Sunteți pe pagina 1din 1

COLEGIUL TEHNIC RADAUTI

CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA

EXAMEN DE DIFERENŢĂ

CLASA A IX-A

Proba scrisă V1

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv: 90 de minute.

SUBIECTUL I (60 de puncte) Se dă textul:

Vorbeşte-ncet, urmează înainte


Cu glasul tău izvor de mângâiere,
Căci vorba ta-i ca lamura de miere
Şi înţelesul ei e prea cuminte.

Să pot să te privesc încet- n-aş cere


Nimica alta, scumpe înger sfinte,
Când ochii tăi îmi spun fără cuvinte
Ş-arată milă, dragoste, durere. (Vorbeşte-ncet, M.Eminescu)

Cerinţe :

1. Stabileşte sinonime contextuale pentru: încet, cuminte, milă. 15p


2. Identifică şi explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, din text. 15p
3. Cum este conturat portretul iubitei în versurile de mai sus? 15p
4. Precizează tema poeziei şi două motive literare. 15p

II. Scrie un eseu de minimum 400 de cuvinte despre felul cum se reflectă tema iubirii/
jocului/familiei/ aventurii şi călătoriei, pe baza unui text literar studiat. 30p
În elaborarea compunerii, vei ţine cont de următoarele repere:
- menţioonarea celor două texte alese (autor, titlu) şi prezentarea subiectelor lor;
- caracterizarea sumară a personajului principal;
- exprimarea unui punct de vedere personal despre tema aleasă şi despre modul în care
se reflectă în literatură;