Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Recea Aprobat,

Numele şi prenumele cadrului didactic: Pașca Roxana Director


An şcolar 2017-2018 Avizat,
Planificare realizată conform OMEN 3418/19.03.2013 Şef catedră

PLANIFICARE ANUALĂ PENTRU DISCIPLINA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA PREGĂTITOARE

Nr. UNITATEA DE COMPETENŢE VIZATE CONŢINUTURI NR. DE SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII


crt. ÎNVĂŢARE ORE
1. Hello, children! 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la - Salutul, prezentarea 3
salut și la o ȋntrebare/instrucţiune - A se prezenta
scurtă și simplă rostită clar și foarte (nume, vârstă,
rar, care este ȋnsoţită de gesturi de gen).
către interlocutor - I am a girl / a boy.
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de - Hello, my name is
sesizarea semnificaţiei globale a unor …
filme și a unor cȃntece pentru copii ȋn - What’s your name?
limba modernă respectivă - How are you?
2.1Reproducerea unor informaţii - I’m fine, thank you
simple/cȃntece/poezii scurte și simple - Goodbye
cu sprijinul profesorului A saluta, a răspunde la
2.2 Oferirea unor informaţii salut; a se prezenta, a-și
elementare, punctuale, despre sine lua la revedere
(nume, gen, vȃrstă), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
2. Let’s count! - The 1.1 Oferirea unei reacții adecvate la - numere, culori 3
Colours salut și la o ȋntrebare/instrucţiune -comenzi simple : one is
scurtă și simplă rostită clar și foarte red, two is blue…..
rar, care este ȋnsoţită de gesturi de -A identifica obiecte din
către interlocutor universul imediat
1.2 Recunoașterea denumirilor unor - repetarea numerelor de la
obiecte din universul imediat, ȋn 1 la 10;
mesaje articulate clar și rar -numărarea unor obiecte
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de din clasă, jocuri de
sesizarea semnificaţiei globale a unor pronunție;
filme și a unor cȃntece pentru copii ȋn -identificarea culorilor;
limba modernă respectivă - interpretarea unor
2.1Reproducerea unor informaţii cântecele;
simple/cȃntece/poezii scurte și simple -vizionarea unor clipuri
cu sprijinul profesorului animate;
2.2 Oferirea unor informaţii - Poezia: One , one
elementare, punctuale, despre sine one….
(nume, gen, vȃrstă), despre universul
imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
3. The human body! 1.1 -Oferirea unei reacții adecvate la - Părţile feţei si ale corpului 3
salut și la o întrebare/instrucțiune : Eyes, nose, mouth, ears,
scurtă și rostită clar și foarte rar, care - realizarea unor comenzi
este însoțită de gesturi de către simple, amuzante;
interlocutor; - mimarea unor acțiuni;
1.3 -Manifestarea curiozității față de -reproducerea prin desen
sesizarea semnificației globale a unor a componentelor feței sau
filme și a unor cântece pentru copii în ale corpului uman;
limba modernă respectivă; - Cantec: If you’re
2.1 – Reproducerea unor informații happy
simple /cântece poezii scurte și simple
cu ajutorul profesorului;
2.2 –Oferirea unor informații
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul
apropiat cu sprijin din partea
interlocutorului;
2.3 –Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/mesaje scurte;
4.1 –Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise;

4. Dressing up! 1.1 -Oferirea unei reacții adecvate la -Imbracaminte: a hat, 3


salut și la o întrebare/instrucțiune a shoe, a skirt, a sock,
scurtă și rostită clar și foarte rar, care a T-shirt…
este însoțită de gesturi de către - A indentifica un
interlocutor; element din
1.3 -Manifestarea curiozității față de universal apropiat
sesizarea semnificației globale a unor - Colaj – lipire
filme și a unor cântece pentru copii în obiecte de
limba modernă respectivă; imbracaminte pe o
2.1 – Reproducerea unor informații papusa din hartie
simple /cântece poezii scurte și simple
cu ajutorul profesorului;
2.2 –Oferirea unor informații
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul
apropiat cu sprijin din partea
interlocutorului;
2.3 –Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/mesaje scurte;
3.1 manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
și scurte din universul imediat

4.1 –Participarea la proiecte de grup/


la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise;
5. My house! 1.1 -Oferirea unei reacții adecvate la - Descrierea casei 3
salut și la o întrebare/instrucțiune : bedroom ,
scurtă și rostită clar și foarte rar, care kitchen…….
este însoțită de gesturi de către - mobila : Tv , lamp,
interlocutor; toilet….
1.3 -Manifestarea curiozității față de - recapitulare : culori si
sesizarea semnificației globale a unor numere
filme și a unor cântece pentru copii în - reproducerea prin desen a
limba modernă respectivă; locuinței lor;
2.1 – Reproducerea unor informații -vizionarea unor clipuri
simple /cântece poezii scurte și simple animate;
cu ajutorul profesorului; - colaj – lipire – mobila in
2.2 –Oferirea unor informații fiecare camera a casei
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul
apropiat cu sprijin din partea
interlocutorului;
3.1 manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple
și scurte din universul imediat

2.3 –Participarea la jocuri de


comunicare în care reproduce sau
creează rime/mesaje scurte;
4.1 –Participarea la proiecte de grup/
la nivelul clasei în care elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise;
6. Me and my family! 1.1-Oferirea unei reacții adecvate la -Membrii familiei : mother, 3
salut și la o întrebare/instrucțiune father, sister, brother,
scurtă și rostită clar și foarte rar, care grandmother…
este însoțită de gesturi de către - vizionarea unor clipuri
interlocutor; animate;
1.3 -Manifestarea curiozității față de -ascultarea și mimarea unor
sesizarea semnificației globale a unor cântece simple pentru copii;
filme și a unor cântece pentru copii în -reproducerea prin desen a
limba modernă respectivă; membrilor familiei;
2.1 – Reproducerea unor informații Cantecul : Mother finger…
simple /cântece poezii scurte și simple
cu ajutorul profesorului;
2.2 –Oferirea unor informații
elementare, punctuale, despre sine
(nume, gen, vârstă), despre universul
apropiat cu sprijin din partea
interlocutorului;
2.3 –Participarea la jocuri de
comunicare în care reproduce sau
creează rime/mesaje scurte;
7. Revision Toate competentele Recapitularea prin cantec si
joc a tuturor notiunilor
insusite pe parcursului
semestrului I