicus”, de unde a fost descrisă
pentru prima dată specia de floră Galium
moldavicum (sânziana de stepă moldavă).

Și dacă tot suntem în zonă, o vizită la Căzănești


(care e la o aruncătură de băț de aici... fără
exagerare, oricum drumurile de aici sunt atât
de frumoase încât distanțele dispar) sigur nu
strică. Lacul de acumulare de acolo ne invită
la un pescuit pe 156 de hectare de luciu de
apă sub care caută momeală crapul, bibanul
și carasul.

Este loc de pus cortul acolo, deci, dacă ne


prinde pofta de pește la lăsarea serii, avem
unde pune capul pe pernă. Dacă nu avem
somn, continuăm să căutăm peștii (e permis
pescuitul nocturn) cu maxim 4 lansete de
om. A doua zi de dimineață pornim oricum
iarăși la drum, avem mult traseu în față.
COMUNA ARONEANU
Biserica Sf. Nicolae
Drumurile noastre în GAL-ul Ștefan cel Mare ne poartă
pe urmele Mușantinilor, una dintre cele mai importante
dinastii domnitoare ale Moldovei. Printre cei mai de seamă
reprezentanţi ai Muşatinilor se numără Alexandru cel Bun,
Ştefan cel Mare şi Alexandru Lăpuşneanu: ctitori, domnitori
și chipuri grandioase ale istoriei românești, dintre care cel
mai răsunător nume îl poartă Ștefan (biruințele sale ducând
la apogeu renumele Mușatinilor). Iată ce bucată de istorie ne
așteaptă la prima oprire din Aroneanu!
Ajunși în comuna botezată după Aron Vodă, poposim într-un
loc ce se bănuiește (conform cronicarului Grigore Ureche) că
ar fi dovada căinței domnitorului supranumit „cel Cumplit”:
Biserica Sf. Nicolae construită de acesta aici la 1594 (pe atunci
menită a fi mănăstire de călugări). Noul lăcaș de cult (ultima
ctitorie Muşatină cunoscută până azi) a fost ridicat pe temelia
fostei biserici (Biserica de la Greci) construite acolo de tatăl său,
Alexandru Lăpușneanu.
Trecută de la greci la români și apoi din nou înstrăinată, loc de
tabără pentru oști străine, transformată în metoc al Patriarhiei
de la Constantinopol, susținătoare a vestitei Școli Patriarhale
(unde a învățat și Cantemir !), fosta mănăstire de călugări
s-a lăsat îngenuncheată de destinul ei „nomad”, chiar dacă
pământul pe care a fost ridicată nu și-a schimbat vreodată locul.
Zidurile de piatră, turnurile de colț, chiliile și celelalte clădiri
anexe s-au prăbușit, singura care a rămas în picioare spre a
duce credința mai departe fiind vechea Biserică (restaurată la
1907 și trecută prin încercările unui incendiu în 1944).
Este o apariție cu totul specială în fața ochilor noștri. Construită
din piatră și cărămidă, Biserica Sf. Nicolae este o revelație
artistică datorită proporțiilor sale armonioase, cât și originalului
decor exterior, unice în istoria artei medievale românești.
Poarta de la intrare ne pregătește pentru ceva grandios, pornim
în căutarea minunilor din curtea bisericii cu mari așteptări.
Biserica SF. ILIE
Istoria ne continuă drumul în satul Rediu-
Aldei din Aroneanu, spre Biserica Sf. Ilie,
unde soldați români și-au găsit odihna în
al II-lea Război Mondial, în perioada în care
clădirea funcționa ca infirmerie.
Construită din piatră și cărămidă în 1718 de
către Maria Catargi, construcția domnește
asupra nord-est-ului satului în forma sa de
corabie fără turlă. De-a lungul existenței
sale, Biserica a fost reparată de către
enoriașii săi în trei rânduri (1939,1956 și
1985).
Lacurile ARONEANU și
DOROBANȚ
În căutarea unui popas în care să ne tragem
puțin sufletul, alegem dintre cele două
lacuri care ne sunt la îndemână în comuna
Aroneanu. Lacul de baraj artificial de luncă
din Câmpia Moldovei ce poartă numele
comunei oglindește cerul pe 23 de hectare
de apă liniștită și primitoare. Crapul, bibanul
și carasul sunt la ei acasă aici, iar pescarii de
pe mal ne îndeamnă să ne încercăm norocul.
Pe partea cealaltă a barajului, în satul
Dorobanț, lacul de acolo (mai mare, întins pe
70 de hectare) ne face cu ochiul să ne bălăcim
puțin în apele lui răcoroase. De regulă, sunt
mulți tineri aici care vin să facă o baie, așa că
ne facem curaj să îi cunoaștem și noi apele
măcar pentru câteva clipe, înainte de a ne
continua drumul. Dacă e zi de antrenamente,
poate prindem și canotorii juniori la lucru
(baza nautică de pe Dorobanț a fost declarată
Centru de pregătire olimpică la canotaj).
Toată zona este sublimă, cadorisită cu ape și
vegetație, deopotrivă.
COMUNA
GOLĂIEȘTI
Biserica SF. NICOLAE
Satul Cilibiu are motiv de mândrie prin
Biserica Sf. Nicolae (Sf. Treime / Sf. Arhangheli
Mihail și Gavriil), care datează din secolul al
XVIII-lea. Lângă cimitir răsare impunătoare
o clădire ninsă de ani, dar vizibil mângâiată
de mâna omului de-a lungul existenței sale.
Familia Sturdza a ridicat pe locul unei foarte
bătrâne biserici o construcție nouă în 1818,
alături de care a așezat și cavoul în care au
fost înmormântați unii dintre membrii ei
(cavou distrus în mare parte și folosit drept
cazemată de ruși în cele două războaie
mondiale).
După veacuri de chin și rezistență în fața
celor mai grele dintre încercări, biserica
există datorită ostenelii credincioșilor din sat
, care nu îi dau voie să piară.
Biserica
NAŞTEREA SFÂNTULUI
IOAN BOTEZĂTORUL
În nord-estul Iașului, Medeleniul ne aduce
zâmbetul pe buze, ne amintește de copilărie
și pare că ne e prieten de când eram de-o
șchioapă. Intrăm încrezători în sat ca într-
un loc pe care îl știm ca în palmă și cu care
avem ciudata impresie că împărțim ceva tare
important.
A rămas acolo, în povestea noastră, de când
eram mici. Ajungem la el greu, prin Golăiești,
Grădinari, și descoperim un loc peste care
parcă anii au trecut fără să-l aducă în prezent.
Îi străbatem drumurile neasfaltate cu
sentimentul că așa trebuie să se întâmple
dacă e să îl simțim cu totul. Căutăm biserica
din nord-vestul satului, pe care a construit-o
în 1845 boierul Alecu Donici (proprietarul
de atunci al Moşiei Medelenilor) pe un teren
donat de acesta pe vecie.
O găsim odihnindu-se pe malul drept al
Prutului, încărunțită, încercată de timpuri și
singură, căci o nouă biserică i-a luat locul între
timp. Lîngă aceasta se poate vedea şi azi o
parte din vechiul conac boieresc de care mulți
ne-am legat copilăria. Mângâiem bătrâna
biserică încă o dată cu privirea și ne îndreptăm
nerăbdători într-acolo.
Conacul
familiei Deleanu
În curtea bisericii noi din Medeleni intrăm cu emoție pentru că aici, între copacii descriși de
Teodoreanu, ar trebui să descoperim conacul în care acesta își petrecea vacanțele și despre
care povestea în cuvinte atât de frumoase. Aflăm despre el că în 1960 a fost transformat în
școală care, după 40 de ani de existență, a fost închisă.
Livada pe care parcă o vedeam în fața ochilor când dădeam paginile din „La Medeleni” e
acum curtea noului lăcaș de rugăciune al satului (Biserica Nouă), iar ca amintire a locurilor
verzi vizitate odinioară de cei mai avuți boieri din regiune rămâne un vechi portocal fals
(unul dintre copacii ornamentali străini care umpleau livada).
Boierii petreceau aici câte trei zile în șir, iar sătenii (în zilele de sărbătoare) treceau prin
fața moșiei în semn de recunoștință pentru familia care le ținea satul în viață. Vremurile
de atunci trezesc nostalgie și regret acum, însă speranța că ceea ce a mai rămas din fostul
conac nu va fi cu totul dat uitării trezește în oamenii locului încredere în vremurile viitoare.
Fostul conac e acum un soi de amintire, dar cartea citită ne ajută să îi completăm imaginea.
Vedem cu ochii minții admirabila casă moldovenească, cerdacul cu model oriental, brăzdat
de balconaşe mici, bucătăria și sala de mese, vedem și grădina intactă, așa cum o vedea
Teodoreanu în verile pe care le petrecea aici. Ceva important e neschimbat, totuși: locul cu
oamenii lui. Ne vine să scriem și noi pe o foaie de hârtie dintr-o scrisoare că „Totul e curat:
oamenii şi lucrurile, cerul şi peisajul. La sfârşitul vacanţei devin şi eu poet!
N-ai grijă!”.
COMUNA
UNGHENI
Biserica de lemn
Sf. Mucenic Dimitrie
Direct de la urmele conacului boieresc din
Medeleni, pornim spre un sat ce poartă
urmele robilor boierești de pe coasta dealului
ce străjuiește șesul Prutului și Jijiei. Ajungem,
deci, în Coada Stâncii din Ungheni, chemați
tot de credința locului transpusă într-o
bisericuță acum mulți ani, pe la 1830.
Urmașa unui schit din pădurea Coada
Stâncii, acum Biserica Sf. Mucenic Dimitrie
e simbolul satului ce a luat naștere în jurul
acesteia după defrișările din 1820. Locul nu
mai este același, surpările cauzate de tăierea
copacilor forțând oamenii să își construiască
satul la 300 de metri mai spre Mânzătești,
lăsând în urmă rămășițele fostului schit.
E adevărat că omul sfințește locul. Prin
aceste colțuri de lume ne e clar că sfințirea
a avut loc prin ridicarea acestor bisericuțe
modeste care ne fac, una câte una, să fim
recunoscători trecutului.
Biserica
SF. PROOROC ILIE
TESVITEANUL
La 20 km de Iași, în Ungheni, Biserica Sf.
Prooroc Ilie Tesviteanul ascultă rugăciuni
de la 1911, anul în care a fost începută
construcția ei. Lucrările au fost întrerupte din
cauza Primului Război Mondial, însă credința
ctitorilor și enoriașilor a fost de nezdruncinat
în fața conflictelor acelor vremuri.
Pășim înăuntru, vrem să cunoaștem
din energia unui loc sfințit în vremea lui
Ferdinand I. Parcă istoria intră și iese pe uși
mai deasă ca aerul.
COMUNA
ȚUȚORA
Biserica
Sfântul Ierarh Nicolae
Odată cu prima postăvărie din Moldova
începe și povestea satului în care ajungem
acum. La Chiperești (întemeiat de către
Domnitorul Ghica Grigorie Alexandru în
secolul al XVIII-lea) vizităm o biserică al cărei
an de construcție variază între 1840 și 1845. A
fost ridicată din lemn şi vălătuci, ca mai toate
lăcașurile de cult cu care împărțea epoca.
O surprindem afectată de alunecările active
ale versantului pe care a fost ridicată și în
fața cărora nu pare să aibă șanse multe
de supraviețuire. Privim la ea cu drag și ne
gândim că poate așa e voia naturii.
Înainte de a ne îndepărta de Chiperești,
intrăm și în cimitir pentru a vizita monumentul
ridicat în cinstea celor 122 de ostași morți pe
acest deal în Primul Război Mondial.
COMUNA PRISĂCANI Biserica SFINȚII VOIEVOZI
În 1804, la Prisăcani, Mitropolitul de atunci al Moldovei, Veniamin Costachi, a terminat
ridicarea celei ce avea să fie pentru următorii 180 de ani singura biserică din localitate. De-a
lungul anilor, biserica a fost reparată și întreținută de enoriași, ca în cazul tuturor lăcașurilor
de cult din regiune în care sătenilor le erau ascultate rugile.
Biserica de vălătuci
SF. NICOLAE
Moreniul ne strigă din nu foarte mare
depărtare că și el crește istorie între
granițe. Ajungem în centrul satului curioși
să cunoaștem biserica de la 1830 făcută din
lemn de brad placat ulterior cu scânduri
galbene. Ca formă, ne amintește de celelalte
biserici din regiune, dar ne surprinde cu
acoperișul ei verzui.
Poposim o vreme în curtea ei unde zărim un
monument al eroilor locali și o troiță.
COMUNA
COMARNA
Biserica Sfinţii
Împăraţi Constantin
şi Elena
În vreme ce Carol I era în fruntea țării,
la Comarna se construia din contribuția
credincioșilor Biserica „Sfinţii Împăraţi
întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena”.
Anul 1910 este motivul pentru care ne oprim
în satul care dă și numele comunei.
Realizată din piatră și în formă de cruce,
biserica este una impunătoare și diferită de
ceea ce ne-a scos în față drumul de până
acum. Parcă se citește pe ea „tinerețea”,
construirea după 1910 părând a-i fi priit.
Intrăm curioși să aflăm ce ascunde între
pereți o astfel de arhitectură. Interiorul este
pictat în ulei, catapeteasma a fost pictată
de preotul pictor V. Damian, iar diversele
sculpturi florale existente pe catapeteasmă
au fost executate la fosta „Şcoală de Arte şi
Meserii” din Iaşi.
În preajma clădirii găsim dovada existenței
unei alte biserici pe aceste locuri, Sf. Nicolae,
urma acesteia fiind marcată printr-o piatră
din 1804, anul ctitoririi ei.
Tradiții
zona de cultură a cireșelor
Cine nu a auzit de cireșele de Comarna, din regiunea
asta locuită de oameni cu îndeletniciri una și una?
Meseriile i-au adunat în sate, iar talentele i-au păstrat
așa. La Comarna e vara plină atunci când cireșele
plesnesc pe lângă sâmbure și noi facem în așa fel ca să
picăm de musafiri fix când le e boaba mai dragă.

Așadar, pofta de cireșe ne mai păstrează ceva timp în


raiul lor, acolo de unde zici că pleacă toate. Peste 600
de hectare de livadă cu cireși adună toate cotloanele
Comarnei și nu există sătean să nu îți poată oferi la
orice oră din vară măcar un pumn din cireșul propriu.
Mâncăm câteva ca să ne astâmpărăm poftele, dar luăm
și pentru drum, cine știe când ne mai poartă vânturile
înapoi în zona aceasta?
COMUNA
COSTULENI
Biserica SF. NICOLAE
Proprietarul moșiei Costuleni de la acele
vremuri, Nicolae Tacu, este ctitorul
următoarei biserici la care urmează să
poposim. Construită de meșteri localnici din
piatră și cărămidă la 1860, lăcașul de cult a
trecut prin lucrări de reparații în 1999.
Pășim pe marmura inconfundabilă de
Rușchița ce a înlocuit, în timp, scândura de
lemn de pe pardoseală.
Tradiții – dulcețurile de Hilița și
coșurile împletite
Roim ca albinele spre Hilița, știm cu siguranță că aici e rost de dulceață
de orice fel ne cere inima. Borcanele pline cu minuni îndulcite sunt
recunoscute ca produse tradiționale românești, mai ales că aici s-a şi
înființat un centru de procesare a fructelor.
Tot aici, la Hilița, căutăm meșteri împletitori din nuiele de răchită, care
să ne împrumute măcar un dram din secretele meseriei. Coșurile
lucrate de mâini puternice (precum ale meșterului Gheorghe Isac)
ajung apoi să transporte fructele, strugurii din grădini către gospodării,
deci învățăm de la oamenii de aici cum se lucrează în comunitate și
cum din meseriile trecute din generație în generație se poate face o
sursă de venit în zilele noastre.

Asociația pomiviticolă Hilița: Străinu Constantin, Președinte: 0742.494.917;


Herea Daniel Ionuț,Vicepreședinte: 0720.039.113; meșter împletitor Gheorghe Isac
COMUNA
CIORTEȘTI

Biserica Soborul
Sfinților Arhangheli
Mihail și Gavriil
În satul Rotărie din Ciortești pașii îi facem agale.
Drumul care ne așteaptă după oprirea de la biserica
de aici are la capăt o minune a Moldovei pentru care
încercăm să ne conservăm energia. E greu să treci
prin atâtea locuri fără să iei ceva cu tine în suflet sau
în rucsac (da, da, avem camarazi de traseu câteva
borcane cu dulceață din Hilița și ceva cireșe din
Comarna).
În Rotărie, în cel mai înalt și vizibil loc din sat, găsim
o bisericuță strămutată de undeva, de la marginea
satului, unde se afla cu multă vreme în urmă un schit.
Pentru că schitul a fost desființat și locul prădat de
hoți, sătenii, cu grijă față de odorul lor, au adus-o,
bucată cu bucată în mijlocul lor, pentru a o îngriji ca
pe propriul cămin.
De la locul de rugăciune al locuitorilor din Rotărie ne
îndreptăm spre Dobrovăț, la Mănăstirea cu același
nume.
COMUNA
DOBROVĂȚ
Mănăstirea Dobrovăţ
Ajungem cu emoții în localitatea botezată, conform
legendei, de marele Ștefan. Se spune că, la întâlnirea
cu sihastrul care trăia între codrii locului dinainte ca
aici să fie mănăstire, Ștefan cel Mare l-a salutat cu
slovacul „dobrý večer”. După vizita marelui domn,
sihăstria și viitoarea mănăstire s-au numit Dobriveci,
iar, mai apoi Dobrovăț.
Mănăstirea de călugări Dobrovăț este ultima
moștenire religioasă pe care ne-a lăsat-o Ștefan
înainte de a muri. Pitită pe după codri seculari,
la 25 de km de sud-estul Iașului și la 35 de nordul
Vasluiului, e una dintre cele mai frumoase izbânzi
ale domnitorului, chiar dacă finalizarea construirii
sale a trebuit să aibă loc după ce acesta a părăsit cu
trupul pământurile pe care le-a înflorit în 47 de ani
de domnie. Tot Ștefan a înzestrat mănăstirea cu 5
sate pe care să le aibă în pază.
Nume mari de boieri (familia Racoviță) și domni
precum Bogdan al III-lea, Petru Rareș, Simion Movilă,
Vasile Lupu sau Alexandru Ioan Cuza și-au găsit
parte în povestea lungă a Mănăstirii Dobrovăț, în anii
în care aceasta părea să nu își mai găsească liniștea.
O istorie zbuciumată precum domnia lui Ștefan, așa
se poate descrie şi viața Mănăstirii.
Biserica acesteia, gândită și ca necropolă, ascunde
morminte de foști domnitori, boieri, oameni ai
curții și doamnele lor. Ne încearcă un sentiment
ciudat când istoria se apropie atât de mult de noi.
Ne știm trecutul, dar tot e straniu să îl avem în fața
ochilor. Credem că fostul Domnitor a rămas aici și
ne privește cum îi admirăm moștenirea pe care a
avut nemărginita înțelepciune de a ne-o lăsa. Numai
așa putem afla cine suntem și de unde ne tragem
onoarea.
Îi spunem la revedere din ochi bustului care tronează
în incinta mănăstirii și ne continuăm traseul.
Biserica de lemn
SF. PANTELIMON
Pașii ne poartă spre satul Dobrovăț-
Moldoveni, spre cimitirul vechi, unde
străjuiește din 1789 Biserica de lemn cu
hramul Sfântul Pantelimon. Povestea ei
e legată de oameni și de nevoia vitală de
credință.
O parte din sat (Pahomia) poartă numele
ctitorului ei, călugărul Pahomie, care a fost
ajutat de sătenii din Dobrovăț ce voiau
să asculte slujbe în limba română (la acea
vreme Mănăstirea era închinată grecilor
de la muntele Athos, iar călugării țineau
slujbele în limba greacă) să ridice locaș
sfânt. Neavând binecuvântarea starețului
să construiască biserica în satul aflat pe
domeniul mănăstirii, sătenii au tăiat câțiva
stejari de lângă Mănăstirea Fâstâci și au
clădit în sat un așezământ de cult care a
rămas nesfințit timp de 10 ani.
În curtea bisericii, pe o mare parte a ei, a
prins rădăcini adânci o livadă cu nuci. Tot
aici găsim o troiță înaltă ce îi reprezintă pe
toți cei înmormântați în jurul bisericii până
la 1864.
COMUNA
CODĂEȘTI
Biserica NAȘTEREA
MAICII DOMNULUI
Ne îndreptăm spre Biserica „Nașterea
Maicii Domnului” din satul Pribești, comuna
Codăești, construită în 1844 de vornicul
Lupu Balș și soția sa, Eufrosina. Pe același
loc fusese ridicată în 1636 o altă biserică
(Sf. Nicolae) descurajată, însă, de trecerea
timpului.
Și peste actuala biserică se cunoaște că au
trecut anii. Totuși, zidurile din cărămidă și
fundațiile cu soclu înalt de piatră o fac să
reziste oricăror încercări ale vremurilor.
Conacul Biserica
Rosetti-Balș SF. TREI IERARHI
Rămânem în Pribeşti pentru a vizita una Miezul secolului al XIX-lea găsește satul
dintre cele mai vechi şi mai frumoase clădiri Codăești în plin proces de sfințire a Bisericii
laice din Moldova, ce datează din secolul al Sf. Trei Ierarhi (1857). Cutremurul din 1940
XVII-lea. Conacul Rosetti-Balș se păstrează îi descurajează puțin structura, însă nu
încă în picioare datorită pereților groși de suficient ca preotul paroh să nu o poată
aproape un metru. restaura imediat după. Cel din ’77 o testează
Ansamblul în care ne aflăm acum iarăși, însă tencuiala i se repară repede atât
cuprinde casa Rosetti-Balş, biserica, casa la interior, cât și la exterior.
administrativă şi clădirile anexe. Toate Pe noi Biserica acum ne găsește puțin
acestea au aparținut la un moment dat osteniți, dar încă doritori să trecem pragul
vornicului Lupu Balş care, împreună cu soţia tuturor construcțiilor și locurilor purtătoare
sa Eufrosina, au construit actuala biserică de istorie ce ne apar în cale.
Naşterea Maicii Domnului (pe unde tocmai
ce am fost).
Ne uimește de la prima vedere cu
ceea ce trebuie să fi fost la vremea ei o
reinterpretare la scară mare a locuinței
românești tradiționale. O casă cu adevărat
boierească, zdravănă, menşionată în multe
cărţi ale istoriei noastre.
COMUNA TĂCUTA
Biserica de lemn
SF. VOIEVOZI
La 2 km în vestul satului Mircești din comuna
Tăcuta, Vaslui, zărim în cimitir (pe o coamă
de deal abrupt) Biserica de lemn Sf. Voievozi,
ridicată tocmai la 1532 și apoi reconstruită în
secolul XIX. Este biserica unui fost schit și este
construită aproape în întregime din lemn.
Această comună deține în palmares încă
două biserici monument pe care nu le ratăm
la această vizită.
Biserica Sf. Gheorghe
Boierul Gheorghe Sturdza împreună cu
soția sa, Smaranda, ne-au lăsat moștenire
în Tăcuta dovada credinței lor: Biserica din
piatră Sf. Gheorghe, zidită de aceștia în 1879.
Apăsată de timp, construcția își pierde din
sclipire, însă nu și din încărcătura istorică.
Tot aici, îndrăgostit de locurile în care afla,
Sturdza a construit în secolul XIX conacul ce
îi poartă numele (umbrit și acum de arborii
seculari din parcul pe care tot acesta l-a
întemeiat).
De la Conacul Sturdza pornim pe drumul
spre Protopopești, satul unde ne legăm de
GAL Colinele Iașilor, spre Poiana cu Cetate.
Ne sfătuim să păstrăm linia traseului și să
vizităm și celelalte trei comune ce ne-au
rămas din GAL Ștefan cel Mare, parcă nu
suntem dispuși să renunțăm la vreo fărâmă
de istorie a zonei.
Biserica SF. NICOLAE
Așa cum ne-am propus, ajungem în satul
Protopopești din Tăcuta pentru că aici ne
cheamă în vizită o biserică de la 1804. Sf.
Nicolae a fost construită de către Ioan Slicariu
și soția sa, Zoița. Trecută prin 3 rânduri de
reparații, biserica rezistă și ne primește la ea
fără ezitare.
COMUNA
DĂNEȘTI
Casa memorială
EMIL RACOVIȚĂ
În comuna Dănești, satul Emil Racoviță,
mergem pentru a vedea casa în care s-a
născut și a crescut omul de știință care a dat
numele localității. La 45 km de Vaslui, pe DN
24, la muzeul memorial, găsim 4 obiective de
luat în calcul în vizita noastră: Corpul Vechi
(sec. al XIX-lea), Corpul Nou (sec. al XX-lea),
Ruinele beciurilor (sec. al XIX-lea) și Parcul
cu arbori seculari – aflat în partea de est a
satului (sec. al XIX-lea).
Înainte să îi poarte numele, satul
în care s-a născut Racoviță se
numea Șurănești. Acolo,
părinții lui, Gheorghe
și Eufrosina Racoviță,
dețineau peste 1000
de hectare de teren
arabil și 15 de pădure.
După ce a devenit
proprietar peste
moșie, omul de știință
a împărțit pământul
țăranilor din Șurănești și
a donat pădurea statului,
păstrându-și doar casa și 11
hectare de teren.
Casa memorială în care s-a născut și a
copilărit Emil Racoviță a fost transformată
în muzeu în 1964. Aici suntem
nerăbdatori să vedem obiecte legate
de copilăria sa, dar și hărți, fotografii
și diapozitive pe sticlă făcute de însuși
Racoviță la Polul Sud, desene, fișe de
observație privind fauna și flora arctică,
lucrări științifice, comentarii, interviuri
și conferințe susținute de acesta, la care
se adaugă obiectele personale pe care
le-a avut cu el în expediție: trusa sa de
călătorie, aparatul de fotografiat.
Biserica de lemn și vălătuci SF. NICOLAE
Biserica Sf. Nicolae ne așteaptă într-o margine a satului Boțoaia (construită în 1757
și refăcută în 1857).
oraşul
NEGREȘTI
Cimitirul și Biserica de
lemn SF. NICOLAE
Biserica Sf. Nicolae din satul Căzănești
a fost construită în jur de 1818, până în
prezent trecând prin 5 rânduri de reparații și
îmbunătățiri. Ca toate bisericile din generația
ei, anii i se citesc pe chip, însă rezistența pe
care o afișează în fața trecerii lor o face cu
atât mai demnă.
Tradiții – albinăritul
Nu plecăm din Negrești până nu aflăm tot ce se
poate despre măiestria albinăritului și până nu
gustăm o gură de miere.
Apicultura aici este meserie de aur. După ce au
înființat Asociația Apicolă Negrești, apicultorii din
zonă au depus eforturi și proiecte pentru a ușura
pregătirea și perfecționarea noilor generații în arta
pe care mulți dintre veterani o stăpânesc excelent.
Ne întâlnim cu Sorin Popovici, președintele
Asociației, și îl urmăm în descoperirea mierii locale
de cea mai bună calitate, cea pe care dorim să o
avem mereu pe mese de acum înainte. În aceeași
companie, cutreierăm luminișurile pădurilor vechi
de salcâm și tei de prin zonă, mai-mai să auzim
zumzăitul zglobiu al albinelor care parcă șoptesc să
ne turnăm cât vrem din aurul lor lichid în borcane
și să ne vedem de drum.

Contact Asociația Apicolă Negrești:


Sorin Popovici, Președinte, 0762.087.754.
COMUNA
REBRICEA
Biserica Nașterea și
Adormirea Maicii
Domnului
Rebricea e un nou punct de oprire pentru
noi. Aici, în satul Tatomirești (așezat la cinci
kilometri de gara Rebricea, pierdut printre
văile domoale din jur), Boierul Arghire Cuza
a ales să facă urmașilor un dar de cel mai
mare preț: o biserică de piatră (singura din
eparhie), a cărei construcție s-a finalizat în
1790 și care a purtat numele de „Biserica
Nașterea și Adormirea Maicii Domnului”.
Trecută printr-o transformare și 3 rânduri
de reparații, Biserica rămâne puternică și
trainică. Înăuntru e răcoare și e bine, ne
umplem de liniște cât stăm la adăpostul ei.
E lesne de înțeles că aceste locuri sunt sfinte,
satul fiind atestat documentar din vremea lui
Ștefan cel Mare. De când am pornit la drum,
l-am purtat cu noi și pare că nu încetează să
ne apară în cale.
Tradiții, obiceiuri locale
fierar, cuptor pâine
În satul Drăxeni ne bucurăm sufletele cu arta cuptorului și ne minunează toate
oameni care au rămas loiali meseriilor cu care simțurile posibile cu pâinea și plăcintele
i-au înzestrat familiile de generații întregi. E pe care le rumenesc uneori cât e ziua de
o mândrie anume să poți spune oamenilor lungă. Câți ani să fi trecut de când am
care te întâlnesc că singurele cursuri la care mâncat așa ceva?
ai mers pentru ca acum să îți câștigi pâinea Nu ne-am mai lăsa duși de pe tărâmurile
se întâmplau în ogradă, iar profesori ți-au fost acestor oameni de la care simțim că
părinții și bunicii. Meseria trecută de la tată la avem atât de multe de învățat. Respectul
fiu și de la mamă la fiică ajunge la rang de artă, pentru trecut, continuarea unei tradiții
căci mâna (după atâta amar de vreme) capătă de familie într-o lume în care valorile își
puteri supranaturale. Pe acestea vrem noi să le pierd lesne din importanță și dorința de
vedem, la acestea mergem acum să ne lăsăm a lăsa mai departe această moștenire
uimiți. unică sunt lucruri care ne dau speranțe.
În Drăxeni vrem să îl cunoaștem pe fierar, Pornim încrezători și optimiști din
Dorin Ilade, care e dispus să ne povestească și nou la drum (și cu burțile pline!) și ne
să ne arate cum se lucrează în fier. Nu se teme îndreptăm, pentru un moment, și spre
nici pentru o clipă că o mână de turiști ar putea biserica din sat.
să-i afle secretele meseriei pe care neamul lui o
face de o viață.
Cu ochii la foc, ne amintim de următoarea
oprire ce ne lasă gura apă de la primul gând.
Zâna Cibotaru și Maria Bârleanu stăpânesc

Biserica de lemn SF. NICOLAE


Biserica Sf. Nicolae din satul Drăxeni, Rebricea a fost construită
din lemn în jur de 1723, mutată în 1850 și apoi reparată în
1934. O găsim ușor, lângă cimitirul din sat.
GAL
„COLINELE IAȘILOR”
Ajunși în ținutul presărat cu dealuri și coline din ini-
ma Moldovei, nu ne rămâne decât să ne pregătim
pentru urcușuri și coborâșuri în suflet. Drumul lung
din față e încărcat cu natură, credință și moștenire
de mare însemnătate lăsată în urmă de oamenii
care au călcat pământurile acestea înaintea noastră.
Obiective Natura 2000,
arii protejate și
monumente naturale
Pădurea BÂRNOVA
Ajungem în Nordul sitului pe drumul principal, adică de pe
DN24 (Iași-Vaslui), între Păun şi Poieni sau în mijlocul lui dacă
mergem pe DJ247 (drum ce face legătura dintre DN24 şi
comuna Dobrovăț). În Vest ne conduce DJ248, iar pentru un
traseu care începe din gara Bârnova, e frumos și un drum cu
trenul de Vaslui. E bine să pornim de dimineață, în fața noastră
se întinde frumusețe mare.
Începem să străbatem 2 situri de mare importanță: Pădurea
Bârnova și Pădurea Bârnova Repedea, ce adăpostesc
peste 120 de specii de păsări dintre care 33 sunt de interes
comunitar pentru conservare. Datorită numărului mare de
perechi rezidente de buhă care cuibăresc în pădure, Pădurea
Bârnova este unul dintre cele mai importante din țară pentru
conservarea acestei păsări de pradă de talie mare. Cine știe?
Poate prindem clipa într-o seară să putem admira o asemenea
apariție.
Zona e bogată și în arii protejate ce se lasă vizitate: Locul fosilifer
Dealul Repedea (Bârnova – GAL „Colinele Iașilor”), Pădurea
Poieni-Cărbunărie (Schitu Duca), Pădurea Pietrosu (Dobrovăț -
GAL Ștefan cel Mare) și Poiana cu Schit (Grajduri – GAL „Colinele
Iașilor”).
Ne retragem pentru câteva ore în Codrii Bârnova, locul în care
omul își regăsește liniștea și rostul, apoi ne continuăm drumul
care încă mai are răbdare să ne aștepte
Dealul REPEDEA
După ce ne lăsăm voit răpiți de frumusețea
Pădurii Bârnova, ne cheamă Dealul Repedea
la el. Ajungem ori la pas, după un traseu de
câteva ore prin Bârnova, ori direct din Iași,
prin Sudul orașului. Reperul impunător este
releul de televiziune, iar Dealul ne găzduiește
pașii pe aproape 6 hectare.
Bogăția de la baza Mării Sarmatice este o
arie protejată de interes național și ascunde
secrete pe care puțini dintre ieșeni le știu.
Acum 12 milioane de ani aici își făcea culcuș
o mare care a lăsat în urmă straturi paralele
de calcar și rămășițe de animale marine.
Dovadă este și altitudinea neobișnuit de
mare pentru această zonă (352 metri).
E clar că nu ne aflăm în loc oarecare, iar
dacă aerul proaspăt și sportul sunt motive
destul de importante să ne scoată din
casă, promitem că data viitoare ne luăm și
bicicletele. Locul este perfect pentru ciclism
și pentru drumeții, Dealul Repedea oferind
turiștilor o priveliște unică a Iașului. Apusul
este magic, iar când se aprind luminile de
peste oraș, începe o cu totul altă poveste.
POIANA cu SCHIT
rezervație naturală
de tip floristic
Când ajungem în localitatea Grajduri,
ne facem vreme să vizităm aria naturală
Poiana cu Schit din Podișul Moldovei, aflată
în partea sudică a județului Iași, pe malurile
pârâului Cocoarei (afluent al râului Rebricea)
în pădurea Boroșești, în teritoriul vestic al
satului Poiana cu Cetate.
În acest loc, istoria a lăsat ca amintire
ruinele unui schit de la 1932 care a aparținut
cneazului Duma Negru, fost mare vornic
al Ţării de Jos din vremea voievodului
Alexandru cel Bun. O expoziție în aer liber
(cu treizeci de sculpturi imense din piatră
amplasate în zonă) rămâne un omagiu adus
vremurilor trecute, dar care nu au fost date
uitării.
Înaintăm. Ne pregătim pentru o lecție de
botanică exclusivistă pentru că aici, pe
o suprafață de 9 hectare și jumătate, se
întinde o zonă protejată la nivel național:
mai multe specii floristice de silvostepă au
prins rădăcini aici (dumbăț, pieptănăriță,
sulițică, iarba-câmpului sau păiuș).

CASTANUL UNIRII
de la Vișani
În Vișani, comuna Bârnova, ne așezăm
la umbra unui miracol al naturii înalt de
Rezervația naturală Poiana cu Schit reprezintă douăzeci de metri și în vârstă de peste 250 de
cea mai mare şi mai expresivă poiană din ani, simbol falnic al primilor pași făcuți în mai
masivul păduros Bârnova - Repedea, prin 1856 pentru Unirea Principatelor Române.
flora ei bogată (ce cuprinde în jur de 200 La adăpostul castanului în plină floare s-au
de specii de plante superioare), dar şi prin sfătuit atunci Mihail Kogălniceanu, Vasile
peisajul pitoresc. E verde cât vezi cu ochii, iar Alecsandri, Costachi Negri, Dimitrie Ralet, Castanul Unirii din Vișani a fost declarat în
cerul pare să fie pus aici numai ca să îți poți Constantin Hurmuzachi, Petre Mavrogheni, 2004 dublu Monument al Naturii şi al Istoriei,
da seama când trebuie să te adăpostești de părintele arhimandrit Neofit Scriban, iar la baza lui stă scrisă povestea de la care a
ploaie. Costachi Rolla și Emilian Florescu. pornit prezentul nostru.
COMUNA
IPATELE
Biserica de lemn
„SFÂNTUL NICOLAE”
O biserică îmbrăcată în lemn ne captează
atenția în comuna Ipatele. Datează din 1805
și pe ea se citește de la prima privire trecutul.
Este împodobită la interior cu icoane și
picturi valoroase care au luat naștere tot în
secolul XIX, iar la exterior cununile orizontale
de bârne masive de stejar o încurajează în
fața timpului.
Totul pare să fie o metaforă, fiecare loc în
care ne oprim pare să ne învețe o lecție
prețioasă. Important este să le ținem
minte la finalul traseului. Până la vremea
întrebărilor, însă, mai avem câteva opriri.
Biserica
„Sfântul Ierarh Nicolae
din Bâcu”
O biserică peste care se intuiește că anii au trecut fără să îi
poarte de grijă este și Sfântul Ierarh Nicolae din satul Bâcu,
comuna Ipatele, construită la 1789 și reabilitată în 1804.
Nu părăsim localitatea fără să o vedem și pe dinăuntru.
Apoi ne pornim să admirăm împrejurimile de sus.

Puncte de belvedere spre HADÂMBU


și spre TUNGUJEI
În Ipatele, pe un deal pus dinadins acolo, ne oprim să privim de sus
către Hadâmbu și satul Tungujei.
COMUNA ȘCHEIA prima dată. Despre ce rădăcini vorbim?
Despre cele mai neașteptate: rădăcinile din
Pe traseu pașii ne-au fost ghidați spre locuri piatră.
și povești de care mulți dintre noi nu au Resursa naturală din care sunt făcute
auzit până la această revelatoare experiență. fundațiile, trunchiurile și vârfurile
Urmează ca, la următoarea noastră oprire, monumentului Leilor din Grădina Copou,
să descoperim încă ceva care ne va îmbogăți zidurile înnegrite ale bisericii Trei Ierarhi din
pe viață. Iași, clădirile Universității „Alexandru Ioan
Comuna Șcheia este locul în care s-au născut Cuza” și Mitropoliei din Iași, pietrele funerare
în trecut rădăcini ale marilor monumente pe ale cimitirului evreiesc, turnului din mijloc al
care astăzi le admirăm și despre care povestim Bisericii Sfântul Spiridon din Iași s-a extras
oamenilor care ne întâlnesc locurile pentru aici, la Șcheia.
Biserica de lemn
„SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”
Vasile Lupu ne iese în întâmpinare prin biserica ce-i poartă pecetea domnească de la 1650,
alături de catapeteasma din stejar donată tot de acesta în anul ctitoriei. Este construită din
bârne groase de stejar susținute de tulpinile zdravene ale unor stejari cu rădăcinile încă
înfipte în pământ.
Ne aplecăm privirile și spre pietrele funerare din partea veche a cimitirului care înconjoară
biserica. Aici, meșterii pietrari de la Șcheia (renumiți în întreg ținutul Moldovei odinioară), au
lăsat urme ale măiestriei lor într-o simbolistică veche de o remarcabilă expresivitate. Cele
mai vechi pietre datează de la 1800, au inscripții cu litere chirilice şi prezintă simbolul soarelui
şi al lunii.
Învățăm cum istoria noastră se scrie în cele mai nebănuite locuri și ținem minte ca ochii și
mintea să ne fie deschise și de acum înainte pe drum pentru că trecutul se arată celor care
au ochi să vadă și urechi să audă.
COMUNA
SCÂNTEIA
Biserica
„Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavril”
Începuturile Bisericii Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril sunt mai mult intuite și legate de
izbânda lui Ștefan cel Mare de la Scânteia, în
1475. Faptul că domnitorul e ctitorul bisericii
o confirmă și inscripția de pe un amplu
tablou votiv pictat în 1846.

Biserica
„Nașterea Sfântului
Ioan Botezătorul”
Pe locul fostului Schit Borosești din satul
cu același nume, pe dealul din Nord, a
fost construită în 1868 Biserica „Nașterea
Sfântului Ioan Botezătorul”. Fosta moșie a
lui Petru Rareș ne primește și pe noi acum
în vizită.
Locurile pe care le străbatem acum sunt
generoase în lăcașuri de cult încărcate de
istorie care ne așteaptă pe traseu, dar în
Scânteia mai avem o singură oprire.
Conacul de la
CIOCÂRLEȘTI
Pitit între livezi de pomi fructiferi și brazi, cu un
etaj și 20 de camere, Conacul de la Ciocârlești
îmbătrânește în satul cu același nume. Construit la
sfârșitul secolului al XIX-lea de către boierul Eugen
Tăutu, conacul a fost realizat de către un arhitect
italian, momentan aflându-se în patrimoniul
statului.
Anii nu sunt blânzi cu vreo construcție, iar aceasta
nu face excepție. Chiar și așa, cele două nivele de
clădire sunt ca din povești, o fostă reședință din
povești cu final fericit.
COMUNA
GRAJDURI
Biserica „NAȘTEREA
MAICII DOMNULUI”
Nu poposim în Grajduri fără să ne dăm șansa
de a admira o minunată Biserică de la 1911 -
Biserica „Nașterea Maicii Domnului”.
Ruinele Bisericii Cujbă
din Poiana cu Cetate
Pătrundem în locuri tainice, ținute departe
de oraș. La aproape 20 de km de Iași, Poiana
cu Cetate stă la umbra uneia dintre cele
mai antice păduri ale Moldovei – Codrii
Boroșeștilor. Aici răsare de după copaci
Biserica „Sfântul Nicolae”, construită în
secolul XIX. După un cutremur și vremuri
lungi de uitare, ruinele acesteia continuă să
cheme turiști în vizită.
COMUNA CIUREA
Mănăstirea HLINCEA
În Ciurea avem de aflat povestea Mănăstirii
Hlincea, un loc cu o istorie tumultoasă (inițial
biserică, mănăstire pustiită, spital militar în
vremea războiului ruso-turco-austriac din
1788 - 1792, lazaret în timpul holerei din
1831, apoi devenită mănăstire cu autonomie
administrativă proprie în 1991). Locul a fost
dedicat la începuturi grecilor, dar a fost
mereu râvnit de români.
Însăși ctitorirea bisericii ei se află sub semnul
întrebării, mulți fiind aceia care și-au scris
numele în dreptul construirii ei. Adevărul
pare să se lege puternic de numele Maria,
fiica lui Petru Șchiopul şi spătarul Zotu Ţigara
(soțul său). Aceștia o ridicaseră după 1574,
pentru a o închina mănăstirii Dionisia de la
Muntele Athos.
Domnitorii Vasile Lupu și Ștefăniță Lupu (fiul
său) se numără printre numele mari care au
purtat de grijă superbului loc prin acțiuni de
restaurare. Transformarea Mănăstirii în mare
parte în ceea ce se prezintă astăzi sub ochii
noștri, pare să fi fost suficient ca Ștefăniță
Lupu să își asume titulatura de ctitor. Tabloul
votiv pictat pe peretele sudic al naosului este
dovada clară că acesta, împreună cu tatăl și
mama sa (Ecaterina) urmau să lase moștenire
un loc cu o fărâmă de poveste lipsă.
Biserica Troița din
„SFÂNTUL NICOLAE” SLOBOZIA
din satul Ciurea
Întâlnim pe traseu o biserică a cărei constructor avea În satul Slobozia din Ciurea ne
la bază origini italiene: arhitectul italian Carlos Scolari întâmpină o troiță din lemn
ridică Biserica „Sfântul Nicolae” din Ciurea între 1904 veche de peste 80 de ani. Încă
și 1909 pe locul unui alt lăcaş de cult din lemn care e rezistentă și verticală, parcă
nu a rezistat încercărilor timpului. Este pictată de dovada că în fața credinței
către pictorul Gheorghe Ionescu din Iași, ucenic al vânturile, soarele arzător, ploile
pictorului Gheorghe Tătărescu. sau ninsorile nu au multe de
Locul e atât de frumos și îngrijit încât drumul spre spus.
fabrica de cărămizi ar putea să ne mai rabde măcar
preț de câteva clipe.

Biserica „SFÂNTUL
NICOLAE” din satul
Picioru Lupului
În Piciorul Lupului din Ciurea pășim în lăcaș
de patrimoniu istoric şi arhitectural. Actuala
Biserică „Sfântul Nicolae” datează din anul
1932 și a fost ridicată sub păstorirea preotului
Vasile Teleman după ce, pe locul ei, alte două
Biserici își găsiseră locul (construite în 1782
și 1885).
Fabrica de cărămizi
În Lunca Cetățuii aflăm de unde provine clădirea principală se afla o secție de ceramică
cărămida roșie care ne-a atras atenția în prevăzută cu roți pentru olari şi cuptoare de
clădiri de gări, depouri, clădiri anexe de pe ardere a ceramicii care a fost închisă odată cu
linia Vaslui-Iași, Iași-Dorohoi, București- dispariția ultimului olar din Ciurea) e cel mai
Constanța, din Râmnicul Sărat și în multe bine lucrat cu răbdare la mână de oameni
poduri feroviare. Cărămida roșie era simplu iscusiți. Atât doar că în 1914 instalațiile
de observat și lesne de folosit în construcții, (aduse din Germania) au fost echipate cu
mai ales pentru rezistența ei. motoare electrice de la firma „Eisengiesserei
Fabrica de Cărămidă de la Ciurea a fost Machinenfabrik” din Nienburg.
înființată în anul 1891 de Gheorghe Duca, Ce să mai spunem decât că, odată, la Ciurea,
astăzi fiind păstrătoare de patrimoniu olari și cărămidari au lucrat la calitate
industrial și tehnic de valoare. nemțească? Acum ne facem loc în trecutul
De modernizare nu poate fi vorba, căci lor printre urmele a ceea ce a fost una dintre
meșteșugul cărămidarilor și olarilor (în cele mai importante fabrici ale României.
Iazul Dumbrava
Slabe șanse să avem undițele la noi în
punctul acesta al traseului, dar e de ținut
minte pe viitor că în Ciurea e loc de pescuit
crap bun, rotunjor. Găsim Lacul Dumbrava la
aproximativ 4.5 km de Cartierul Nicolina din
IAȘI, pe DJ 248.

Balta CIUREA
„La poalele codrului”
Contact: în Lunca Cetățuii facem stânga, trecem calea
ferată și mergem către Ciurea; mai urmează 3 stângi
până la baltă: primele 2 troițe din drum și la stația de
epurare; 0742.345.131

Pescuim pe o suprafață de aproape 3 ha


orice fel de pește ne e pe plac: crap, cteno,
fitofag, caras, știucă, somn sau roșioară.
Când soarele arde prea tare, ne adăpostim
sub foișoarele de stuf, iar copiii au liber la
joacă într-un spațiu special amenajat cu nisip,
tobogane, leagăn și jucării. Nu ne dăm duși?
Atunci punem cortul și ne lungim șederea
fără probleme!
COMUNA
BÂRNOVA
Mănăstirea BÂRNOVA
Într-o zonă în care Dumnezeu a ales să adune laolaltă
atâtea minuni, e lesne de înțeles că omul a văzut de
cuviință să îi construiască lăcașuri în care cei ca el să Îi
poată mulțumi cum se cuvine sau în care semenii săi
să poată trăi în pace.
Poposim la Mănăstirea de călugări Bârnova, un loc
peste care au trecut multe ierni și care ascunde între
înaltele ziduri (construite din piatră de Repedea) multe
istorii. A fost construită între anii 1626 și 1666 de către
cei doi întemeietori ai săi, voievozii moldoveni Miron
Barnovschi și Eustratie Dabija. A luat locul unei vechi
biserici de lemn care data din 1603, iar din 1663 (când
Mănăstirea a fost închinată Patriarhiei Ierusalimului)
sfântul lăcaș a fost administrat de către călugări greci,
timp de 200 de ani.
Împărțită între proprietatea statului, statutul de
parohie și mănăstire de maici, construcția își găsește
liniștea în iulie 1991, când Mitropolia Moldovei și
Bucovinei îi redă statutul de mănăstire de călugări.
După zidurile de 5 metri se află traiul simplu în
modestie și credință. Lecția pe care am început să o
învățăm aici continuă în Bârnova, așa că mai zăbovim
o vreme în zonă.

Teiul din curtea


Mănăstirii
Iașul parcă a presărat tei în locurile în care e musai
ca omul să își îndrepte privirile. Un copac de la 1661
- 1665 încă puternic și impunător (despre care se știe
că a fost sădit de Eustratie Dabija Vodă și doamna
Dafina) străjuiește în continuare mănăstirea.
După cum arată cronicarii, teiul a fost găsit deja bătrân
de Milchisedec Ștefănescu: „Într-o poiană însorită din
codrii Bârnovei, o biserică biciuită de ploi și vitregiile
vremii stă străjuită de un tei falnic, pe care cu greu îl
cuprind câțiva oameni…”
Mănăstirea
„PIATRA SFÂNTĂ”
Secolul XVIII lasă în Bârnova, pe cea mai
înaltă dintre cele șapte coline ce străjuiesc
Iașul, o amintire plecată din amărăciunea
unor vremuri care poate că au fost mai
puțin bune cu oamenii. Mănăstirea „Piatra
Sfântă” a fost întemeiată în anul 1721,
când filantropul ieșean Dimitrie Bosie
dăruia „un teren pe măgura Iaşului“, spre
a folosi drept „loc de îngropare a celor
morți de ciumă”. „Pe acest loc, Dimitrie
Bosie a zidit şi o bisericuță de lemn, care
s-a numit Schitul Sihăstria, pentru că era
amplasat într-o poiană din Codru, departe
de lume. În acest schit s-au oploșit câțiva
călugări pusnici, care duceau o viaţă
grea“, povestește Enache Kogălniceanu
în Letopisețul Țării Moldovei de la domnia
întâi şi până la a patra domnie a lui
Constantin Mavrocordat Voevod.
Mănăstirea, născută din sihăstria cu
hramul „Buna Vestire”, a fost apoi folosită
în istorie ca loc de izolare preventivă și
carantină pentru bolnavi (de aici și casele
din jurul bisericii), primind sprijin de la
domnitori. În 1754, sub domnia lui Matei
Ghica, se ridică aici o biserică în întregime
din piatră cu un nou hram: „Adormirea
Maicii Domnului“, iar domnitorul Ioan
Teodor Callimachi rânduiește ca schitul să
devină spital.
În prezent, rămâne loc de vindecare pentru
suflet.
Biserica „Sfinții Ansamblul conacului
Apostoli Petru și Pavel” INCULEȚ și
În satul Păun din comuna Bârnova ne Biserica „SFÂNTUL
oprim la un alt lăcaș ale cărui începuturi
datează din secolul XVIII. Actuala biserică,
IOAN BOTEZĂTORUL”
care are ca patroni pe Sfinții Apostoli Petru
Rămânem în Bârnova cât să descoperim
şi Pavel, este zidită în anul 1812 de ctitorii
pitită între copaci încă o fărâmă de istorie
Spiridon Papadopol şi soția sa Ruxandra,
care ne dă de înțeles că tot credința a fost
împreună cu fiica lor Anastasia şi ginerele
cea care ne-a lipit trecutul de viitor: un conac
Anastasii Căminas. Osemintele ctitorilor
pentru verile lungi și o biserică pentru lăsat
sunt îngropate în naos, iar portretele sunt
moștenire neamului.
păstrate în pronaos.

Conacul lui Ion Inculeț din Bârnova a servit


drept reședință de vară pentru omul politic
care i-a dat numele și soția sa, înstărita
principesă Ruxandra Cantacuzino, care
moștenise terenul din jur împreună cu fostul
castel de piatră de Repedea (demolat pentru
a face loc unei noi construcții în 1920).

Ce se ridică acum sub ochii noștri este o


clădire construită în 2008 ce nu mai respectă
însă planurile inițiale ale conacului: un etaj
suplimentar și noi camere au fost construite
pentru a deservi scopului actual al acesteia
— Centrul „Mia Casa“ – Inculeț, construit
pentru a îngriji 20 de copii ce provin din
familii cu posibilități materiale reduse din
comună. Fostul conac a fost donat în anul
2002 Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” a fost


construită în curtea conacului de cei doi
fii ai Ruxandrei și ai lui Ion Inculeț, în 1947.
Aici sunt înhumate rămășițele părinților
iar în prezent Biserica aparține Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei către care a fost
donată în anul 1948.
Clubul de agrement
HAMAK
Contact: Poiana Izvoarelor nr. 8, Pietrărie; Cazare +
Aventura parc: 0745.388.156, Echitație: 0744.876.342,
Paintball: 0768.453.111, Restaurant: 0755.229.986.

În Bârnova, timpul liber nu trece în zadar.


La Hamak, la 12 km de centrul orașului, s-a
construit primul parc de aventură din Iași,
se fac cursuri de echitație, se pescuiește,
se stă peste noapte la căsuțe sau la cort, se
mănâncă bine și natural, se joacă oamenii
mici și mari, se stă pe iarbă și se uită de oraș
pentru cât timp este nevoie.
Aici orele trec în compania oamenilor de
treabă, prietenoși și mereu cu zâmbetul pe
buze, iar locul nu ne lasă să ne plictisim. Viața
e bună cu noi la Hamak, mai zăbovim puțin
înainte de a lua iarăși drumul la călcat.
cele mai tinere crame din România: Gramma,
Crama Gramma Casa de Vinuri Olteanu.

CASA DE VINURI Stăm aici măcar o oră și jumătate, cât durează


programul de degustări (cu vizitarea podgoriei
OLTEANU şi apoi a cramei pentru degustarea soiurilor
de vin proprii, asezonate cu brânzeturi şi
Contact: Sat Vișan, Comuna Bârnova; 0735.930.832
pâine neagră). Soiurile cultivate în prezent
În Vișan, pe dealul marcat de istoria din spatele sunt Aligoté, Fetească Regală și Fetească Albă,
Castanului Unirii, 60 de hectare de vie ne vinurile fabricate aici fiind din gama premium
opresc privirile în admirație. Aici, în una dintre sec cu denumire de origine controlată.
cele mai renumite zone viticole ale Moldovei „Gramma” produce și un sortiment demidulce
(printre cele mai vechi plantații de viță-de-vie pe care nu ezităm nici măcar pentru o clipă să
din județul Iași), își găsește rodul una dintre îl încercăm înainte de a ne continua traseul.
COMUNA
MOGOȘEȘTI
Muzeul Satului
Ne îndreptăm pre Mogoșești cu poftă de
tradițional și autentic. Locul încărcat de
tot ceea ce înseamnă românesc e Muzeul
Satului de aici, o casă în care de 35 de ani se
adună lucruri care mai de care mai valoroase
la inițiativa unei tinere profesoare din sat.
Muzeul a fost inaugurat în 2011 și de atunci
ne așteaptă vizita.
Biserica „Sfânta
Cuvioasă Paraschiva”
din Budești
Construită în 1990, Biserica „Sfânta Cuvioasă
Paraschiva” din Budești s-a ridicat din
credința sătenilor care rămăseseră după
Primul Război Mondial doar cu ruinele fostei
biserici, doborâte de uitare și ulterior de un
incendiu în fața căruia nu a avut șanse. Locul
unde ea a existat se poate observa și astăzi,
în apropierea noului lăcaș de cult care a fost
construit în 3 ani, fiind sfințit în 1993. Biserica
peste care veghează soarele acum în Budești
ne poftește înăuntru primitoare și luminoasă.
COMUNA Biserica
Mironeasa „IZVORUL TĂMĂDUIRII”
din sat Urșița
Platoul cu În satul Urșița din Mironeasa, lângă cimitir,
stejari seculari ne oprește din traseu o biserică mică de
Ajunși în Mironeasa, ne îndreptăm spre lemn, însemnată de vremuri. Pare că privește
locurile divine de la Mănăstirea Hadâmbu. Pe mereu la drum, să vadă ce vizitatori îi mai
traseu mai facem, totuși, o oprire. aduce ziua.
Mănăstirea HADÂMBU
În satul Schitu Hadâmbului din Mironeasa, la 30 km de Iași, în fața noastră se dezvăluie
un loc parcă din altă lume. Un zid impunător și un turn de intrare iscoditor nu fac altceva
decât să ne facă și mai curioși. Mânăstirea Hadâmbu ne va mărturisi astăzi multe secrete.
Înăuntru, Biserica din piatră brută „Nașterea Maicii Domnului” de la 1659 ne așteaptă
retrasă, lăsând vizitatorii să treacă mai întâi pe la cea mai tânără dintre ele: Biserica
„Acoperământul Maicii Domnului”.
Tot aici își găsește liniștea și Icoana Maicii Domnului, considerată izvorâtoare de mir şi
făcătoare de minuni.
Istoria Mânăstirii este una zbuciumată, dar încercările la care a fost supusă au găsit-o
mereu mai puternică, mai frumoasă, mai înfloritoare.
COMUNA ȚIBANA
Îndeletnicirile
oamenilor locului
Comunitatea de pe teritoriul comunei Țibana
pare să fie „veche de când pământul”, cum ar
spune oamenii de pe aici. Numeroase dovezi
arheologice demonstrează existența unei
vieți economice şi sociale înfloritoare încă din
cele mai apuse timpuri. Pe un platou foarte
înalt înconjurat de păduri, la situl arheologic
din punctul „Între Șanțuri”, au fost găsite
urmele unei cetăți din secolele al IV-lea–al III-
lea î.e.n. (perioada Latène).
Nu încetează să ne uimească modul
de viață al oamenilor din
locurile pe care le-am vizitat
și, mai presus decât
atât, nu reușim să
măsurăm respectul
față de cei dintre
ei care duc mai
departe meseriile
pentru care au
fost hărăziți și pe
care le-au învățat
din generație
în generație.
Dogăritul, rotăritul,
fierăritul, potcovitul,
împletitul din nuiele,
țesutul, toate sunt măiestrii
una și una.
Pe drumul secretelor transmise din
tată în fiu și din mamă în fiică, ne oprim la
Meșterul Gavril din Țibana, care împletește
coșărci din nuiele de când se știe. Cât mâinile
îi merg iute printre nuiele, îi ascultăm și
poveștile pe care le împărtășește fără să
ezite. Cine a spus că istoria înflorește numai
în cărămidă și lemn?
biserică. Conacul avea inițial doar parter
COMUNA și un etaj, îmbunătățirile ulterioare fiind
realizate treptat de către moștenitorii moșiei
ȚIBăNeşti care nu au dat niciodată uitării construcția
în care locuiau pe timp de vară sau pe timp
Conacul PP Carp de răscruce (politicianul P.P. Carp venea aici

Țibănești atunci când avea dificultăți în cariera politică;


după ce s-a retras din viața publică, fostul
Primul loc în care ne oprim în Țibănești este politician a reclădit conacul și i-a adăugat un
de o frumusețe care ne lasă fără cuvinte al doilea etaj în 1905).
numai la gândul că aici, cândva, oameni din Pe un alt soi de vremuri de răscruce, în
lumea bună au locuit. Ne imaginăm cum perioada Primului Război Mondial, familia
trebuie să fi fost pentru ei pe atunci să calce Carp a cedat conacul pentru a adăposti aici
iarba proaspăt tăiată și interioarele proaspăt un spital dedicat bolnavilor de febră tifoidă.
măturate ale unui conac care și acum În parcul conacului ne uimește o altă
uimește prin aspectul său, la mulți ani după construcție. La umbra copacilor, în loc retras,
ce camerele lui nu au mai servit familiei care se ridică mausoleul familiei Carp construit
îl deține de drept.
din beton, în stil neogotic, după planurile
Unul dintre principalele neamuri boierești
inginerului francez Gustave Eiffel.
ale Principatului Moldovei (care au deținut
În comuna Țibănești ne oprim și la ruinele
la un moment dat întregul sat Țibănești din
(încă în picioare) ale conacelor de la Griești și
ținutul Vasluiului), familia Carp, a construit la
Tungujei. Mai întâi, însă, traseul are alte două
Țibănești în jurul lui 1820 Conacul PP Carp,
opriri.
fiind compus din conac, mausoleu, parc şi
Biserica „Sfinții Împărați
Constantin şi Elena”
În satul Griești din Țibănești se ridică alb, luminos și
liniștitor unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult
din comună: Biserica „Sfinții Împărați Constantin
şi Elena”, construită la 1884 de boierul Aga Ioan
Carp. Biserica ocrotește oamenii și munca lor,
clopotul cu care este înzestrată având puterea de
a împrăștia norii pe vreme de furtună.
Familia Carp ne-a mai lăsat o amintire de preț.
Ne îndreptăm spre ea chiar acum.
Biserica ADORMIREA
MAICII DOMNULUI
Nu foarte departe de centrul Ţibăneştilor, la
capătul unui întortocheat drum de pământ,
ce urcă pieptiş o coastă de deal, se află o altă
ctitorie a familiei Carp - biserica de lemn din
Jigoreni. Un locaş de dimensiuni modeste,
dar care deţine un inventar fabulos (aici
se păstrează majoritatea obiectelor ce au
aparținut Schitului Cetate ce a existat, până
la sfârșitul secolului al XIX-lea, pe moșia
familiei Carp).
Ridicată în secolul XVIII de Ioan Carp, biserica
a luat locul unui alt lăcaș de cult care fusese
ars de turci în vremurile în care pământurile
de aici se numeau „La Jigoreanca”. Temelia
bisericii e din piatră de rău, iar pe ea se
odihnesc bârne de stejar, încheiate la colțuri
„în coadă de rândunică“. În anii mulți care au
trecut peste ea, bisericuța de lemn a trecut
prin activități de restaurare și fortificare.
Suntem liberi să mai stăruim în Țibănești
o vreme. Istoria cu care este încărcat locul
acesta e greu de lăsat în urmă. Ceva, undeva,
ne spune că mai sunt multe de aflat despre
locurile pe care ne aflăm...
COMUNA TANSA
Biserica
SFÂNTA TREIME
În Tansa poposim și la Biserica „Sfânta
Treime” (construită între 1902 și 1911
după planurile unor arhitecți italieni),
monumentul care a transformat
piatra sculptată (provenită din cariera
din comună) în una dintre cele mai
faimoase materiale de construcții din
vremurile ei. Meșteri pietrari au ridicat
impunătorul loc de rugăciune care a
devenit apoi reper arhitectural pentru
bisericile din zonă și nu numai.
Ne aflăm într-un loc de importanță
istorică și ceva ne spune că în curtea
Bisericii ne mai așteaptă ceva.
Biserica de lemn
„SFINȚII ARHANGHELI
MIHAIL ŞI GAVRIL”
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” din

Punct de belvedere satul Suhuleț a fost ridicată în 1780. Secolul


XVIII se întâlnește iarăși cu noi în locașurile
Tansa de cult, biserica în care ne aflăm acum fiind
După ce vizităm biserica „Sfânta Treime” din ancorată în prezent, lucrările de reabilitare
Tansa, poposim o vreme sus. Priveliștea care continuând pentru a păstra clădirea într-o
stare bună de funcționare. Turnul de la intrare
se întinde sub privirile noastre e nemărginită
ne certifică faptul că ne aflăm pe drumul
în frumusețe, mai ales pe vreme cu soare.
corect.
COMUNA DAGÂȚA
Mănăstirea CETATEA
La 5 km de satul Mănăstirea din Dagâța,
ridicată pe Dealul Cetății, Mănăstirea de
călugări Cetatea (reînființată în 1993) ne
așteaptă vizita, dar nu ne face misiunea de
a ajunge la ea ușoară (este înconjurată de
păduri iar drumul ce duce în sat este de
pământ, greu practicabil din cauza lățimii
mici și a pantelor înalte). Chiar și așa,
imaginea care se așterne în fața ochilor și
liniștea incomparabilă face să merite fiecare
clipă petrecută pe drum.
Biserica de acum a fost ridicată în 1969, după
ce boierii Carp și Tăutu au distrus-o pe cea
inițială pe motiv că era amplasată pe hotarul
dintre moșiile lor. O altă biserică din lemn
se vede de pe deal. Este cea construită de
călugări după ce boierii și-au luat dreptatea
cu mâinile lor.
În complexul parohial ni se opresc privirile
pe două biserici: vechea biserică din lemn
(amintită mai sus) cu hramul „Sfântul Ioan
Evanghelistul”, datată la anul 1723 şi biserica
nouă, cu hramul „Sfântul Ilie Tesviteanul”
construită după anul 1990.
COMUNA PÂNCEȘTI
Am ajuns în estul județului Neamț, în Podișul
Central Moldovenesc, pe cursul superior al
Bârladului. În comuna Pâncești călcăm pe pământ
prețios lăsat moștenire de răzeșii lui Ștefan cel
Mare despre care se spune că au locuit aici.
Două biserici și un schit ne conving să poposim o
vreme, atât cât să simțim istoria care încă se scrie
de oamenii de aici, urmașii răzeșilor.
Biserica de lemn
Biserica de lemn din Pâncești „Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril” este mică, modestă
și încercată de timp. Construită din lemn
de stejar în 1774 pe temelie de piatră,
construcția a întâlnit în existența sa mâini
de oameni gospodari care au întărit-o și i-au
prelungit viața. Înăuntru se descoperă un alt
univers în cărțile de cult cu slove chirilice pe
care Biserica le deține.
Continuăm să facem cunoștință cu
moștenirea noastră.
Biserica
„SFÂNTA TREIME”
Tot în Pâncești a fost ridicată spre cer în
1888 (pe terenul propriu al proprietarului
Ion Stroie de către acesta și soția lui) Biserica
„Sfânta Treime”. Arhitectura impunătoare și
elegantă aparține arhitectului francez André
Le conte du Noüy, nume de care se leagă și
Biserica Trei Ierarhi din Iași.
Curtea bisericii încă păstrează o ghețărie
(„frigiderul” epocilor trecute, loc în care sătenii
își conservau bucatele pentru iarnă), invenție
a unor timpuri trecute neștiută de mulți.
GAL
REDIU-PRĂJENI
Ținutul apelor și al întinderilor verzi îmbie la relaxare
și la călătorie liniștită. Intrăm în ultima colecție
de obiective ce trebuie admirate pe traseu. Le
parcurgem cu atenție și le reținem pentru viitoarele
vizite când ni se vor alătura la pas alți vechi și noi
prieteni.
Obiective Natura 2000,
arii protejate și
monumente naturale

Sărăturile
Jijiei Inferioare Prut
Poftim cu grijă într-o nouă arie protejată din bogatul Nord-Est al
țării noastre. Traseul trece prin una dintre cele mai bogate zone
avifaunistice din România (cu 205 specii de păsări identificate,
dintre care 8 protejate la nivel global), unul dintre cele mai
importante teritorii de cuibărit din bazinul românesc al Prutului,
un loc de popas bogat în hrană şi liniştit în timpul migraţiei.
Locul este special prin luciul de apă aproape omniprezent și este
descris de stufărişuri şi păpurişuri, canale şi diguri, suprafeţe
mlăştinoase, pajişti cu ierburi scunde şi de sărătură, de eleștee
pentru piscicultură.
Rezervația
floristică
Valea Lui David
Cale de acces principală: E583 (Iaşi-
Târgu Frumos), acces prin partea de
sud a sitului (aflat la circa 2 km)

Căi de acces secundare:


DJ280E, prin localitatea Rediu,
trebuie urmate drumurile locale
şi agricole existente pe care se
accesează situl în est sau cu acces
pe DJ248B, prin satul Bogonos.

Drumul nostru continuă cu o adevărată


bogăție faunistică și vegetală. Bucata de
pământ denumită Valea lui David, după
numele Profesorul Mihail D. David, ascunde
în stepa ei multe daruri primite de la natură,
unice în Moldova: un sfert din flora Românei
(peste 570 de specii de plante și rarități
floristice), 63 de specii de greieri, cosaşi şi
lăcuste, peste 85 de specii de păsări și sute
de alte minunății pe care le descoperim pas
cu pas. Și pentru că veni vorba...

În Valea lui David călcăm pe sol primitor și


prietenos, dar pășim cu grijă. Printre plantele
protejate și vegetația deasă își croiește
mai mereu drum vipera de stepă moldavă.
Trăiește în mijlocul şi marginea superioară
a pantei (de ne sperie gândul, putem lesne
să o evităm) și își folosește veninul numai
pentru a se apăra de prădători sau pentru
a-și procura hrană. Îi suntem prieteni, așa că
nu vom sta în calea ei și nici ea în a noastră.
Ascultăm susurul Pârâului lui David care
împarte situl în două de la Nord la Sud și ne
continuăm traseul spre un punct de relaxare.
Dealul lui
Dumnezeu
Un alt punct de belvedere și un sit unic ne
apare pe traseu. Fie că venim dinspre Iași,
pe drumul DJ282 sau din satul Epureni,
pe drumurile agricole din partea de vest,
Dealul lui Dumnezeu este locul în care unii
ne-ar putea cataloga drept curajoși că am
ales să pătrundem. Situl este una dintre
puținele ”case” ale viperei de stepă Vipera
ursinii moldavica, una dintre cele mai
ameninţate specii din Europa (în prezent,
Dealul lui Dumnezeu este populat de
peste 500 de exemplare).

Totuși, vipera este departe de a ne


transforma în eroi: este una dintre cele mai
mici specii, iar muşcătura sa este cea mai
inofensivă din familia viperidelor. Veninul
viperei de stepă moldoveneşti poate
ucide un greiere sau un şoricel, dar este
aproape inofensiv pentru om. Nu avem
de unde afla asta, însă. Nu o provocăm
și nu îi îngreunăm drumurile, mai ales
că e cunoscut faptul că vipera se sperie
mai tare de oameni decât oamenii de ea.
Pășim din nou cu atenție și protejăm colțul
de rai în care ne aflăm.

Situl este un diamant floristic și faunistic la


care se ajunge cu greu (gradul de izolare
față de zonele locuite este cel mai mare
comparativ cu siturile ”Valea lui David” și
”Pădurea și pajiștile de la Mârzești”). Dealul
e pur și nealterat, e lesne de ce pajiștile
și-au găsit și ele aici culcuș pentru a crește
în liniște.
Pădurea și
pajiștile de la
Mârzești
În această nouă zonă protejată ajungem
pe ieșirea spre nord din Iași, pe DN24
către vama Sculeni. Părăsim acest drum
spre Nord-Vest (indicator Rediu) pe DJ282,
la capătul nordic al satului Rediu, la est de
şosea aflându-se partea vestică, forestieră
a sitului.

Situl este bogat și prețios în Moldova


în faună și vegetație: 13 specii de vietăți
protejate, dintre care se remarcă vipera
de stepă şi fluturele vărgat, 613 specii
de plante identificate, dintre care 15
protejate la nivel european.

Știi că am ajuns în pragul minunatului sit


pentru că vezi stejarii seculari din Capul
Rediului şi stejarul din Pădurea Mârzeşti,
din marginea DJ 282. Dăm ”Bună ziua”
sătenilor și le cerem sfatul de unde să
cumpărăm o mână de hribi, râşcovi,
zbârciogi, opintici, pânişoare, plopăncuţe
sau gălbiori dintre cele mai bune, mai
proaspete și mai aromate. Până să ne
răspundă, o prigorie (cu penajul ei viu
colorat) ne și răpește atenția. În cel loc de
poveste am ajuns pe mereu surprinzătorul
nostru traseu!
Punct de belvedere
În Rediu punctul de belvedere ne așteaptă
pe Dealul Breazu. Admirăm o priveliște
încărcată de verde și case locuite de
oameni gospodari. E liniște aici și e o lumină
frumoasă. Poate că mai zăbovim câteva
clipe să privim depărtările Rediului înainte
să pornim la pas pentru a le vedea și de
aproape.

Pădurea BREAZU
Atenție, parteneri de drum. Pășim într-o arie
protejată și găsim Pădurea Breazu-Munteni
la fel de mândră ca altădată. Numele de
Rediu (”pădure tânără”), desemna în trecut
un loc împădurit, un cier, în imediata
apropiere a Iaşului, unde erau ţinuţi bidiviii
domniei, robii tătari fiind recunoscuţi pentru
priceperea şi pasiunea lor în creşterea şi
îngrijirea cailor. În pădurile de foioase care
acoperă dealurile din comună se întâlnesc
diferite specii de arbori precum stejarul,
gorunul, carpenul, paltinul, arţarul, frasinul,
teiul, ulmul, salcâmul, cireşul sălbatec şi alte
specii, dar şi arbuşti: alunul, cornul, sângerul,
păducelul, mărul pădureţ, porumbarul,
măceşul, socul.
Eleșteele Jijiei
și Miletinului
Rămânem pe luciul de apă și ajungem
în eleșteele Jijiei și Miletinului (zonă de
importanță avifaunistică identificată de către
Bird Life Internațional), cu care Sărăturile
împart marele dar de a găzdui peste 205 de
specii de păsări (dintre care 117 specii sunt
clocitoare, iar un număr de 34 sunt specii
protejate la nivel european) și de a se afla
împreună pe lista ariilor protejate din zonă.
Născute cu scopul reducerii riscului de
inundaţii şi viituri, eleșteele au, în prezent,
destinaţie piscicolă sau de alimentare cu apă
a localităţilor din zonă și conțin: eleşteele
Vlădeni şi acumularea Hălceni (amenajate
pe Miletin), Balta Borşa, eleşteele Larga Jijia
(create prin îndiguire în albia Jijiei, la punctul
de confluenţă cu Miletinul), acumularea
Movileni şi acumulările Jijioarei.
Situl reprezintă unul dintre cele mai
importante teritorii de cuibărit din bazinul
românesc al Prutului, loc de popas în timpul
migraţiei şi cartier pentru iernarea păsărilor
în estul României. Ne cuibărim și noi aici o
vreme, sperăm să vedem măcar una cele
nouă specii protejate pe plan global. O
”Deltă” moldovenească ce desfășoară un
spectacol fantastic al speciilor protejate în
perioada migrației: piciorong, ciocîntors,
fluierar de mlaştină, ploier auriu, erete sur,
cormoran mic, barză albă, egretă mare, raţă
roşie, gârliţă mică, şerpar, bătăuş şi becaţină
mare.
Revenim la toamnă, când are loc migrația de
poveste a celor 5000 de berze albe!
Sărăturile din
Valea Ilenei
Ca să ajungem la Sărăturile din Valea Ilenei,
ne îndreptăm spre DN28 (sectorul între Iaşi şi
Târgu Frumos), din dreptul localităţii Leţcani.
Situl mai este accesibil şi pe drumuri locale/
agricole care pleacă din localităţile Avântu şi
Ursoaia.
La fel ca Valea lui David și Dealul lui Dumnezeu,
Sărăturile abundă în specii botanice. Fauna
sitului este, în schimb, un subiect continuu
de studiu. Este un nou loc în care vegetația
se dezvoltă liberă, zona încadrându-se în
categoria ariilor protejate.
COMUNA
VALEA LUPULUI
Pensiunea EOS
Contact: Str. Rediu 64, Iasi; 0758.526.153

Dacă drumul se încinge prea tare în miezul verii


sau se înserează înainte să vedem tot Rediul
pe lumină, ne liniștim cu gândul că ”mai e și
mâine o zi”. Ne cheamă apa la o baie rece în
piscină, restaurantul la o masă plină cu de toate
și paturile din pensiune așteaptă să le primim
somnul odihnitor la noapte.

Așadar, tragem pe dreapta măcar pentru o oră-


două dacă drumul e prea ispititor și nu vrem
să îl lăsăm să ne aștepte. Putem oricând să ne
întoarcem aici dacă se face târziu și până acasă
e cale lungă.
COMUNA REDIU
Piscina APOLLO
Contact: DJ282, Breazu, Iasi; 0744.276.556, 0232.254.801

Dacă azi e ziua însemnată în calendar cu


popas la bălăceală, înseamnă că e ziua
preferată a celor mici care au o piscină
dedicată lor la Apollo Summer Lounge
din Comuna Rediu. 100 mp sunt destinați
copiilor, iar 220 mp pătrați sunt plini ochi
cu apă rece pentru oamenii mari. Se poate
poposi la zeul soarelui și pentru masa de
prânz, meniul e creat să potolească ușor
foamea într-o zi de vară.

Clubul de tenis LEO


Contact: Șoseaua Rediu primitor cu toți cei care îl animă și îl închiriază.
(la 2.800 metri de OMV Păcurari); 0748.996.299 Nu ne îngreunăm ruscacurile inutil: mingile și
rachetele se pot închiria, de asemenea.
Simțim nevoia să ne colorăm în cărămiziu
După game, set and match, ne scuturăm
șosetele și să ne exersăm talentul la tenisul
zgura din pantofii sport cu rama rachetei ca
de câmp. Dacă, însă, talentul ne lipsește cu
marii jucători și continuăm călătoria. Traseul
desăvârșire și avem ceva mai mult timp la
așteaptă, turneul... poate pe cei mai mici
dispoziție decât o după-amiază, poate luăm
dintre noi.
câteva lecții de la instructorii de tenis de
Să pornim din nou la drum!
la Clubul de tenis LEO din comuna Rediu.
Amatori sau începători, terenul este la fel de
Cimitirul EROILOR
ROMÂNI REDIU TĂTAR
Istoria ne ajunge din urmă și ne aduce aminte
de un tablou trist din Al Doilea Război Mondial
prin Cimitirul Eroilor din Rediu. Primăvara și
vara lui 1944 au transformat în eroi peste 800
de soldați implicați în confruntarea militară
care a avut loc pe teritoriul comunei Rediu-
Tătar, când Armata Roșie aflată în plină
ofensivă a fost oprită de armatele României
și Germaniei pe linia frontului Chișinău –
Iași – Târgu Frumos, cu un important sector
defensiv în perimetrul satului Tăutești.
782 dintre soldații pierduți sunt înmormântați
în cimitirul din jurul bisericii satului Rediu,
în august 1946 fiind ridicată în onoarea lor
Troița de lemn din fața bisericii care ține cu
greu piept trecerii timpului.

Stâna de oi
Biserica ADORMIREA
Omuşoru Petru MAICII DOMNULUI
După o zi atât de încărcată spiritual, ne-am Pentru că ni se ridică în fața ochilor într-un către patriarhul Nicodim Munteanu.
bucura să putem adormi într-un loc aparte loc atât de încărcat de semnificații, suntem Troița (construită în vara lui 1946) povestită
și atipic. Este o variantă bună să închiriem datori să îi aflăm povestea: biserica din la popasul din Cimitirul Eroilor e veșnica
cele 2 camere disponibile de la stână: centrul Cimitirului Eroilor are o istorie lungă, amintire că în 1944 peste 800 de soldați din
0741.794.505. pe locul actualei construcții existând în trecut Armata Română și-au jertfit viețile pentru
un sfânt lăcaş din lemn. Actuala biserică, victorie.
cu hramurile “Adormirea Maicii Domnului“ Locurile în care ne-am oprit acum ne apasă
şi “Sfântul Grigore Teologul“, din parohia parcă umerii. Facem promisiunea că nu ne
Rediu-Tătar a fost sfinţită în anul 1911 de vom uita vreodată istoria și pornim...
Iaz Tăutești (Balta Tăutești Breazu)
Pescuim? Crapul, somnul, carasul, cteno și scoatem cele 4 undițe (maxim admise) și
știuca pun pariu că nu le facem față. Hai să promitem că nu prindem mai mult de 4
încercăm! kg fiecare. După faptă și răsplată: ori un
La 10 km de Iași (ieșirea prin Copou) facem pește prăjit (victorie!), ori o luăm la pas pe
stânga pe un drum de pământ imediat după stomacul gol și sperăm să ne apară pe traseu
indicatorul care anunță ieșirea din localitatea o pensiune unde poate avem mai mult noroc
Breazu și mergem aproximativ 1 km până la (așa cum a avut și peștele care a fugit de
acumulare. Iazul ne așteaptă cuminte, docil, momeala noastră).
prietenos, ca de fiecare dată. Punem cortul,

Biserica SF. NICOLAE


(Tăutești)
În Tăutești întâlnim o construcție cu o poveste cimitir este îngropat ctitorul moșiei,
interesantă pentru comunitate. Inițial ridicată Procopie Florescu, fost ministru de
în 1864, biserica a fost ulterior dărâmată externe al Domnitorului Al. I. Cuza.
din cauza bombardamentelor din timpul O altă poveste interesantă ne
războaielor. Pentru a-și recupera lăcașul, așteaptă, însă, într-o Biserică din
sătenii au ridicat-o pe cea nouă în 1960, satul Românești
parțial din cărămizi din vechea construcție. În
COMUNA
ROMÂNEȘTI
Biserica SF. MARE
MUCENIC GHEORGHE
Ajungem în Românești curioși să vedem
cum se ridică impunătoare în fața soarelui
singura Biserică ”îmbrăcată” în cărămidă
roșie, un adevărat monument de frumuseţe
şi spiritualitate, a cărui construcţie a început
în 1905. Intrarea în Biserică este marcată la
exterior de o pictură care îl întruchipează
pe Sf. Gheorghe, purtătorul de biruință și
ocrotitorul Armatei Române, ucigând un
balaur (conform iconografiei recente).

Tunelul și coșurile de aerisire italieni și o bună parte din forța de muncă


locală. Turnurile de aerisire rămân două
Mai rămânem la Românești și mergem într-o dintre cele mai interesante piese arhitecturale
călătorie imaginară cu trenul pe ruta ruta din țară datorită poveștii pe care o au în spate
Dorohoi – Iași, pe una dintre primele linii de cale și inovației care a stat neclintită la rădăcina
ferată construite în România în secolul XIX și construcției lor.
descoperim un prilej excelent pentru a face un Tunelul rămâne încărcat de istorie. Dacă în
popas din nou uimitor. 1896 atrăgea atenția întregii țări prin valoarea
Acum 130 de ani era construit de arhitectul Ioan proiectului și cauza dispute în interiorul
Cantacuzino tunelul de 964 de metri de la Halta diferitelor grupuri de interese, în 1944 gura
Movileni cu zidărie din cărămidă fabricată la tunelului se situa la doar câteva sute de metri
Ciurea, cu ciment marca Portland adus special de linia frontului. Localnicii sunt de părere că
de la Brăila pentru a fi turnat la fundația celor 2 în zonă încă mai pot fi găsite mine și resturi
coșuri de aerisire (material folosit pentru prima de arme.
dată în România la o construcție), cu ingineri
COMUNA MOVILENI La IZVOARE IEPURENI
Contact: la 15 km de Iași, pe traseul Iași - Breazu -

PARADISUL VERDE Horlești - Iepureni. La intrarea în Iepureni (comuna


Movileni), pe partea dreaptă, sunt vizibile amenajarile
Contact: Loc. Iepureni, în apropierea Dj 282 la 19 km piscicole; 0785.794.108, 0728.274.34 sau 0748.426.497
de Iasi; 0743.680.171
Tot cu undițele încordate (maxim 4 de pescar)
Luăm corturile și mergem din nou la pescuit!
se deschide și balta La Izvoare din Iepureni
De data aceasta avem de ales dintre 3 iazuri
în fața noastră cu crap, somn, caras, șalău,
(de 2,5 ha, 1,5 ha și 0,75 ha, o suprafață totala
novac, fitofag, biban, cteno și știucă. Cert
de 65000 mp și 40000 luciu de apă), dintre
este că așa cum am promis, traseul prin GAL
cele 56 de locuri disponibile și între pescuitul
Rediu Prăjeni se scaldă în ape bune! Punem
la undiță sau la culisantă (adâncimea apei
cortul și aici.
poate ajunge la 7-8 metri).
Cu limitele de 3 scule/pescar și cantitate
maximă de 10 kg, provocarea lansată de
Paradisul Verde e acceptată, iar câtă vreme
balta are pește și e vară în calendar, traseul
nostru merită un popas aici!
Delta Moldovei
Piscicola – Larga Jijia
Am ajuns în unul dintre cele mai de
neînchipuit frumuseți pe care natura și
omul ar fi putut vreodată să le dăruiască
Moldovei: într-un paradis al apelor, păsărilor
și vegetației care pare rupt din Delta Dunării
atât de râvnită și îndelung apreciată, în
minidelta din Larga Jijia, un complex de
lacuri întins pe o suprafaţă de aproximativ
1.250 de hectare, situat la o distanţă de 24
de kilometri de municipiul Iaşi, în comuna
Movileni.
Din 1977 (când zona nu însemna decât o
imensă întindere de apă, presărată cu stuf şi
păpuriş), după amenajarea în zona lacurilor
din complexul Larga Jijia a unei ferme
piscicole și atragerea implicită a păsărilor
”chemate” de pește, Moldova se laudă acum
cu propria Deltă, cu peste 197 de specii
de păsări (mai mult de 50% din speciile de
păsări catalogate în România), cu peste 300
de lebede albe care poposesc pe cele 50 de
eleştee din lunca inundabilă a râului Jijia, cu
”Insula Urzicilor” (unde păsările obișnuiesc
să își facă cuiburi).
În mirifica Deltă a Moldovei este și prilej de
pescuit. Cine vrea să prinsă Crapul topless,
marcă înregistrată Larga Jijia, aici trebuie să
ajungă.
Plecăm pe mai departe, dar nu putem decât
să sperăm că revenirea în raiul Jijiei se va
întâmpla mai curând decât plănuim.

Iaz JIJIOARA
Contact: DJ Iași – Movileni; 0745.413.777, 0742.044.777,
0743.244.777
Tot cu gândul la pescuit ne găsește și Iazul
Jijioara, din Movileni cu bunătățile lui de
crap, caras, șalău și somn. Pe 37 de ha avem
loc destul să ne găsim liniștea și peștele mult
așteptat.
COMUNA Salba de lacuri
Gropnița ne îmbie și ea la odihnit undițele pe malul
GROPNIȚA apei, prin Salba de Lacuri Bulbucani, Bulbucani 1,
Mălăeşti, Forăşti care adună la un loc 1024 hectare
de luciu de apă. O vizităm și o admirăm, totodată.
Biserica ”ADORMIREA Multă apă în Rediu-Prăjeni, dar nici o posibilitate
ca vreodată să te poți sătura de atâta frumusețe și
MAICII DOMNULUI” liniște sublimă.
Monument istoric, Biserica ”Adormirea Vlădenii spun că ne așteaptă de mult. Nici o grijă,
Maicii Domnului” ne uimește prin ajungem cu bine în următoarea oprire de pe traseu.
modestie. Construită la 1830, zidurile
caldului lăcaș păstrează esența credinței
și simplitatea de altădată.
BALTA IACOBENI
Încheiem ziua printr-o vizită la
COMUNA Balta Iacobeni, un loc prielnic
pentru a-ţi odihni picioarele şi
VLĂDENI mintea după o zi plină de emoţii.
Cu un ultim gram de energie,

Gara aruncăm băţul în baltă pentru că,


ce-i mai frumos decât să stai cu
O nouă zi, o nouă poveste.
picioarele în apă şi să te bucuri
Prima oprire, Comuna Vlădeni
de unul din cele mai frumoase
unde, odată coborâţi din tren,
fenomene ale naturii….apusul?!
suntem întâmpinaţi încă de
la primii paşi de o fărâmă
de istorie prezentă printr-o
arhitectură ce datează încă
din sec. XIX. ….. De aici , cu
paşi repezi, ne îndreptăm spre
Biserica Sf. Voievozi.

Biserica
SF. VOIEVOZI
din Borşa
La numai 3 km de Vlădeni,
pe DJ 282C, se află satul
Borșa, căruia istorie i-a scris
și acum ne-o poveștește
nouă Biserica Sfinții
Voievozi. Construită la 1826,
pune atestarea satului sub
semnul întrebării, primele
scrieri despre Borșa datând
din 1866. Pare că în acest
loc credința și-a făcut lăcaș
înaintea omului.
COMUNA ȘIPOTE
Muzeul Etnografic
Se spune că Dumnezeu a creat cerul şi
pământul iar istoria a fost lăsată în mâinile
omului. Aceleaşi lucru s-a întâmplat şi
în comuna Şipote, ai cărei localnici se
mândresc cu un lăcaş aparte, unde pentru
câteva secunde, te poţi lăsa purtat de val şi
simţi emoţiile străbunilor noştrii. Curioşi din
fire, ne grăbim să vedem cu ochii noştri şi…
DA, fiecare poveste spusă de bunicii satului
o trăieşti la intesitate maxima, ca şi când ai
fi acolo.
Biserica Sfântul Ioan cel Nou
În timp ce cutreieram pe uliţele satului, ne-am apropiat de o biserică
frumoasa, desprinsă parcă din poveştile bunicilor nostrii. De noi, se
apropie un bătrânel cu ochii încetoşaţi dar calzi, de la care aflăm că
povestea lăcaşului de cult începe din anul 1507 fiind strâns legată
de familia Arbore. Chiar şi în momentul povestirii, se simţea prezenţa
hatmanului Luca Arbore, acelaşi ctitor ce a zidit şi Biserica Arbore din
judţul Suceava.

Lacul HĂLCENI
Şi asa cum suntem obişnuiţi, după o plimbare plină de istorie, trăiri şi
obiceiuri ne oprim să ne tragem sufletul pe malul Lacui Hălceni, lac ce
face parte din Elesteele Jijiei şi Miletinului pe care ce tocmai le-am vizitat.
Astăzi nu am fost pregătiţi, dar cu siguranţă că următoarea data când
vom poposi pe aici, nu vor lipsi beţele din portbagaj. Pe cele 400 ha se
poate pescui atât ziua, cât şi noaptea, restricţii de cantitate fiind doar la
crap. În rest, momeala să fie pe măsura aşteptărilor!
COMUNA
PLUGARI
Muzeul BOROȘOAIA
În Plugari poposim într-un loc unic în zonă,
născut din dragostea de origini și respectul
față de trecut: Muzeul sătesc Boroșoaia.
Acolo își așteaptă ordonate cronologic turiștii
piese de ceramică din cultura Cucuteni,
urme ale celor două Războaie Mondiale,
documente, porturi populare, unelte vechi
folosite în gospodăriile țărănești.
COMUNA PRĂJENI Casa tradițională
românească
Biserica LUPĂRIA Unde să încheiem traseul și lunga călătorie
Suntem bineveniți în comuna botoșăneană dacă nu acasă? În casa românească
Prăjeni. Dintre cele 4 sate care compun astăzi tradițională, în care traiul pare să se ducă
comuna (ultima de pe traseul nostru), alegem la fel ca în trecut, unde chirpicii se fac ca
să ne tragem suflul în Lupăria, în răcoarea odinioară și mămăliga se amestecă cu
Bisericii Sf. Dumitru (parohie înființată la zvâc? Aici se întâmplă revenirea la origini și
1937). În anul 1935 s-a început construcţia amintirea tradiționalului românesc. Poate
bisericii din piatră „de Deleni” şi cărămidă, că până la următoarea vizită le vom ține mai
cu hramul „Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de lesne minte.
Mir” și a fost finalizată în 1940.

Biserica are formă de cruce într-un stil


bizantin cu elemente româneşti, având în faţă
pridvorul, apoi pronaosul, naosul şi altarul.
Ne atrag atenția vitraliile lucrate cu atenție și
stăruință.
3 trasee mai scurte pentru
popasuri mai lungi!

Am străbătut 4 GAL-uri în lung și în lat până ce am ajuns să credem că le știm


pe de rost. Acum ne dăm seama că timpul ne-a arătat ceasul și a bătut din
picior ori de câte ori ne răpea vreun peisaj, vreo poveste, vreo istorie sau ori de
câte ori ne lungeam la vorbă pe vreun colț de iarbă binemeritat.
După aceste zile pline departe de casă vedem că, de fapt, am rămas tare
aproape. Atâtea locuri și lucruri ce am descoperit, atâtea ori în care nu ne-a
venit a crede ce aveam în fața ochilor ne-au convins ca pe aceste meleaguri
să venim mai des. Astfel, pentru că timpul ne este un veșnic prieten grăbit
și zgârcit (pe care îl îndrăgim, deci, cu bune și cu rele), mare bucurie ne fac
cele 3 trasee conturate în cele ce urmează. Condensate ca durată și obiective
de vizitat, cele 3 ne trimit cu familia și prietenii la vizitat monumente istorice,
la relaxare pe malurile luciurilor de apă din jurul Iașului sau la mișcare cu
bicicletele pe drumuri gândite special pentru două roți.
Traseul
1 C u lt u r ă și tradi ț ie

O înșiruire de 2 zile a celor mai importante monumente istorice din jurul Iașului (biserici,
ZIUA 2

Mănăstirea Dobrovăț | Dobrovăț / GAL Ștefan cel Mare

Biserica „Sfântu Pantelimon” | Dobrovăț / GAL Ștefan cel Mare

mănăstiri, case memoriale și conace din Nordul și Sudul județului) ne convinge să căutăm
cazare pentru o noapte undeva pe traseu. Ne pregătim pentru vizite ce urmează să ne Casa Memorială “Emil Racoviță” | Dănești / GAL Ștefan cel Mare

împlinească sufletele și să ne completeze cunoștințele pentru că toate construcțiile pe care


urmează să le vedem sunt zidite în istorie. Ansamblul “Petre P. Carp” | Țibănești / GAL „Colinele Iașilor”

Iată mai jos care e planul celor două zile de regăsire a originilor și de cunoaștere a trecutului:
Mănăstirea Hadâmbu | Mironeasa / GAL „Colinele Iașilor”

ZIUA 1 Mănăstirea Hlincea| Ciurea / GAL „Colinele Iașilor”

Palatul Culturii
Mănăstirea Bârnova | Bârnova / GAL „Colinele Iașilor”

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” | Românești / GAL Rediu Prăjeni


Palatul Culturii

Muzeul Șipote | Șipote / GAL Rediu Prăjeni

Biserica „Sfântul Ioan cel Nou” | Șipote / GAL Rediu Prăjeni

Muzeul Boroșoaia | Plugari / GAL Valea Prutului

Descriere generală:
Biserica „Sfântul Nicolae” | Andrieșeni / GAL Valea Prutului

Biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” | Roșcani / GAL Valea Prutului Distanța totală a traseului: 423 km

Tipul traseului: cu mașina: 2 zile / cu bicicleta: 3 - 4 zile


Casa Memorială “Costache Negruzzi” | Trifești / GAL Valea Prutului Dificultate: medie

Diferența de nivel: 335,6 m


Biserica Perieni | Probota / GAL Valea Prutului

Biserica „Sfântul Nicolae” | Aroneanu / GAL Ștefan cel Mare


Traseul
2 N at u r A

Dacă alegem acest traseu, nu uităm să ne luăm corturile și sacii de dormit cu noi pentru că
ZIUA 3

Rezervația Repedea | Bârnova / GAL „Colinele Iașilor”

Pădurea Dobrovăț | Dobrovăț / GAL Ștefan cel Mare

nu se știe care dintre apele sau pământurile pe care le vizităm ne va fura cu totul și ne va
convinge să rămânem peste noapte. Locurile în care urmează să mergem sunt colțuri de rai Poiana cu Cetate | Grajduri / GAL „Colinele Iașilor”

unul și unul, descrise de întinderi verzi (dealuri, păduri, poienițe) sau luciuri de apă. Sunt arii
protejate, bogății din jurul Iașului care găzduiesc specii din cele mai aparte. Poiana cu Schit | Grajduri / GAL „Colinele Iașilor”

Sublimă călătorie se așterne în fața noastră:


Hamak | Bârnova / GAL „Colinele Iașilor”

ZIUA 1

Palatul Culturii

Lacurile Dorobanț - Aroneanu | Aroneanu / GAL Ștefan cel Mare

Lacurile de la Roșcani | Roșcani / GAL Valea Prutului

Domeniile Lungu | Bivolari / GAL Valea Prutului

Barajul Stânca Costești | Ștefănești / GAL Valea Prutului

ZIUA 2

Iazul lui Dumnezeu | Probota / GAL Valea Prutului

Descriere generală:
Lacul Hălceni (Eleșteiele Jijiei si Miletinului) | Vlădeni / GAL Valea Prutului
Distanța totală a traseului: 323 km

Tipul traseului: cu mașina: ziua 1 și 2;


Mălăești-Forăști-Bulbucani | Gropnița / GAL Rediu Prăjeni
drumeție sau cicloturism: ziua 3

Delta Moldovei | Movileni / GAL Rediu Prăjeni Dificultate: medie

Diferența de nivel: 300 m


Paradisul Verde | Movileni / GAL Rediu Prăjeni

Piscina Apollo Summer Lounge | Breazu / GAL Rediu Prăjeni


Traseul
3 cicl o t u rism

Împrejurimile Iașului sunt generoase și cu bicicliștii. Astfel, dacă avem noroc de vreme bună
și simțim forță în picioare, putem parcurge distanțele dintre obiective pe două roți. Mai jos
sunt trasate cele mai frumoase drumuri de făcut cu bicicletele către cele mai remarcabile
obiective turistice din regiune.

Palatul Culturii

Pădurea Breazu | Rediu / GAL Rediu Prăjeni

Biserica “Sfântul Prooroc Isaia” | Popricani / GAL Valea Prutului

Lacul Aroneanu | Aroneanu / GAL Ștefan cel Mare

Rezervația Repedea | Bârnova / GAL „Colinele Iașilor”

Mănăstirea Bârnova | Bârnova / GAL „Colinele Iașilor”

Palatul Culturii

Descriere generală:
Distanța totală a traseului: 52 km

Tipul traseului: cicloturism

Dificultate: medie

Diferența de nivel: 282,3 m


GAL VALEA PRUTULUI
Popricani
Andrieșeni Coordonate GPS
Coordonate GPS Balta Teiva Vișina 47.310526, 27.561473
Biserica de lemn “Sf. Proroc Isaia” 47.211484, 27.556862
Biserica Iepureni 47.527401, 27.284181
Alte atracții turistice
Adrese utile
Punct de Belvedere Popricani 47.300958, 27.473090
POLIȚIA ANDRIEȘENI 0232.297.480
Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Hamod Car- Adrese utile
men Maria, sat ANDRIEŞENI, Tel.:
0232.297.484
PRIMĂRIA 47.280983, 27.518270
Cabinet medical - Dr. Babin Mari-
POLIȚIA 0232.297.090
ana Rodica, sat ANDRIEŞENI, Tel.:
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Dinu Ana Maria,
0232.297.484
sat POPRICANI
S.C. Vitafarm S.R.L., sat ANDRIEŞENI
Cabinet medical - Dr. Ifteni Călin, sat
Roșcani POPRICANI, Tel.: 0232.297.295
Cabinet medical - Dr. Anghel Elena, sat
POPRICANI, Tel.: 0232.297.295
Coordonate GPS Cabinet medical - Dr. Apostol Dana
Vitasana, sat POPRICANI, Tel.:
Biserica Rădeni 47.424928, 27.437576 0232.294.062
Iazuri 47.447401, 27.407729 Cabinet medical - Dr. Butnariu Anghel
Biserica de lemn “Sf. Gheorghe” 47.4558468,27.3999796 Maria, sat POPRICANI, Tel.: 0232.297.295
Alte atracții turistice Cabinet medical - Dr. Andreescu
Lăcrămioara, sat POPRICANI, Tel.:
0232.297.062
Punct de belvedere DC7 47.428993, 27.451824
Punct de belvedere din rezervația Roșcani 47.435568, 27.414794

Adrese utile Țigănași


Coordonate GPS
PRIMĂRIA ROȘCANI 47.427204, 27.436938
POLIȚIA ROȘCANI 0232.290.142
Cabinete medicale Dr. Chiriţă Mihaela, sat ROŞCANI Pădurea Stejari 47.379616, 27.442622
Jijia 47.313579, 27.499719
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” din Mihail Kogălniceanu, 1994 47.349954, 27.409489
Victoria
Adrese utile
Coordonate GPS
POLIȚIA ȚIGĂNAȘI 0232.299.050
Biserica “Sf.Nicolae-Luceni” 47.286941, 27.616762 Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Lupu Cris-
tina Adriana, sat ŢIGĂNĂŞI, Tel.:
Alte atracții turistice 0232.299.080
Cabinet medical - Dr. Costea Liliana, sat
ŢIGĂNĂŞI, Tel.: 0232.299.080
Punct de belvedere Victoria 47.288683, 27.583920
Cabinet medical - Dr. Grinea Silvia Ade-
la, sat ŢIGĂNĂŞI, Tel.: 0232.299.080
Adrese utile Cabinet medical - Dr. Raschip Ofelia, sat
ŢIGĂNĂŞI, Tel.: 0232.299.080
PRIMĂRIA VICTORIA 47.293804, 27.584238
POLIȚIA VICTORIA 0232.295.130 Probota
Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Simionescu
Daniela Viorica, sat VICTORIA, Tel.: Coordonate GPS
0232.295.107
Cabinet medical - Dr. Niculiță Mălina, Iazul lui Dumnezeu 47.386452, 27.493459
sat VICTORIA
Cabinet medical - Dr. Aghiniței Irina, sat Adrese utile
VICTORIA, Tel.: 0232.295.107
Cabinet medical - Dr. Marcu Elisabeta,
sat VICTORIA, Tel.: 0232.295.107 PRIMĂRIA PROBOTA 47.375650, 27.504038
POLIȚIA PROBOTA 0232.297.576
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Cazacu Constan- Românești
tin, sat PROBOTA
Cabinet medical - Dr. Gafița Elena, sat Adrese utile
PROBOTA

Trifești POLIȚIA ROMÂNEȘTI


PRIMĂRIA ROMÂNEȘTI 0231.565.081
Coordonate GPS Cabinet medical
Cabinet medical - Dr. Aursulesei Alina,
Casa Negruzzi 47.45782,27.50436 sat ROMÂNEŞTI, E-mail: alina_aursule-
Râul Prut 47.478503,27.501139 sei@yahoo.com

Adrese utile Santa Mare


PRIMĂRIA TRIFEȘTI 47.461747, 27.501812 Alte atracții turistice
POLIȚIA TRIFEȘTI 0232.298.044
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Simon Elena, sat
TRIFEŞTI, Tel.: 0232.298.055 Conac Rânghilești 47.649931, 27.227985
Cabinet medical - Dr. Huma Daniel, sat Biserica de lemn Bădărăi 47.588645, 27.380632
TRIFEŞTI, Tel.: 0232.298.055
Cabinet medical - Dr. Toma Cristiana, Adrese utile
sat TRIFEŞTI, Tel.: 0232248841

Bivolari POLIȚIA SANTA MARE 0231.565.819


PRIMĂRIA SANTA MARE DN24C, 717345, 47.605464, 27.350057
Coordonate GPS Cabinete medicale Dr. Ciobanu Tudorel, sat SANTA MARE,
Tel.: 0767.589.335, E-mail: ciobanu_tu-
dorel@yahoo.com
Domeniile Lungu 47.4802565,27.4673334
Biserica “Sf.Ilie” – Soloneț Bivolari 47.5008296,27.4507085
GAL ŞTEFAN CEL MARE
Alte atracții turistice

Sere sat Tabăra 47°34’11.89”N 27°24’34.78”E Aroneanu


Adrese utile Coordonate GPS

POLIȚIA BIVOLARI 0232.298.510 Biserica „Sfântul Nicolae”


47.207168, 27.601484
PRIMĂRIA BIVOLARI 27°26’41.58”E 27°26’41.58”E Biserica “Sf. Ilie”
47.226166, 27.638576
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Dăscălescu Manu- Lacurile Aroneanu și Dorobanț
47.193746, 27.595867
ela, sat BIVOLARI, Tel.: 0232.248.657 47.213160, 27.593075
Cabinet medical - Dr. Moldovan Grigore
Florin, sat BIVOLARI, Tel.: 0232.248.657
Alte atracții turistice
Cabinet medical - Dr. Nistor Magda
Anca, sat BIVOLARI, Tel.: 0232.248.657 Biserica “Sfântul Gheorghe” Dorobanț, Aroneanu
Biserica “Sfânta Varvara” Şorogari, Aroneanu
Situl arheologic de la Aroneanu, punct din „Vatra satului”ˮ
Ștefănești “Vatra satului”ˮ, în jurul Bisericii „Sf.
Nicolae” - Aroneanuˮ şi grădinile încon-
Coordonate GPS jurătoare
Situl arheologic de la Rediu Aldei, punct „La Hartop”ˮ “La Hârtop”ˮ, la marginea de SE a satului
Situl arheologic de la Şorogari, punct „Ivăneşti”ˮ “La Poligon”ˮ, pe panta de NE a Dealului
Baraj Stânca Costești 47.834937, 27.220665
Şorogari
Statuia lui Ștefan Luchian 47.789805,27.197256

Alte atracții turistice Adrese utile

Barajul de pe Prut Stefănești 47.834937, 27.220665 POLIȚIA 0232.299.260


PRIMĂRIA 0232.299.255
Adrese utile Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Naconecinii An-
gelica, sat Aroneanu, Tel.: 0232.261.794
POLIȚIA ȘTEFĂNEȘTI 0248.265.185 S.C. Helicomed Grup S.R.L., sat Aron-
PRIMĂRIA ȘTEFĂNEȘTI 47.793828, 27.200402 eanu
Pensiuni Alte atracții turistice

Camping ENPI Biserica “Nașterea Maicii Domnului” Țuțora


sat Dorobanț, com. Aroneanu, tel.: Biserica “Nașterea Maicii Domnului” Oprișeni, Țuțora
0744.995.493; 0755.712.932; 0744.857.350; Situl arheologic de la Chiperești, punct „Țăruș” Chiperești, Țuțora; „La Țăruș”, la mar-
E-mail: enpi_iasi@yahoo.com ginea de SE a satului, în spatele Școlii
Generale, la 400 m SSE de podul mare
de peste Jijia
Golăiești Situl arheologic „Cotu lui Bogdanˮ („La Prisacaˮ), la cca. 3 km N de sat, ]n cotul Prutului

Coordonate GPS
Adrese utile
Pădurea Medeleni 47.248929, 27.670172
Biserica “Sf. Nicolae” 47.247750, 27.682397 POLIȚIA 0232.298.888
Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Sânzienele – Drăgaica) 47.293755, 27.678971 PRIMĂRIA 0232.298.777, 298.800, 298.811
Conacul familiei Deleanu 47.288888, 27.676744 Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Verdeş Felicia, sat
Alte atracții turistice Ţuţora, Tel.: 0232.272.982
Cabinet medical - Dr. O.K. Dent 1, sat
Ţuţora
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” Grădinari, Golăiești Cabinet medical - Dr. Ok Dent, sat Ţuţora

Adrese utile Prisăcani

Centrul de Informare Turistică 0232.236.614


Coordonate GPS
POLIȚIA 0232.295.480
PRIMĂRIA 0232.236.614 Biserica „Sfinții Voievozi” 47.092254, 27.879037
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. David Alina Elena, Biserica de vălătuci “Sf. Nicolae” 47.100694, 27.859243
sat Golăieşti
Cabinet medical - Dr. Dimov Ionela Alte atracții turistice
Nicola, sat Golăieşti, Tel.: 0232.291.049
Cabinet medical - Dr. Vasiliu Mariana,
sat Golăieşti Biserica nouă, ce poartă hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” Prisăcani
Biserica “Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul și Măcăreşti, Prisăcani
Ungheni Înaintemergătorul Domnului”

Coordonate GPS
Adrese utile
Biserica de lemn “Sf. Mucenic Dimitrie” 47.206764, 27.707476
Biserica cu hramul „Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul” 47.199890, 27.783148
POLIȚIA 0232.295.763
PRIMĂRIA 0232.295.999
Cabinete medicale și farmacii S.C. Feriga S.R.L., sat Prisăcani, Tel.:
Alte atracții turistice 0740.020.756
Cabinet medical - Dr. Drăgan Elena, sat
Biserica “Sfântul Nicolae” Bosia, Ungheni Prisăcani, Tel.: 0745.136.386
Biserica “Sfântul Nicolae” Mânzătești, Ungheni Cabinet medical - Dr. Gafencu Irina
Mirela, sat Prisăcani
Adrese utile Cabinet medical - Dr. Nechifor Elena, sat
Prisăcani, Tel.: 0232.295.847

POLIȚIA 0232.295.252
Comarna
PRIMĂRIA 0232.295.333
Coordonate GPS
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Pandea Cătălin
Andrei, sat Ungheni Biserica „Sfinţii Împăraţi întocmai cu Apostolii, Constantin şi Elena” 47.059135, 27.780017
Cabinet medical - Dr. Anghel Cornelia,
sat Ungheni, 0232.295.253 Alte atracții turistice
Țuțora
Biserica “Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Osoi, Comarna
Coordonate GPS Elena”
Biserica “Buna Vestire” Osoi, Comarna
Biserica “Sfântul Ierarh Nicolae” 47.112556, 27.770964 Biserica “Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir” Comarna
Biserica “Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” (Sânzienele – Drăgaica) Curagău, Comarna
Situl arheologic de la Comarna, punct „Padurea Musteaţa” „Padurea Musteaţaˮ, la cca. 1,5 km VNV Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Olăraşu Olguţa -
de sat, în dreptul cantonului silvic Tel.: 0232.275.070
Situl arheologic de la Osoi, punct „Terasa Prutuluiˮ „Terasa Prutuluiˮ, la cca. 1 km SE de sat Cabinet medical - Dr. Popescu Constan-
tin Francisc - Tel.: 0232.320.760
Adrese utile Cabinet medical - Dr. Olăraşu Viorel -
Tel.: 0232.320.840
Cabinet medical - Dr. Rusneac Lidia
POLIȚIA 0232.291.369
PRIMĂRIA 0232.238.900 Dobrovăț
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Urdă Tudor Petru,
sat Comarna, Tel.:0742.122.425
Coordonate GPS
Cabinet medical - Dr. Hamod Mustafa,
sat Comarna, Tel.:0232.291.370
Mănăstirea Dobrovăț 46.971004, 27.705824
Cabinet medical - Dr. Badac Cristina, sat
Biserica de lemn “Sf. Pantelimon” 46.958058, 27.742328
Comarna
Cabinet medical - Dr. Cotea Culita, sat
Comarna, Tel.: 0232.238.765 Alte atracții turistice

Costuleni Biserica “Nașterea Maicii Domnului” Dobrovăț Ruși


Domeniile Coroanei Dobrovăț
Coordonate GPS Situl arheologic de la Dobrovăţ, punct „Cetăţuie” „Cetăţuie”ˮ, la marginea de SV a satului
si la 2 km de mănăstirea Dobrovăţ
Biserica “Sf. Nicolae” 47.029207, 27.859980 Situl arheologic “Fortificaţie” „Palanca”ˮ, la cca. 3 km NV de sat, între
pâraiele Pietrosu şi Palanca
Alte atracții turistice Situl arheologic de la Dobrovăţ, punct „Tarlaua Velniţa”ˮ „Tarlaua Velniţa”ˮ, la cca. 3 km la S
de sat, pe dreapta şoselei Dobrovăţ
Biserica de lemn „Sf. Nicolae” Covasna, Costuleni -Codăeşti
Biserica cu Hramul „Sf. Nicolae” Hilița, Costuleni
Situl arheologic de la Covasna, punct „Curmătura”ˮ (“In Cier”ˮ) „Curmătura”ˮ („In Cier”ˮ), la 150 m S de sat Adrese utile
Situl arheologic de la Hiliţa, punct „Dealul Hiliţei”ˮ „Dealul Hiliţei”ˮ, la cca. 1 km VNV de sat
Centrul de Informare Turistică Tel: 0232.321.207;
Adrese utile mail: info@cit-dobrovat.ro;
web: www.cit-dobrovat.ro
POLIȚIA 0232.291.506
PRIMĂRIA 0232.291.550, 291.600 POLIȚIA 0232.321.181
Cabinete medicale S.C. Imker Med S.R.L PRIMĂRIA 0232.321.207
Cabinet medical - Dr. Matran Florentina
Cabinet medical - Dr. Chiriac Loreta Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Ripa Carmen - Tel.:
Elena 0232.312.333
Cabinet medical - Dr. Tistu Lori- Dana
Ciortești Pensiuni
Pensiune agro-turistică Martinuș Mirela sat Dobrovăţ, com. Dobrovăţ, jud. Iași;
Coordonate GPS
tel.: 0741.736.695
Pensiune agro-turistică Chelaru Marica sat Dobrovăţ, com. Dobrovăţ, jud. Iași;
Biserica “Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil şi al tuturor 46.941026, 27.873581
tel.: 0744.533.399
cereştilor puteri” Pensiune agro-turistică Patlagică Gheorghe sat Dobrovăţ, com. Dobrovăţ, jud. Iași;
tel.: 0761.732.616
Alte atracții turistice
Codăești
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Coropceni, Ciortești
Biserica “Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul” Ciortești Coordonate GPS
Biserica din Şerbeşti Șerbești, Ciortești
Biserica “Sfântul Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul” Deleni, Ciortești Biserica “Naşterea Maicii Domnului” 46.900564, 27.797523
Situl arheologic de la Şerbeşti, punct „Fundătura II”ˮ „Fundătura II”ˮ, la 2,5 km SV de sat, pe Conacul Rosetti-Balş 46.900866, 27.798035
pantele de V ce mărginesc valea pârâu- Biserica “Sf. Trei Ierarhi” 46.874555, 27.758177
lui Şerbeşti
Adrese utile
Adrese utile
POLIȚIA 0232.320.700
POLIȚIA 0235.341.126
PRIMĂRIA 0232.320.800
PRIMĂRIA 0235.341.114, 341.300
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Ana Daniela - Tel.: Rebricea
0788.023.480
Cabinet medical - Dr. Weber Ancuţa Coordonate GPS
Carmen
S.C. Hygiea S.R. L Biserica “Nașterea și Adormirea Maicii Domnului” 46.901942, 27.532453
Cabinet medical - Dr. Puşcaş Nicolae - Biserica de lemn „Sf. Nicolae” 46.872939, 27.621992
Tel.: 0788.023.480
S.C. Davilla S.R.L
Alte atracții turistice
Tăcuta
Situl arheologic de la Rateșu Cuzei, punct „La Chiuă” „La Chiuă” la cca. 800 m E de sat, pe
Coordonate GPS
pantele de E și S ale botului de deal
Biserica de lemn „Sf. Voievozi” 46.898981, 27.666877
Biserica “Sf. Gheorghe” 46.918759, 27.689471
Adrese utile
Biserica “Sf. Nicolae” 46.966725, 27.640740
POLIȚIA 0235.457.478
Adrese utile PRIMĂRIA 0235.457.050
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Fanaragiu Luciana
- Tel.: 0743.179.280
POLIȚIA 0235.349.143 Cabinet medical - Dr. Cater Carmen
PRIMĂRIA 0232.349.164 -Tel.: 0788.174.971
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Dovganiuc Nona -
Tel.: 0235.349.116

GAL COLINELE IAŞILOR


Dănești
Coordonate GPS Bârnova
Casa memorială Emil Racoviță 46.874312, 27.681788 Coordonate GPS
Biserica de lemn și vălătuci „Sf. Nicolae” 46.826391, 27.633109
Pădurea Bârnova 47.063488, 27.634847
Teiul din curtea Mănăstirii Bârnova 47.074697, 27.627398
Alte atracții turistice
Dealul Repedea 47.087817, 27.643873
Castanul Unirii de la Vișani 47.113375, 27.602428
Situl arheologic „La Islaz” „La Islaz” la 500 m S de sat (pășune) Mănăstirea “Bârnova” 47.074697, 27.627398
Mănăstirea „Piatra Sfântă” 47.090673, 27.639970
Adrese utile Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” 47.100990, 27.662120
Ansamblul conacului Inculeț și Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” 47.081515, 27.623659
POLIȚIA 0235.341.516 Clubul de agrement HAMAK 47.075893, 27.640576
PRIMĂRIA 0235.485.071 Crama Gramma – Casa de Vinuri Olteanu 47.094849, 27.607660
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Tonegaru Eduard -
Tel.: 0788.386.563 Alte atracții turistice

Negrești Biserica de lemn din sat Cercu 47.087380, 27.607951


Arca lui Noe 47.080991, 27.63387
Coordonate GPS Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” din Bârnova 47.082307, 27.623796
Crucea din Păun 47.100543, 27.665489
Cimitirul și Biserica de lemn „Sf. Nicolae” 46.870959, 27.501427
Adrese utile
Adrese utile
PRIMĂRIA BÂRNOVA Sat Bârnova, comuna Bârnova, județul
Iași, tel. 0232.294.100
POLIȚIA 0235.457.679, 0235.457.630
POLIȚIA BÂRNOVA 0232.299.260
PRIMĂRIA 0235.457.679, 0235.457.630
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Covaliu Lidia
Camelia, sat BÂRNOVA Tel.:
Cabinete medicale Cabinet Medical Pila Constanţa – Tel.:
0232294210
0235.457.184
Cabinet medical - Dr. Balan Liana Mali-
Marcu P. Mariana-Luminiţa - Cabinet
na, sat BÂRNOVA
Medical Individual – Tel.: 0235.457.330
Cabinet medical - Dr. Todosciuc M.
Vicuta, sat BÂRNOVA
Pensiuni
Ciurea
Cabana Bucium La 200metri după Releu pe partea
stângă; Tel: 0720.762.762, Coordonate GPS
Pensiunea Mirage 0740.252.708, 0728.602.602
Sat Păun Bârnova, Iași; 0232.244.596, Mănăstirea “Hlincea” 47.111584, 27.581773
Pensiunea Călina 0744.626.238, 0745.976.554 Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Picioru Lupului 47.039395, 27.573799
Sat Păun 1312 Bârnova, Iași; Troița din Slobozia 47.023388, 27.605441
Pensiunea Garofița Șoseaua Bârnova nr. 101B; Biserica „Sfântul Nicolae” din satul Ciurea 47.060471, 27.569188
0232.236.391, 0744.587.816 Fabrica de cărămizi 47.53889, 27.335986
Popasul Păun Sat Păun nr 26, comuna Bârnova; Iazul Dumbrava 47.083352,27.552438
0752.624.781 Balta Ciurea – „La poalele codrului” 47.0828462,27.580706

Ipatele Alte atracții turistice


Coordonate GPS
Casa “Cela Neamțu – Piciorul Lupului” Ciurea Sat Piciorul Lupului, comuna Ciurea
Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” 46.912552, 27.436891
Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Bâcu 46.924243, 27.460809 Sit Arheologic, punct „Botul Chihanului” La 1,5 km S de Gara CFR Ciurea, pe
Puncte de belvedere spre Hadâmbu și spre Tungujei 46.944035, 27.428525 ramura nordică a Dealului lui Vodă,
între Șesul Tinoasa și marginea de NE a
Alte atracții turistice fostului sat Lunca Ciurei

Situl arheologic de la „Doschina” La 1 km nord-est de Bâcu între pârâul Pădurea Floreanu - Frumuşica – Ciurea N 47˚ 1’ 1’’ E 27˚ 12’ 39’’
Stavnic și drumul spre Cioca-Boca
Situl de „pe Beci” La 500 m est de satul Bâcu Arbore de Ginkgo Biloba În sat Lunca Cetățuii, comuna Ciurea în
Biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril’’- Cuza Vodă Sat Ipatele, comuna Ipatele fața Ocolului Silvic
Lacul Dracului 46.951317, 27.400109
Biserica „Sfântul Ilie Tesviteanul” Slobozia 47.019866, 27.609991
Adrese utile
Adrese utile
PRIMĂRIA IPATELE Sat Ipatele, comuna Ipatele, județul Iași,
tel: 0232.228.855
PRIMĂRIA CIUREA Sat Ciurea, comuna Ciurea, tel.
POLIȚIA IPATELE 0232.228.850
0232.296.170
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Gafiţoi Constanţa,
sat IPATELE
POLIȚIA CIUREA 0232.296.444
Cabinet medical - Dr. Alexa Alexandra,
sat IPATELE
Cabinete medicale și farmacii S.C. Ana Maria Farm S.R.L., sat CIUREA,
Tel.: 0788.812359
Dagâța Cabinet medical - Dr. Budui Vasilica, sat
CIUREA, Tel.: 0232.296.210
Cabinet medical - Dr. Ionita Maria, sat
Coordonate GPS CIUREA, Tel.: 0232.296.524
Cabinet medical - Dr. Croitoru Liviu Tri-
Mănăstirea “Cetatea” 46.924956, 27.280207 dentis, sat CIUREA, Tel.: 0232.296.210
Cabinet medical - Dr. Ignat Doina Feli-
Alte atracții turistice cia, sat CIUREA
S.C. Antalgo S.R.L., sat CIUREA, Tel.:
0232.248.325
Situl arheologic de la Boatca, punct „Cetatea Mare” 46.95106, 27.2197
Schitul Dagâța – Pogorârea Sfântului Duh Sat Mânăstirea, comuna Dagâța
Grajduri

Adrese utile Coordonate GPS

PRIMĂRIA DAGĂȚA Sat Dagâța, comuna Dagâța, tel. Biserica „Nașterea Maicii Domnului” 46.972169, 27.540411
0232.325.511 Ruinele Bisericii Cujbă din Poiana cu Cetate 46.990959, 27.601456

POLIȚIA DAGÂȚA 0232.325.552


Adrese utile
Cabinet medical - Herescu Cristian Mihai, sat DAGÂŢA Sat Dagâța, comuna Dagâța, Tel:
0232.325.499 PRIMĂRIA GRAJDURI Sat Grajduri, comuna Grajduri, tel.
0232.228.341
POLIȚIA GRAJDURI 0232.228.257 Mironeasa
Unități medicale Spital de psihiatrie și pentru măsuri de Coordonate GPS
siguranță, sat GRAJDURI
Cabinet medical - Dr. Coman Felicia Platoul cu stejari seculari 47.011128, 27.434730
Lucia, sat GRAJDURI, Tel.: 0232.228.256 Mănăstirea Hadâmbu 47.011435, 27.430065
Cabinet medical - Dr. Păcuraru Biserica „Izvorul Tămăduirii” din sat Urșița 47.016374, 27.414078
Smărăndița Georgeta, sat GRAJDURI
Cabinet medical - Dr. Bostan Vlasov
Lavinia Alexandra, sat GRAJDURI, Tel.: Alte atracții turistice
0741.023.323
Pâncești Salcie de peste 200 de ani 46.997203, 27.414847
Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Mironeasa 46° 58’ 7.1472” N, 27° 25’ 52.7376” E
Coordonate GPS
Adrese utile
Biserica de lemn din Pâncești „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” 46.901523, 27.152862
Biserica „Sfânta Treime” 46.897084, 27.149412
PRIMĂRIA MIRONEASA Sat Mironeasa, comuna Mironeasa,
județul Iași, tel. 0232.228.652
Alte atracții turistice
POLIȚIA MIRONEASA 0232.228.655
Sit arheologic — „la Saivane” 46.90013, 27.15445
Schitul Zimbru 46.949743, 27.109985 Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Miron Oana Lucia,
sat MIRONEASA, Tel.: 0232.228.741
Cabinet medical - Dr. Voloc Popel
Adrese utile Cătălin Marcel, sat MIRONEASA, Tel.:
0232.228.741
PRIMĂRIA PÂNCEȘTI Sat Pâncești, comuna Pâncești, județul
Neamț, tel. 0233.764.766 Mogoșești
POLIȚIA PÂNCEȘTI Sat Pâncești, comuna Pâncești, județul Coordonate GPS
Neamț, tel. 0232.299.661
Muzeul Satului 47.041484, 27.514014
Scânteia Biserica „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” din Budești 47.052972, 27.493220

Coordonate GPS

Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” 46.919287, 27.577380


Alte atracții turistice
Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” 46.943451, 27.594221
Conacul de la Ciocârlești 46.936920, 27.550128 Biserica ‘’Cuvioasa Paraschiva’’ Budești 47.052972, 27.493220
Situl arheologic de la Mogoșești, punct „Dealul Bațului” 47.03525, 27.5217
Fânațele Bârca Mogoșești N 44º 51’ 51’’, E 24º 31’ 45’’
Alte atracții turistice

Situl de la „Cujbă” La cca. 1 km N de sat, pe pantele vestice Adrese utile


ale Dealului Cujbă
Situl de „pe Lesa” la cca. 500 m V de sat, pe versantul
sudic al Dealului Boroseștilor PRIMĂRIA MOGOȘEȘTI Sat Mogoșești, comuna Mogoșești,
județul Iași, tel. 0232.294.414
Adrese utile
POLIȚIA MOGOȘEȘTI 0232.294.422

PRIMĂRIA SCÂNTEIA Sat Scânteia, comuna Scânteia, județul Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Popa Mihaela, sat
Iași, tel. 0232.229.260 MOGOŞEŞTI, Tel.: 0728.865.513
Cabinet medical - Dr. Popescu Laurențiu
POLIȚIA SCÂNTEIA 0232.229.273 Dan, sat MOGOŞEŞTI, Tel.: 0232.294.277
Cabinet medical - Dr. Tătaru Mihai, sat
Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Dentis 2000, sat MOGOŞEŞTI, Tel.: 0232.294.300
SCÂNTEIA Cabinet medical - Dr. Ciubotaru Elena
Cabinet medical - Dr. Vieru Gabriela Constanţa, sat MOGOŞEŞTI, Tel.:
Anca, sat SCÂNTEIA, Tel.: 0232.229.271 0744.835.384
Cabinet medical - Dr. Balan Maria, sat
SCÂNTEIA, Tel.: 0232.229.498
Țibana Adrese utile

PRIMĂRIA ȚIBĂNEȘTI Sat Țibănești, comuna Țibănești, județul


Alte atracții turistice Iași, tel. 0232.326.400
POLIȚIA ȚIBĂNEȘTI 0232.326.300
Biserica din sat Domnița, Țibana 46.98, 27.33 Cabinete medicale S.C. Mecop Vet S.R.L., sat ŢIBĂNEŞTI,
Situl arheologic din punctul „Între Șanțuri” La 3 km nord-nord-est de satul Poiana Tel.: 0232.326.553
Mănăstirii Cabinet medical - Dr. Apintilesei Aureli-
an Nichita, sat ŢIBĂNEŞTI
Adrese utile
Cabinet medical - Dr. Aruxandei
Irina Liliana, sat ŢIBĂNEŞTI, Tel.:
PRIMĂRIA ȚIBANA Sat Țibana, comuna Țibana, județul 0232.326.297
Iași,Tel. 0232.326.090 Cabinet medical - Dr. Petrescu Ali-
POLIȚIA ȚIBANA 0232.325.780 na Consuela, sat ŢIBĂNEŞTI, Tel.:
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Lazar Mihaela 0232.32.698
Luminita, sat ŢIBANA, Tel.: 0232.325.781 Cabinet medical - Dr. Bucur Mioara, sat
Cabinet medical - Dr. Ciobanu Camelia, ŢIBĂNEŞTI Tel.: 0232.326.566
sat ŢIBANA, Tel.: 0232.325.781 Cabinet medical - Dr. Papadopol Alexan-
Cabinet medical - Dr. Dima Irinel Con- dru Victor, sat ŢIBĂNEŞTI
stantin, sat ŢIBANA, Tel.: 0232.325.781
Cabinet medical - Dr. Crăciun Alexand-
ru, sat ŢIBANA, Tel.: 0744.660.950
Tansa
Coordonate GPS

Biserica “Sfânta Treime” 46.908793,27.2335839


Șcheia Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavril” 46.899668,27.250821
Punct de belvedere Tansa 46.919358, 27.242961
Coordonate GPS Adrese utile
Biserica de lemn „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” 46.934636, 27.515185
PRIMĂRIA TANSA Sat Tansa, comuna Tansa, județul Iași,
Alte atracții turistice tel. 0232.325.170
POLIȚIA TANSA 0232.325.175
Cabinete medicale Nedelcu C. Daniela - Cabinet Medical
Muzeu Șcheia 46.930066, 27.501502 Individual, Tel: 0721.331.876
Situl de la „Humărie” 46.565, 27.3120
Situl de la „Promoroace-Gârla lui Chifor” 46.5540, 27.2850
Situl de la „Promoroace-Nord” 46.5620, 27.2820 GAL REDIU-PRĂJENI
Situl la „Șesul lui Ștefan” 46.5525, 27.295

Adrese utile Rediu

PRIMĂRIA ȘCHEIA Sat Șcheia, comuna Șcheia, județul Iași,


Coordonate GPS
tel. 0232.229.030
POLIȚIA ȘCHEIA 0232.229.050 Piscina APOLLO 47°12’58.26”N 27°31’27.67”E
Club de tenis LEO TEL: 0748.996.299
Biserica “SF. NICOLAE” (TAUTEŞTI) 47.234265, 27.459206
Țibănești Troița Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” din Rediu 47°12’42.15”N 27°30’13.94”E
Lacul Horlești 47°15’32.54”N 27°29’7.66”E
Coordonate GPS Balta TAUTEŞTI BREAZU 47°13’13.49”N 27°30’12.50”E
Stana de oi OMUŞORU PETRU 47.266798, 27.451564
Conacul PP Carp Țibănești 46.908466, 27.337069
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 46.895806, 27.308673
Biserica „Sfinții Împărați Constantin şi Elena” 46.901845, 27.372281
Alte atracții turistice

Lacul Horlești 47°15’32.54”N 27°29’7.66”E


Alte atracții turistice
Adrese utile
Biserica și conacul Tungujei 46° 55’ 30.2088”N, 27° 21’ 50.7996”E
Conacul Griești 46.900990, 27.372440
PRIMĂRIA REDIU Tel: 0232254040
POLIȚIA REDIU Str. Principală, Loc. REDIU, Jud. IAȘI,
Cod poştal: 707405
Cabinete medicale Tatiana Rența - medic de familie
Mihaela Apîntei Anca - medic de Movileni
familie
CABINET INDIV. M.F. DR. APÎNTEI ANCA Coordonate GPS
MIHAELA
Cristina Macovei Oana - medic de PARADISUL VERDE 47˚28’11.37 N 28˚42’44.60 E
familie DELTA MOLDOVEI PISCICOLA – Larga Jijia 47°21’15.86”N 27°22’17.20”E
Nadia Rădoi - medic de familie Iaz JIJIOARA Tel: 0745.413.777/0742.044.777
CABINET INDIV. M.F. DR. RĂDOI NADIA
Carmen Ohl Marlena - medic de familie
CABINET INDIV. M.F. REDIU Alte atracții turistice

Românești Biserica “Sf. Spiridon” 47°19’42.17”N 27°21’29.14”E


GAL Regiunea Rediu Prăjeni 47°19’47.57”N 27°21’29.90”E
Coordonate GPS Halta Potăngeni 47°19’28.01”N 27°21’8.48”E
Pădurea de nuci din sat Iepureni 47°18’30.91”N 27°25’4.51”E
Biserica “SF. MARE MUCENIC GHEORGHE” 47°16’59.92”N 27°19’11.48”E Biserica Ortodoxă din sat Iepureni 47°18’1.23”N 27°25’56.77”E
Tunelurile şi cosurile de aerisire 47°15’53.13”N 27°22’30.36”E Biserica “Sf. Nicolae” din sat Larga Jijia 47°19’5.78”N 27°23’1.93”E
2 47°15’45.47”N 27°22’34.18”E Halta Larga Jijia 47°19’54.20”N 27°22’57.91”E
Biserica Ortodoxă din sat Potăngeni 47°19’45.19”N 27°19’22.11”E
Moara de porumb din sat Potăngeni 47°19’44.33”N 27°19’19.34”E
Alte atracții turistice

Halta Movileni 47°16’7.76”N 27°22’25.71”E


Adrese utile
Biserica “Cuvioasă Parascheva” din sat Ursoaia 47°16’28.05”N 27°23’7.14”E
Lac Ursoaia 47°16’13.10”N 27°23’11.70”E PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL MOVILENI Tel: 0232/297.878
Castelul de Apă din Satul Românești 47°16’39.61”N 27°19’29.22”E POSTUL DE POLIȚIE MOVILENI Tel: 0232.297.888
Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din sat Avântu 47°15’35.25”N 27°22’3.69”E Dispensar uman Movileni Tel: 0232.274.432 / 0232.297.911
Iaz Avântu 47°15’26.88”N 27°21’54.86”E

Adrese utile Gropnița


Coordonate GPS
PRIMĂRIA ROMÂNEŞTI 0232-323.800, 323871
POLIȚIA ROMÂNEȘTI 0232.323.802
Biserica “Adormirea Maicii Domnului” 47°21’13.63”N 27°18’25.25”E
Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Oprisan Narciza,
Salba de lacuri Bulbucani, Forăşti, Mălăieşti 47°21’23.23”N 27°14’13.12”E
sat ROMÂNEŞTI
47°21’13.19”N 27°17’37.95”E
Cabinet medical - Dr. Bojoga Constantin,
sat ROMÂNEŞTI Alte atracții turistice
S.C. Rameli Farm S.R.L., sat ROMÂNEŞTI

Valea Lupului Parcul din sat Gropnița 47°21’11.53”N 27°16’26.67”E


Biserica “Sf. Impărați” din sat Bulbucani 47°21’34.00”N 27°14’37.07”E
Coordonate GPS Monumentul Eroilor din sat Bulbucani 47°21’27.20”N 27°14’46.34”E
Biserica “Sf. Voievozi” din sat Forăști 47°21’17.06”N 27°17’13.46”E
Pensiunea EOS 47.184103, 27.529989
Adrese utile
Adrese utile
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Horomnea Elena,
Str. Principală, loc. Valea Lupului sat GROPNIŢA
POLIȚIA VALEA LUPULUI Cabinet medical - Dr. Bigu Liliana, sat
Tel: 0232-272590, 272591
Primăria VALEA LUPULUI GROPNIŢA
Cabinet medical - Dr. Radu Madlena, sat
Cabinete medicale și farmacii
VALEA LUPULUI
Tel.: 0232295253
S.C. Irina Farm S.R.L., sat VALEA LUPU-
LUI Tel.: 0232276646
Cabinet medical - Dr. Iftode Laura Adina,
sat VALEA LUPULUI
Cabinet medical - Dr. Trandafir Lau-
ra Mihaela, sat VALEA LUPULUI Tel.:
0721471041
S.C. Provasmed - Societate Civilă Medi-
cală S.R.L., sat VALEA LUPULUI
Vlădeni Plugari
Coordonate GPS Coordonate GPS
Biserica “SF. VOIEVOZI” DIN BORŞA 47°21’17.06”N 27°17’13.46”E Muzeul BOROŞOAIA 47.463629, 27.098940
Gara Vlădeni 47˚24’22.03 “N 27˚19’26.42”E
Balta Iacobeni
Alte atracții turistice
Alte atracții turistice
Biserica Ortodoxă DJ281B, 47.462457, 27.096224
Biserica “Sf. Spiridon” din Onești 47.479740, 27.121072
Biserica “Sf. Dumitru” 47°25’1.09”N 27°19’53.09”E
Parcul Tineresc Vlădeni 47°24’49.29”N 27°19’36.62”E
Terenul de Sport din Vlădeni 47°24’54.61”N 27°19’38.27”E Adrese utile
Biserica “Sf. Gheorghe” din sat Iacobeni (1992) 47°26’46.81”N 27°19’14.42”E
Moara de porumb din sat Iacobeni 47°26’30.63”N 27°18’37.47”E
Biserica Ortodoxă din sat Broșteni 47°27’14.64”N 27°20’8.44”E PRIMĂRIA COMUNEI PLUGARI 0232.238.004
POLIȚIA PLUGARI 0232.238.013

Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Constantinescu


Adrese utile Beatrice, sat PLUGARI
Cabinet medical - Dr. Bîrleanu Nicoleta
POLIȚIA VLĂDENI 0232.299.661 Lorelei, sat PLUGARI
Cabinet medical - Dr. Rădulescu
Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Moroi Mihaela, sat Marcelino, sat PLUGARI
VLĂDENI
Cabinet medical - Dr. Lazar Horia Ho- Prăjeni
cabinet Medicaled, sat VLĂDENI
Cabinet medical - Dr. Sereteanu Elena, Coordonate GPS
sat VLĂDENI
Cabinet medical - Dr. Chistruga Vasile, Biserica Lupăria Biserica cu vitralii
sat VLĂDENI Casa tradiţională românească
Şipote
Coordonate GPS Adrese utile

Biserica “Sf. Ioan cel Nou” POLIȚIA PRĂJENI 0231.553.011


Muzeul etnografic 47°28’7.74”N 27°12’43.01”E
Lacul HALCENI 47°25’24.46”N 27°17’6.19”E Cabinete medicale Cabinet medical - Dr. Neamțu Ana Ma-
ria, sat PRĂJENI, Tel.: 0231.553.129

Alte atracții turistice

Iazul nou din sat Șipote 47°28’29.73”N 27°12’15.06”E


Biserica “Sf. Cuvioasă Parascheva” 27°12’14.47”E 27°12’14.47”E
Biserica “Nașterea Maicii Domnului” din sat Chișcăneni 47°28’7.30”N 27°11’38.08”E
Peisaje sat Chișcăneni 47°26’48.83”N 27°12’35.11”E
Biserica “Sfinții Arhangheli” din sat Șipote 47°28’11.49”N 27°12’31.72”E
Monumentul Eroilor Sovietici din sat Șipote 47.473610, 27.211208

Adrese utile

PRIMĂRIA ȘIPOTE 0232.238.333


POLIȚIA ȘIPOTE 0232.238.259

Cabinete medicale și farmacii Cabinet medical - Dr. Iurcu Ovidiu, sat


ŞIPOTE
Cabinet medical - Dr. Iurcu Mirela, sat
ŞIPOTE
Cabinet medical - Dr. Bostan Gabriela,
sat ŞIPOTE
S.C. Petro Marina Farm S.R.L., sat Concept şi realizare RespectMedia.ro
ŞIPOTE
Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Prutului
Comuna Popricani, sat Popricani, județul Iași
Tel./Fax: 0232 474 992, E: contact@galvaleaprutului.ro
www.galvaleaprutului.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală Ștefan cel Mare


Comuna Aroneanu, sat Aroneanu, județul Iași
Tel/Fax: 0332.818.401, E: contact@galstefancelmare.ro
www.galstefancelmare.ro
www.GhidTuristic-NE.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor”


Sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași
Tel./Fax: 0232/296.018, E: secretariatgal@colineleiasilor.ro
www.colineleiasilor.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală Regiunea Rediu Prăjeni


Str. Speranței nr. 40, sat Movileni, comuna Movileni, jud. Iași
Tel./Fax: 0232/227.622, E: galrediuprajeni@yahoo.ro
www.galrediuprajeni.ro